Leasing i podatki

Wykup samochodu osobowego z leasingu budzi często rozterki przedsiębiorców, którzy chcieliby uniknąć przykrych skutków podatkowych przy odsprzedaży wykupionego za symboliczną kwotę auta. Osoby prawne nie mają tu praktycznie żadnego pola manewru. Inaczej jest jednak z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą i spółkami cywilnymi.

Krótko: Po wykupie nie wprowadzaj samochodu do działalności

Osoby fizyczne prowadzące działalność lub wspólnicy w spółce cywilnej mogą nie wprowadzać do działalności środka trwałego (najczęściej samochodu osobowego) wykupionego z leasingu. Mogą wykupić go tak, jakby robiły to prywatnie. To pozwala uniknąć opodatkowania przy odsprzedaży po upływie pół roku od wykupu. Nie ma znaczenia czy faktura wykupowa była wystawiona na dane firmowe, czy prywatne.

Spis treści

Wykup prywatny

W ustawie o podatku dochodowym nie ma przepisów, które uniemożliwiałyby wykup przedmiotu leasingu przez przedsiębiorców na cele prywatne. Tym samym tak wykupiony, np. samochód osobowy, którego nie wprowadzimy „do firmy” nie wpłynie w żaden sposób na przychody i koszty prowadzonej działalności oraz należności VAT. Takie auto będzie można odsprzedać po upływnie pół roku liczonego od końca miesiąca, w którym nastąpił wykup bez konieczności zapłacenia podatku dochodowego i VAT. Warunkiem jest, żeby wykupionego auta nie wprowadzać do ewidencji środków trwałych ani ewidencji wyposażenia. Możliwe jest natomiast jego wykorzystanie w działalności tak, jak auta prywatnego, tj. w myśl przepisów dotyczących wykorzystania samochodów osobowych w działalności obowiązujących od 1 stycznia 2019 roku można zliczać w koszty 20% poniesionych wydatków eksploatacyjnych (w tym paliwa).

Warto wspomnieć, że jakiś czas temu niektóre urzędy skarbowe kwestionowały takie postępowanie uznając, że wykup na cele prywatne powinien być traktowany jako wykup na osobę trzecią. Taki zaś wykup powinien odbyć się za cenę rynkową. Jednak to stanowisko ostatecznie nie znalazło potwierdzenia w orzecznictwie sądowym. Obecnie wielu leasingobiorców stosuje wykup prywatny bez żadnych przykrych konsekwencji ze strony fiskusa, a postępowanie takie uznawane jest za prawidłowe w myśl licznych interpretacji podatkowych oraz informacji, które można uzyskać w biurze Krajowej Informacji Skarbowej.

Zalety i wady wykupu samochodu "na działalność" oraz prywatnie

1. Wykup na firmę (na działalność prowadzoną przez osobę fizyczną, wspólnika spółki cywilnej)

A. Zalety

 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty wykupu
 • możliwość odliczenia VAT od wykupu (w przypadku wykupu samochodu osobowego możliwość odliczenia VAT w wysokości 50%)
 • możliwość zaliczania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (75% w przypadku aut osobowych użytkowanych także prywatnie)
 • [w przypadku odsprzedaży] sprzedaż na podstawie faktury czyli zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

B. Wady

 • [w przypadku odsprzedaży] kwota uzyskana ze sprzedaży wykupionego przedmiotu leasingu jest opodatkowanym przychodem, konieczne jest także naliczenie VAT, o ile występowało prawo do odliczenia przy wykupie
   

2. Wykup na osobę prywatną (wykup prywatny przez prowadzącego działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej bez wprowadzania do firmy)

A. Zalety

 • [w przypadku odsprzedaży] po pół roku od wykupienia przedmiotu z leasingu sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym oraz nie ma konieczności naliczenia VAT
 • możliwość zaliczania 20% kosztów podatkowych z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego w działalności (w tym paliwa)

B. Wady

 • brak możliwości zaliczenia do kosztów kwoty wykupu (lub amortyzacji) oraz odliczenia VAT od faktury wykupowej
 • brak możłiwości odliczania VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa
 • [w przypadku odsprzedaży] konieczność odczekania minumum 6 miesięcy liczonych po miesiącu, w którym nastąpił wykup
 • [w przypadku odsprzedaży] kupujący będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Na kogo powinna być wystawiona faktura wykupowa?

Jest to jedno za najczęstszych pytań, które otrzymujemy w sprawie wykupu prywatnego, tj. na kogo ma być wystawiona faktura wykupowa, czy może być „na działalność”, czy musi być na prywatne dane (tylko imię i nazwisko, brak nazwy firmy na fakturze) właściciela lub wspólnika w spółce cywilnej?

Odpowiedź jest jedna - nie ma to żadnego znaczenia. Dla fiskusa liczy się sam fakt, że samochód lub inny przedmiot nie został wprowadzony do działalności. Wtedy, po co najmniej pół roku, można go sprzedać bez opodatkowania, nawet jeśli na fakturze widniały dane firmy, jej nazwa, NIP, adres siedziby itd. Po prostu podatnik nie ma obowiązku uwzględnić takiej faktury w swojej działalności.

Jednak wiele firm leasingowych wychodzi dodatkowo naprzeciw przedsiębiorcom dmuchającym na zimne i są w stanie wystawić fakturę wykupu na prywatne dane przedsiębiorcy. Trzeba jedynie zgłosić takie oczekiwanie do leasingodawcy najczęściej na około miesiąc przed końcem umowy.

Wykup prywatny w interpretacjach podatkowych

Jedną z bardziej kompleksowo wyjaśniających zagadnienie wykupu prywatnego po leasingu jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2017 roku o sygnaturze 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU. Oto przedstawiona w niej sytuacja.

Sytuacja podatnika

 1. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT
 2. Zamierza zawrzeć umowę leasingową na samochód osobowy wykorzystywany w działalności
 3. Czynsze leasingowe będzie zaliczał w koszty i odliczał VAT
 4. Po zakończeniu umowy zamierza wykupić samochód na cele prywatne, tj. nie wprowadzać go do działalności
 5. Faktura wykupu będzie wystawiona na leasingobiorcę, osobę fizyczną prowadzącą działalność

Stanowisko podatnika

 1. Podatnik jest zdania, że w sytuacji, gdy wykupiony przez niego samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży nie powstanie również, jeżeli zbycie samochodu osobowego będzie miało miejsce po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.
 2. Po wykupie samochodu osobowego po zakończeniu leasingu operacyjnego i przekazaniu ww. samochodu na cele osobiste nie należy również korygować, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, opłat leasingowych (naliczonych w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy samochód służył prowadzonej działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe

Analogiczne interpretacje i wyroki sądów administracyjnych

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPB3.4511.307.2016.1.AC
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.125.2016.2.SK
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2016 r., sygn. IPTPB1/4511-650/15-4/MH
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 r., Nr IBPB-1/4511-592/15/AJ
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2015 r., Nr ITPB1/4511-502/15-2/KS
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r., Nr ITPB1/4511-502/15-2/KS
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr ILPB1/4511-1-1505/15-2/AN
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 lipca 2019 r. sygn. 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrok z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Po 574/13
 • i wiele innych*

* – przedsiębiorcy bardzo często pytają fiskusa o kwestie związane z wykupem prywatnym i możliwością sprzedaży auta po pół roku bez podatków. W zasadzie nie ma tygodnia, żeby nie ukazywały się nowe interpretacje indywidualne w tej sprawie i należy podkreślić, że od miesięcy, a w zasadzie już od kilku lat są one korzystne dla podatników. Można śmiało mówić o ukształtowaniu się korzystnej linii interpretacyjnej.

Sposób na darowiznę

Innym rozwiązaniem może być darowizna w formie przekazania środka trwałego bliskiej osobie. Świadczenia tego typu w rodzinie są zwolnione z podatku. Art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, mówiący o przychodach z nieodpłatnych świadczeń, nie dotyczy profitów otrzymanych od osób z I i II grupy podatkowej. Chodzi tu o małżonka, a także o zstępnych (dzieci, wnukowie), wstępnych (rodzice, dziadkowie), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę, teściów, zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.

Skutków podatkowych uniknie w takim przypadku zarówno darczyńca jak i obdarowany (o ile nie odsprzeda on środka trwałego przed upływem pół roku). Należy przy tym jednak zauważyć, że darowizna nie zwalnia z konieczności naliczenia VAT, o ile wcześniej był on odliczany - więc, aby tego uniknąć, najlepiej byłoby poprzedzić akt darowizny wykupem prywatnym. O fakcie darowizny istnieje również konieczność poinformowania Naczelnika Urzędu Skarbowego na druku SD-Z2.

Wykup na działalność

Środek trwały wykupiony po zakończeniu umowy leasingu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jednak jego dalsza sprzedaż będzie rodziła skutki w podatku dochodowym i VAT - innymi słowy trzeba będzie zapłacić podatek od sprzedaży wykupionego przedmiotu. Więcej w artykule: Wykup przedmiotu leasingu i jego sprzedaż - skutki podatkowe

Więcej o leasingu samochodów?

Tu dowiesz się wszystkiego o finansowaniu samochodów osobowych i dostawczych - znajdziesz oferty oraz skorzystasz z przewodnika: Auto Leasing - oferty i przewodnik

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.6896551724138 1 1 1 1 1 4.69 (58)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Podatkowe skutki wykupu z leasingu oraz sprzedaży wykupionego przedmiotu >

Chcesz dowiedzieć się więcej o leasingu?


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Samochody osoboweLeasing samochodu osobowego - kompleksowy poradnik

Odpowiadamy na czym polega leasing samochodów. Ile kosztuje i gdzie wziąć? Kto może otrzymać, jakie warunki trzeba spełnić i jakie przedstawić dokumenty? Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty i leasingodawcy? Ile można zaoszczędzić na podatkach?


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje już blisko 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl