Publikacja dotycząca leasingu

W napięciu oczekiwaliśmy na rozpatrzenie skargi kasacyjnej do wyroku WSA w Krakowie (sygn. akt I SA/Kr 147/09), który to wyrok, w konsekwencji orzeczenia ETS ws. Magoora, dawał podatnikowi możliwość odliczenia pełnego VAT od zakupu, leasingu (także zakupu paliw) również samochodów osobowych (nie tylko z kratką). Tymczasem mamy już przedsmak tego jak sprawa zostanie rozstrzygnięta…

W innej sprawie, ale dotyczącej tego samego zagadnienia Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt I FSK 960/09) oddalił właśnie skargę kasacyjną podatnika, który żądał zwrotu całej kwoty VAT zapłaconej przy nabyciu samochodu osobowego po 30 kwietnia 2004 r, czyli po wejściu Polski do UE. NSA uznał, że w przypadku aut osobowych nabytych po tej dacie należy stosować wprowadzone ówczesną ustawą o VAT ograniczenie odliczania VAT z art. 86 ust. 3. Zdaniem sądu Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie Magoora (C-414/07) stwierdził, że przepisy art. 86 ust. 3 ustawy o VAT są sprzeczne z klauzulą stałości, ale tylko w zakresie, w jakim pogarszają sytuację podatników. Ocenę tego czy takie pogorszenie miało miejsce NSA pozostawił sądom krajowym…

Przypomnijmy, że do tej pory tylko jeden jedyny WSA w jednym jedynym wyroku (I SA/Kr 147/09) przyznał podatnikowi prawo do odliczania pełnej kwoty VAT również od samochodów osobowych wykorzystywanych do działalności gospodarczej.
W pozostałych sprawach zapadały wyroki wyłącznie niekorzystne dla podatników. Sprawa budziła i budzi zresztą nadal wiele kontrowersji.

Tymczasem można uznać, że obecne orzeczenie NSA praktycznie przekreśla szansę podatników ubiegania się o zwrot zapłaconego VAT wynikającego z ograniczeń jego odliczania od samochodów osobowych.

Data publikacji: 11.06.2010

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl