Podstawy leasingu

W Kodeksie Cywilnym mamy do czynienia z pojęciem Zbywcy. Jest to podmiot, od którego firma leasingowa nabywa przedmiot, aby oddać go w ramach umowy leasingu korzystającemu. W potocznej nomenklaturze branżowej zbywca nazywany jest Dostawcą.

Leasingobiorca ponosi odpowiedzialność za wybór dostawcy

Jedną z istotniejszych spraw regulowanych w OWUL jest sprawa ryzyka związanego z wyborem dostawcy. Ryzyko to ponosi korzystający. W praktyce oznacza to, że leasingobiorca nie może „obciążyć” odpowiedzialnością finansującego jeżeli dostawca będzie opóźniać lub utrudniać dostawę (wydanie) przedmiotu, ewentualnie jeżeli okaże się nierzetelny bądź nieuczciwy.

Pomimo tego, że ryzyko wyboru dostawców leży po stronie korzystających, trzeba wspomnieć, że firmy leasingowe również starają się zweryfikować ich wiarygodność w ramach swoich możliwości. Może nawet dojść do odmowy realizacji umowy w przypadku, gdy zbywca wzbudzi wątpliwości finansującego.

Pomimo tego, to w interesie leasingobiorcy leży dokładne sprawdzenie wiarygodności zbywcy i precyzyjne ustalenie warunków sprzedaży i dostawy rzeczy. Więcej na temat tego mechanizmu pisaliśmy w artykule Leasingobiorca ponosi konsekwencje wyboru przedmiotu leasingu.

Kto może być dostawcą w teorii?

W teorii zbywcą rzeczy do firmy leasingowej może być każdy podmiot prowadzący działalność, a nawet osoba prywatna.

Kto jest dostawcą w praktyce?

W praktyce jednak zdecydowana większość firm leasingowych preferuje dostawców specjalizujących się w sprzedaży danych środków trwałych. Niektóre firmy leasingowe finansują pojazdy czy maszyny i urządzenia sprzedawane wyłącznie przez autoryzowanych dealerów i dystrybutorów.

Jest też grupa leasingodawców, które dodatkowo skłonna jest wyleasingować środki trwałe sprzedawane przez komisy, czy np. firmy sprowadzające samochody używane z zagranicy.

Firmy leasingowe raczej niechętnie finansują środki trwałe nabywane od indywidualnych sprzedawców, np.: firmy, które posiadały samochód w swoich środkach trwałych i teraz chcą go sprzedać. Mimo wszystko nadal jest nieliczna grupa finansujących „tolerujących” takich zbywców.

Najtrudniej jest ze środkami trwałymi sprzedawanymi przez osoby prywatne. Grono firm leasingowych honorujących takich dostawców jest bardzo wąskie i dotyczy w zasadzie wyłącznie sprzedawanych przez nich używanych samochodów osobowych.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Leasing samochodów używanych - wszystko na ten temat

Krótko

Ryzyko wyboru dostawcy (zbywcy) ponosi korzystający. Pomimo tego finansujący może odmówić udzielenia leasingu, jeżeli dostawca wzbudzi jego wątpliwości.

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...
 

Portal FmLeasing.pl