Samochód w trakcie naprawy w warsztacie

Zgodnie z zapowiedzią wracamy z tematem odszkodowań OC zaniżanych o VAT, co dotkliwie odczuwają leasingobiorcy niebędący płatnikami podatku od towarów i usług lub odliczający jego połowę (samochody osobowe). Wiemy, jakie jest obecne stanowisko Rzecznika Finansowego, przygotowaliśmy także „czerwoną” listę ubezpieczycieli stosujących ten proceder, ale także „zieloną” ujmującą te firmy, które naszym zdaniem postępują zgodnie z logiką i zasadami fair-play.

Odszkodowanie z OC bez VAT – o co chodzi?

Problem, o którym tu piszemy, został wyjaśniony we wcześniejszym artykule: Odszkodowanie z OC sprawcy bez VAT. Co musi wiedzieć leasingobiorca? W skrócie:

 1. Ubezpieczyciele (nie wszyscy) nie chcą płacić za VAT na fakturze za naprawę samochodu leasingobiorcy likwidowaną w ramach OC sprawcy. Problem dotyczy poszkodowanych leasingobiorców, którzy nie są podatnikami VAT lub odliczają 50%.
 2. Niektóre firmy leasingowe biorą rozliczenie na siebie, co rozwiązuje problem. Jednak konieczne jest dokonanie naprawy w warsztacie wskazanym przez firmę leasingową.
 3. Poszkodowani mogą także zwracać się o pomoc do Rzecznika Finansowego.

Zajęliśmy się sprawą

Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu problemowi, dlatego skontaktowaliśmy się z ubezpieczycielami oraz z biurem Rzecznika Finansowego, a dodatkowo oczywiście czerpaliśmy z doświadczeń czytelników i użytkowników FmLeasing.pl. Dzięki temu:

 • Otrzymaliśmy aktualne (maj 2018) stanowisko Rzecznika Finansowego, który nie zgadza się z praktyką „zaniżania VAT z odszkodowania OC”
 • Mogliśmy stworzyć „czerwoną” oraz „zieloną” listę ubezpieczycieli

Czerwona lista ubezpieczycieli - oni nie chcą wypłacić odszkodowania OC z VAT

Zaczynamy od „czerwonej” listy. Jeśli jesteś leasingobiorcą i będziesz miał kolizję (nie ze swojej winy) z kierowcą ubezpieczonym, w którejś z firm z poniższej listy, to może spotkać cię opisywany tu problem.

 • Allianz
 • Benefia
 • Compensa
 • Generali
 • Goather
 • InteRrisk
 • Link4
 • PZU
 • TUW

Jednocześnie nie uzyskaliśmy odpowiedzi oraz nie posiadamy informacji o praktykach stosowanych przez Avivę.

Jak ubezpieczyciele z czerwonej listy uzasadniają swoje stanowisko?

Przede wszystkim powołują się na dwa wyroki Sądu Najwyższego z dość zamierzchłych już czasów – kiedy obowiązywały inne, niż obecnie zasady VAT, a np.: samochody osobowe praktycznie w ogóle nie były leasingowane (wtedy powszechne były auta z kratką) – wyroki te pośrednio uznają, że to finansujący – jako właściciel samochodu – jest jego posiadaczem samoistnym i to on powinien być uznany za poszkodowanego. Wobec tego, jeżeli poszkodowany leasingodawca jest płatnikiem podatku VAT – a jest nim każda bez wyjątku polska firma leasingowa – to ubezpieczyciele ci uznają, że powinni wypłacić odszkodowanie w kwocie netto.

Orzeczenia, na które powołują się ubezpieczyciele:

 • Sąd Najwyższy z dnia 15.11.2001 r. sygn. akt III CZP 68/01
 • Sąd Najwyższy z dnia z dnia 22.04.2005 r. sygn. akt III CZP 99/04

Podejście takie wydaje się niezgodne z najzwyklejszą logiką, bo skoro ubezpieczyciele akceptują faktury za naprawę wystawione na leasingobiorcę, to dlaczego nie biorą pod uwagę jego sytuacji podatkowej? Przecież zdają sobie sprawę z tego, że korzystający, który nie jest płatnikiem VAT lub odlicza 50% (auta osobowe), w rezultacie będzie musiał pokryć podatek z faktury za naprawę ze środków własnych. Naszym zdaniem, które potwierdza Rzecznik Finansowy, narusza to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.

Czy wiesz, że…

Nawet pozornie niewielka stłuczka w nowoczesnym aucie może pociągać za sobą znaczne koszty. Wyobraź sobie fakturę za naprawę samochodu osobowego, od którego odliczasz 50% VAT na kwotę 20 tys. złotych netto. Jeśli ubezpieczyciel "potrąci" VAT z tej faktury, to z własnej kieszeni będziesz musiał dopłacić warsztatowi 2300 zł, a jeśli jesteś nievatowcem - nawet 4600 zł.

Zielona lista ubezpieczycieli

Firmy ubezpieczeniowe wymienione na poniższej liście uwzględniają sytuację podatkową leasingobiorcy – o ile to właśnie on widnieje jako nabywca na fakturze za naprawę samochodu lub innego przedmiotu leasingu z OC sprawcy.

 • AXA
 • Concordia
 • Ergo Hestia
 • HDI
 • MTU
 • Uniqa
 • Warta

Dla „zielonych” jest oczywiste, że powinni płacić z vatem

Odpowiedzi, które FmLeasing.pl otrzymało od ubezpieczycieli wymienionych na zielonej liście:

AXA

"Gdy faktura za naprawę wystawiona jest na leasing, wypłata jest w kwocie netto, jeśli zaś faktura wystawiona jest na leasingobiorcę, rozliczenie następuje zgodnie ze złożonym oświadczeniem o VAT."

UNIQA

"W szkodach likwidowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wartość odszkodowania dla płatników podatku VAT jest równa kwocie netto z faktury za naprawę samochodu.

Faktury wystawiane są na zlecającego naprawę. Jeśli zlecającym jest leasingobiorca, który ma możliwość odliczenia podatku VAT i na podstawie umowy leasingu ma obowiązek na własny koszt dokonać odpowiednich napraw i konserwacji w celu przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, koszty VAT za naprawę ponosi leasingobiorca.

Jeżeli leasingobiorca prowadzi działalność zwolnioną od podatku VAT (lub 50% VAT) UNIQA wypłaca wartość brutto z faktury (lub 50%VAT). Odszkodowanie wypłacane jest podmiotowi wskazanemu przez leasingodawcę. Najczęściej jest to wykonawca naprawy."

CONCORDIA

"To zależy od tego, kto jest beneficjentem odszkodowania. Jeśli faktura za naprawę jest wystawiona na leasing, wówczas płacimy netto. Jeśli natomiast faktura za naprawę jest wystawiona na użytkownika, wówczas płacimy zgodnie z jego właściwością względem podatku VAT – czyli (1) jeśli nie może odliczyć, to brutto (z VAT), (2) może odliczyć częściowo, to brutto minus 50% VAT lub (3) może odliczyć cały podatek to netto (bez VAT)"

ERGO HESTIA

"ERGO Hestia wypłaca odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu uwzględniając odbiorcę faktury za naprawę pojazdu. Wcześniej zawsze weryfikujemy, czy dany podmiot jest płatnikiem rozliczającym podatku VAT.

Decydująca jest zdolność (możliwość) rozliczenia podatku VAT przez osobę lub firmę, na którą wystawiona jest faktura za naprawę auta - cały podatek, 50% czy w ogóle. Najczęściej faktura wystawiona jest na osobę korzystającą z auta, dlatego decydująca w takich przypadkach jest z reguły możliwość odliczenia VAT właśnie przez użytkownika.

Przykładowo, gdy faktura będzie wystawiona na użytkownika będącego płatnikiem rozliczającym podatek VAT, wykorzystującego w ramach leasingu pojazd osobowy, odszkodowanie będzie zwierało część podatku VAT, której korzystający nie może rozliczyć."

WARTA

"Generalnie zawsze staramy się ustalać status firmy odbierającej odszkodowanie względem podatku VAT.

 • Jeżeli odbiorcą odszkodowania jest firma leasingowa, wówczas ustalamy odszkodowanie, biorąc pod uwagę status tej firmy względem podatku VAT.
 • Jeżeli leasingodawca upoważni korzystającego (leasingobiorcę) do odbioru odszkodowania i na fakturze za naprawę pojazdu jako nabywca usługi figuruje korzystający, wówczas wypłacamy odszkodowanie stosownie do statusu korzystającego względem podatku VAT."

Rzecznik Finansowy po stronie leasingobiorców

Na prośbę FmLeasing.pl, Rzecznik Finansowy przedstawił swoje stanowisko w opisywanej sprawie. Jego pełna treść znajduje się w linku, który zamieszczamy w dalszej części artykułu. W najbliższym czasie informacja ta ma zostać także opublikowana na oficjalnej stronie www.rf.gov.pl.

Zdaniem Rzecznika Finansowego:

"Odszkodowanie za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT powinno uwzględniać wartość tego podatku. Przyjęcie innej interpretacji oznaczałoby, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty. Naruszałoby to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.
(…)
Reasumując powyższe, nie do końca trafiona jest prezentowana zatem przez zakłady ubezpieczeń argumentacja, w której za główny punkt odniesienia przyjmuje się, że to leasingodawca będący podatnikiem podatku VAT - jako właściciel pojazdu - może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego mieszczącego się w cenie usługi, z jednoczesnym zaznaczeniem, że w świetle prawa podatkowego - to nabywca usługi, w przypadku gdy jest podatnikiem podatku VAT ma prawo do odliczenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usługi. Powyższe nie budzi bowiem wątpliwości, ale przy założeniu, iż to leasingodawca będzie nabywcą usługi. Co jednak w sytuacji, z którą mamy do czynienia w przedmiotowych sprawach, gdzie nabywcą usługi - nie jest leasingodawca - lecz leasingobiorca (prowadzący np. działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT), na którego została wystawiona faktura za naprawę pojazdu? W takim wypadku, podniesiony przez ubezpieczyciela argument, iż to wyłącznie nabywca usługi, może co do zasady dokonać odliczenia podatku VAT mieszczącego się w cenie usługi, wydaje się paradoksalnie przemawiać na korzyść leasingobiorców, którzy jako formalni nabywcy usługi występują z roszczeniem o dopłatę podatku VAT."

Pełna treść stanowiska Rzecznika Finansowego: Odszkodowanie przy samochodzie w leasingu – z VAT-em czy bez? (PDF)

 Aktualizacja  15 kwi 2019: Rząd nadal nie dostrzega problemu
Rząd nadal nie widzi konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych, które unormowałaby kwestię wypłaty odszkodowań z OC na rzecz leasingobiorców. Ministerstwa finansów i sprawiedliwości negatywnie odpowiedziały na argumenty zawarte w interpelacji posła Piotra Króla. Szczegóły w artykule: Odszkodowanie z OC sprawcy bez VAT. Co musi wiedzieć leasingobiorca?


Artykuł będzie aktualizowany, gdy tylko pojawią się nowe informacje, zapraszamy także do dyskusji w wątku na forum: Szkoda z OC a leasingobiorca zwolniony z VAT. Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie netto - co zrobić?

Staraliśmy się dochować wszelkiej staranności przy tworzeniu niniejszego materiału, a zbieranie informacji zajęło nam kilka tygodni. Niemniej prosimy o pilny kontakt każdego, kto będzie mógł wnieść coś nowego do omawianego tematu: Kontakt z FmLeasing.pl

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

5 1 1 1 1 1 5.00 (8)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Kalkulator i arkuszJak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu?

Leasingodawcy preferują, żeby leasingobiorcy korzystali z ich oferty ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić i porównać warunki z konkurencyjnymi propozycjami, żeby nie przepłacić za polisę.


Samochody osoboweLeasing samochodu osobowego - kompleksowy poradnik

Odpowiadamy na czym polega leasing samochodów. Ile kosztuje i gdzie wziąć? Kto może otrzymać, jakie warunki trzeba spełnić i jakie przedstawić dokumenty? Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty i leasingodawcy? Ile można zaoszczędzić na podatkach?


Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl