Publikacja dotycząca leasingu

Istnieje duża szansa, że cesja umowy leasingu stanie się niedługo uregulowana podatkowo w jasny sposób. Do tej pory skarbówka stała najczęściej na stanowisku, że „odstąpienie” przedmiotu innemu korzystającemu (za zgodą leasingodawcy) w ramach jednej umowy leasingu, jest jakby zawarciem nowej umowy.

Taka interpretacja fiskusa powodowała, że przejęta umowa leasingu najczęściej przestawała nią być na gruncie prawa podatkowego. Dla nowego korzystającego powodowało to rozmaite negatywne skutki – między innymi brak możliwości zaliczania wszystkich kosztów związanych z eksploatacją przedmiotu leasingu, czy też konieczność prowadzenia „kilometrówki” w przypadku samochodów.

Korzystny wyrok NSA
Takie stanowisko skarbówki podzielały też najczęściej Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Na szczęście w niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 1755/10) uznał, że po cesji leasingu nowy leasingobiorca powinien mieć prawo do uwzględniania wszystkich kosztów - pisaliśmy o tym tu. Wyrok ten utrącał dotychczasową interpretację przepisów przez urzędników, która  - jak to często bywa – była niekorzystna dla podatników.

Niemniej polskie prawo nie jest precedensowe, a co za tym idzie nawet wyrok NSA nie jest wiążący dla organów skarbowych. W indywidualnych przypadkach mogę one nadal podejmować niekorzystne dla podatników decyzje.

Propozycja Ministerstwa Gospodarki
Dlatego konieczna jest zmiana prawa, która w jasny sposób ureguluje sprawę cesji leasingu. Tu z odsieczą przychodzi Ministerstwo Gospodarki, które proponuje zmiany w ustawach PIT i CIT. Wiemy już, że propozycjom MG przychylne jest także Ministerstwo Finansów.

Istnieje więc duża szansa, że niedługo cesja leasingu stanie się bez przeszkód możliwa nie tylko na gruncie prawa cywilnego (jak do tej pory), ale także na gruncie prawa podatkowego.

Leasing stałby się jeszcze łatwiejszy
Byłoby to zbawienne rozwiązanie dla branży. Firmy leasingowe mogłyby chętniej udzielać leasingu przedsiębiorcom wiedząc, że w sytuacjach kryzysowych będą oni mieli większą szansę znalezienia firmy trzeciej, która wybawi ich z umowy, której nie są już w stanie spłacać.

Sami przedsiębiorcy też przestaliby być związani z firmą leasingową na dobre i na złe. W trudnej sytuacji ekonomicznej mieliby łatwiejszą możliwość „oddania” przedmiotu leasingu innemu podmiotowi bez ponoszenia tak dużego uszczerbku finansowego jak dzieje się to w przypadku konieczności zwrócenia przedmiotu leasingu do leasingodawcy.

Nowsze:  Cesja leasingu - wszystko o przejęciu umowy

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl