Szkoda całkowita przedmiotu leasingu

Fakt zaistnienia szkody całkowitej na przedmiocie leasingu nie zwalnia korzystającego z obowiązku opłacania miesięcznych rat do momentu rozliczenia szkody i umowy. Jednak niektóre firmy leasingowe dają możliwość zawieszenia spłaty rat na wniosek leasingobiorcy.

Rozliczenie szkody całkowitej

Zasady rozliczenia umowy leasingu po zaistnieniu szkody całkowitej zapisane są najczęściej w OWUL dołączonym do zawartej umowy leasingu. O tym jak są one z reguły rozliczne pisaliśmy dokładnie tutaj.

Okres od szkody do jej rozliczenia

Należy pamiętać, że ubezpieczyciel nie od razu wypłaca odszkodowanie. Jeżeli przedmiot leasingu, np.: samochód, został skradziony, to do akcji wkraczają organy ścigania i dopiero po zakończeniu postępowania firma ubezpieczeniowa będzie mogła rozliczyć szkodę.

Nietrudno domyślić się, że okres ten może dłużyć się co najmniej kilka tygodni, a nawet dłużej jeżeli leasingobiorca zdecyduje się choćby złożyć zażalenie na umorzenie postępowania.

Raty leasingu trzeba regulować do momentu rozliczenia szkody

Powstaje pytanie co dzieje się z leasingiem w okresie od zaistnienia szkody do jej rozliczenia? Otóż najczęściej w okresie tym, pomimo utraty przedmiotu leasingu, który często jest źródłem zarobku, należy nadal uiszczać comiesięczne raty. Dopiero po otrzymaniu odszkodowania od ubezpieczyciela, leasingodawca ostatecznie rozliczy umowę…

Wyjaśniamy dlaczego tak jest…

Wobec powyższego wielu leasingobiorców zastanawia się dlaczego leasingodawcy wymagają, aby - pomimo zaistnienia szkody i utraty przedmiotu opłacać raty aż do momentu wypłaty odszkodowania. Otrzymujemy sygnały, że część traktuje ten obowiązek jako niesprawiedliwość, żeby nie powiedzieć „oszustwo”.

Wystarczy jednak spojrzeć na problem od strony finansującego, aby zrozumieć dlaczego leasing musi być nadal spłacany. Otóż firma leasingowa jest jedynie finansującym. Zapłaciła za przedmiot leasingu i trudno, żeby ponosiła konsekwencje jego utraty bądź zniszczenia, tym bardziej, że nie miała żadnego wpływu na to w jaki sposób był on użytkowany i zabezpieczony.

Gdyby leasingobiorca mógł przestać regulować raty już z chwilą zaistnienia szkody, to firma leasingowa ponosiłaby stratę nie mając żadnych wpływów ani od leasingobiorcy, ani odszkodowania od ubezpieczyciela. Strata byłaby tym większa, im dłużej trwałoby, np.: postępowanie policji i prokuratury, itd. A co w sytuacji, gdyby ubezpieczyciel ostatecznie odmówił wypłacenia odszkodowania?

Dlatego leasingobiorca musi opłacać raty aż do momentu rozliczenia szkody i umowy leasingu - faktyczny moment zaistnienia szkody nie ma tu większego znaczenia.

Podobnie jest ze szkodą częściową

Podobnie zresztą jest w przypadku szkody częściowej. Okres, w którym przedmiot leasingu jest naprawiany nie zwalnia leasingobiorcy z obowiązku terminowego regulowania rat i wszelkich opłat związanych z leasingiem.

Czasem możliwe zawieszenie płacenia rat

Oczywiście niektóre firmy leasingowe, w indywidualnych przypadkach, są skłonne zgodzić się na zawieszenie obowiązku płacenia rat. Część leasingodawców oferuje nawet takie zawieszenie jako dodatkową usługę. Za niewielką opłatą manipulacyjną lub naliczeniem dodatkowych odsetek, umożliwia skorzystanie z okresu zawieszenia - oczywiście o ile nie będzie on zbyt długi.

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl