Leasing w walutach obcych?

Część przedsiębiorców decydujących się na leasing środków trwałych, zastanawia się czy korzystniejsze będzie finansowanie w złotych polskich czy w walutach obcych. Raty istotnie mogą być trochę niższe w przypadku leasingu w euro, frankach szwajcarskich czy też japońskich jenach (CHF, EUR, JPY). Jednak leasing walutowy to rozwiązanie przede wszystkim dla przedsiębiorców mających przychody w obcych walutach.

Krótko: Zarabiasz w złotych czy w walutach obcych?

Z nielicznymi wyjątkami, polskie firmy leasingowe umożliwiają leasing walutowy wyłącznie tym przedsiębiorcom, którzy osiągają przychody w walutach obcych.
Jeżeli zarabiasz w złotych i twoje obroty nie są bezpośrednio uzależnione od kursu jakiejkolwiek obcej waluty, to w zasadzie nie musisz "tracić" czasu na lekturę niniejszego artykułu.

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Walutowy a denominowany - na czym polega różnica?

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że leasing w walutach obcych możliwy jest w dwóch odmianach. W wersji denominowanej oraz walutowej. W leasingu denominowanym raty w umowie wyrażone są w walucie obcej, ale płatności na konto leasingodawcy dokonywane muszą być w złotych. Wiąże się z tym niekorzystne zjawisko spreadu walutowego, o czym za chwilę. W leasingu walutowym wpłat na konto leasingodawcy należy dokonywać w walucie obcej, w której zawarta jest umowa leasingu.

Wersja denominowana odpada ze względu na spread

Jak wspomnieliśmy, przy leasingu denominowanym mamy do czynienia ze spreadem (z ang. rozpiętość). Jest to różnica pomiędzy kursem kupna a kursem sprzedaży danej waluty. W przypadku EUR, w niektórych bankach wynosi on nawet ponad 40 groszy.

Spread walutowy ma istotny wpływ na koszt całkowity leasingu i wysokość miesięcznej raty ponieważ wartość przedmiotu leasingu kupowanego od dostawcy w złotych przeliczana jest na walutę obcą leasingu po kursie kupna i taka wartość wpisana jest do umowy leasingu. Natomiast kolejne raty leasingowe liczone są według kursu sprzedaży. Co ciekawe niektóre firmy leasingowe potrafią już wpłatę wstępną „skorygować” o spread. W ten sposób ustalona wpłata własna (czynsz inicjalny) na poziomie np. 20% może okazać się ostatecznie wyższa.

Po ujęciu spreadu walutowego w koszcie całkowitym może okazać się więc, że leasing denominowany stanie się już tylko symbolicznie tańszy (albo nawet droższy) od leasingu w złotych polskich.

Leasing walutowy korzystniejszy od denominowanego

Przy leasingu walutowym, płatności na konto finansującego mogą odbywać się w walutach obcych, zatem praktycznie odpada kwestia niekorzystnego spreadu, choć też nie do końca…

Ratę netto, owszem, opłaca się w walutach obcych. Natomiast podatek VAT ustalany jest w oparciu o kurs średni NBP.  Jednocześnie wartość przedmiotu w umowie ustalana jest - w najlepszym razie - po kursie kupna NBP, a najczęściej po znacznie mniej korzystnym kursie kupna banku komercyjnego, który obsługuje leasingodawcę.

Niezależenie jednak czy po kursie kupna NBP czy też innego banku, to zawsze spowoduje to efekt spreadu (różnica pomiędzy kursem średnim a kursem kupna) przy ustalaniu VAT, który może wynieść kilka, kilkanaście, czy nawet więcej groszy. Oczywiście nie podniesie to kosztu całkowitego leasingu o więcej niż 0,5-1%, jednak należy mieć na uwadze tę niedogodność.

Diabeł tkwi w szczegółach

Wspomnieliśmy o tym, że różni leasingodawcy stosują różne tabele kursów i różne zasady ustalania opłat. Dlatego poza standardową analizą warunków umowy należy sprawdzić w oparciu o tabelę kursu jakiego banku będzie rozliczana umowa leasingu oraz jaka wartość, w walucie obcej, przedmiotu leasingu została przyjęta do kalkulacji, ponieważ to ona będzie podstawą do wszystkich późniejszych wyliczeń.

Z tego powodu przestroga, której często używamy mówiąca, że „koszt całkowity to nie wszystko”, w przypadku leasingu w walutach obcych nabiera szczególnej mocy. Ponieważ to właśnie te, wspomniane szczegóły związane z ustalaniem kursu i opłat decydują o tym czy dana oferta leasingu będzie opłacalna, czy też nie.

Ograniczona dostępność leasingu w walutach obcych

Dodać należy, że leasing w walutach obcych nie jest już tak łatwo dostępny, jak było to przed 2008/2009 rokiem (przed "światowym kryzysem finansowym"). Mają go w ofercie tylko nieliczne firmy leasingowe i znakomita większość z nich udziela takiego finansowania tylko tym przedsiębiorcom, którzy osiągają przychody w obcej walucie. Przedsiębiorcy, którzy zarabiają wyłącznie w złotych polskich i którzy poprzez leasing walutowy szukają oszczędności na koszcie całkowitym leasingu, najczęściej zostają odprawieni z kwitkiem.

Leasing walutowy tańszy od złotowego, ale niewiele

W czasach kiedy w Polsce stopy procentowe były bardzo wysokie, leasing w walutach obcych istotnie był dużo tańszy i nawet niekorzystne zmiany kursów walut w trakcie trwania umowy leasingu tego nie zmieniały.

Obecnie polska gospodarka jest w zupełnie innym miejscu, wysokość stóp procentowych utrzymuje się na poziomie bliskim krajom rozwiniętym. Są one co prawda nadal wyższe od tych utrzymywanych przez banki centralne Unii Europejskiej, Szwajcarii czy Japonii, jednak nie jest to już różnica znacząca. Z tego też powodu również całkowity koszt leasingu walutowego nie będzie znacznie atrakcyjniejszy od leasingu w złotych. 

Dla kogo leasing w walutach obcych…?

Leasing w walutach obcych jest dobrym rozwiązaniem w zasadzie wyłącznie dla przedsiębiorców, których przychody uzależnione są od kursu walut obcych. Eksporterzy, firmy prowadzące swoją działalność poza granicami Polski i wszyscy, którzy mają zawarte kontrakty uzależnione od różnic kursowych, posiadających lokaty i inne inwestycje finansowe w walutach.

W ich przypadku ryzyko kursowe jest niewielkie, a oprocentowanie choć niewiele, to jednak będzie trochę niższe – co zwłaszcza przy większych kwotowo transakcjach leasingowych może przełożyć się na odczuwalne oszczędności.

… a dla kogo zdecydowanie nie?

Przedsiębiorcy, którzy czerpią swoje przychody w złotych polskich powinni zdecydowanie skłaniać się ku leasingowi w polskiej walucie - chyba, że nie przeszkadza im ryzyko i liczą na osłabianie się złotówki względem walut obcych.

Leasing w walutach obcych nie jest więc najlepszym sposobem na uzyskanie efektu jak najniższej miesięcznej raty. Lepiej poszukać oszczędności w inny sposób, np. negocjując większy rabat u dostawcy, albo decydując się na trochę tańszy przedmiot leasingu. W przeciwnym wypadku leasing walutowy może stać się źródłem nieustannej „nerwówki”. Niech za przestrogę posłuży ta historia opisana na naszym forum.

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl