Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Publikacja dotycząca leasingu

GUS udostępnił raport „Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku”. Dostarcza on wielu danych statystycznych o branży, z których nie wszyscy mogą sobie zdawać sprawę.

„Przebadano” 125 firm

Do badania przeprowadzonego przez GUS przystąpiło 125 firm zajmujących się działalnością leasingową oraz oferujących wynajem długoterminowy flot (CFM). Przy czym w 22 z tych firm działalność leasingowa była jedyną prowadzoną, w kolejnych 59 stanowiła przeważający rodzaj aktywności, a w 44 była działalnością uboczną.

Ciekawostki w badaniu

Poza standardowymi informacjami, jak ilość i wartość zawartych umów czy ich struktura można wyłowić też kilka ciekawostek. Dla przykładu:

W 2012 r. sieć dystrybucji produktów leasingowych w badanych przedsiębiorstwach tworzyło 1 130 oddziałów i autoryzowanych przedstawicielstw zatrudniających 36 tysięcy pracowników.

Najwięcej klientów firm leasingowych pochodzi z – to akurat żadna niespodzianka – województwa mazowieckiego (32 tys.). Dalej jest śląskie i wielkopolskie (po 15 tys.) oraz dolnośląskie (13 tys.) Stawkę zamykają podlaskie, świętokrzyskie i opolskie (poniżej 3 tys. klientów).

Wartość należności przeterminowanych na koniec 2012 roku wyniosła 3 172 mln zł, co stanowiło 11,8 proc. ogólnej wartości należności leasingowych brutto.

Więcej w opracowaniu tekstowym GUS do wyników badania (PDF) >

Co dokładnie zawiera badanie?

Raport GUS składa się z 39 tablic, które zawierają następujące dane:

 1. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według okresu rozpoczęcia działalności operacyjnej
 2. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według formy prawno-organizacyjnej
 3. Sieć dystrybucji przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową
 4. Udziałowcy przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową według kryterium rezydenta
 5. Przedsiębiorstwa według specjalizacji w działalności leasingowej
 6. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według przynależności do grup kapitałowych
 7. Kanały pozyskiwania klientów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową
 8. Opcje zakończenia umowy leasingu
 9. Rodzaje zawieranych umów leasingowych
 10. Liczba i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
 11. Źródła finansowania środków (przedmiotów) przekazanych w leasing w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
 12. Źródła pochodzenia środków (przedmiotów) przekazanych w leasing przez leasingodawcę z nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
 13. Liczba leasingobiorców (klientów), wartość brutto nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według charakterystyki obsługiwanych leasingobiorców
 14. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
 15. Liczba leasingobiorców według siedziby, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
 16. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według formy działalności leasingobiorcy
 17. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w podziale na rodzaje leasingu
 18. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków trwałych i czasu trwania umowy
 19. Wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków trwałych i waluty transakcji
 20. Liczba środków oddanych w leasing i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków trwałych
 21. Liczba środków oddanych w leasing i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. według udziału akcjonariuszy w kapitale podstawowym
 22. Liczba środków oddanych w leasing i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. według przynależności zrzeszeniowej
 23. Liczba leasingobiorców, należności leasingowe brutto i wartość nieumorzona środków trwałych według rodzaju umowy leasingowej
 24. Liczba leasingobiorców, wartość należności leasingowych brutto i wartość nieumorzona środków trwałych leasingu według rodzaju
 25. Wybrane dane dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących leasing floty samochodowej
 26. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych ogółem
 27. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych według udziałowców w kapitale podstawowym
 28. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych według przynależności zwiazkowej
 29. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych ogółem
 30. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych według udziałowców w kapitale podstawowym
 31. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych według przynależności związkowej
 32. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw leasingowych
 33. Ocena koniunktury w działalności leasingowej
 34. Rodzaje zabezpieczeń umowy na środki (przedmioty) przekazane w leasing
 35. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej środków (przedmiotów) przekazanych w leasing
 36. Strona ubezpieczajaca od ryzyk (strona umowy z zakładem ubezpieczajacym) w 2012 r.
 37. Podmiot na rzecz którego będzie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia w 2012 r.
 38. Szacunkowa skala (udział w wartości umów) pokrycia ubezpieczeniem nabywanych przedmiotów leasingu w 2012 r.
 39. Liczba środków oddanych w leasing i wartość nowych umów leasingowych zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. według rodzaju środków trwałych dla 69 przedsiębiorstw leasingowych

Wszystkie dane statystyczne w pliku XLS >

Sprawdź wyniki za I półrocze 2013: Ranking firm leasingowych po półroczu 2013

Sprawdź wyniki za I półrocze 2013: Półrocze branży flotowej - wyniki i ranking firm CFM
Data publikacji: 13.09.2013, Źródło: Główny Urząd Statystyczny, Foto: freedigitalphotos.net

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl