Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Leasing czy kredyt?

Różnice pomiędzy kredytem i leasingiem (wady i zalety jednego i drugiego sposobu finansowania). Artykuł ten można również wykorzystać do poznania różnic pomiędzy leasingiem operacyjnym i finansowym (kapitałowym) oraz ogólnie zapoznać się z wadami i zaletami leasingu.

KRÓTKO: Czego dowiesz się z tego artykułu?

Leasing daje duże korzyści podatkowe, zwłaszcza w przypadku finansowania majątku nowego, w szczególności samochodów osobowych. Nie obciąża tak bardzo zdolności kredytowej firmy. Jego otrzymanie jest stosunkowo łatwe. Dla nowych firm, bez historii finansowej, leasing może okazać się jedynym sposobem nabycia środków trwałych. Jednak są także sytuacje, kiedy lepszym rozwiązaniem może okazać się kredyt bankowy…

Spis treści

 1. Koszt finansowy leasingu i kredytu
 2. Korzyści podatkowe leasingu i kredytu (tarcza podatkowa)
 3. Łatwiej "dostać" leasing czy kredyt?
 4. Wpływ leasingu i kredytu na sytuację majątkową firmy
 5. Okresy finansowania, wymagania do wieku i pochodzenia środków trwałych w leasingu i przy kredycie
 6. Sprawy windykacyjne, opóźnienia w płatnościach w leasingu i przy kredycie
 7. Przedterminowe zakończenie umowy leasingu i kredytu
 8. Finansowanie to nie wszystko (usługi dodatkowe)
 9. Pozostałe różnice pomiędzy leasingiem i kredytem
 10. Dla kogo jest leasing?
 11. Kiedy kredyt samochodowy jest lepszy od leasingu?

1. Koszt finansowy leasingu i kredytu

Czasem można spotkać się z opinią (w tym w fachowych publikacjach), że leasing jest droższy od kredytu. Potwierdzeniem tej tezy jest argumentacja, że firma leasingowa jest jakby pośrednikiem, który najpierw musi pożyczyć środki w banku i dopiero z nich udziela finansowania swoim klientom. Mechanizm rzeczywiście tak wygląda, jednak w praktyce nie przekłada się to wprost na wysokość oferty.

Przede wszystkim różne banki udzielając kredytów klientom i firmom indywidualnym stosują różną politykę marżową, w zależności od wielu zmiennych (np. kondycja kredytobiorcy, zabezpieczenia, rodzaj kredytu, itd.) Dlatego, w praktyce, równie często jak leasing droższy od kredytu, można spotkać też sytuację odwrotną. To leasing najczęściej jest produktem tańszym. Z firmami leasingowymi łatwiej też jest negocjować wysokość opłat, podczas gdy wiele banków bardziej sztywno traktuje swoją ofertę.

Podsumowanie | Koszt finansowy: Leasing wypada lepiej

2. Korzyści podatkowe leasingu i kredytu (tarcza podatkowa)

Wpływ na to jakie odniesiemy korzyści podatkowe (w zależności od wyboru sposobu finansowania), ma rodzaj i wiek środka trwałego. Ma go również indywidulana sytuacja podatkowa przedsiębiorcy. Trzeba przy tym pamiętać, że o ile leasing operacyjny daje zupełnie inne skutki podatkowe od kredytu, o tyle nie różni się od niego (kredytu) leasing finansowy (kapitałowy).

W przypadku pojazdów, a zwłaszcza samochodów osobowych (szczególnie nowych) leasing operacyjny daje zdecydowanie większą tarczę podatkową w krótszym czasie, kupując na kredyt jesteśmy skazani na 5-letnią amortyzację.

Z drugiej strony kredyt (także leasing finansowy) może dawać większe korzyści podatkowe, w krótkim czasie, w przypadku finansowania przedmiotów używanych (prawo do zastosowania wyższych stawek amortyzacji), zwłaszcza w przypadkach kiedy można zastosować jednorazową amortyzację. Korzyści w podatku dochodowym nie będą również takie oczywiste w przypadku leasingu (operacyjnego) przedmiotów o niskiej stawce amortyzacji. Wówczas konieczne jest zastosowanie wysokiego wykupu (aby pozostać w zgodzie z przepisami podatkowymi), co zmniejsza ratę, dając miesięcznie mniejszą korzyść podatkową. Kredyt będzie też dobrym rozwiązaniem dla firm chcących rozliczyć VAT od razu (z góry), co w przypadku leasingu operacyjnego nie jest możliwe.

Przypomnijmy ponownie, że podobne skutki podatkowe jak kredyt, daje leasing finansowy (kapitałowy). Biorąc więc pod uwagę całokształt, leasing jest zdecydowanym zwycięzcą w tej konkurencji.

Podsumowanie | Korzyści podatkowe: Leasing wypada lepiej

3. Łatwiej "dostać" leasing czy kredyt?

Tu w powszechnej opinii, często wyrażanej również w fachowych publikacjach, oczywistym zwycięzcą powinien być leasing. Różnica na korzyść leasingu dotyczy co prawda preferowanych przez firmy leasingowe środków trwałych, takich jak samochody osobowe, ciężarowe, inne środki transportu, maszyny budowlane i inne łatwo-zbywalne maszyny i urządzenia. Tu rzeczywiście możliwość uzyskania finansowania leasingu jest stosunkowo łatwa i to nawet przez firmy o krótkiej historii.

Jednak w przypadku mniej "popularnych" środków trwałych, a także w przypadku transakcji o znacznej wartości, kondycja finansowa firmy i zdolność do spłaty zobowiązań jest badana równie dogłębnie jak w przypadku wnioskowania o kredyt inwestycyjny. Co więcej, szansę na uzyskanie kredytu można zwiększyć poprzez różne formy zabezpieczenia (np. zastaw na składnikach majątku, hipoteka, itd.). Natomiast firmy leasingowe rzadko kiedy wykazują chęć akceptowania takich zabezpieczeń. Tu ratunkiem może być w zasadzie tylko poręczenie firmy trzeciej, ale i to przyjmowane jest niechętnie. Mimo wszystko leasing rzeczywiście będzie zwycięzcą w tej kategorii, jako łatwiej dostępna forma finansowania, ale tylko w przypadku łatwo-zbywalnych (popularnych) środków trwałych.

Podsumowanie | Dostępność (łatwość uzyskania): Leasing wypada lepiej

4. Wpływ leasingu i kredytu na sytuację majątkową firmy

Leasing, w przeciwieństwie do kredytu nie obciąża bezpośrednio zdolności kredytowej.

Przykład podany przez jednego z użytkowników na forum: Dotyczy to często małych firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Właściciel może się ubiegać o kredyt na mieszkanie, a tam mu w BIK wisi, że już ma na kredyt samochód, maszynę, jeszcze obrotowy i nagle mu mówią, że na mieszkanko już zdolności brakuje. Gdyby miał to wszystko w leasingu to miałby dużo łatwiej.

Dotyczy to zresztą każdej sytuacji kiedy ocenie poddawana jest sytuacja finansowa firmy, czy ubiegając się o kredyt obrotowy, faktoring, startując w przetargu, itd. Zupełnie inny (mniejszy) jest kaliber zobowiązań wynikających z umów leasingu od tych z kredytu.

Podsumowanie | Wpływ na zdolność kredytową: Leasing wypada lepiej

5. Okresy finansowania, wymagania do wieku i pochodzenia środków trwałych w leasingu i przy kredycie

Firmy leasingowe preferują nowe przedmioty leasingu, ewentualnie lekko używane. Zdecydowanie mniej chętnie finansowanie są przedmioty w "podeszłym" wieku. Powszechnie obowiązującą zasadą, np. w przypadku samochodów osobowych i dostawczych, jest to, aby przedmiot leasingu po zakończeniu umowy nie był starszy niż 8 lat. Sam okres leasingu z reguły nie może przekroczyć 60 miesięcy. Okresy dłuższe niż 5 lat są rzadkością i wynikają raczej z przesłanek podatkowych (niska stawka amortyzacji). Oczywiście nie dotyczy to leasingu nieruchomości, gdzie okresy finansowania są znacznie dłuższe.

Bardziej rygorystycznie, w leasingu, traktowani są dostawcy przedmiotu leasingu. Niektóre firmy leasingowe niechętnie zrealizują umowę leasingu środka trwałego kupowanego poza autoryzowaną siecią sprzedaży.

Zupełnie inaczej wygląda to przy kredycie. Pochodzenie środka trwałego, którego zakup ma być finansowany kredytem ma znaczenie marginalne i nie ma tu żadnych większych ograniczeń. Włącznie z możliwością zakupu od osób prywatnych. Okres kredytowania z reguły może być dłuższy niż 5 lat, zależne jest to tylko od oferty banku i zasadności ekonomicznej tak długiego okresu. Wiek środków trwałych także nie jest najistotniejszym kryterium i, choćby dla starszych samochodów (ponad 6-7 letnich), kredyt nadal jest dostępny, podczas gdy leasing niekoniecznie.

Podsumowanie | Rodzaj, wiek i pochodzenie finansowanych środków trwałych: Kredyt wypada lepiej

6. Sprawy windykacyjne, opóźnienia w płatnościach w leasingu i przy kredycie

Banki dość nerwowo reagują na wszelkie opóźnienia w spłacie rat kredytu. Nawet niewielkie opóźnienia mogą zostać odnotowane, np. w BIK, co skutecznie może "zapaskudzić" historię kredytową firmy i utrudnić uzyskanie finansowania w przyszłości.

W leasingu ten problem praktycznie nie występuje. Jedyne komu można się narazić, to aktualnemu leasingodawcy, który może nie mieć ochoty podpisywać kolejnych umów z "nieterminowym" leasingobiorcą. Jednak ta mało chlubna historia pozostanie jedynie pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą. Nie utrudni więc to możliwości zawarcia kolejnych umów z innymi finansującymi. Firmy leasingowe nie umieszczają informacji w BIK.

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda jednak w przypadku windykacji. W przypadku kredytu, "windykowany" jest jedynie dług. Natomiast przy leasingu to finansujący pozostaje właścicielem środka trwałego i z tego powodu ma on zdecydowanie więcej przywilejów. Już po kilku tygodniach od przeterminowanej płatności firma leasingowa może wypowiedzieć umowę leasingu i odebrać jej przedmiot (po przesłaniu dodatkowego wezwania i wyznaczeniu dodatkowego terminu do spłaty).

Posiadając kredyt, firma będzie miała dużo więcej czasu na podjęcie działań zmierzających do spłaty zadłużenia i w każdym momencie będzie mogła "uratować" finansowany środek trwały. W przypadku leasingu brak płatności oznacza konieczność oddania przedmiotu leasingu.

Podsumowanie | Opóźnienia w płatnościach i windykacja: Kredyt wypada lepiej

7. Przedterminowe zakończenie umowy leasingu i kredytu

Kredyt możemy spłacić przed zaplanowanym czasem bez większych problemów i dowolnie dysponować środkiem trwałym. Jedynym utrudnieniem mogą tu być dodatkowe prowizje z tytułu przedwczesnej spłaty zobowiązania.

W leasingu sprawa nie jest już tak prosta. Fakt, że właścicielem jest finansujący oraz ograniczenia podatkowe powodują, że zakończenie umowy przed czasem i wykupienie przedmiotu leasingu może być bardzo utrudnione. Przykładowo, w przypadku większości samochodów, umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 24 miesiące. Dopiero po tym czasie będziemy mogli wykupić pojazd. Kredyt pod tym względem daje znacznie większą swobodę.

Podsumowanie | Możliwość zakończenia/spłacenia przed czasem: Kredyt wypada lepiej

8. Finansowanie to nie wszystko (usługi dodatkowe)

Pomimo, iż kredyt daje większą dowolność w wyborze firmy ubezpieczeniowej, o tyle ubezpieczyciele, współpracujący z firmami leasingowymi, oferują przeważnie lepszą ochronę za stawki niższe niż te dla klientów indywidualnych. Istnieje też możliwość doliczania ubezpieczenia do rat leasingu.

Firma leasingowa współpracująca z danym dystrybutorem czy dealerem może nam zaproponować dodatkowy rabat przy wyborze środka trwałego (np. samochodu). Nie jest to co prawda regułą, ale efekt taki nie wystąpi przy kredycie.

W przypadku samochodów, firmy leasingowe rozszerzają konsekwentnie swoją ofertę o usługi dodatkowe. W racie leasingowej może być zawarta zryczałtowana opłata, dzięki której leasingobiorca będzie miał zapewniony dostęp do obsługi serwisowej, wymiany opon, samochodów zastępczych i całej opieki assistance. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla firm mających większą ilość pojazdów (flotę), lub przedsiębiorców nie mających czasu, głowy i ochoty, żeby zajmować się obsługą samochodu/ów.

Podsumowanie | Usługi dodatkowe: Leasing wypada lepiej

9. Pozostałe różnice pomiędzy leasingiem i kredytem

Zaletą leasingu jest niewątpliwie jego prostota. Przejawia się ona już w samym sposobie prezentowania oferty leasingu. Czarno na białym widzimy koszty jakie poniesiemy z tytułu pierwszej wpłaty, rat leasingowych, itd. Koszt całkowity oferty jest wartością, która pozwala na łatwiejsze porównywanie ofert różnych firm leasingowych. Z kredytem wygląda to bardzo różnie. Opłaty przygotowawcze, dodatkowe ubezpieczenia, itp., powodują, że trzeba poświęcić więcej czasu na porównywanie ofert.

Leasing operacyjny jest też bardzo prosty pod względem księgowym. Przedsiębiorca otrzymuje co miesiąc fakturę, którą księguje jako koszt uzyskania przychodu. Przy kredycie księgowość będzie miała trochę więcej pracy.

Rozliczanie szkód jest nieznacznie łatwiejsze przy kredycie. Co prawda, w przypadku szkody całkowitej sposób rozliczenia jest w zasadzie identyczny. Natomiast przy szkodach częściowych, drobniejszych stłuczkach, itd. przy kredycie przedsiębiorca może działać sam. W przypadku leasingu istnieje konieczność poinformowania finansującego, który musi wyrazić zgodę na wypłatę odszkodowania na konto korzystającego (może odmówić jeśli umowa ma zaległości w spłacie rat).

Podsumowanie | Sprawy księgowe i tym podobne: Leasing wypada lepiej

Ostatecznym zwycięzcą okazuje się leasing - jest lepszy w sześciu z dziewięciu porównanych kategorii, ale nie zawsze musi tak być - o czym poniżej, w podsumowaniu.

Dla kogo jest leasing?

Leasing daje dużo większe korzyści podatkowe w przypadku finansowania majątku nowego, w szczególności środków transportu (zwłaszcza samochodów osobowych). Przy okazji można skorzystać z rabatów przy zakupie środków trwałych, tańszego ubezpieczenia oraz "dokupić" usługi dodatkowe (serwis, naprawy, opony, itp.). Leasing nie obciąży też tak bardzo zdolności kredytowej firmy.

Dla nowych firm, bez historii finansowej, leasing może okazać się jedynym sposobem nabycia środków trwałych, niezbędnych do podjęcia działalności. Dotyczy to jednak tylko popularnych środków trwałych (szczególnie samochodów).

Z leasingu operacyjnego mogą ze spokojem korzystać przedsiębiorcy, którzy planują użytkować środek trwały co najmniej przez 40% okresu jego amortyzacji (samochody minimum 2 lata), ponieważ wcześniejsze spłacenie i zakończenie umowy jest utrudnione.

Trzeba jednak pamiętać, że sprawy windykacyjne mogą być bardziej dotkliwe w przypadku leasingu. Co prawda zawsze zostaje możliwość negocjowania spłaty zadłużenia, karencji, czasowego zmniejszenia raty, itd.

W naszym starciu leasing wygrał na punkty 6 do 3, jednak w indywidualnych przypadkach rozstrzygniecie mogłoby być odmienne, albo jeszcze bardziej na korzyść leasingu (głównie operacyjnego). Dlatego ciężko jest pokusić się o jednoznaczne stwierdzenie "Tak, leasing jest lepszy od kredytu". Trzeba indywidualnie analizować swój własny "przypadek", preferencje i oczekiwania.

Kiedy kredyt samochodowy jest lepszy od leasingu?

Jak można było przeczytać, leasing jest zazwyczaj lepszym, tańszym i dającym większe korzyści podatkowe sposobem finansowania samochodów osobowych. Jednak są od tego wyjątki. W oddzielnym poradniku opisujemy przypadki, w których kredyt samochodowy może okazać się lepszym wyborem od leasingu: Kiedy kredyt samochodowy jest lepszy od leasingu?

Inne kwestie dotyczące różnic pomiędzy leasingiem i kredytem

Odpowiedzi na pytania i kwestie poruszone przez użytkowników Portalu FmLeasing.pl

Płacę niewiele VAT do US i nie potrzebuję dużych odliczeń. Czy z tego punktu widzenia lepszy dla mnie będzie leasing czy kredyt? Chodzi o samochód osobowy.

Jeżeli ma to być przedmiot, na który sprzedający wystawi fakturę z VAT, to niezależnie od tego czy wybrany zostanie leasing, czy kredyt i tak „pojawi się” VAT, który można odliczyć. Jednak w przypadku kredytu ten VAT „pojawia się” w całości, od razu na początku. Natomiast w przypadku leasingu operacyjnego jest rozłożony proporcjonalnie przez cały okres umowy i doliczony najpierw do czynszu inicjalnego, a potem do każdej kolejnej raty miesięcznej. Zakładając, że podatnik nie chce mieć od razu dużej kwoty VAT do odliczenia, leasing operacyjny może okazać się lepszym wyborem.

4.8095238095238 1 1 1 1 1 4.81 (21)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: W takich przypadkach kredyt samochodowy będzie lepszym rozwiązaniem niż leasing >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Nowy samochód osobowy w fabryceAuto Leasing

Warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych u polskich leasingodawców - ten rodzaj finansowania oferuje 22 z nich. Informacja o wariantach, procedurach, okresach finansowania, wysokości wymaganego udziału własnego itp.


Tablica z napisem operacyjny czy finansowyLeasing operacyjny czy finansowy - który wybrać?

O wyborze jednej lub drugiej formy finansowania decydować powinny aspekty podatkowe, rachunkowo-księgowe, ewentualnie inne związane z prowadzoną działalnością, np.: nie każdej firmie zależy na wykazywaniu przedmiotu leasingu w środkach trwałych (operacyjny), z kolei dla innej może to być istotne (finansowy).


Tablica z napisem ABC i książkiPierwszy leasing - poradnik dla początkujących

Po raz pierwszy zainteresowałeś się leasingiem? Nie wiesz zbyt wiele na ten temat? Czy to dobre rozwiązanie, o co w nim chodzi, ile kosztuje, od czego zacząć itd.?


Dłonie mężczyzny ubranego w garnitur chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowyUbezpieczenie GAP w leasingu

Ile powinno kosztować ubezpieczenie GAP? Gdzie można je wykupić? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy i czy w ogóle warto ubezpieczać samochód?


Czerwony sportowy samochód widok przedniej maski, lampy i atrapyLeasing czy wynajem długoterminowy samochodu?

Wynajem długoterminowy samochodów jest alternatywą dla klasycznego leasingu z wykupem. Coraz więcej przedsiębiorców, chcących sfinansować nowy pojazd, zastanawia się - wybrać leasing czy wynajem długoterminowy? Która forma dla kogo jest korzystniejsza? Skorzystaj z kalkulatora porównującego koszty i wysokość raty.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje ponad 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl