Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Publikacja dotycząca leasingu

W sprawie naliczania VAT od ubezpieczenia przedmiotu leasingu refakturowanego przez leasingodawcę panuje „małe” zamieszanie.

Wszystko za sprawą fiskusa, który kilka lat temu, nagle zmienił interpretację na niekorzystną dla podatników (kazał naliczać VAT). Niedawny wyrok TSUE przywrócił w tym względzie normalność - trybunał uznał, że leasing i ubezpieczenie są usługami odrębnymi.

Jednak konsekwencje dla podatników ciągną się nadal. Pisaliśmy o tym niecały miesiąc temu. Powstaje szereg pytań, m.in. jak odzyskać „niesłusznie” doliczony VAT. Za jaki okres można go odzyskać (przedawnienie) oraz przede wszystkim – najistotniejsze z punktu widzenia leasingobiorców – czy słusznie odliczali sobie VAT, o który powiększane były faktury za ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

Interpretacja Ministerstwa Finansów

W dniu 26 czerwca Minister Finansów wydał interpretację ogólną PT3/033/1/101/AEW/13/63224, uwzględniającą orzeczenie TSUE, dzięki temu wiemy trochę więcej jak do sprawy podchodzą organy podatkowe.

  1. Skutki ww. wyroku TSUE w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku należnego przez leasingodawców:
   1. w przypadku gdy, stosownie do obowiązujących przepisów, leasingodawca wystawił fakturę korygującą w wyniku zastosowania się do tezy uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu tak jak usługę leasingu i wynikający z tej korekty dodatkowy ciężar podatku VAT został przerzucony na leasingobiorcę (zastosowanie metody „od stu”), leasingodawca może ponownie wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej, pod warunkiem jednakże uprzedniego zwrotu leasingobiorcy części ceny odpowiadającej kwocie doliczonego mu wcześniej podatku VAT;
   2. w przypadku gdy, stosownie do obowiązujących przepisów, leasingodawca wystawił fakturę korygującą w wyniku zastosowania się do tezy uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., opodatkowując usługę ubezpieczenia leasingu tak jak usługę leasingu i faktura korygująca uwzględniała kwotę brutto (zastosowanie metody „w stu”), czyli cena pozostała bez zmian i tym samym leasingodawca przyjął na siebie ciężar podatku w korygowanej części, podatnik może wystawić fakturę korygującą oraz rozliczyć tę korektę w bieżącej deklaracji podatkowej;
   3. w przypadku gdy, w wyniku zastosowania się do tezy uchwały NSA z dnia 8 listopada 2010 r., leasingodawca przejął na siebie ciężar podatku i uiścił podatek VAT (z tytułu opodatkowania usługi ubezpieczenia leasingu tak jak usługi leasingu) i nie udokumentował tej zmiany fakturą korygującą, może skorygować podatek VAT i rozliczyć tę korektę albo w bieżącej deklaracji podatkowej, albo poprzez skorygowanie deklaracji podatkowej, w której ujął pierwotne rozliczenie.
Do wystawiania faktur korygujących oraz obniżania o wartość z nich wynikającą obrotu leasingodawcy zastosowanie znajdą zasady wskazane w art. 29 ust. 4-4c ustawy o VAT oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 68, poz. 360 oraz z 2012 r. poz. 1428).
 1. Skutki ww. wyroku TSUE w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego przez leasingodawców:W odniesieniu do rozliczenia podatku naliczonego u leasingodawców, mając na uwadze przepisy art. 90 i 91 ustawy o VAT, należy przyjąć za dopuszczalne bądź skorygowanie podatku na bieżąco bądź też poprzez odpowiednie przyporządkowanie do sprzedaży z każdego roku (np. z lat: 2008, 2009, 2010), w drodze dokonania stosownych zmian w tych odliczeniach wynikających z właściwego skorygowania współczynnika proporcji. Wybór jednej z dwóch powyższych metod należy do leasingodawcy.
 1. Skutki ww. wyroku TSUE w zakresie uprzedniego rozliczenia podatku naliczonego przez leasingobiorców:Ewentualne działania leasingobiorcy będą uzależnione od faktu otrzymania przez niego faktury korygującej wystawionej przez leasingodawcę. W przypadku otrzymania faktury korygującej, leasingobiorca jest zobowiązany do dokonania korekty odliczonego podatku naliczonego w bieżącej deklaracji podatkowej. Jednocześnie należy podkreślić, iż podatnika obowiązują pozostałe wymogi w zakresie dokonywania odliczenia podatku.

Końcowo należy podkreślić, że leasingodawcy, którzy spełniają warunki dla dokonania stosownej korekty rozliczenia w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości, mogą lecz nie mają obowiązku jej dokonywania.

W stosunku do leasingobiorców, którzy kierując się wykładnią potwierdzoną ww. uchwałą NSA dokonywali odliczenia podatku naliczonego z faktur (w tym faktur korygujących) dokumentujących usługi leasingu w przypadku gdy do podstawy opodatkowania tych usług włączono koszty ubezpieczenia przedmiotu leasingu, i faktury te nie zostały skorygowane przez leasingodawców nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT.

Co z tego wynika dla leasingobiorców?

Leasingodawcy mogą, ale nie muszą korygować faktur z doliczonym VAT do ubezpieczenia. Jeżeli jednak firmy leasingowe postanowią „odzyskać” od fiskusa VAT w drodze korekty, to będą mogli to zrobić pod warunkiem zwrócenia „nadpłaty” leasingobiorcom.

Jeżeli leasingobiorca odliczał doliczony VAT od faktur za ubezpieczenie, to nie znajdzie zastosowania art. 88 ust. 3a pkt 2 ustawy o VAT. W uproszczeniu, mówi on, że nie można odliczać VAT od nieprawidłowo wystawionej faktury.

W obecnej sytuacji, tymi nieprawidłowo wystawionymi fakturami były te za ubezpieczenie z doliczonym VAT. Jest to zatem dobra wiadomość dla leasingobiorców. Skarbówka nie powinna ich „ścigać”, na podstawie tego artykułu, za odliczony VAT.

Skontaktuj się z leasingodawcą

Biorąc pod uwagę, że sytuacja nadal pozostaje dość złożona, zalecamy przede wszystkim kontakt ze swoim leasingodawcą, aby ustalić jaką przyjmie on ścieżkę postępowania w swoim, indywidualnym przypadku.

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl