Czytanie zapisów umowy leasingu i OWUL

Lekturą obowiązkową dla przyszłych leasingobiorców są Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL) oraz sama umowa leasingu, których uzupełnieniem powinna być Tabela Opłat i Prowizji. Może to być jednak lektura dość długa i nużąca, zwłaszcza jeśli ktoś negocjuje warunki z kilkoma firmami leasingowymi jednocześnie. Dlatego w niniejszym artykule wskazujemy, na które punkty należy zwrócić szczególną uwagę i które ewentualnie wykorzystać do porównania zapisów umownych różnych firm leasingowych.

Krótko: Koniecznie sprawdź w umowie i OWUL

1. Jak zmieni się wysokość raty na skutek zmiany WIBOR/EURIBOR? Dobre firmy leasingowe stosują "automat" - w górę i w dół. Złe uzależniają to od swojej decyzji.
2. Zasady rozliczania szkód. Zwłaszcza szkody całkowitej.
3. Zasady skorzystania z własnego ubezpieczenia.
4. Zasady rozliczenia umowy w przypadku jej wcześniejszego zakończenia.
5. Wysokość odsetek, opłat i kar w przypadku opóźnień w płatnościach.
6. Zapoznaj się także z Tabelą Opłat i Prowizji.

1. Sposób ustalania opłat leasingowych na skutek zmiany WIBOR

Należy sprawdzić w oparciu o jaki wskaźnik ustalane są raty leasingu i w jaki sposób mogą być zmieniane w kolejnych miesiącach. Najczęściej stosowane są WIBOR 1M i WIBOR 3M (dla umów walutowych EURIBOR/LIBOR). Umowa lub OWUL powinna zawierać zapis o tym w jaki sposób i jak często raty mogą ulec zmianie, czyli być podnoszone lub obniżane. Rekomendujemy korzystanie z usług leasingodawców, którzy - w przypadku zmiany WIBOR - obligują się do korygowania opłat w górę i w dół z "automatu".

Wieloletnia praktyka pokazuje, że leasingodawcy, którzy stosują miękkie zapisy w umowie - czyli pozostawiają sobie dowolność (mogą, ale nie muszą) - w rezultacie jedynie podnoszą opłaty, gdy wskaźnik bazowy wzrośnie, ale nie kwapią się z obniżkami, gdy spadnie.

2. Zasady rozliczania szkody całkowitej przedmiotu leasingu

Zapisy te regulują sposób rozliczenia umowy leasingu, która wygasła na skutek szkody całkowitej przedmiotu leasingu. Powinny być też jasne zapisy dotyczące ewentualne zagospodarowania wraku i ogólne zapisy praw i obowiązków leasingobiorcy w relacjach z leasingodawcą i ubezpieczycielem w takim przypadku.

3. Warunki ubezpieczenia przedmiotu we własnym zakresie

Ubezpieczenie przedmiotu leasingu we własnym zakresie jest alternatywą dla oferty ubezpieczeniowej leasingodawcy. Dobrze jest, kiedy finansujący nie utrudnia przesadnie skorzystania z ubezpieczenia zewnętrznego czy to przez naliczanie nadmiernych opłat manipulacyjnych, czy to przez rygorystyczne zasady jego kontynuacji w kolejnych latach. Więcej na ten temat w Jak nie przepłacić za ubezpieczenie w leasingu?

4. Zasady rozliczenia w przypadku wygaśnięcia bądź wcześniejszego zakończenia umowy leasingu, ewentualnie jej cesji

OWUL powinien regulować zasady przedterminowego zakończenia umowy leasingu, czy to na skutek jej wygaśnięcia (np.: szkoda całkowita), czy to z woli samego korzystającego. Powinny być opisane zasady naliczenia należnych leasingodawcy opłat z tego tytułu, a także sposób pomniejszenia pozostałych do końca umowy opłat o odpowiednie oprocentowanie (dyskonto). Więcej na ten temat w Sprawdź jak rozliczą Ci umowę, zanim ją podpiszesz

5. Sprawy związane z zaległościami, wypowiedzeniem i rozliczeniem wypowiedzianej umowy leasingu

W OWUL leasingodawca informuje w jaki sposób będzie postępował w przypadku wystąpienia zaległości w płatnościach rat leasingu. Powinna być podana wysokość odsetek umownych oraz ewentualne opłaty za wezwanie, windykacyjne, itp. (z reguły są to pozycje w Tabeli Opłat i Prowizji).

Przypomnijmy, że pewne ramy narzuca tu Kodeks Cywilny, gdzie leasingodawca może wypowiedzieć umowę leasingu dopiero po pisemnym wezwaniu i wskazaniu dodatkowego terminu do uregulowania zaległości. W przypadku wypowiedzenia umowy leasingu z winy korzystającego, OWUL reguluje zasady rozliczenia umowy (odszkodowania leasingodawcy). OWUL reguluje również zasady uwzględniania w rozliczeniu wartości odebranego przedmiotu leasingu. Chodzi o to, żeby uniknąć konieczności zapłaty wszystkich pozostałych rat bez pomniejszenia ich o wartość zwróconego przedmiotu leasingu.

6. Pozostałe zapisy

Pozostałe zapisy umowy i OWUL są z grubsza bardzo do siebie zbliżone pomiędzy różnymi firmami leasingowymi. Większość spraw reguluje zresztą Kodeks Cywilny. Mimo wszystko, warto nie poprzestawać jedynie na powyższych punktach i (przynajmniej pobieżnie) prześledzić cały OWUL i umowę leasingu. Poza istotnymi regulacjami opisanymi powyżej są w nich zawarte między innymi również:

  • regulacje dotyczące nabycia i odbioru przedmiotu leasingu od dostawcy
  • zasady i obowiązki związane z używaniem przedmiotu leasingu
  • relacje pomiędzy korzystającym i finansującym w trakcie trwania umowy leasingu
  • informacja o zabezpieczeniach umowy leasingu
  • obowiązki związane z ubezpieczeniem, zgłaszaniem szkód, itp.
  • taryfy, prowizje, kary umowne (z reguły ujęte kwotowo w Tabeli Opłat i Prowizji)
  • regulacje dotyczące przyczyn i skutków wygaśnięcia, a także wypowiedzenia umowy leasingu
  • zasady rozliczenia zakończonej umowy, zwrotu, wykupu przedmiotu leasingu

7. Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji zazwyczaj jest załącznikiem do umowy. Należy zapoznać się z nią nie tylko po to, żeby mieć świadomość za jakie zdarzenia finansujący może naliczyć dodatkowe opłaty, ale jest to jednocześnie doskonały materiał pozwalający porównywać ze sobą leasingodawców. Im mniej przejrzysta tabela i im wyższe opłaty, tym gorzej. Więcej na ten temat w Opłaty dodatkowe w leasingu

Chcesz dowiedzieć się więcej o pozyskiwaniu ofert leasingowych oraz analizie i negocjacjach warunków?

Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z naszej Wyszukiwarki Leasingu otrzymują od nas bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

 

Foto: freedigitalphotos.net

Joomla SEF URLs by Artio

Wiadomości na żywo

17 lis
Ważny artykuł dla nievatowców w sprawie rozliczania szkód
14 lis
Najlepsza firma leasingowa?
13 lis
EFL: Leasing maszyn wzrośnie do 22,3 mld w 2018
10 lis
Finansowanie maszyn przyśpiesza. PKO wiceliderem
10 lis
EFL uruchomił portal o autach elektrycznych
To i więcej na żywo na
FmLeasing.pl/LIVE

Portal FmLeasing.pl