Problemy finansowe przy leasingu

Zawierając umowę leasingu, nikt nie ma w planach mieć kłopotów ze spłatą kolejnych rat leasingu. Jednak gospodarka wolnorynkowa ma to do siebie, że bogactwo lub choćby bezpieczna sytuacja finansowa nie jest nikomu dana raz na zawsze.

Krótko: Unikaj opóźnień w płatnościach za raty leasingowe

1. Firmy leasingowe dotkliwie karzą klientów opóźniających się z płanościami.
2. Już po kilku/kilkunastu dniach opóźnienia wystawiają wezwanie, za które naliczają opłatę manipulacyjną (od 50 zł w górę).
3. Po około miesięcznym opóźnieniu w patności umowa zazwyczaj jest wypowiadana.
4. Wznowienie umowy jest możliwe, ale po spłaceniu wszystkich zaległości, zapłacie bierzącej raty oraz opłaty manipulacyjnej za wznowienie umowy (od kilkuset złotych w górę).

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Do trudnej sytuacji, czy nawet bankructwa doprowadzić mogą nie tylko błędy w zarządzaniu, ale choćby zdarzenia, na które przedsiębiorcy mają znikomy wpływ.

Dlatego zawierając umowę leasingu, warto jest zdawać sobie sprawę jakie mogą być konsekwencje zaległości płatniczych wobec leasingodawcy.
Sprawy związane z zaległościami uregulowane są zawsze w OWUL (OWL) dołączonym do umowy leasingu. Za to Tabela Opłat i Prowizji wymienia koszty, które wiążą się z czynnościami windykacyjnymi po stronie leasingodawcy.

Opóźnienia w spłacie rat leasingu

Za opóźnienia do jednego miesiąca zostaną naliczone odsetki, które z reguły są wyższe od odsetek ustawowych (np.: dwukrotność). Większość firm leasingowych wyśle również monit/wezwanie do zapłaty, za które pobierze dodatkową opłatę wymienioną w Tabeli Opłat i Prowizji. Z reguły jest to kwota około 50 - 80 zł.

W wezwaniu do zapłaty leasingodawca wyznaczy także dodatkowy termin na spłatę zaległej raty leasingowej (najczęściej 14 dni). W przypadku braku wpłaty zaległości w dodatkowym terminie leasingodawca będzie miał prawo wypowiedzieć umowę leasingu.

Sprawdź: Jak unikać leasingodawców stosujących złe praktyki windykacyjne?

Wypowiedzenie umowy leasingu

Wypowiedzenie umowy leasingu może nastąpić jeśli, pomimo wezwania do zapłaty, zaległość nie zostanie uregulowana, a leasingobiorca nie podejmie też żadnych rozmów z finansującym.

W praktyce wypowiedzenie daje leasingodawcy możliwość naliczenia dodatkowej opłaty za ewentualne jej wznowienie (restrukturyzację) po zapłaceniu wszystkich zaległości. Opłaty za wznowienie są bardzo różne - od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych i zawarte są w Tabeli Opłat i Prowizji firmy leasingowej.

Warto zauważyć, że ewentualne wznowienie nie jest obowiązkowe i często zależy zarówno od postawy leasingobiorcy jak i indywidualnej decyzji osób zajmujących się windykacją z ramienia firmy leasingowej.

UWAGA! Jeśli leasingobiorca posiada u jednego leasingodawcy więcej niż jedną umowę, wówczas leasingodawca może sobie zastrzec w umowie, że wypowiedzeniu ulec mogą wszystkie obsługiwane umowy leasingu!

Windykacja przedmiotu leasingu

Jeśli nie powiodą się próby porozumienia z leasingodawcą, ewentualnie zadłużenie nie zostanie spłacone i/lub leasingodawca odmówi wznowienia umowy, wówczas leasingobiorca zostanie wezwany do wydania przedmiotu leasingu.

Czynności takie mogą być prowadzone już nie bezpośrednio przez firmę leasingową, a przez pełnomocnika (kancelarię prawną, firmę windykacyjną, itd.). „Usługa” taka, podobnie jak wszystkie koszty windykacji obciążą ostatecznie leasingobiorcę. Obciążą go również niemałe opłaty za bezumowne korzystanie z przedmiotu leasingu (znacznie wyższe niż miesięczna rata leasingu).

Jeśli przedmiot leasingu nie zostanie przekazany leasingodawcy (lub pełnomocnikowi), wówczas ten przystąpi do tzw. twardej windykacji, próbując odebrać przedmiot leasingu. Leasingobiorcę czekają wizyty windykatorów w siedzibie, itd.

Jeśli odebranie przedmiotu leasingu okaże się niemożliwe, wówczas leasingodawca lub pełnomocnik wystąpi do sądu z pozwem o wydanie przedmiotu leasingu. Koszty opłat sądowych, a także ewentualne koszty komornika również obciążą ostatecznie dłużnika (byłego leasingobiorcę).

Co więcej, ponieważ przedmiot leasingu jest formalnie własnością firmy leasingowej, ma ona prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa przywłaszczenia mienia.

Dowiedz się więcej: Odpowiedzialność karna za przywłaszczenie przedmiotu leasingu

Sąd i weksel

Po zakończeniu czynności windykacyjnych nastąpi rozliczenie umowy. Sposób rozliczenia wypowiedzianej umowy zapisany jest w OWUL (OWL). Jeśli leasingobiorca nie rozliczy się z firmą leasingową, wówczas sprawa trafi do sądu wraz z wypełnionym wekslem. Po uzyskaniu nakazu płatniczego do gry wchodzi komornik, wspierany przez firmę windykacyjną.

Wskazówki - Jak postępować

Firmy leasingowe dobrze wyspecjalizowały się w windykacji. Jest ona szybka i skuteczna, a poza tym bardzo często jest dodatkowym źródłem zarobku dla firm leasingowych (opłaty za wezwania, za wznowienie umowy, windykację, itd.)

Niemniej leasingodawcy rzadko kiedy zależy na postawieniu kropki nad "i" i zakończeniu współpracy z leasingobiorcą, nawet mocno nieterminowym. Dlatego praktycznie na każdym etapie windykacji mamy furtki negocjacyjne. Warto z nich korzystać.

Najlepiej jeszcze przed wystąpieniem problemu poinformować leasingodawcę, że mogą nastąpić kłopoty z płatnościami. Jest wtedy możliwość zmiany harmonogramu, np. wydłużenia umowy, czasowego zmniejszenia rat lub nawet uzyskania karencji w spłatach.

Koniecznie trzeba kontaktować się z firmą leasingową i próbować, w ramach rozsądku, porozumieć się. W przeciwnym razie lawina dodatkowych kosztów związanych z windykacją może być gwoździem do trumny.

Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z naszej Wyszukiwarki Leasingu otrzymują od nas bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

 

Foto: freedigitalphotos.net

Joomla SEF URLs by Artio

Portal FmLeasing.pl