Portal FmLeasing.pl

 
Stabilny wzrost wyników Grupy Masterlease

Prime Car Management S.A., jednostka dominująca Grupy Masterlease, w dniu 15 maja 2014 roku opublikował skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Grupa zakończyła kwartał z wynikiem netto na poziomie 15,1 mln zł (14,9 mln zł w I kw. 2013 roku). Wskaźnik ROE na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 13,2%.

Grupa Masterlease („Grupa”) w dniu 15 maja 2014 r. opublikowała skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku. Marża serwisowa wyniosła 9,3 mln zł w porównaniu do 7 mln zł uzyskanych w I kw. 2013 r. Marża na ubezpieczeniach wzrosła do 3,2 mln zł (2,5 mln zł w I kw. 2013), a na remarketingu, czyli sprzedaży samochodów pokontraktowych, do 2,1 mln zł z 1,7 mln zł w I kw. 2013 r. Spadła marża finansowa, która wyniosła 13,5 mln zł, (w I kw. 2013 wyniosła 15,7 mln zł). Na poziomie wyniku netto Grupa Masterlease zakończyła kwartał wynikiem 15,1 mln złotych, co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, kiedy to wynik netto wyniósł 14,9 mln złotych.

- Wyniki I kwartału pokazują jak stabilnym i dojrzałym podmiotem jest Grupa Masterlease. Cieszy nas wzrost zysku netto, który jest pochodną szeregu działań mających na celu wzrost efektywności grupy. Jest to bardzo istotne, zwłaszcza w obliczu silnej konkurencji na rynku CFM - mówi Jerzy Kobyliński, Prezes Zarządu Prime Car Management S.A. - Aktualnie Grupa intensywnie pracuje nad pozyskaniem nowych kontraktów. W pierwszym kwartale portfel w zarządzaniu grupy zwiększył się o 175 pojazdów do poziomu 22 460 (na koniec 2013 roku rozmiar floty wynosił 22 285 pojazdów). Ponadto w kolejnych dwóch kwartałach będziemy realizować dostawę 500 samochodów z przetargów wygranych w pierwszych kwartale. Trwające obecnie przetargi wskazują na silne ożywienie rynku CFM, co potwierdzają opublikowane dane za pierwszy kwartał, według których rynek wzrósł o 10% rok do roku - mówi Konrad Karpowicz, Członek Zarządu i Dyrektor Handlowy Prime Car Management S.A.

- W pierwszym kwartale spółka zanotowała niższy poziom marży finansowej w porównaniu do roku ubiegłego. Złożyły się na to dwa elementy: ogólny spadek marż na rynku oraz po stronie spółki zmiana w naliczaniu odsetek od nieterminowych płatności (efekt około 0,9 mln zł). Pracujemy również nad poszukiwaniem tańszego finansowania. Renegocjujemy nasze obowiązujące umowy z bankami, co w pierwszym kwartale pozwoliło nam ograniczyć koszty finansowe o ok. 0,2 p.p. w porównaniu do 2013 roku - mówi Jakub Kizielewicz, Członek Zarządu i Dyrektor Finansowy Prime Car Management S.A.

Grupa Masterlease jest jednym z największych podmiotów w Polsce pod względem liczebności floty i ilości klientów CFM.

16 kwietnia 2014 r. Prime Car Management S.A. zadebiutowała na Rynku Głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Debiut był poprzedzony zakończoną pełnym sukcesem ofertą publiczną akcji, w której jedyny akcjonariusz Spółki firma Fleet Holdings S.A. sprzedała 40% akcji za blisko 210 mln zł.

 

Portal FmLeasing.pl