Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Analizowanie oferty leasingu

Główny Urząd Statystyczny udostępnił na swojej stronie internetowej raport z działalności przedsiębiorstw leasingowych w 2015 roku. W badaniu wzięło udział 110 firm, czyli o 6 mniej niż przed rokiem. Tradycyjnie z raportu można dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy, które nie są dostępne na co dzień, np.: nie zawierają ich statystyki ZPL i PZWLP.

Nowością w tegorocznym raporcie jest pozycja informująca o ilości leasingobiorców będących jednostkami rządowymi i samorządowymi, którzy skorzystali z leasingu zwrotnego. Jest ich ogółem 79, z czego najwięcej w województwie mazowieckim (45 podmiotów). Podana jest także wartość tych umów opiewająca na łączną kwotę 30,3 mln złotych.

W sumie w raporcie znajduje się 39 tablic informujących o wielu aspektach działalności leasingowej:

Tablica nr 1. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według formy prawno-organizacyjnej
Tablica nr 2. Sieć dystrybucji przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową
Tablica nr 3. Udziałowcy przedsiębiorstw prowadzących działalność leasingową według kryterium rezydenta
Tablica nr 4. Przedsiębiorstwa według specjalizacji w działalności leasingowej
Tablica nr 5. Przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową według przynależności do grup kapitałowych
Tablica nr 6. Kanały pozyskiwania leasingobiorców (klientów) przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność leasingową
Tablica nr 7. Opcje zakończenia umowy leasingu
Tablica nr 8. Rodzaje zawieranych umów leasingowych
Tablica nr 9. Liczba i wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Tablica nr 10. Źródła finansowania środków (przedmiotów) przekazanych w leasing w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Tablica nr 11. Źródła pochodzenia środków (przedmiotów) przekazanych w leasing według nowych umów zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Tablica nr 12. Liczba leasingobiorców, wartość wyleasingowanych środków (przedmiotów) w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według charakterystyki obsługiwanych leasingobiorców
Tablica nr 13. Liczba leasingobiorców, wartość nowych umów leasingu zwrotnego zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. z jednostkami rządowymi i samorządowymi według siedziby realizacji transakcji
Tablica nr 14. Leasingobiorcy według rodzaju prowadzonej działalności (sekcji PKD), wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Tablica nr 15. Liczba leasingobiorców według siedziby, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
Tablica nr 16. Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju wyleasingowanych środków (przedmiotów) i formy prawno-organizacyjnej leasingodawcy
Tablica nr 17. Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia w podziale na rodzaje leasingu
Tablica nr 18. Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków (przedmiotów) i czasu trwania umowy
Tablica nr 19. Wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków (przedmiotów) i waluty transakcji
Tablica nr 20. Liczba środków oddanych w leasing, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków (przedmiotów
Tablica nr 21. Liczba środków oddanych w leasing, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków (przedmiotów), nowych i używanych
Tablica nr 22. Liczba środków oddanych w leasing, wartość nowych umów leasingu zawartych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według przynależności zrzeszeniowej i rodzaju środków (przedmiotów)
Tablica nr 23. Liczba środków oddanych w leasing i wartość umów leasingu zawartych przez te same 84 przedsiębiorstwa leasingowe w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia według rodzaju środków (przedmiotów)
Tablica nr 24. Liczba leasingobiorców, należności leasingowe brutto i wartość nieumorzona środków (przedmiotów) według rodzaju umowy leasingu
Tablica nr 25. Liczba leasingobiorców, wartość należności leasingu brutto, wartość nieumorzona środków (przedmiotów) ogółem
Tablica nr 26. Wybrane dane dotyczące działalności przedsiębiorstw prowadzących leasing floty samochodowej
Tablica nr 27. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej
Tablica nr 28. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej według uzyskanego wyniku finansowego netto
Tablica nr 29. Ważniejsze pozycje bilansu przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej według przynależności związkowej
Tablica nr 30. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej
Tablica nr 31. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej według uzyskanego wyniku finansowego netto
Tablica nr 32. Ważniejsze pozycje rachunku zysków i strat przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej według przynależności związkowej
Tablica nr 33. Wskaźniki finansowe przedsiębiorstw leasingowych o jedynej i dominującej działalności leasingowej
Tablica nr 34. Ocena koniunktury w działalności leasingowej
Tablica nr 35. Rodzaje zabezpieczeń umowy na środki (przedmioty) przekazane w leasing
Tablica nr 36. Rodzaje ochrony ubezpieczeniowej środków (przedmiotów) przekazanych w leasing
Tablica nr 37. Strona ubezpieczająca od ryzyk (strona umowy z zakładem ubezpieczeń)
Tablica nr 38. Podmiot, na rzecz którego będzie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia
Tablica nr 39. Szacunkowa skala (udział w wartości umów) pokrycia ubezpieczeniem nabywanych przedmiotów leasingu

Raport i tabele

Raport i tablice dostępne na stronie GUS: Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2015 roku >

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl