Publikacja dotycząca leasingu

Koszt ubezpieczenia przedmiotu leasingu refakturowany przez leasingodawcę powinien być zwolniony z VAT! Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (sygn. III SA/Wa 1888/09) w dniu 24 marca 2010 roku.
Sprawa refakturowania ubezpieczenia przez firmy leasingowe i konieczności doliczania do niego VAT budzi wiele kontrowersji. Wszystko zaczęło się pod koniec 2008 roku kiedy Urząd Skarbowy we Wrocławiu przeprowadzał kontrolę w jednej z firm leasingowych.

Kontrolerzy orzekli, że spółka postępowała nieprawidłowo nie doliczając 22% VAT do każdego refakturowanego kosztu ubezpieczenia leasingu, który ponosili leasingobiorcy.
Tym samym organy podatkowe dokonały zaskakująco odmiennej interpretacji przepisów w tym względzie, bowiem na przestrzeni kilkunastu lat firmy leasingowe refakturowały koszt ubezpieczenia ze stawką VAT zwolnioną. Wcześniej fiskus nie miał do tego zastrzeżeń, a co więcej prawidłowość takiego postępowania potwierdził nawet Sąd Najwyższy.

Większość firm leasingowych szybko zareagowała na zmianę interpretacji zmieniając sposób wystawiania polis. W miejsce refakturowania, ubezpieczenia przedmiotów leasingu zaczęły być wystawiane przez zewnętrzne agencje współpracujące z firmami leasingowymi. Taka konstrukcja zwalniała już z konieczności doliczania VAT, co dodatkowo ośmieszało zmienione stanowisko fiskusa.

Problem jednak w tym, że Urzędy Skarbowe, po nagłej zmianie interpretacji mogą domagać się zwrotu niezapłaconego VAT do pięciu lat wstecz!
Koszt VAT obciążyłby wszystkich leasingobiorców, a dodatkowo zmusiłby firmy leasingowe do poniesienia ogromnych kosztów związanych z korektą dziesiątek tysięcy faktur za okres pięciu lat!

Perfidia fiskusa polega na tym, że spokojnie obserwował on i akceptował, że podatnicy, czyli firmy leasingowe, refakturowały ubezpieczenie ze stawką VAT zwolnioną, po czym – bez żadnej zmiany przepisów – zaczęły żądać zwrotu VAT i to za lata wstecz!
Można to uznać za złamanie, a przynajmniej obejście, jednej z fundamentalnych zasad państwa prawa – niedziałania prawa wstecz!

Na takie zachowanie fiskusa poskarżyli się niedawno przedsiębiorcy i branża leasingowa w liście otwartym do premiera Donalda Tuska, żeby wpłynął on na podległego mu ministra finansów i jego aparat skarbowy, aby zaprzestał tego rodzaju praktyk. Autorzy listu – KPP i Centrum im A. Smitha – zasugerowali również, że taka postawa fiskusa może narazić budżet państwa na znaczne odszkodowania w przyszłości, jeśli sprawą zajmie się Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Co z pewnością musiałoby mieć miejsce, ponieważ już wcześniej Polski wymiar sprawiedliwości, wyrokami WSA we Wrocławiu (syng. sygn. I SA/Wr 881/08) i Warszawie (sygn. III SA/Wa 1022/09), podzielił stanowisko fiskusa o konieczności doliczania 22% VAT. Nie pierwszy to już raz kiedy sądy administracyjne zajmują bezrefleksyjne i bezwstydnie pro-fiskalne stanowisko odpowiadające organom skarbowym.

Na szczęście obecny wyrok WSA w Warszawie wydaje się przywracać elementarną przyzwoitość i ład podatkowy. Pozostaje mieć nadzieję, że ostudzi to chciwość Urzędów Skarbowych, choć z pewnością nie kończy jeszcze definitywnie sprawy.

Najnowsze:  Dobre wiadomości: Ubezpieczenie w leasingu ostatecznie zwolnione z VAT

Data publikacji: 29.03.2010

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl