5 spraw dotyczących leasingu

Jeżeli nie lubisz czytać długich umów lub mylnie podejrzewasz, że warunki w każdej firmie leasingowej są takie same, więc nie warto ich porównywać, to ten poradnik jest dla ciebie. Podpowiadamy, które pięć rzeczy w umowie i OWUL trzeba sprawdzić, żeby uniknąć podpisania złej umowy leasingu samochodu, z nieodpowiednim finansującym.

Krótko: To trzeba sprawdzić przed wzięciem samochodu w leasing

1. Trzeba porównać datę zakończenia umowy z datą zakończenia obowiązywania polisy ubezpieczeniowej, aby uniknąć konieczności wykupu kontynuacji ubezpieczenia na koniec umowy.
2. Trzeba sprawdzić czy po zmianie WIBOR leasingodawca przeliczy ratę z automatu.
3. Trzeba sprawdzić zasady i koszty rozliczenia przedwcześnie zakończonej umowy lub cesji.
4. Trzeba sprawdzić wysokość opłat dodatkowych, np.: koszt rejestracji samochodu.
5. Trzeba sprawdzić koszt oferowanego przez leasingodawcę ubezpieczenia samochodu i warunki skorzystania z własnego ubezpieczenia.

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Pamiętaj, że dokumenty, które będziesz podpisywał z leasingodawcą składają się z co najmniej trzech części: 1. umowy właściwej; 2. OWUL, czyli ogólnych warunków umowy leasingu (jest to coś w rodzaju regulaminu) oraz 3. TOiP, czyli tabeli opłat i prowizji.

1. Ile jest rat leasingu i kiedy przypada data płatności ostatniej z nich oraz wykupu?

Należy sprawdzić i porównać datę zakończenia umowy oraz datę końca obowiązywania polisy ubezpieczeniowej samochodu.
Ważne, żeby data płatności ostatniej raty i wykupu wypadała przed datą zakończenia polisy ubezpieczeniowej samochodu. W przeciwnym razie leasingobiorca będzie musiał wykupić kontynuację ubezpieczenia (zazwyczaj na cały rok) na kilka dni przed zakończeniem umowy, co niektórzy leasingodawcy wykorzystują, żeby wcisnąć drogie ubezpieczenie.
Dlatego zazwyczaj lepiej jest, żeby leasing składał się z 23 zamiast 24 rat oraz odpowiednio z 35 zamiast 36, 47 zamiast 48, 59 zamiast 60, itd.

2. Jaki jest sposób przeliczania wysokości rat na skutek zmiany WIBOR?

Umowy leasingu o zmiennym oprocentowaniu - a takich jest zdecydowana większość - najczęściej oparte są o wskaźnik WIBOR 1M lub 3M. W przypadku zmiany tych wskaźników, np.: spowodowanych zmianą stóp procentowych, leasingodawcy mają prawo zmienić wysokość rat miesięcznych.

Istotne jest, żeby wybrać ofertę tego leasingodawcy, który zobowiązuje się w umowie do przeszacowania rat niejako z automatu, tj. zarówno wtedy kiedy WIBOR wzrośnie, jak i zmaleje. W przeciwnym razie można być skazanym na łaskę finansującego, który chętnie podnosi ratę, gdy WIBOR wzrośnie, ale nie kwapi się, żeby ją obniżyć, gdy WIBOR zmaleje.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Stałe czy zmienne oprocentowanie leasingu? Które wybrać?

3. Jakie są zasady rozliczenia przedwcześnie zakończonej umowy i jakie są zasady i koszty cesji?

Należy sprawdzić jakie są zasady rozliczenia przedwcześnie zakończonej umowy, np.: z powodu jej wypowiedzenia z winy leasingobiorcy, czy szkody całkowitej. Trzeba ustalić sposób obliczania dyskonta oraz wysokość opłat manipulacyjnych, naliczanych z powodu przedterminowego zakończenia umowy.
Podobnie sprawa ma się z możliwością dokonania cesji umowy na inny podmiot - należy ustalić jakie są jej warunki i jakie wiążą się z nią opłaty.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Sprawdź jak rozliczą ci przedwcześnie zakończoną umowę, zanim ją podpiszesz oraz Cesja leasingu - wszystko o przejęciu umowy

4. Jaka jest wysokość opłat dodatkowych?

Należy zapoznać się z całą Tabelą Opłat i Prowizji, w której zawarte są wszelkie dodatkowe opłaty manipulacyjne. W przypadku leasingu samochodu warto zwrócić szczególną uwagę na takie pozycje jak: opłata za rejestrację pojazdu, opłata za zgodę na zewnętrzne (wskazane przez leasingobiorcę) ubezpieczenie komunikacyjne, opłata za udzielenie informacji o leasingobiorcy policji lub innym organom (np.: w wyniku zarejestrowania samochodu przez fotoradar) oraz opłaty manipulacyjne za odbiór zatrzymanego dowodu rejestracyjnego, wyrobienie wtórnika lub dokonanie zmian w dowodzie (np.: montaż haka, czy instalacji gazowej).

5. Jaki jest koszt oferowanego przez leasingodawcę ubezpieczenia samochodu? Jakie są warunki skorzystania z własnego ubezpieczenia?

W przypadku samochodu będącego przedmiotem leasingu istnieje obowiązek ubezpieczenia go zarówno w zakresie OC, jak i AC (Autocasco). Koszty ubezpieczenia oferowanego przez różnych leasingodawców potrafią się od siebie bardzo różnić. Dlatego należy ustalić koszt oferowanego ubezpieczenia jeszcze na etapie wyboru i porównywania ofert leasingowych. Warto także sprawdzić warunki i wysokość opłaty manipulacyjnej w przypadku chęci skorzystania z ubezpieczenia znalezionego na własną rękę. Pozwala to mieć alternatywę, np.: przy kontynuacji ubezpieczenia na kolejne lata.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Jak nie przepłacić za ubezpieczenie w leasingu?

Ponadto zachęcamy do zapoznania się z innymi naszymi poradami: Umiejętny wybór oferty leasingu >

Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio

Portal FmLeasing.pl