Czytanie zapisów umowy leasingu i OWUL

Sposób dyskontowania rat jest kolejną, bardzo ważną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę wybierając finansującego. Dlaczego?

Dlatego, że konieczność rozliczenia wcześniej zakończonej umowy leasingu może spotkać każdego korzystającego. Nie tylko tego, któremu wypowiedziano umowę, np.: z powodu nieterminowych płatności, ale także tego, któremu skradziono przedmiot leasingu lub, który chce zwrócić go z własnej, nieprzymuszonej woli.

Musisz wiedzieć jak Cię rozliczą

W każdym z takich przypadków leasingodawcy będzie należało się coś, co nazywa się brzydko odszkodowaniem. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby finansujący co najmniej odzyskał to co zainwestował w daną umowę.

Odszkodowaniem tym, poza ewentualnym bieżącym zadłużeniem są pozostałe do końca umowy zdyskontowane raty oraz ewentualne opłaty manipulacyjne.

Obliczanie dyskonta - czyli diabeł tkwi w szczegółach

Co to są raty zdyskontowane? Zdyskontowane, czyli pomniejszone o odsetki albo - częściej - tylko jakąś ich część.

Diabeł jednak tkwi w szczegółach - każda firma leasingowa ma swój własny sposób obliczania dyskonta. Nie trudno się domyślić, że są firmy, które stosują względnie korzystne dla klienta przeliczniki, jak i takie, które stosują zasady - delikatnie mówiąc - korzystne wyłącznie dla siebie.

Podobnie sprawa się ma z wysokością naliczanych, dodatkowych opłat manipulacyjnych za wcześniejsze zakończenie umowy.

Jak sprawdzić zanim będzie za późno?

Dlatego sposób rozliczania wygasłej bądź wypowiedzianej umowy należy ustalić zanim jeszcze dojdzie do wyboru finansującego i podpisania umowy.

Ustalenie opłaty manipulacyjnej powinno być dość łatwe - najczęściej wystarczy spojrzeć do Tabeli Opłat i Prowizji.

Trochę trudniej może być ustalić sposób obliczania dyskonta. Sformułowania w OWUL często są bardzo enigmatyczne, dlatego w takim przypadku należy dopytać przedstawiciela leasingodawcy o dokładne zasady rozliczania wcześniej zakończonej umowy oraz - najlepiej - wzór na dyskontowanie rat.

Różne zasady dyskonta dla tej samej umowy

Warto przy tym dodać, że niektórzy leasingodawcy stosują odmienne zasady naliczania opłat manipulacyjnych oraz obliczania dyskonta, w zależności od tego czy umowa została zakończona z winy korzystającego (np.: windykacja) czy też z jego własnej woli bądź na skutek szkody całkowitej.

Wszystko to powinno być opisane w OWUL.

Indywidualna pomoc w wyborze oferty

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z naszej Wyszukiwarki Leasingu otrzymują od nas bezpłatne wsparcie, m.in. w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów.

 

Foto: freedigitalphotos.net

Portal FmLeasing.pl