Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Wykres spadających notowań z powodu koronawirusa

Nikt jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę, ale już teraz cierpi wielu przedsiębiorców, a nawet całe branże. Ostatecznie – mniej lub bardziej – „dostanie się” pewnie wszystkim. Dla niektórych oznacza to już teraz problemy z płynnością i trudności w spłacie stałych zobowiązań, w tym leasingu. Pozostałych ten problem może dotknąć za jakiś czas…

 Nowe  03 wrz: Zmiany w umowie z powodu koronawirusa nie powodują konieczności przejścia na obowiązujące od 2019 zasady zaliczania KUP
Dotyczy aktywnych umów leasingu samochodów droższych niż 150 tys., zawartych przed 1 stycznia 2019 roku. Więcej w dalszej części artykułu: Zmiany w umowach leasingu samochodów kosztujących powyżej 150 tys. zł

Konsekwencje opóźnień w płatnościach rat leasingowych

Konsekwencje opóźnień w płatności za leasing mogą być dotkliwe. Opisaliśmy je dokładnie w poradniku: Opóźnienia i windykacja w leasingu. W skrócie:

 1. Niektóre firmy leasingowe dotkliwie karzą klientów opóźniających się z płatnościami.
 2. Już po kilku/kilkunastu dniach opóźnienia wystawiają wezwanie, za które naliczają opłatę manipulacyjną (od 50 zł w górę).
 3. Po około miesięcznym opóźnieniu w płatności umowa zazwyczaj jest wypowiadana.
 4. Wznowienie umowy jest możliwe, ale po spłaceniu wszystkich zaległości, zapłacie bieżącej raty oraz opłaty manipulacyjnej za wznowienie (od kilkuset złotych w górę).

Proces windykacji może być bardzo kosztowny, dlatego należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do opóźnień i wypowiedzenia umowy.

Nie będzie cię stać na spłatę leasingu? Działaj z wyprzedzeniem

Nie będziemy tu rozważać, które sektory gospodarki ucierpią najbardziej wskutek konsekwencji wywołanych koronawirusem i dlaczego tak się stanie. Przedsiębiorcy, którzy oferują produkty i usługi nie najpilniejszej w obecnej sytuacji potrzeby, już teraz widzą, że ich biznesy zamierają, nie wspominając o tych, które zostały czasowo zamknięte, np.: te związane z kulturą, turystyką, rekreacją i gastronomią.

Pół biedy, jeśli ten stan rzeczy utrzyma się dwa, trzy tygodnie – takie przestoje można przetrwać. Gorzej, jeśli epidemia zacznie się rozszerzać i „zamrozi” kraj na kolejne tygodnie lub miesiące… Wtedy nawet przedsiębiorcy znajdujący się obecnie w dobrej sytuacji finansowej, mogą zderzyć się z widmem braku płynności.

Dlatego już teraz warto wiedzieć, co można zrobić, żeby nadszarpnięte przychody nie spowodowały lawiny problemów, np.: ze spłatą leasingu. Bo jeśli już nie będzie cię stać na opłacanie kolejnych rat, to może być zbyt późno na działanie.

Przede wszystkim skontaktuj się z leasingodawcą

Skontaktuj się ze swoim leasingodawcą, jeśli przewidujesz, że możesz mieć wkrótce problemy z terminowym opłacaniem rat. Wiele firm leasingowych ma gotowe rozwiązania, które może zaproponować klientowi mającemu przejściowe kłopoty z płynnością. Już teraz pierwsze z nich wcielają w życie ułatwienia dla swoich klientów, o czym informujemy w dalszej części artykułu, w akapicie: Działania firm leasingowych – pomoc dla klientów (aktualizowane).

Symbol żarówkiCzy wiesz, że to jest właśnie jedna z tych sytuacji, kiedy okazuje się, że warto było wybrać dobrego leasingodawcę. Dla przykładu w 2007 i 2008 roku, kiedy wybuchł międzynarodowy kryzys finansowy, a kurs walut obcych poszybował w górę (w tamtym czasie popularny był leasing denominowany), dobre firmy leasingowe same wyszły naprzeciw swoim klientom, dając im sposoby wyjścia z trudnej sytuacji. Kiepscy leasingodawcy zazwyczaj stosują twardą windykację i nieszczególnie przejmują się losem leasingobiorców. Szerzej o różnych stylach podejścia do klientów piszemy tu: Dobre i złe firmy leasingowe

Prolongata rat leasingowych / zawieszenie spłaty leasingu

Przechodząc do rzeczy – czasowe zawieszenie spłaty leasingu może być jednym ze sposobów poradzenia sobie w przypadku chwilowych problemów z płynnością. Nie jest to rozwiązanie powszechnie spotykane w branży, ale niektóre firmy leasingowe mają przewidzianą procedurę na taką okoliczność i są w stanie zgodzić się na taki rodzaj karencji trwający do kilku tygodni, w zamian oczekując wniesienia opłaty manipulacyjnej i/lub spłaty samych odsetek (bez kapitału).

znaczne obniżenie miesięcznych obciążeń

rozwiązanie krótkotrwałe, udostępniane przez niewielu leasingodawców

Czasowe obniżenie raty

Możliwa jest także zmiana harmonogramu spłat poprzez czasowe obniżenie raty oraz podniesienie jej w kolejnych, przyszłych okresach. Jest to rozwiązanie analogiczne do stosowanego w leasingu sezonowym, z którego dość często korzystają, np.: firmy budowlane lub branża rolnicza.

Tego typu zmiana harmonogramu zazwyczaj wymaga dokonania opłaty manipulacyjnej rzędu kilkuset złotych.

znaczne obniżenie miesięcznych obciążeń

rata będzie wyższa w kolejnych okresach, nie każdy leasingodawca daje taką możliwość

Wydłużenie okresu leasingu

Wydłużenie umowy w naturalny sposób powoduje obniżenie raty miesięcznej. Jednocześnie będzie to najłatwiej dostępny ze wszystkich opisanych sposobów poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Najłatwiej dostępny, bo większość leasingodawców nie powinno robić problemów w przypadku chęci przedłużenia leasingu.

Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju zmiana w harmonogramie spłat będzie się wiązała z koniecznością wniesienia opłaty manipulacyjnej. W zależności od leasingodawcy będzie to kwota od 200 zł w górę.

umożliwia większość leasingodawców

niewielkie obniżenie raty miesięcznej

Symbol żarówkiCzy wiesz, że możesz jednocześnie wnioskować o wydłużenie umowy w połączeniu z wcześniej opisanymi: czasowym zawieszeniem lub czasowym obniżeniem raty.

Przekazanie leasingu innemu podmiotowi (cesja)

Mowa o cesji leasingu – może to być dobre rozwiązanie dla tych, którzy wiedzą, że nie poradzą sobie ze spłatą leasingu w dłuższym okresie i wolą się go pozbyć. Chcąc jej dokonać, konieczne jest znalezienie firmy, która zdecyduje się przejąć leasing i kontynuować spłatę na dotychczasowych warunkach.

O tym, jak jej dokonać i gdzie szukać chętnych na przejęcie umowy piszemy obszernie w naszym poradniku Cesja leasingu – wszystko o przejęciu umowy

najmniej obciążający finansowo sposób wycofania się z leasingu

czasochłonne, konieczność znalezienia przejmującego

Przedterminowy wykup przedmiotu

Nie ma co ukrywać, znalezienie chętnego na przejęcie cesją leasingu może zająć sporo czasu, zwłaszcza w okresie epidemii, kiedy większość osób ma inne sprawy na głowie. Szybszym rozwiązaniem może być sprzedaż przedmiotu umowy, np.: samochodu za gotówkę.

Jednak aby móc tego dokonać konieczny jest wcześniejszy wykup z leasingu. Jest to możliwe, jeśli od zawarcia leasingu minęło 40% okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu (w przypadku samochodów osobowych są to 2 lata)– wówczas leasingodawca rozliczy umowę, żądając zapłaty pozostałych do końca umowy rat pomniejszonych o część oprocentowania i ewentualnie doliczy opłatę manipulacyjną za wcześniejsze zakończenie leasingu (z reguły kilkaset złotych).

Jeśli od początku leasingu minęło mniej niż 40% czasu amortyzacji, to wykup jest także możliwy jednak za co najmniej wartość rynkową przedmiotu.

możliwość swobodnego dysponowania przedmiotem po wykupie

konieczność dysponowania gotówką na wykup

Przerwanie leasingu i zwrot przedmiotu

To rozwiązanie powinno być raczej ostatecznością, gdyż niesie za sobą najwięcej negatywnych konsekwencji finansowych. Jest możliwe przerwanie leasingu i zwrot przedmiotu do leasingodawcy. Wówczas umowa zostanie rozliczona podobnie, jak w przypadku wcześniejszego wykupu – leasingodawcy będą przysługiwały pozostałe do końca umowy raty pomniejszone o część oprocentowania i powiększone o opłatę manipulacyjną za przerwanie umowy. Tak wyliczona kwota powinna zostać pomniejszona o wartość zwróconego przedmiotu.

W teorii nie brzmi to najgorzej, jednak w praktyce to rozwiązanie jest niekorzystne z dwóch powodów:

 1. Jeśli wartość zwracanego przedmiotu będzie większa od kwoty należnej leasingodawcy, to zostaniemy praktycznie z niczym (zdecydowana większość leasingodawców nie zwróci ewentualnej nadwyżki).
 2. Jeśli wartość zwracanego przedmiotu będzie niższa od kwoty należnej leasingodawcy, wówczas korzystający będzie musiał dopłacić różnicę i często tak się dzieje.
Symbol żarówkiCzy wiesz, że kiepskie firmy leasingowe często sprzedają zwrócone albo zwindykowane przedmioty za przysłowiową czapkę gruszek, „wyprowadzając” je do współpracujących z nimi komisów i handlarzy. Powoduje to, że na papierze wartość, którą uzyskał leasingodawca z odsprzedaży zwróconego przedmiotu, jest na tyle niska, że nie pokrywa „długu” leasingobiorcy powstałego z rozliczenia umowy i zmusza go do dużej dopłaty. Dlatego tutaj ponownie wraca wątek dobrych i złych leasingodawców

brak zalet

najkosztowniejszy (poza windykacją) sposób wycofania się z leasingu

Podsumowanie – jak sobie poradzić z leasingiem podczas epidemii?

Jeśli przewidujesz, że możesz mieć przejściowe problemy z płynnością, to:

 1. Działaj z wyprzedzeniem.
 2. Skontaktuj się z finansującym, gdyż może on mieć gotowe rozwiązania na taką okoliczność.
 3. Rozwiązaniem może być:
  • wydłużenie okresu leasingu
  • czasowe obniżenie raty
  • czasowe zawieszenie spłaty kapitału lub nawet całej raty

Jeśli uważasz, że możesz nie podołać spłacie leasingu, wówczas:

 1. Działaj z dużym wyprzedzeniem
 2. Rozwiązaniem może być:
  • oddanie leasingu innemu podmiotowi (cesja)
  • wcześniejszy wykup przedmiotu i jego sprzedaż
  • przerwanie umowy i zwrot przedmiotu do leasingodawcy

Najważniejsze jest, aby nie dopuścić do powstania zaległości, które uruchomią działania windykacyjne i wypowiedzenie umowy przez leasingodawcę, gdyż to spowoduje utratę przedmiotu i powstanie dodatkowego zadłużenia.

Poradniki, które mogą być pomocne

Poradniki na FmLeasing.pl:

Co dalej? Będziemy informować

Sytuacja związana z koronawirusem jest dynamiczna. Dlatego będziemy aktualizować niniejszy artykuł, uzupełniając go o kolejne informacje, ponieważ już teraz realizowana jest systemowa pomoc dla leasingobiorców ze strony banków i firm leasingowych, która będzie rozszerzana o pomoc na poziomie państwa.

„Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.” – fragment komunikatu Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 – pełna treść komunikatu

Działania firm leasingowych – pomoc dla klientów (aktualizowane)

W tym miejscu będziemy informować o konkretnych działaniach ze strony leasingodawców, które są realną pomocą dla leasingobiorców. Akapit będzie aktualizowany w miarę napływających informacji.

Alior Leasing: Możliwość obniżenia raty przez okres 3 miesięcy

Alior Leasing daje możliwość bardzo istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy. Pomoc będzie udzielana klientom, których problemy finansowe wynikają wprost z ograniczeń lub obostrzeń wynikających z pandemii. Usługa może być uruchomiona za pośrednictwem telefonu oraz drogą elektroniczną – szczegóły...

18 mar 2020, 9:57

BNP Paribas Leasing: Przesunięcie płatności rat o 6 miesięcy

BNP Paribas Leasing umożliwia klientom przesunięcie płatności rat pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nie była przedmiotem cesji. Umowa jest wydłużana o sześciomiesięczny okres karencji. Wniosek może zostać przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem uproszczonej procedury i bez dodatkowych opłat.

26 mar 2020, 15:36

EFL: Obniżenie raty lub zawieszenie spłaty

1. W ramach Leasingu Swobodnego klient może w ciągu 6 miesięcy dokonywać do 6 zmian przyszłych rat – obniżając wysokość miesięcznego czynszu o połowę lub nawet do 3 czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 PLN. Należy zalogować się na Portal KlientEFL i wybrać opcję „Zmień wysokość raty”. Klienci, którzy nie wybrali opcji Leasingu Swobodnego przy zawarciu umowy, mogą poprzez Portal dokonać aktywacji i skorzystać z usługi. Na najbliższy czas EFL odstąpił od pobierania dodatkowych opłat za te zmiany.
2. Jeśli ktoś znalazł się w trudnej sytuacji spowodowanej przez COVID-19, może on wnioskować o zawieszenie do 6 rat kapitałowych, z jednoczesnym wydłużeniem umowy o ten okres zadłużenia
Szczegóły na stronie...

20 mar 2020, 14:55, Aktualizacja: 30 mar 2020, 11:16

Idea Getin Leasing: obniżka raty do 20% przez 6 miesięcy

Idea Getin Leasing proponuje swoim klientom możliwość obniżenia raty leasingowej/pożyczki na maksymalny okres do 6 miesięcy do 20% aktualnej wysokości raty i wydłużenie kontraktu nawet do 6 miesięcy - szczegóły…

24 mar 2020, 16:25

Impuls-Leasing: Klienci w potrzebie proszeni o złożenie wniosku

Klienci Impuls-Leasing, którzy w związku z zaistniałą sytuacją potrzebują obniżenia rat leasingowych, proszeni są o wypełnienie wniosku o "zmianę warunków umowy" i przesłanie go na adres e-mail – szczegóły…

18 mar 2020, 15:51

ING Lease: Zawieszenie rat do 6 miesięcy z wydłużeniem umowy

ING umożliwia zawieszenie do sześciu miesięcy spłaty rat leasingu. Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy, ING adekwatnie wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia. Wniosek o zawieszenie spłaty można złożyć w kanałach zdalnych. Nie jest do tego konieczna wizyta w oddziale banku. Na początku przyszłego tygodnia bank zaproponuje klientom usprawnienia dotyczące przyspieszenia procesu składania wniosków.

19 mar 2020, 12:16

Masterlease: Ewentualne zmiany w umowach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Masterlease zakłada możliwość ewentualnych zmian warunków trwających umów. Przygotowaliśmy możliwe działania pomocowe, a klienci którzy z nich skorzystają będą zwolnieni z wszelkich opłat administracyjnych. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Centrum Obsługi Klienta, w najszybszym możliwym terminie - szczegóły...

20 mar 2020, 9:52

Millennium Leasing: Podejmujemy działania

Millennium Leasing poinformowało, że podejmuje działania w celu odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach przyjętych przez ZBP.

18 mar 2020, 15:45

mLeasing: 90% obniżki sześciu rat leasingowych

Każdy klient, który ma zawarte z mLeasing umowy finansowania ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia) o łącznej wartości poniżej 1 mln zł i dotychczas terminowo spłacał raty może złożyć wniosek o obniżenie rat leasingowych. Najbliższe 6 rat obniżone będzie nawet o 90 proc. a umowa zostanie przedłużona o dodatkowe pół roku. Standardowa opłata za zmiany w harmonogramie, która wynosiła wysokość ostatniej zafakturowanej raty, ale nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 3000 zł została na tę okoliczność obniżona o połowę. Wniosek można pobrać online i złożyć przez e-mail – szczegóły...

17 mar 2020, 11:24

Pekao Leasing: Odroczenie spłaty rat do 3 miesięcy

Pekao Leasing oferuje odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Automatycznie o ten sam czas zostanie wydłużony łączny okres spłaty leasingu. Firma nie będzie pobierała dodatkowych opłat czy prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, a składanie stosownych próśb może odbywać się zdalnie.

20 mar 2020, 9:51

PKO Leasing: Możliwość odroczenia nawet na 6 miesięcy spłaty raty

PKO Leasing oferuje klientom, którzy dotychczas terminowo spłacali leasing, możliwość odroczenia nawet na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej zawartej standardowej umowy leasingu lub pożyczki (zakres umowy standardowej nie obejmuje wynajmu długoterminowego, dla którego wnioski będą rozpatrywane indywidualnie) i wydłużenia umowy o ten okres, bez żadnych dodatkowych opłat związanych z aneksowaniem umowy i bez podniesienia wysokości marży. Nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy złożyć wniosek przez stronę www lub Portal Klienta – szczegóły…

19 mar 2020, 12:41

Santander Consumer Multirent: Odroczenie spłaty części zobowiązań do 3 miesięcy

Klientom, którzy nie posiadają obecnie żadnych zaległości w płatnościach, Santander Consumer Multirent proponuje odroczenia spłaty części zobowiązań do 3 miesięcy, bez ponoszenia dodatkowych opłat wynikających i bez aneksu do umowy. Formalności można załatwić bez wychodzenia z domu - szczegóły...

02 kwi 2020, 16:12

Santander Leasing: Odroczenie spłaty raty marcowej, a docelowo do 6 miesięcy

W najbliższych dniach umożliwimy naszym klientom skorzystanie z odroczenia spłaty raty przypadającej do zapłaty w miesiącu marcu 2020 roku, jak również przyszłych rat z umowy leasingu lub umowy pożyczki. Będziemy chcieli objąć odroczeniem także spłatę składek ubezpieczeniowych. Planujemy, aby dla niektórych zobowiązań leasingowych, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw, możliwe było odroczenie spłaty zobowiązań nawet do 6 miesięcy. Złożenie wniosku o odroczenie płatności za pośrednictwem eBOK24 będzie dla naszych klientów wolne od opłat i prowizji – szczegóły…

19 mar 2020, 12:49

SG Equipment Leasing: Wdrożyliśmy środki zaradcze

Zgodnie ze stanowiskiem Związku Polskiego Leasingu zależy nam na umożliwieniu naszym klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Wdrożyliśmy plan ciągłości działania i środki zaradcze odpowiadające na bieżące potrzeby klientów. Sytuacja jest monitorowana zarówno przez Zarząd, jak również centralę firmy na poziomie Grupy i dostosowywana do zmieniających się warunków i zaleceń władz lokalnych i WHO.

19 mar 2020, 12:57

Volkswagen Leasing: Wydłużenie terminu płatności faktur do 90 dni

VW Leasing wprowadził możliwość odroczenia w spłacie rat leasingowych, poprzez wydłużenie terminu płatności wystawianych faktur aż do 90 dni. Wystarczy przesłać dyspozycję mailem na adres: dyspozycje(at)vwfs.com. Po jej otrzymaniu i wprowadzeniu przez Volkswagen Leasing zmian, każda następna faktura będzie posiadać wydłużony termin płatności (nie ma możliwości skorygowania wystawionych faktur przed wprowadzeniem zmian).

20 mar 2020, 9:57

Będziemy aktualizować: ciąg dalszy nastąpi...

Leasing będzie jeszcze tańszy po obniżkach stóp do 0,1%

W pierwszej połowie 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej trzykrotnie obniżyła stopy procentowe – dwukrotnie o 0,5 pkt proc. (w marcu i kwietniu) oraz o 0,4 pkt proc. w maju. Główna stopa procentowa utrzymywana od marca 2015 roku na poziomie 1,5%, wynosi obecnie bezprecedensowe 0,1%. Oznacza to, że leasing stał się jeszcze tańszy, niż był dotychczas. Szersza analiza: Leasing będzie jeszcze tańszy po obniżkach stóp do 0,1%

Szukaj oszczędności gdzie się da – zadbaj o niższą ratę i tańsze ubezpieczenie

Samo odroczenie płatności za leasing to jedno. Warto jednak także zadbać o dodatkowe oszczędności. Dotyczy to zresztą nie tylko tych przedsiębiorców, którzy znaleźli się obecnie w trudnym położeniu, ale każdego bez wyjątku leasingobiorcy. Skoro można zaoszczędzić trochę pieniędzy, to czemu tego nie zrobić…

1. Dopilnuj obniżenia raty leasingu po obniżce stóp procentowych

Wyjaśniamy to dokładnie w oddzielnym artykule: Leasing jeszcze tańszy po obniżce stóp do 0,1%. W dużym skrócie – dobre firmy leasingowe powinny wkrótce obniżyć raty miesięczne, ponieważ RPP trzykrotnie zmniejszyła wysokość stóp procentowych. Jednak te „słabsze”, nie robią tego z automatu, tylko należy do nich wystąpić na piśmie. Sprawdź, jak rozwiązuje to twój leasingodawca i ewentualnie wystąp do niego z odpowiednim wnioskiem/pismem o przeliczenie kolejnych rat do poziomu aktualnej stopy bazowej (Wibor).

2. Zadbaj o tańszą kontynuację ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Większość firm leasingowych oferuje kontynuację ubezpieczenia (pakiet OC/AC itd.) przedmiotu leasingu w cenach wyższych niż można znaleźć samemu na rynku. Dlatego warto o to zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej kilka tygodni przed końcem obecnego ubezpieczenia), aby mieć możliwość zaoszczędzenia czasami naprawdę sporej sumy pieniędzy. Opisujemy to w oddzielnym poradniku: Jak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu? Można tam także zamówić ofertę Multiagencji, która pozwoli porównać koszt pakietu OC i AC.

3. Zrewiduj wydatki eksploatacyjne

Oczywiście poza wspomnianymi powyżej oszczędnościami warto przyjrzeć się także wydatkom eksploatacyjnym związanym z samym przedmiotem leasingu. Dla przykładu można rozejrzeć się za tańszym serwisem, oponami, a części zamienne i serwisowe można kupić na własną rękę korzystając, np.: z sieci dużych hurtowni motoryzacyjnych, zamiast korzystać z „cennika” dealerów, którzy potrafią sprzedawać dokładnie taką samą część, filtry czy olej z dużo wyższą marżą…

Kontrowersje podatkowe dotyczące zmian w umowach z powodu koronawirusa

Sytuacja ekonomiczna wywołana koronawirusem zmusiła przedsiębiorców do wprowadzania zmian w umowach (za zgodą leasingodawców) polegających, np.: na zawieszaniu spłaty, wydłużeniu okresu itp. To z kolei obnażyło „niedoskonałości” przepisów podatkowych, a konkretnie ich dotychczasowych interpretacji przez skarbówkę. Poświęcamy temu dwa poniższe akapity.

Zmiany w umowach leasingu samochodów kosztujących powyżej 150 tys. zł

Działania pozwalające wybrnąć przedsiębiorcom z trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa polegające na modyfikacji harmonogramu leasingu zawartego przed 2019 rokiem (np.: wydłużenie okresu, zmniejszenie raty, zawieszenie spłaty), mogą pociągać za sobą zmianę warunków, które w normalnych okolicznościach mogłyby skutkować koniecznością przejścia na nowe, czyli obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku zasady opodatkowania samochodów osobowych (z uwzględnieniem limitu 150 tys. zł).

W połowie kwietnia 2020 r. otrzymaliśmy dobrą, ale niestety w tamtym czasie nieoficjalną informację, że Ministerstwo Finansów przygotowało wewnętrzne pismo, z którego wynikało, że służby skarbowe powinny interpretować zmiany w harmonogramie będące skutkiem COVID-19 jako niepowodujące konieczności przejścia na nowe, limitowane zasady zaliczania kosztów.

 NOWSZE 

Ten sposób interpretacji potwierdza obecnie Krajowa Informacja Skarbowa, a także doczekaliśmy się już indywidualnych interpretacji podatkowych:

„/.../ należy stwierdzić, że zmiana umowy leasingu z powodu COVID-19, która nie wpłynie na wysokość możliwych do zaliczenia do kosztów podatkowych rat leasingowych, a jedynie na ich przesunięcie w czasie, nie powoduje konieczności stosowania do takiej umowy nowych regulacji podatkowych” – fragment interpretacji sygn. 0111-KDIB1-1.4010.255.2020.2.BK z dnia 11 sierpnia 2020 roku

Więcej o obowiązujących od 1 stycznia 2019 r. przepisach: Koszty podatkowe leasingu samochodów osobowych (PIT i CIT)

Przejęta umowa, a odroczenie rat

Jednym z warunków „zgodności” podatkowej cesji umowy leasingu jest to, że przejmujący leasingobiorca nie może zmienić jej warunków - zmienić może się tylko leasingobiorca. Nie wdając się w szczegóły, napiszemy tylko, że celem tej regulacji było ograniczenie nadmiernej optymalizacji podatkowej. Niemniej fiskus, jak to ma w zwyczaju, często bardzo szeroko interpretował to ograniczenie, uznając, że niemal każda zmiana w umowie już po jej przejęciu (np.: drobna korekta harmonogramu), powoduje, że z podatkowego punktu widzenia przestaje ona być umową leasingu operacyjnego. Rodzi to wiele negatywnych skutków, a jednym z nich jest to, że w zasadzie niemożliwe jest wykupienie przedmiotu na koniec leasingu za wartość mniejszą niż rynkowa, nawet jeśli w umowie wartość rezydualna wynosi zwyczajowe 1%.

Tymczasem w związku z pandemią wywołaną przez  SARS-Cov-2 wielu leasingobiorców ratuje się, np.: zawieszając czasowo spłatę rat i wydłużając umowę, co umożliwia większość firm leasingowych.

Tu właśnie pojawia się problem – jeśli leasingobiorca, który jakiś czas temu przejął od kogoś leasing poprzez cesję chciałby obecnie zmodyfikować harmonogram tak, aby poradzić sobie w trudnej sytuacji finansowej wywołanej przez pandemię, to istnieje ryzyko, że narazi się fiskusowi. Z tego powodu już teraz część firm leasingowych odprawia z kwitkiem cesjonariuszy, którzy wnioskują o zmiany w harmonogramie, gdyż także dla finansujących taka sytuacja powoduje negatywne skutki podatkowe.

Branża leasingowa, w tym Związek Polskiego Leasingu zaapelował do Ministerstwa Finansów o wydanie korzystnej dla podatników interpretacji ogólnej, argumentując, że dotychczasowe podejście jest niezwykle krzywdzące dla leasingobiorców zmagających się ze skutkami pandemii COVID-19:

Andrzej Sugajski „Jesteśmy przekonani, że intencją ustawodawcy nie było pozbawienie leasingobiorców możliwości wsparcia w czasach pandemii. Dlatego wystąpiliśmy do ministra finansów o skorygowanie dotychczasowej wykładni przepisów podatkowych i wydanie interpretacji ogólnej. Takie rozwiązanie zabezpieczyłoby podatników, bo wiązałoby wszystkich urzędników.” – Andrzej Sugajski, dyrektor generalny ZPL w wypowiedzi dla Rzeczpospolitej

Będziemy aktualizować ten akapit w miarę napływania nowych informacji...

Refinansowanie umów leasingu dla firm transportowych – program ARP S.A.

Rząd wdrożył program, który pozwala refinansować umowy leasingu pojazdów dla firm przewozowych – wartość pomocy może wynieść nawet 1,7 mld złotych.

Realizacja odbywa się poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która oferuje firmom z branży transportowej preferencyjny leasing, „przejmując na siebie” ich leasingi w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Podstawowe warunki:

 • kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto
 • okres finansowania może trwać do 6 lat
 • karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść do 12 miesięcy
 • wiek pojazdu o DMC pow. 3,5T  i/lub naczepy do 3 lat

Szczegóły na stronie: arp-tarcza.pl

Leasing w tarczy antykryzysowej

W przyjętej przez sejm pod koniec marca 2020 r. tzw. tarczy antykryzysowej znalazły się zapisy mniej lub bardziej dotyczące leasingu. Z analizy Związku Polskiego Leasingu wynika, że umożliwiają one m.in.:

 • W ramach współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju:
  • uzyskanie pożyczek, gwarancji i poręczeń przez firmy leasingowe i ich klientów.
  • stworzenie mechanizmu re-gwarancji umów leasingowych zawartych przez przedsiębiorców, którego celem jest minimalizacja ryzyka wypowiadania umów leasingowych przedsiębiorcom, których model biznesowy został najbardziej dotknięty przez pandemię COVID-19.
 • Ubezpieczenie transakcji leasingowych, w tym z przeznaczeniem dla branży transportowej, w ramach współpracy z KUKE.
 • Odroczenie w czasie wejścia w życie wielu aktów prawnych, w tym przepisów o objęciu ochroną konsumencką jednostek działalności gospodarczej (JDG). Przepisy ustawy o tarczy antykryzysowej odroczyły wejście w życie tych regulacji do 31.12.2020 r.

Postulaty branży dotyczące leasingu w kolejnych ustawach antykryzysowych

Związek Polskiego Leasingu zabiega aby w kolejnych regulacjach i ustawach antykryzysowych znalazły się następujące rozwiązania dotyczące leasingu:

 • Wprowadzenie zmiany w Kodeksie Cywilnym umożliwiającej „zdalne” zawieranie umów leasingu i aneksowanie obecnych. Dotychczasowe regulacje wymagają zawierania umów w formie pisemnej, co wydłuża proces i wymaga bezpośredniego kontaktu klienta z przedstawicielem leasingodawcy.
 • Wprowadzenie zmian w ustawach o PIT i CIT, które pozwolą chronić prawa nabyte podatników w przypadku konieczności przedłużania umów leasingu aut kosztujących powyżej 150 tys. złotych, a zawartych przed 1 stycznia 2019 roku (z mocą wsteczną, czyli nowelizacja miałaby dotyczyć także zmienionych już po 8 marca umów). Celem jest, aby przedsiębiorcy zmuszeni sytuacją kryzysową do aneksowania umowy nie musieli przechodzić na nowe, mniej korzystne zasady zaliczania leasingu droższych aut w koszty podatkowe. Wspominaliśmy o tym w akapicie: Uwaga na zmiany w umowach leasingu aut osobowych kosztujących powyżej 150 tys. zł
 • Branża postuluje także, aby leasing został objęty wsparciem Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie możliwości skorzystania z poręczeń i gwarancji przez klientów firm leasingowych i wynajmu, dopłat do odsetek wynikających z udzielonego finansowania, preferencyjnego finansowania firm leasingowych i wynajmu, które z powodu COVID-19 będą wymagały wsparcia.

Koronawirus COVID-19 - najważniejsze informacje i zalecenia zdrowotne

Korzystając z okazji, odsyłamy na rządową stronę z informacjami i zaleceniami zdrowotnymi dotyczącymi koronawirusa COVID-19:

Zalecenia zdrowotne dotyczące koronawirusa

Kilknij na obrazek, aby poznać aktualne informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa

Leasing vs COVID-19 - dział specjalny

Specjalnie utworzony dział na FmLeasing.pl, poświęcony sytuacji wywołanej pandemią koronawirusa COVID-19 w kontekście rynku leasingu: Leasing vs COVID-19

4.6923076923077 1 1 1 1 1 4.69 (13)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Koronawirus i leasing - jak sobie radzić, jakie podejmować decycje itd. >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Mężczyzna pokazuje zawartość IphonaNajlepsza firma leasingowa

Która polska firma leasingowa jest najlepsza? My to wiemy... Problem w tym, że ona nie będzie najlepsza dla każdego… Z całą pewnością istnieje jednak grupa firm, które są warte polecenia oraz grupa takich, których lepiej unikać.


Mężczyzna analizujący dokumenty przed komputeremMegaporadnik: Umiejętny wybór oferty leasingu

Wszystkie niezbędne rady dla zamierzających zawrzeć umowę leasingu w jednym miejscu. Zapoznanie i zastosowanie się do nich umożliwi wybór korzystnej i dobrze dobranej oferty i firmy leasingowej, a także pozwoli uniknąć kosztownych błędów.


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Wielopoziomowy garaż samochodowyLista najtańszych nowych samochodów - ceny zakupu i wysokość rat leasingowych

Potrzebujesz taniego samochodu do firmy, dla pracowników, może masz dość dokładania do eksploatacji wysłużonych aut? Prezentujemy najtańsze dostępne w Polsce modele samochodów osobowych oraz typu VAN wraz z kosztami leasingu.


Kalkulator i arkuszJak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu?

Leasingodawcy preferują, żeby leasingobiorcy korzystali z ich oferty ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić i porównać warunki z konkurencyjnymi propozycjami, żeby nie przepłacić za polisę.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje ponad 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl