Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Leasing i podatki

Pomimo zmiany od 2022 r. przepisów na mniej korzystne, nadal istnieje sposób umożliwiający „sprzedaż” przedmiotu (najczęściej jest to samochód) po wykupieniu go z leasingu bez konieczności zapłaty podatków: dochodowego i VAT. Mowa o darowiźnie, która nie jest wcale sposobem nowym, ale obecnie wróciła do łask. Tym samym tzw. wykup prywatny nadal ma sens, jedynie droga „pozbycia się” przedmiotu nieco się wydłużyła.

Czym był nadal jest wykup prywatny?

Wykup prywatny jest potocznym określeniem sposobu wykupienia przedmiotu po zakończeniu umowy leasingu bezpośrednio do majątku prywatnego przedsiębiorcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność lub wspólników spółek cywilnych).

Jest to możliwe, gdyż wykup jest transakcją podatkowo odrębną od samego leasingu operacyjnego. Odbywa się on na dokładnie takiej samej zasadzie, jak zakup samochodu czy jakiegokolwiek innego środka trwałego – leasingodawca wystawia na koniec leasingu fakturę sprzedaży, która przenosi własność przedmiotu umowy na dotychczasowego leasingobiorcę.

Przedsiębiorca nie ma obowiązku wprowadzenia wykupionego środka trwałego do majątku firmy (nawet jeśli został on wykupiony na podstawie faktury wystawionej na dane firmowe – o czym w dalszej części). W ten sposób staje się on składnikiem majątku prywatnego.

Obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. przepisy Polskiego Ładu nie ograniczyły możliwości przeprowadzenia wykupu prywatnego, a jedynie nałożyły obowiązek wykazania przychodu z działalności, jeśli sprzedaż przedmiotu wykupionego z leasingu do majątku prywatnego nastąpi w ciągu 6 lat. Nie ma jednak nadal przeszkód, aby ominąć obowiązek opodatkowanej sprzedaży przedmiotu wykupionego prywatnie, jeśli skorzystasz z darowizny – najlepiej na członków najbliższej rodziny.

Na kogo ma być wystawiona faktura, aby wykupić przedmiot prywatnie?

Jednak zanim przejdziemy do szczegółów dotyczących darowizny, istotne jest jeszcze kilka słów wyjaśnienia dotyczących danych, które znajdują się na fakturze wykupu z leasingu do majątku prywatnego.

Jest to jedno za najczęstszych pytań, które otrzymujemy w sprawie wykupu do majątku prywatnego, tj. na kogo ma być wystawiona faktura wykupowa, czy może być „na działalność”, czy musi być na prywatne dane (tylko imię i nazwisko, brak nazwy firmy na fakturze) właściciela lub wspólnika w spółce cywilnej?

Odpowiedź jest jedna – nie ma żadnego znaczenia, czy faktura jest wystawiona na dane prywatne, czy dane działalności. Dla fiskusa liczy się sam fakt, że samochód lub inny przedmiot nie został wprowadzony do działalności (nie został ujęty w ewidencji środków trwałych lub ewidencji wyposażenia).

 Dygresja 

Mimo że dla możliwości skorzystania z wykupu prywatnego nie ma znaczenia, czy na fakturze są dane prywatne, czy firmowe, to wiele firm leasingowych wychodziło naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców i przez minione lata wystawiało faktury wykupu na ich prywatne dane. Trzeba było jedynie zgłosić takie oczekiwanie do leasingodawcy najczęściej na około miesiąc przed końcem umowy.

To się jednak zaczęło zmieniać pod koniec 2019 roku, a na bardziej „masową” skalę w 2020 roku. Obecnie zdecydowana większość leasingodawców odeszła od wystawiania faktur za wykup na prywatne dane. Oczywiście zmiana tej praktyki wywołała konsternację wielu osób i powstanie legend miejskich o rzekomym wprowadzeniu nowych, niekorzystnych przepisów.

Otóż nie zmieniło się nic od strony leasingobiorcy. Owszem, firmy leasingowe nie chcąc się narażać m.in. skarbówce, zaprzestały wystawiania faktur prywatnych, ale leasingobiorca nawet mając w ręku fakturę z danymi firmowymi, nie musi jej wprowadzać do firmy.

W tym zakresie nie zmieniły się żadne przepisy, a niedowierzającym polecamy prześledzenie interpretacji indywidualnych, które nadal potwierdzają możliwość wykupu do majątku prywatnego pomimo faktury wystawionej na dane firmowe. Jedną z nich jest sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.348.2020.1.DJD z dnia 28 kwietnia 2020 roku.

Darowizna samochodu wykupionego z leasingu

Urząd Skarbowy nie pobierze podatku, a ZUS składki zdrowotnej od samochodu (lub innego przedmiotu), jeśli jego sprzedaż zostanie poprzedzona darowizną. Najlepiej na osobę z tzw. zerowej grupy podatkowej, gdyż taka osoba będzie dodatkowo zwolniona z podatku od darowizny. Podstawa prawna: Art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Te osoby nie zapłacą podatku od darowizny, jeśli przekażesz im auto wykupione z leasingu:

 • małżonek
 • zstępny (np.: syn, córka, wnuk, prawnuk)
 • wstępny (np.: ojciec, matka, dziadkowie)
 • pasierb
 • rodzeństwo
 • ojczym
 • macocha

Następnie osoba obdarowana może sprzedać podarowane jej auto. Jeśli zrobi to po upływie pół roku liczonego od końca miesiąca, w którym nastąpiła darowizna, to nie zapłaci podatku dochodowego (PIT).

Obowiązek związany z darowizną – deklaracja do US

Pamiętaj, że jeśli suma darowizn od jednego darczyńcy w ciągu 5 lat przekroczy 9637 zł i jeśli nie została ona przekazana w formie aktu notarialnego, to obdarowany ma obowiązek złożenia druku SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym. Może to zrobić w ciągu sześciu miesięcy do przyjęcia darowizny.

Dlaczego darowiznę warto poprzedzić wykupem prywatnym? Unikniesz także VAT

Warto pamiętać, że darowizna nie zwalnia z konieczności rozliczenia i zapłaty VAT przez darczyńcę, o ile ten podatek został odliczony przy wykupie. To właśnie dlatego, aby uniknąć konieczności zapłacenia VAT, należy darowiznę poprzedzić wykupem prywatnym opisanym w pierwszym akapicie (do majątku prywatnego, a nie firmowego).

Krok Po Kroku – tak unikniesz podatków PIT i VAT oraz składki zdrowotnej od sprzedaży samochodu/przedmiotu wykupionego z leasingu

 1. Wykupujesz samochód/przedmiot po zakończeniu leasingu bezpośrednio do majątku prywatnego (nie wprowadzasz do firmy faktury wykupowej, a tym samym także przedmiotu, nawet jeśli faktura przeniesienia własności z leasingu jest wystawiona na dane Twojej działalności).
 2. Dokonujesz darowizny na osobę z najbliższej rodziny.
 3. Obdarowany składa formularz SD-Z2 w Urzędzie Skarbowym (jeśli suma darowizn przekracza 9637 zł).
 4. Obdarowany sprzedaje samochód/przedmiot po sześciu miesiącach liczonych od końca miesiąca, w którym nastąpiła darowizna.

Sposób z darowizną po wykupie z leasingu nie jest nowy

Ministerstwo Finansów potwierdziło w wypowiedziach dla mediów, że Polski Ład nie zabrania darowizny wykupionego z leasingu przedmiotu na rzecz członka rodziny. Jednak wbrew informacjom pojawiającym się w popularnych mediach, nie jest to nowa furtka bądź luka. Tak naprawdę sposób z darowizną był dość powszechnie stosowany w czasach, kiedy fiskus jeszcze kwestionował „wykup prywatny”. Dopiero kiedy kilka lat temu linia orzecznicza, a za nią interpretacja przepisów przez fiskusa uległa ujednoliceniu na korzyść podatników wykupujących przedmioty prywatnie i sprzedających je po pół roku bez podatków, sposób optymalizacji poprzez darowiznę odszedł w zapomnienie. Teraz wrócił za sprawą Polskiego Ładu... Nie można jednak wykluczyć, że za jakiś czas również ten pomysł obchodzenia podatków przy sprzedaży aut po leasingu zostanie ukrócony przez ustawodawców. Dlatego podejmując obecnie decyzję o leasingu, warto wziąć pod uwagę ryzyko, że opisany tu sposób może także zostać zablokowany za jakiś czas.

Przedmiot wykupiony prywatnie z leasingu do końca 2021 roku możesz nadal sprzedać bez podatku

Nie musisz sięgać po sposób z darowizną, jeśli zdążyłeś wykupić pojazd lub inny przedmiot do majątku prywatnego do końca 2021 roku. Polski Ład wprowadził przepis przejściowy, który nadal umożliwia sprzedaż bez podatków poleasingowego auta z majątku prywatnego po pół roku od wykupu.

Wykup prywatny w interpretacjach podatkowych

Niniejszy akapit dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2021 roku, czyli także podatników, którzy zakończyli leasing przed 2022 rokiem. Postanowiliśmy pozostawić go w niniejszym poradniku, gdyż nadal może być przydatny.

Jedną z bardziej kompleksowo wyjaśniających zagadnienie wykupu prywatnego po leasingu jest interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 5 stycznia 2017 roku o sygnaturze 1061-IPTPB1.4511.895.2016.2.KU. Oto przedstawiona w niej sytuacja.

Sytuacja podatnika

 1. Prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i jest płatnikiem VAT
 2. Zamierza zawrzeć umowę leasingową na samochód osobowy wykorzystywany w działalności
 3. Czynsze leasingowe będzie zaliczał w koszty i odliczał VAT
 4. Po zakończeniu umowy zamierza wykupić samochód na cele prywatne, tj. nie wprowadzać go do działalności
 5. Faktura wykupu będzie wystawiona na leasingobiorcę, osobę fizyczną prowadzącą działalność

Stanowisko podatnika

 1. Podatnik jest zdania, że w sytuacji, gdy wykupiony przez niego samochód nie będzie wykorzystywany w działalności gospodarczej i nie zostanie zaliczony do składników majątku firmy, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ze sprzedaży nie powstanie również, jeżeli zbycie samochodu osobowego będzie miało miejsce po upłynięciu pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło jego nabycie.
 2. Po wykupie samochodu osobowego po zakończeniu leasingu operacyjnego i przekazaniu ww. samochodu na cele osobiste nie należy również korygować, zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, opłat leasingowych (naliczonych w trakcie trwania umowy leasingu), kiedy samochód służył prowadzonej działalności gospodarczej.

Dyrektor Izby Skarbowej uznał stanowisko podatnika za prawidłowe

Analogiczne interpretacje i wyroki sądów administracyjnych

 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 16 maja 2016 r., sygn. 1061-IPTPB3.4511.307.2016.1.AC
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2016 r., sygn. 1061-IPTPB1.4511.125.2016.2.SK
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 8 lutego 2016 r., sygn. IPTPB1/4511-650/15-4/MH
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 15 grudnia 2015 r., Nr IBPB-1/4511-592/15/AJ
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2015 r., Nr ITPB1/4511-502/15-2/KS
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 10 lipca 2015 r., Nr ITPB1/4511-502/15-2/KS
 • Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 11 stycznia 2016 r., Nr ILPB1/4511-1-1505/15-2/AN
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 3 lipca 2019 r., sygn. 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 19 lipca 2019 r. sygn. 0115-KDIT1-2.4012.325.2019.1.AD
 • Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 28 kwietnia 2020 r. sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.348.2020.1.DJD
 • Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, wyrok z dnia 11 grudnia 2013 r., sygn. akt I SA/Po 574/13

Wykup na działalność

Środek trwały wykupiony po zakończeniu umowy leasingu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jednak jego dalsza sprzedaż będzie rodziła skutki w podatku dochodowym i VAT - innymi słowy trzeba będzie zapłacić podatek od sprzedaży wykupionego przedmiotu. Więcej w artykule: Wykup przedmiotu leasingu i jego sprzedaż - skutki podatkowe

Zalety i wady wykupu samochodu "na działalność" oraz prywatnie

1. Wykup na firmę

Wykup na firmę, czyli na działalność prowadzoną przez osobę fizyczną lub wspólnika spółki cywilnej.

A. Zalety

 • możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty wykupu
 • możliwość odliczenia VAT od wykupu (w przypadku wykupu samochodu osobowego możliwość odliczenia VAT w wysokości 50%)
 • możliwość zaliczania do kosztów wydatków związanych z użytkowaniem samochodu (75% w przypadku aut osobowych użytkowanych także prywatnie)
 • [w przypadku odsprzedaży] sprzedaż na podstawie faktury, czyli zwolniona z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC)

B. Wady

 • [w przypadku odsprzedaży] kwota uzyskana ze sprzedaży wykupionego przedmiotu leasingu jest opodatkowanym i oskładkowanym przychodem, konieczne jest także naliczenie VAT, o ile występowało prawo do odliczenia przy wykupie

2. Wykup na osobę prywatną

Wykup na osobę prywatną, czyli wykup prywatny przez prowadzącego działalność gospodarczą lub wspólnika spółki cywilnej bez wprowadzania do firmy.

A. Zalety

 • [w przypadku odsprzedaży] po pół roku od wykupienia przedmiotu z leasingu sprzedaż nie jest opodatkowana podatkiem dochodowym oraz nie ma konieczności naliczenia VAT (dotyczy umów zakończonych przed 2022 r.)
 • możliwość zaliczania 20% kosztów podatkowych z tytułu wydatków związanych z użytkowaniem prywatnego samochodu osobowego w działalności (w tym paliwa)
 • możliwość odliczania 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych, w tym paliwa

B. Wady

 • brak możliwości zaliczenia do kosztów kwoty wykupu (lub amortyzacji) oraz odliczenia VAT od faktury wykupowej
 • [w przypadku odsprzedaży] konieczność odczekania minimum 6 miesięcy liczonych po miesiącu, w którym nastąpił wykup
 • [w przypadku odsprzedaży] kupujący będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC)

Więcej o leasingu samochodów?

Tu dowiesz się wszystkiego o finansowaniu samochodów osobowych i dostawczych - znajdziesz oferty oraz skorzystasz z przewodnika: Auto Leasing - oferty i przewodnik

4.6686390532544 1 1 1 1 1 4.67 (169)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej o leasingu?


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Drewniany samochód zabawkaJak zacząć jeździć samochodem o połowę droższym w ciągu 3 lat?

Weź samochód w leasing, wykup go i sprzedaj. Kolejny będziesz mógł wziąć nawet o połowę droższy nie płacąc więcej za ratę. Sprawdź jak…


Prawy przód nowego zielonego samochodu Mini CopperLeasing samochodu osobowego - kompleksowy poradnik

Odpowiadamy na czym polega leasing samochodów. Ile kosztuje i gdzie wziąć? Kto może otrzymać, jakie warunki trzeba spełnić i jakie przedstawić dokumenty? Na co zwracać uwagę przy wyborze oferty i leasingodawcy? Ile można zaoszczędzić na podatkach?


Tablica z napisem 4 błędy4 poważne błędy popełniane przy leasingu samochodu

Cztery najczęściej spotykane błędy to: niestaranny wybór oferty leasingowej, złe oszacowanie okresu finansowania, przecenienie lub niedocenienie swoich możliwości finansowych, nienegocjowanie kosztów ubezpieczenia w kolejnych latach.


Czerwony sportowy samochód widok przedniej maski, lampy i atrapyLeasing czy wynajem długoterminowy samochodu?

Wynajem długoterminowy samochodów jest alternatywą dla klasycznego leasingu z wykupem. Coraz więcej przedsiębiorców, chcących sfinansować nowy pojazd, zastanawia się - wybrać leasing czy wynajem długoterminowy? Która forma dla kogo jest korzystniejsza? Skorzystaj z kalkulatora porównującego koszty i wysokość raty.


Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Wykup + darowizna + sprzedaż samochodu po leasingu bez podatków >

Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje ponad 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl