Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Uszkodzony samochód na podnośniku

Zdarzają się nam pytania kierowane przez użytkowników, które dotyczą wad przedmiotu leasingu. Chodzi tu o sytuacje, w których podczas odbioru, a nawet częściej już po odbiorze (czasem nawet po wielu miesiącach) okazuje się, że przedmiot leasingu - delikatnie mówiąc - nie jest taki, lub w takim stanie, jak deklarował dostawca (zbywca).

KRÓTKO: Wadliwy przedmiot leasingu

Wszelkie ustalenia związane z naprawą lub wymianą przedmiotu leasingu w ramach gwarancji i ewentualnie rękojmi korzystający powinien przeprowadzać z dostawcą środka trwałego będącego przedmiotem leasingu. Prawo to daje leasingobiorcy Kodeks Cywilny, który uniemożliwia jedynie odstąpienie od umowy sprzedaży ze zbywcą bez uzyskania zgody leasingodawcy. O ewentualnej wymianie na inny przedmiotu objętego gwarancją korzystający powinien poinformować finansującego.

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Najwięcej problemów z przedmiotami używanymi, ale nie tylko

Tego typu problemy najczęściej pojawiają się przy finansowaniu przedmiotów z drugiej ręki, a zwłaszcza przy leasingu używanych samochodów, gdzie po jakimś czasie okazuje się, że pojazd wcale nie był, np. bezwypadkowy jak deklarował dostawca albo – co też się zdarza – był kradziony.

Jednak także z nowymi środkami trwałymi zdarzają się problemy. Dla przykładu – jakiś czas temu jeden z naszych użytkowników odkrył podczas okresowego przeglądu, że nowe urządzenie, które leasinguje jest z o rok starszego rocznika produkcji niż deklarował dostawca.

Finansujący nie ponosi odpowiedzialności, bo niby dlaczego?

Często w takich sytuacjach nasi użytkownicy zastanawiają się czy mogą „pociągnąć do odpowiedzialności” leasingodawcę. Argumentują to tym, że finansujący jest właścicielem przedmiotu i niejako to on formalnie przekazywał go do użytkowania leasingobiorcy.

Tymczasem nie jest tak, że to finansujący ma ponosić jakikolwiek konsekwencje związane z wadami przedmiotu finansowania. W zdecydowanej większości przypadków, to przyszły leasingobiorca wybiera dostawcę i wskazuje środek trwały, który chce leasingować. Rola leasingodawcy sprowadza się jedynie do finansowania.

Wszelkie roszczenia wobec dostawcy są niejako scedowane na leasingobiorcę. Umowy leasingu zawierają zapisy, które mówią, że to właśnie leasingobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za wybór przedmiotu. Nie ma tu znaczenia, że firma leasingowa jest jego formalnym właścicielem. W praktyce przecież korzystający dysponuje wieloma przywilejami, tak jakby to on był właścicielem przedmiotu.

Kodeks Cywilny daje prawa i obowiązki

Kodeks Cywilny przewiduje nawet, że leasingodawca nie może „przeszkodzić” leasingobiorcy dochodzenia swoich praw wobec dostawcy.

Sytuacja jest zresztą trochę podobna do kredytu bankowego. Czy kredytobiorca, który sfinansował ze środków banku zakup danego środka trwałego mógłby mieć „pretensje” do tego banku, jeśli okazałoby się, że zakupiony przedmiot ma wady? Otóż nie – byłaby to sprawa do „załatwienia” wyłącznie na linii kredytobiorca (kupujący) - sprzedający.

Podobnie jest więc w przypadku leasingu – to, że finansujący jest formalnie właścicielem przedmiotu leasingu nie oznacza, że ma odpowiadać za jego stan.

Wady przedmiotu leasingu w Kodeksie Cywilnym

Art. 7098. § 1. Finansujący nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy, chyba że wady te powstały na skutek okoliczności, za które finansujący ponosi odpowiedzialność. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne.
§ 2. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze zbywcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy, z wyjątkiem uprawnienia odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą.
§ 3. Wykonanie przez korzystającego uprawnień określonych w § 2 nie wpływa na jego obowiązki wynikające z umowy leasingu, chyba że finansujący odstąpi od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.
§ 4. Korzystający może żądać odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, jeżeli uprawnienie finansującego do odstąpienia wynika z przepisów prawa lub umowy ze zbywcą. Bez zgłoszenia żądania przez korzystającego finansujący nie może odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy.
§ 5. W razie odstąpienia przez finansującego od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy, umowa leasingu wygasa. Finansujący może żądać od korzystającego natychmiastowego zapłacenia wszystkich przewidzianych w umowie a niezapłaconych rat, pomniejszonych o korzyści, jakie finansujący uzyskał wskutek ich zapłaty przed umówionym terminem i wygaśnięcia umowy leasingu oraz umowy ze zbywcą.

Co może zrobić leasingobiorca, aby ustrzec się wad?

Przede wszystkim zapobiegać. To znaczy na etapie wyboru dostawcy i środka trwałego należy dołożyć wszelkich starań, aby dokładnie sprawdzić wiarygodność sprzedającego oraz stan wybranego samochodu czy urządzenia. Dokładnie przeczytać specyfikację i wszelkie dokumenty dostawy.

Fakt, że leasingodawcy również weryfikują wiarygodność dostawców, a dodatkowo często wymagają wyceny rzeczoznawcy nie oznacza, że wyręczają w czymś leasingobiorcę. Finansujący robią to jedynie na wewnętrzne potrzeby, aby móc lepiej ocenić ryzyko transakcji. To leasingobiorca sam musi zadbać o swoje interesy.

Wykryłeś wady? Warto negocjować z dostawcą

Jeżeli okaże się, że leasingobiorca wykrył wady w użytkowanym już przedmiocie leasingu, to powinien zwrócić się do dostawcy. Można spróbować z nim negocjować jakąś formę zadośćuczynienia, czy też wymiany przedmiotu leasingu.

Warto tu zwrócić uwagę, że w przypadku wadliwych środków trwałych będących przedmiotem leasingu, dostawcy częściej poczuwają się do odpowiedzialności… Czują bowiem presję siły jaka stoi za firmą leasingową i starają się uniknąć ewentualnego znalezienia się na czarnej liście dostawców. Mogłoby to bowiem ograniczyć dostawcy możliwość współpracy z daną firmą leasingową w przyszłości.

Odstąpienie od umowy sprzedaży ze zbywcą

Jeśli negocjacje z dostawcą zawiodą, ewentualnie usunięcie wad lub zadośćuczynienie nie będzie możliwe, wówczas leasingobiorca może zwrócić się do finansującego z wnioskiem o odstąpienie przez niego od umowy sprzedaży ze zbywcą.

Skutkiem odstąpienia od umowy z dostawcą będzie wygaśnięcie umowy leasingu, która zostanie rozliczona, a cena zwrócona przez dostawcę „weźmie” udział w tym rozliczeniu. Szczegóły i zasady rozliczenia leasingu z powodu odstąpienia od umowy ze zbywcą powinny być opisane w OWUL.

Jeśli dostawca okaże się „oporny” i nie będzie chciał zwrócić ceny zakupu, to pozostaje spór sądowy. Tak jak wspomnieliśmy wcześniej, leasingodawca nie może ograniczyć korzystającemu prawa do prowadzenia takiego sporu.

Leasing bezpośredni, czyli finansujący jest jednocześnie dostawcą

Trochę inaczej jest przy leasingu bezpośrednim, czyli w sytuacji, kiedy to finansujący jest także zbywcą. Z taką sytuacją możemy mieć poniekąd do czynienia, np.: kiedy bierzemy w leasing od wybranego finansującego oferowany przez niego sprzęt lub auto poleasingowe.

Wtedy to leasingodawca – o ile on jest formalnie zbywcą – ponosi odpowiedzialność za ewentualne wady przedmiotu.

Stwierdzenie wad przy odbiorze od dostawcy

A co w sytuacji, kiedy wady „wychodzą” na jaw na samym początku leasingu, jeszcze w momencie odbioru przedmiotu od zbywcy? Mogą to być, np.: rozbieżności od specyfikacji zamówienia albo jakiegoś rodzaju uszkodzenia itp.

W takim przypadku warto rozważyć na ile istotne są to wady i albo odmówić odbioru, informując o wszystkim finansującego albo udokumentować rozbieżności w protokole odbioru i zażądać od dostawcy ich usunięcia lub rekompensaty.

5 1 1 1 1 1 5.00 (10)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Kalkulator i arkuszJak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Prowadzący działalność i wspólnicy spółek cywilnych mogą zastosować wykup prywatny, który w połączeniu z darowizną na osobę z bliskiej rodziny umożliwia dalszą odsprzedaż przedmiotu po pół roku z pominięciem opodatkowania.


Nożyce przecinające wstęgęZakończenie umowy leasingu przed czasem

Zdarzają się sytuacje kiedy leasingobiorca nie chce kontynuować umowy. Mogą to być problemy finansowe lub chęć zamiany środka trwałego na inny, np. nowszy lub lepszy. Informujemy, jakie są opcje.


Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl