Wykres spadających notowań z powodu koronawirusa

Nikt jeszcze nie wie, jaki będzie ostateczny wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę, ale jedno jest pewne już teraz, bo już na tak wczesnym etapie (w momencie powstawania tego artykułu w Polsce było zdiagnozowanych 150 zachorowań) widać wyraźnie, że „dostanie się” wielu przedsiębiorcom, a nawet całym branżom. Dla niektórych może to oznaczać problem z płynnością i trudności w spłacie stałych zobowiązań, w tym leasingu.

 Aktualizacja  19 mar: Refinansowanie umów leasingu dla firm transportowych – program ARP S.A.
Dodaliśmy informację o programie wsparcia dla branży transportowej, który powinien ruszyć w pierwszej połowie kwietnia. Przewiń do Refinansowanie umów leasingu dla firm transportowych – program ARP S.A.

 Aktualizacja  17 mar: Działania firm leasingowych – pomoc dla klientów
Dodaliśmy akapit, w którym będziemy informować o konkretnych działaniach ze strony leasingodawców, które są realną pomocą dla leasingobiorców. Przewiń do Działania firm leasingowych – pomoc dla klientów (aktualizowane)

Konsekwencje opóźnień w płatnościach rat leasingowych

Konsekwencje opóźnień w płatności za leasing mogą być dotkliwe. Opisaliśmy je dokładnie w poradniku: Opóźnienia i windykacja w leasingu. W skrócie:

 1. Niektóre firmy leasingowe dotkliwie karzą klientów opóźniających się z płatnościami.
 2. Już po kilku/kilkunastu dniach opóźnienia wystawiają wezwanie, za które naliczają opłatę manipulacyjną (od 50 zł w górę).
 3. Po około miesięcznym opóźnieniu w płatności umowa zazwyczaj jest wypowiadana.
 4. Wznowienie umowy jest możliwe, ale po spłaceniu wszystkich zaległości, zapłacie bieżącej raty oraz opłaty manipulacyjnej za wznowienie (od kilkuset złotych w górę).

Proces windykacji może być bardzo kosztowny, dlatego należy zrobić wszystko, aby nie dopuścić do opóźnień i wypowiedzenia umowy.

Nie będzie cię stać na spłatę leasingu? Działaj z wyprzedzeniem

Nie będziemy tu rozważać, które sektory gospodarki ucierpią najbardziej wskutek konsekwencji wywołanych koronawirusem i dlaczego tak się stanie. Przedsiębiorcy, którzy oferują produkty i usługi nie najpilniejszej w obecnej sytuacji potrzeby, już teraz widzą, że ich biznesy zamierają, nie wspominając o tych, które zostały czasowo zamknięte, np.: te związane z kulturą, turystyką, rekreacją i gastronomią.

Pół biedy, jeśli ten stan rzeczy utrzyma się dwa, trzy tygodnie – takie przestoje można przetrwać. Gorzej, jeśli epidemia zacznie się rozszerzać i „zamrozi” kraj na kolejne tygodnie lub miesiące… Wtedy nawet przedsiębiorcy znajdujący się obecnie w dobrej sytuacji finansowej, mogą zderzyć się z widmem braku płynności.

Dlatego już teraz warto wiedzieć, co można zrobić, żeby nadszarpnięte przychody nie spowodowały lawiny problemów, np.: ze spłatą leasingu. Bo jeśli już nie będzie cię stać na opłacanie kolejnych rat, to może być zbyt późno na działanie.

Przede wszystkim skontaktuj się z leasingodawcą

Skontaktuj się ze swoim leasingodawcą, jeśli przewidujesz, że możesz mieć wkrótce problemy z terminowym opłacaniem rat. Wiele firm leasingowych ma gotowe rozwiązania, które może zaproponować klientowi mającemu przejściowe kłopoty z płynnością. Już teraz pierwsze z nich wcielają w życie ułatwienia dla swoich klientów, o czym informujemy w dalszej części artykułu, w akapicie: Działania firm leasingowych – pomoc dla klientów (aktualizowane).

Czy wiesz, że to jest właśnie jedna z tych sytuacji, kiedy okazuje się, że warto było wybrać dobrego leasingodawcę. Dla przykładu w 2007 i 2008 roku, kiedy wybuchł międzynarodowy kryzys finansowy, a kurs walut obcych poszybował w górę (w tamtym czasie popularny był leasing denominowany), dobre firmy leasingowe same wyszły naprzeciw swoim klientom, dając im sposoby wyjścia z trudnej sytuacji. Kiepscy leasingodawcy zazwyczaj stosują twardą windykację i nieszczególnie przejmują się losem leasingobiorców. Szerzej o różnych stylach podejścia do klientów piszemy tu: Dobre i złe firmy leasingowe

Prolongata rat leasingowych / zawieszenie spłaty leasingu

Przechodząc do rzeczy – czasowe zawieszenie spłaty leasingu może być jednym ze sposobów poradzenia sobie w przypadku chwilowych problemów z płynnością. Nie jest to rozwiązanie powszechnie spotykane w branży, ale niektóre firmy leasingowe mają przewidzianą procedurę na taką okoliczność i są w stanie zgodzić się na taki rodzaj karencji trwający do kilku tygodni, w zamian oczekując wniesienia opłaty manipulacyjnej i/lub spłaty samych odsetek (bez kapitału).

znaczne obniżenie miesięcznych obciążeń

rozwiązanie krótkotrwałe, udostępniane przez niewielu leasingodawców

Czasowe obniżenie raty

Możliwa jest także zmiana harmonogramu spłat poprzez czasowe obniżenie raty oraz podniesienie jej w kolejnych, przyszłych okresach. Jest to rozwiązanie analogiczne do stosowanego w leasingu sezonowym, z którego dość często korzystają, np.: firmy budowlane lub branża rolnicza.

Tego typu zmiana harmonogramu zazwyczaj wymaga dokonania opłaty manipulacyjnej rzędu kilkuset złotych.

znaczne obniżenie miesięcznych obciążeń

rata będzie wyższa w kolejnych okresach, nie każdy leasingodawca daje taką możliwość

Wydłużenie okresu leasingu

Wydłużenie umowy w naturalny sposób powoduje obniżenie raty miesięcznej. Jednocześnie będzie to najłatwiej dostępny ze wszystkich opisanych sposobów poradzenia sobie w trudnej sytuacji. Najłatwiej dostępny, bo większość leasingodawców nie powinno robić problemów w przypadku chęci przedłużenia leasingu.

Warto jednak pamiętać, że tego rodzaju zmiana w harmonogramie spłat będzie się wiązała z koniecznością wniesienia opłaty manipulacyjnej. W zależności od leasingodawcy będzie to kwota od 200 zł w górę.

umożliwia większość leasingodawców

niewielkie obniżenie raty miesięcznej

Czy wiesz, że możesz jednocześnie wnioskować o wydłużenie umowy w połączeniu z wcześniej opisanymi: czasowym zawieszeniem lub czasowym obniżeniem raty.

Uwaga na zmiany w umowach leasingu aut osobowych kosztujących powyżej 150 tys. zł

Działania pozwalające wybrnąć z trudnej sytuacji spowodowanej epidemią koronawirusa polegające na modyfikacji harmonogramu (np.: opisane wcześniej wydłużenie okresu, zmniejszenie raty itp.), są zmianą warunków leasingu, które mogą skutkować koniecznością przejścia na nowe, czyli obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku zasady opodatkowania samochodów osobowych.

Takie zmiany będą niekorzystnym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, którzy zawarli przed 1 stycznia 2019 r. umowę leasingu droższego samochodu, gdyż spowoduje to konieczność uwzględniania limitu 150 tys. zł w zaliczaniu w koszty podatkowe kolejnych rat leasingu. Sposób, w jaki należy uwzględniać limit 150 tys. w rozliczaniu leasingu szczegółowo opisujemy tu: Koszty podatkowe leasingu samochodów osobowych (PIT i CIT)

Przekazanie leasingu innemu podmiotowi (cesja)

Mowa o cesji leasingu – może to być dobre rozwiązanie dla tych, którzy wiedzą, że nie poradzą sobie ze spłatą leasingu w dłuższym okresie i wolą się go pozbyć. Chcąc jej dokonać, konieczne jest znalezienie firmy, która zdecyduje się przejąć leasing i kontynuować spłatę na dotychczasowych warunkach.

O tym, jak jej dokonać i gdzie szukać chętnych na przejęcie umowy piszemy obszernie w naszym poradniku Cesja leasingu – wszystko o przejęciu umowy

najmniej obciążający finansowo sposób wycofania się z leasingu

czasochłonne, konieczność znalezienia przejmującego

Przedterminowy wykup przedmiotu

Nie ma co ukrywać, znalezienie chętnego na przejęcie cesją leasingu może zająć sporo czasu, zwłaszcza w okresie epidemii, kiedy większość osób ma inne sprawy na głowie. Szybszym rozwiązaniem może być sprzedaż przedmiotu umowy, np.: samochodu za gotówkę.

Jednak aby móc tego dokonać konieczny jest wcześniejszy wykup z leasingu. Jest to możliwe, jeśli od zawarcia leasingu minęło 40% okresu normatywnej amortyzacji przedmiotu (w przypadku samochodów osobowych są to 2 lata)– wówczas leasingodawca rozliczy umowę, żądając zapłaty pozostałych do końca umowy rat pomniejszonych o część oprocentowania i ewentualnie doliczy opłatę manipulacyjną za wcześniejsze zakończenie leasingu (z reguły kilkaset złotych).

Jeśli od początku leasingu minęło mniej niż 40% czasu amortyzacji, to wykup jest także możliwy jednak za co najmniej wartość rynkową przedmiotu.

możliwość swobodnego dysponowania przedmiotem po wykupie

konieczność dysponowania gotówką na wykup

Przerwanie leasingu i zwrot przedmiotu

To rozwiązanie powinno być raczej ostatecznością, gdyż niesie za sobą najwięcej negatywnych konsekwencji finansowych. Jest możliwe przerwanie leasingu i zwrot przedmiotu do leasingodawcy. Wówczas umowa zostanie rozliczona podobnie, jak w przypadku wcześniejszego wykupu – leasingodawcy będą przysługiwały pozostałe do końca umowy raty pomniejszone o część oprocentowania i powiększone o opłatę manipulacyjną za przerwanie umowy. Tak wyliczona kwota powinna zostać pomniejszona o wartość zwróconego przedmiotu.

W teorii nie brzmi to najgorzej, jednak w praktyce to rozwiązanie jest niekorzystne z dwóch powodów:

 1. Jeśli wartość zwracanego przedmiotu będzie większa od kwoty należnej leasingodawcy, to zostaniemy praktycznie z niczym (zdecydowana większość leasingodawców nie zwróci ewentualnej nadwyżki).
 2. Jeśli wartość zwracanego przedmiotu będzie niższa od kwoty należnej leasingodawcy, wówczas korzystający będzie musiał dopłacić różnicę i często tak się dzieje.
Czy wiesz, że kiepskie firmy leasingowe często sprzedają zwrócone albo zwindykowane przedmioty za przysłowiową czapkę gruszek, „wyprowadzając” je do współpracujących z nimi komisów i handlarzy. Powoduje to, że na papierze wartość, którą uzyskał leasingodawca z odsprzedaży zwróconego przedmiotu, jest na tyle niska, że nie pokrywa „długu” leasingobiorcy powstałego z rozliczenia umowy i zmusza go do dużej dopłaty. Dlatego tutaj ponownie wraca wątek dobrych i złych leasingodawców

brak zalet

najkosztowniejszy (poza windykacją) sposób wycofania się z leasingu

Podsumowanie – jak sobie poradzić z leasingiem podczas epidemii?

Jeśli przewidujesz, że możesz mieć przejściowe problemy z płynnością, to:

 1. Działaj z wyprzedzeniem.
 2. Skontaktuj się z finansującym, gdyż może on mieć gotowe rozwiązania na taką okoliczność.
 3. Rozwiązaniem może być:
  • wydłużenie okresu leasingu
  • czasowe obniżenie raty
  • czasowe zawieszenie spłaty kapitału lub nawet całej raty

Jeśli uważasz, że możesz nie podołać spłacie leasingu, wówczas:

 1. Działaj z dużym wyprzedzeniem
 2. Rozwiązaniem może być:
  • oddanie leasingu innemu podmiotowi (cesja)
  • wcześniejszy wykup przedmiotu i jego sprzedaż
  • przerwanie umowy i zwrot przedmiotu do leasingodawcy

Najważniejsze jest, aby nie dopuścić do powstania zaległości, które uruchomią działania windykacyjne i wypowiedzenie umowy przez leasingodawcę, gdyż to spowoduje utratę przedmiotu i powstanie dodatkowego zadłużenia.

Poradniki, które mogą być pomocne

Poradniki na FmLeasing.pl:

Co dalej? Będziemy informować

Sytuacja związana z koronawirusem jest dynamiczna. Dlatego będziemy aktualizować niniejszy artykuł, uzupełniając go o kolejne informacje, ponieważ już teraz realizowana jest systemowa pomoc dla leasingobiorców ze strony banków i firm leasingowych, która będzie rozszerzana o pomoc na poziomie państwa.

„Banki, które posiadają firmę leasingową w swojej grupie kapitałowej, podejmą działania w celu zastosowania odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach analogicznych do stosowanego przez bank w odniesieniu do odroczenia spłaty kredytów.” – fragment komunikatu Związku Banków Polskich w sprawie działań pomocowych podejmowanych przez banki w związku z pandemią koronawirusa COVID 19 – pełna treść komunikatu

Działania firm leasingowych – pomoc dla klientów (aktualizowane)

W tym miejscu będziemy informować o konkretnych działaniach ze strony leasingodawców, które są realną pomocą dla leasingobiorców. Akapit będzie aktualizowany w miarę napływających informacji.

Alior Leasing: Możliwość obniżenia raty przez okres 3 miesięcy

Alior Leasing daje możliwość bardzo istotnego obniżenia wysokości raty leasingowej przez okres 3 miesięcy. Pomoc będzie udzielana klientom, których problemy finansowe wynikają wprost z ograniczeń lub obostrzeń wynikających z pandemii. Usługa może być uruchomiona za pośrednictwem telefonu oraz drogą elektroniczną – szczegóły...

18 mar 2020, 9:57

BNP Paribas Leasing: Przesunięcie płatności rat o 6 miesięcy

BNP Paribas Leasing umożliwia klientom przesunięcie płatności rat pożyczkowych i leasingowych o 6 miesięcy. Z wnioskiem o prolongatę mogą wystąpić klienci, którzy nie mają przeterminowanych należności, ich umowa nie była restrukturyzowana w ciągu ostatnich 12 miesięcy i nie była przedmiotem cesji. Umowa jest wydłużana o sześciomiesięczny okres karencji. Wniosek może zostać przeprowadzony zdalnie z wykorzystaniem uproszczonej procedury i bez dodatkowych opłat.

26 mar 2020, 15:36

EFL: Obniżenie raty lub zawieszenie spłaty

1. W ramach Leasingu Swobodnego klient może w ciągu 6 miesięcy dokonywać do 6 zmian przyszłych rat – obniżając wysokość miesięcznego czynszu o połowę lub nawet do 3 czynszów obniżyć wysokość raty do kwoty 1 PLN. Należy zalogować się na Portal KlientEFL i wybrać opcję „Zmień wysokość raty”. Klienci, którzy nie wybrali opcji Leasingu Swobodnego przy zawarciu umowy, mogą poprzez Portal dokonać aktywacji i skorzystać z usługi. Na najbliższy czas EFL odstąpił od pobierania dodatkowych opłat za te zmiany.
2. Jeśli ktoś znalazł się w trudnej sytuacji spowodowanej przez COVID-19, może on wnioskować o zawieszenie do 6 rat kapitałowych, z jednoczesnym wydłużeniem umowy o ten okres zadłużenia
Szczegóły na stronie...

20 mar 2020, 14:55, Aktualizacja: 30 mar 2020, 11:16

Idea Getin Leasing: obniżka raty do 20% przez 6 miesięcy

Idea Getin Leasing proponuje swoim klientom możliwość obniżenia raty leasingowej/pożyczki na maksymalny okres do 6 miesięcy do 20% aktualnej wysokości raty i wydłużenie kontraktu nawet do 6 miesięcy - szczegóły…

24 mar 2020, 16:25

Impuls-Leasing: Klienci w potrzebie proszeni o złożenie wniosku

Klienci Impuls-Leasing, którzy w związku z zaistniałą sytuacją potrzebują obniżenia rat leasingowych, proszeni są o wypełnienie wniosku o "zmianę warunków umowy" i przesłanie go na adres e-mail – szczegóły…

18 mar 2020, 15:51

ING Lease: Zawieszenie rat do 6 miesięcy z wydłużeniem umowy

ING umożliwia zawieszenie do sześciu miesięcy spłaty rat leasingu. Klientom, którzy skorzystają z zawieszenia spłat do sześciu miesięcy, ING adekwatnie wydłuży okres finansowania, żeby nie doprowadzić do nadmiernego zwiększania miesięcznego obciążenia. Wniosek o zawieszenie spłaty można złożyć w kanałach zdalnych. Nie jest do tego konieczna wizyta w oddziale banku. Na początku przyszłego tygodnia bank zaproponuje klientom usprawnienia dotyczące przyspieszenia procesu składania wniosków.

19 mar 2020, 12:16

Masterlease: Ewentualne zmiany w umowach

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, Masterlease zakłada możliwość ewentualnych zmian warunków trwających umów. Przygotowaliśmy możliwe działania pomocowe, a klienci którzy z nich skorzystają będą zwolnieni z wszelkich opłat administracyjnych. Każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie przez Centrum Obsługi Klienta, w najszybszym możliwym terminie - szczegóły...

20 mar 2020, 9:52

Millennium Leasing: Podejmujemy działania

Millennium Leasing poinformowało, że podejmuje działania w celu odroczenia spłat rat leasingowych należnych od leasingobiorców na zasadach przyjętych przez ZBP.

18 mar 2020, 15:45

mLeasing: 90% obniżki sześciu rat leasingowych

Każdy klient, który ma zawarte z mLeasing umowy finansowania ruchomości (pojazdy, maszyny i urządzenia) o łącznej wartości poniżej 1 mln zł i dotychczas terminowo spłacał raty może złożyć wniosek o obniżenie rat leasingowych. Najbliższe 6 rat obniżone będzie nawet o 90 proc. a umowa zostanie przedłużona o dodatkowe pół roku. Standardowa opłata za zmiany w harmonogramie, która wynosiła wysokość ostatniej zafakturowanej raty, ale nie mniej niż 1000 zł i nie więcej niż 3000 zł została na tę okoliczność obniżona o połowę. Wniosek można pobrać online i złożyć przez e-mail – szczegóły...

17 mar 2020, 11:24

Pekao Leasing: Odroczenie spłaty rat do 3 miesięcy

Pekao Leasing oferuje odroczenie spłaty rat kapitałowo-odsetkowych lub odsetkowych przez okres do 3 miesięcy. Automatycznie o ten sam czas zostanie wydłużony łączny okres spłaty leasingu. Firma nie będzie pobierała dodatkowych opłat czy prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zawieszenia spłat, a składanie stosownych próśb może odbywać się zdalnie.

20 mar 2020, 9:51

PKO Leasing: Możliwość odroczenia nawet na 6 miesięcy spłaty raty

PKO Leasing oferuje klientom, którzy dotychczas terminowo spłacali leasing, możliwość odroczenia nawet na 6 miesięcy spłaty raty kapitałowej zawartej standardowej umowy leasingu lub pożyczki (zakres umowy standardowej nie obejmuje wynajmu długoterminowego, dla którego wnioski będą rozpatrywane indywidualnie) i wydłużenia umowy o ten okres, bez żadnych dodatkowych opłat związanych z aneksowaniem umowy i bez podniesienia wysokości marży. Nie trzeba wychodzić z domu, wystarczy złożyć wniosek przez stronę www lub Portal Klienta – szczegóły…

19 mar 2020, 12:41

Santander Leasing: Odroczenie spłaty raty marcowej, a docelowo do 6 miesięcy

W najbliższych dniach umożliwimy naszym klientom skorzystanie z odroczenia spłaty raty przypadającej do zapłaty w miesiącu marcu 2020 roku, jak również przyszłych rat z umowy leasingu lub umowy pożyczki. Będziemy chcieli objąć odroczeniem także spłatę składek ubezpieczeniowych. Planujemy, aby dla niektórych zobowiązań leasingowych, w tym dla małych i średnich przedsiębiorstw, możliwe było odroczenie spłaty zobowiązań nawet do 6 miesięcy. Złożenie wniosku o odroczenie płatności za pośrednictwem eBOK24 będzie dla naszych klientów wolne od opłat i prowizji – szczegóły…

19 mar 2020, 12:49

SG Equipment Leasing: Wdrożyliśmy środki zaradcze

Zgodnie ze stanowiskiem Związku Polskiego Leasingu zależy nam na umożliwieniu naszym klientom prowadzenia działalności po ustaniu zagrożenia epidemicznego. Wdrożyliśmy plan ciągłości działania i środki zaradcze odpowiadające na bieżące potrzeby klientów. Sytuacja jest monitorowana zarówno przez Zarząd, jak również centralę firmy na poziomie Grupy i dostosowywana do zmieniających się warunków i zaleceń władz lokalnych i WHO.

19 mar 2020, 12:57

Volkswagen Leasing: Wydłużenie terminu płatności faktur do 90 dni

VW Leasing wprowadził możliwość odroczenia w spłacie rat leasingowych, poprzez wydłużenie terminu płatności wystawianych faktur aż do 90 dni. Wystarczy przesłać dyspozycję mailem na adres: dyspozycje(at)vwfs.com. Po jej otrzymaniu i wprowadzeniu przez Volkswagen Leasing zmian, każda następna faktura będzie posiadać wydłużony termin płatności (nie ma możliwości skorygowania wystawionych faktur przed wprowadzeniem zmian).

20 mar 2020, 9:57

Będziemy aktualizować: ciąg dalszy nastąpi...

Leasing będzie jeszcze tańszy po obniżce stóp do 1%

Pandemia koronawirusa spowodowała, że we wtorek 17 marca Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o obniżeniu o 0,5 pkt proc. głównej stopy procentowej do rekordowo niskiego poziomu – 1%. Oznacza to, że wkrótce spadną koszty finansowania leasingiem, a wielu obecnych leasingobiorców powinno spodziewać się obniżenia rat. Szczegóły: Leasing będzie jeszcze tańszy po obniżce stóp do 1%

Szukaj oszczędności gdzie się da – zadbaj o niższą ratę i tańsze ubezpieczenie

Samo odroczenie płatności za leasing to jedno. Warto jednak także zadbać o dodatkowe oszczędności. Dotyczy to zresztą nie tylko tych przedsiębiorców, którzy znaleźli się obecnie w trudnym położeniu, ale każdego bez wyjątku leasingobiorcy. Skoro można zaoszczędzić trochę pieniędzy, to czemu tego nie zrobić…

1. Dopilnuj obniżenia raty leasingu po obniżce stóp procentowych

Wyjaśniamy to dokładnie w oddzielnym artykule: Leasing jeszcze tańszy po obniżce stóp do 1%. W dużym skrócie – dobre firmy leasingowe powinny wkrótce nieznacznie obniżyć raty miesięczne, ponieważ RPP zmniejszyła wysokość stóp procentowych. Jednak te „słabsze”, nie robią tego z automatu, tylko należy do nich wystąpić na piśmie. Sprawdź, jak rozwiązuje to twój leasingodawca i ewentualnie wystąp do niego z odpowiednim wnioskiem/pismem o przeliczenie kolejnych rat do poziomu aktualnej stopy bazowej (Wibor).

2. Zadbaj o tańszą kontynuację ubezpieczenia przedmiotu leasingu

Większość firm leasingowych oferuje kontynuację ubezpieczenia (pakiet OC/AC itd.) przedmiotu leasingu w cenach wyższych niż można znaleźć samemu na rynku. Dlatego warto o to zadbać z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej kilka tygodni przed końcem obecnego ubezpieczenia), aby mieć możliwość zaoszczędzenia czasami naprawdę sporej sumy pieniędzy. Opisujemy to w oddzielnym poradniku: Jak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu? Można tam także zamówić ofertę Multiagencji, która pozwoli porównać koszt pakietu OC i AC.

3. Zrewiduj wydatki eksploatacyjne

Oczywiście poza wspomnianymi powyżej oszczędnościami warto przyjrzeć się także wydatkom eksploatacyjnym związanym z samym przedmiotem leasingu. Dla przykładu można rozejrzeć się za tańszym serwisem, oponami, a części zamienne i serwisowe można kupić na własną rękę korzystając, np.: z sieci dużych hurtowni motoryzacyjnych, zamiast korzystać z „cennika” dealerów, którzy potrafią sprzedawać dokładnie taką samą część, filtry czy olej z dużo wyższą marżą…

Refinansowanie umów leasingu dla firm transportowych – program ARP S.A.

Rząd pracuje nad programem, który pozwoli refinansować umowy leasingu pojazdów dla firm przewozowych – ma on ruszyć w pierwszej połowie kwietnia, a wartość pomocy wynieść może nawet 1,7 mld złotych.

Realizacja odbywać się będzie poprzez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A., która zaoferuje firmom z branży transportowej preferencyjny leasing, „przejmując na siebie” ich leasingi w komercyjnych spółkach i towarzystwach leasingowych. Kwota leasingu sięgać może 5 mln zł netto, a okres finansowania może trwać do 6 lat. Karencja w spłacie rat leasingowych może wynieść nawet 12 miesięcy.

Pakiety osłonowe dla firm – prace nad projektem

Rząd prowadzi obecnie prace nad ułatwieniami dla przedsiębiorców, które mają pomóc zmniejszyć negatywne skutki wywołane epidemią koronawirusa. Planowane jest wprowadzenie:

 • ulg w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS,
 • poprawa płynności finansowej firm – instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów,
 • ochrona i wsparcia rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Szczegóły znajdziesz na rządowej stronie: Trwają prace nad pakietem osłonowym dla firm w związku z koronawirusem

Koronawirus COVID-19 - najważniejsze informacje i zalecenia zdrowotne

Korzystając z okazji, odsyłamy na rządową stronę z informacjami i zaleceniami zdrowotnymi dotyczącymi koronawirusa COVID-19:

Zalecenia zdrowotne dotyczące koronawirusa

Kilknij na obrazek, aby poznać aktualne informacje i zalecenia dotyczące koronawirusa

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

5 1 1 1 1 1 5.00 (7)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Koronawirus i leasing - jak sobie radzić, jakie podejmować decycje itd. >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Mężczyzna pokazuje zawartość IphonaNajlepsza firma leasingowa

Która polska firma leasingowa jest najlepsza? My to wiemy... Problem w tym, że ona nie będzie najlepsza dla każdego… Z całą pewnością istnieje jednak grupa firm, które są warte polecenia oraz grupa takich, których lepiej unikać.


Mężczyzna analizujący dokumentyMegaporadnik: Umiejętny wybór oferty leasingu

Wszystkie niezbędne rady dla zamierzających zawrzeć umowę leasingu w jednym miejscu. Zapoznanie i zastosowanie się do nich umożliwi wybór korzystnej i dobrze dobranej oferty i firmy leasingowej, a także pozwoli uniknąć kosztownych błędów.


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Wielopoziomowy garaż samochodowyLista najtańszych nowych samochodów - ceny zakupu i wysokość rat leasingowych

Potrzebujesz taniego samochodu do firmy, dla pracowników, może masz dość dokładania do eksploatacji wysłużonych aut? Prezentujemy najtańsze dostępne w Polsce modele samochodów osobowych oraz typu VAN wraz z kosztami leasingu.


Kalkulator i arkuszJak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu?

Leasingodawcy preferują, żeby leasingobiorcy korzystali z ich oferty ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić i porównać warunki z konkurencyjnymi propozycjami, żeby nie przepłacić za polisę.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje już blisko 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl