Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Publikacja dotycząca leasingu

Tabela Opłat i Prowizji zawiera koszty dodatkowe związane z obsługą zawartej umowy leasingu. W dużej mierze jest to swoisty cennik usług ponadstandardowych. Dlatego znajdują się w nim takie pozycje jak opłata za cesję umowy leasingu, zmiany harmonogramów, zmiany w zapisach umowy, aneksy, przewalutowanie, itp.Są też pozycje związane z windykacją, przykładowo opłaty za monit (wezwanie do zapłaty), jak i koszt ewentualnego wznowienia umowy po wypowiedzeniu.

Niektóre pozycje Tabeli Opłat mogą być dla niektórych zaskoczeniem. Do tych bardziej kontrowersyjnych należy naliczanie opłaty przez firmę leasingową (z reguły ok. 50 PLN) za udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania. Dzieje się tak kiedy np., policja musi ustalić kierującego pojazdem, któremu zrobiono zdjęcie przy użyciu fotoradarem. Zwraca się wtedy do właściciela, czyli firmy leasingowej, który ma obowiązek przekazać dane leasingobiorcy.
Dla leasingobiorcy, w takim przypadku, jest to dodatkowa przykrość finansowa, powiększająca wysokość mandatu. Z drugiej jednak strony firmy leasingowe, posiadające w obsłudze tysiące, czy nawet dziesiątki tysięcy umów i pojazdów, do takich czynności muszą oddelegować co najmniej kilka osób, a jest to dla firmy dodatkowy koszt.
Podobnie sprawa ma się z większością pozycji w Tabeli Opłat i Prowizji. Wiele czynności w niej zawartych wiąże się z rzeczywistym nakładem pracy po stronie leasingodawcy.
W cenniku są też jednak opłaty, które poprzez swoją wysokość mają zniechęcić leasingobiorcę do pewnych zachowań. To mogą być zaporowe opłaty związane z przewalutowaniem, zmianą harmonogramu, itp.

Dlatego przed wyborem firmy leasingowej, należy również zapoznać się z Tabelą Opłat i Prowizji. Można dzięki temu uniknąć zaskoczenia i rozczarowania w przyszłości, a poza tym można poznać jakie podejście do raz pozyskanych klientów prezentuje ewentualny przyszły leasingodawca.
Tabela Opłat i Prowizji obok OWUL (OWL) potrafi dać pogląd na to jaką dana firma leasingowa ma filozofię biznesu.

Przykładowa Tabela Opłat i Prowizji

Pozycja Opłata
Zmiana waluty umowy leasingu 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej ni 1000 zł i nie więcej niż 3000 zł
Zmiana waluty płatności umowy leasingu 300 zł
Zmiana harmonogramu opłat 300 zł
Zmiana terminu płatności okresowych opłat leasingowych 200 zł
Symulacja zmiany harmonogramu opłat w związku z wnioskiem Korzystającego 50 zł za każdy harmonogram
Zmiana zabezpieczeń umowy leasingu w trakcie jej trwania w związku z wnioskiem Korzystającego 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż500 zł i nie więcej niż 2000 zł
Sporządzenie i zawarcie umowy cesji praw i zobowiązań wynikających z umowy 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej ni1000 zł i nie więcej niż 2000 zł
Przygotowanie restrukturyzacji umowy leasingu na wniosek Korzystającego 0,5% kapitału pozostałego do spłaty, nie mniej niż 1500 zł, nie więcej niż 3000 zł
Wydłużenie umowy leasingu po zakończeniu podstawowego okresu umowy 500 zł
Przedterminowe zakończenie umowy leasingu na wniosek Korzystającego 750 zł
Wydanie zgody na używanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią 250 zł
Wydanie odebranego przedmiotu leasingu 0 zł
Wyłączenie lub zamiana przedmiotu leasingu z umowy leasingu w trakcie jej trwania, w tym wymiana gwarancyjna przedmiotu leasingu 500 zł za każdy przedmiot leasingu
Zmiana parametrów technicznych przedmiotu leasingu wskutek czynności wykonanych przez Korzystającego 250 zł
Aktualizacja danych Korzystającego w związku ze zmianą jego formy prawnej w drodze przekształcenia 300 zł
Zmiana danych Korzystającego w związku z wniesieniem jego przedsiębiorstwa w drodze aportu do majątku podmiotu trzeciego 500 zł
Wydanie opinii o dyscyplinie płatniczej Leasingobiorcy 75 zł
Wysłanie monitu lub wezwania do zapłaty w związku z opóźnieniem w zapłacie monit - 0 zł, wezwanie - 50 zł
Przygotowanie raportu - zestawienia dla Leasingobiorcy, zgodnie ze zleceniem 150 zł
Kolejne wznowienia umowy leasingu po jej wcześniejszym wypowiedzeniu opłata w wysokości ostatniej zafakturowanej raty leasingowej, nie więcej niż 5000 zł
Udzielenie pisemnej informacji na wniosek organów ścigania i organów administracji o użytkowniku pojazdu, którym dokonano wykroczenia 50 zł
Wydanie nowych dokumentów rejestracyjnych lub tablic rejestracyjnych przedmiotu leasingu w związku ze zniszczeniem lub zagubieniem uprzednich 50 zł + udokumentowane koszty poniesione przez Finansującego
Przygotowanie duplikatu dokumentów, potwierdzenie za zgodność 5 zł za każda stronę, nie mniej niż 30 zł plus udokumentowane koszty poniesione przez Finansującego
Indywidualne uzgodnienia w zakresie ubezpieczenia przedmiotu leasingu 300 zł
Refaktura kosztów składki ubezpieczeniowej, nie opłaconej przez Korzystającego lub opłaconej przez Korzystającego z opóźnieniem skutkującym koniecznością opłacenia składki ubezpieczeniowej przez Finansującego 15% składki rocznej
Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl