Ile trwają leasingowe procedury?

Ile najczęściej trwa cała procedura zawarcia umowy leasingu? Ile to zajmuje czasu? Poniżej podajemy przybliżony czas trwania wszystkich formalności (od złożenia wniosku do wydania przedmiotu) oraz jak one w praktyce wyglądają u większości polskich leasingodawców.

Formalności leasingowe - czas od złożenia wniosku do odbioru przedmiotu (w przybliżeniu)

Samochody osobowe i ciężarowe o DMC do 3,5T (nowe) – 2 do 5 dni
Samochody osobowe i ciężarowe od DMC do 3,5T (używane) – 2 do 7 dni
Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, itp. (nowe) - 2 do 7 dni
Samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe, itp. (używane) -  2 do 10 dni
Maszyny łatwo-zbywalne (np. budowlane, itp.) (nowe) - 2 do 7 dni
Maszyny łatwo-zbywalne (np. budowlane, itp.) (używane) - 3 do 10 dni
Maszyny nietypowe nowe i używane - 5 do 14 dni
Złożone transakcje o dużej wartości, nietypowe urządzenia, itp. -  nawet do kilku tygodni
Nieruchomości -  nawet do kilkunastu tygodni

Sprawdź: Jak przyspieszyć procedurę leasingu?

Krótko: Procedura zawarcia umowy

1. Sprawdzenie wnioskującego przez leasingodawcę na podstawie złożonych dokumentów.
2. Sprawdzenie dostawcy i środka trwałego mającego być przedmiotem leasingu.
3. Decyzja o przyznaniu finansowania i podpisanie umowy.
4. Zakup przedmiotu leasingu przez leasingodawcę i wydanie leasingobiorcy.

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Przebieg procedury zawarcia umowy leasingu

1. Dokumenty

Wnioskujący przesyła kopie dokumentów wymaganych przez firmę leasingową oraz wypełniony wniosek. Ilość dokumentów zależna jest od wymogów firmy leasingowej oraz procedury (uproszczona, standardowa, pełna).

Dowiedz się więcej: Wykaz wymaganych dokumentów w leasingu

2. Wstępne sprawdzenie

Po przesłaniu dokumentów następuje wstępne sprawdzenie wiarygodności wnioskującego. Sprawdzenie takie często zaczyna się od weryfikacji baz wymiany informacji, takich jak BIK (Biuro Informacji Kredytowej), BRKN (Bankowy Rejestr Klientów Niesolidnych), KRD (Krajowy Rejestr Długów), inne bazy biur informacji gospodarczych, także bazy informacji o klientach macierzystego banku oraz wymiany informacji o nierzetelnych leasingobiorcach. Czasem sprawdzane są wszystkie możliwe bazy, czasem tylko niektóre z nich - zależy to do firmy leasingowej.
Jeśli wnioskujący figuruje negatywnie w tego typu bazach, to uzyskanie zgody na finansowanie może być utrudnione (mogą być postawione dodatkowe warunki, np. wyższa wpłata wstępna), a w skrajnych przypadkach wręcz niemożliwe. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność wnioskujący sprawdzany jest nie tylko jako "firma", ale również jako osoba prywatna.

W procedurach standardowej i pełnej, na podstawie dokumentów finansowych, np. PIT, CIT, itp., weryfikowana będzie również wstępnie zdolność kredytowa wnioskującego.

Sprawdź: Co można sfinansować w procedurze uproszczonej?

3. Sprawdzenie dostawcy i przedmiotu leasingu

W przypadku pozytywnej weryfikacji leasingobiorcy, sprawdzony będzie również dostawca oraz środek trwały mający być przedmiotem umowy leasingu. Sprawdzanie jest znacznie bardziej czasochłonne jeśli dostawcą nie jest firma będąca autoryzowanym dealerem/partnerem producenta/importera danego środka trwałego. W przypadku małych, nieznanych wcześniej firmie leasingowej, np. komisów i drobnych sprzedawców/wytwórców konieczna jest czasem wizyta pracownika lub pełnomocnika funduszu w celu sprawdzenia na miejscu, że firma sprzedająca środek trwały istnieje i działa.

Sprawdzenie przedmiotu leasingu wiąże się przede wszystkim z potwierdzeniem ceny, czy jest ona adekwatna do aktualnej oferty rynkowej. W przypadku przedmiotów używanych, często, konieczna jest wycena rzeczoznawcy (najczęściej honorowana jest DEKRA). Koszt takiej wyceny obciąża wnioskującego (przyszłego leasingobiorcę) i wynosi od ok. 300 zł w przypadku samochodów osobowych i dostawczych, do kwot nawet czterocyfrowych w przypadku specjalistycznych urządzeń.

4. Wizyta u leasingobiorcy i podpisanie umowy

Kolejnym etapem jest podpisanie umowy leasingu. Najczęściej odbywa się ono w siedzibie leasingobiorcy, gdzie przy okazji robiona jest tzw. wizja lokalna - przedstawiciel leasingodawcy sprawdza czy firma faktycznie działa i przy okazji ogląda oryginały dokumentów rejestrowych wnioskującego.

Czytaj także: Jak negocjować ofertę leasingu i o co pytać przedstawiciela przed zawarciem umowy?

Czasem, zwłaszcza przy procedurach uproszczonych na łatwo-zbywalne przedmioty (np. samochody osobowe) wizyta w siedzibie leasingobiorcy nie jest wymagana. Umowa najczęściej podpisywana jest jednostronnie. Przyszły leasingobiorca podpisuje wszystkie egzemplarze umowy, które zabierane są przez przedstawiciela firmy leasingowej (będą dostarczone później, po odbiorze przedmiotu leasingu i faktycznym wejściu umowy leasingu w życie).

5. Decyzja

Po sprawdzeniu wiarygodności leasingobiorcy i dostawcy, ocenie przedmiotu leasingu oraz wizycie w siedzibie wnioskującego i podpisaniu umowy leasingu, wydawana jest ostateczna decyzja o przyznaniu lub odmowie finansowania.

Musimy pamiętać, że do momentu, w którym leasingodawca nie sprawdzi tych wszystkich elementów, nie ma mowy o ostatecznej decyzji. Dlatego nie można dać wprowadzić się w błąd przez optymizm niektórych handlowców czy doradców, którzy utrzymują, że po jednym czy dwóch dniach wszystko jest już załatwione. Warto dodać, że czasem do pozytywnej decyzji mogą być postawione dodatkowe warunki, np. konieczność dodatkowego zabezpieczenia, przedstawienia dodatkowych dokumentów albo uiszczenia większej wpłaty wstępnej, itd. (o ile nie zostało to zrobione już we wcześniejszym etapie).

Dopiero po tym etapie dokonujemy wpłaty kaucji na poczet czynszu inicjalnego (pierwszej wpłaty).

6. Zakup przedmiotu leasingu

Po zakończeniu procedury sprawdzającej leasingodawca zamawia środek trwały u dostawcy. Dostawca wystawia fakturę i przesyła ją do leasingodawcy, dołączając wszystkie dokumenty niezbędne do przeniesienia własności i wykonania umowy. W przypadku środków transportu będą to też dokumenty umożliwiające rejestrację w Wydziale Komunikacji.

7. Zapłata i odbiór

Po dostarczeniu ww. dokumentów, ewentualnym zarejestrowaniu środka trwałego oraz ubezpieczeniu następuje zapłata do dostawcy. Następnie, na podstawie pisemnego upoważnienia, lub w obecności pracownika firmy leasingowej następuje formalny odbiór przedmiotu leasingu. Podpisywany jest protokół zdawczo-odbiorczy i następują końcowe formalności.

Szybka ścieżka

Niektóre firmy leasingowe stosują tak zwaną szybką ścieżkę wydawania decyzji. Wówczas wiele z wyżej opisanych punktów jest pomijanych, co znacznie skraca czas trwania procedury. Niemniej dotyczy to tylko niektórych przedmiotów leasingu kupowanych od wybranych, sprawdzonych i autoryzowanych dostawców.

To może cię zainteresować: Szybki leasing - 5 wskazówek dla spieszących się

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.4375 1 1 1 1 1 4.44 (16)

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Procedura zawarcia umowy leasingu - ile trwa i jak wygląda >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Tablica z napisem ABC i książkiPierwszy leasing - poradnik dla początkujących

Po raz pierwszy zainteresowałeś się leasingiem? Nie wiesz zbyt wiele na ten temat? Czy to dobre rozwiązanie, o co w nim chodzi, ile kosztuje, od czego zacząć itd.?


Mężczyzna analizujący dokumenty przed komputeremMegaporadnik: Umiejętny wybór oferty leasingu

Wszystkie niezbędne rady dla zamierzających zawrzeć umowę leasingu w jednym miejscu. Zapoznanie i zastosowanie się do nich umożliwi wybór korzystnej i dobrze dobranej oferty i firmy leasingowej, a także pozwoli uniknąć kosztownych błędów.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje już blisko 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl