Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Problemy finansowe przy leasingu

O konsekwencjach opóźnień w płatnościach rat leasingowych pisaliśmy i dyskutowaliśmy na forum już niejednokrotnie, np.: tu. Główna konkluzja jest taka, że nigdy nie jest za późno, żeby porozumieć się z finansującym w przypadku kłopotów finansowych – warunek jest jeden.

Należy pozostawać w kontakcie z firmą leasingową i na bieżąco, a najlepiej jeszcze przed wystąpieniem problemu poinformować leasingodawcę, że mogą nastąpić kłopoty z płatnościami.

Jest wtedy możliwość zmiany harmonogramu, np. wydłużenia umowy, czasowego zmniejszenia rat lub nawet uzyskania karencji w spłatach. O ile odbywa się to w granicach rozsądku, to wielu finansujących skłonnych jest pójść na rękę leasingobiorcy, który ma przejściowe zatory płatnicze.

Po drugiej stronie mamy natomiast sytuację, w której leasingobiorca nie płaci rat i nie reaguje na wezwania od swojego finansującego. Taka sytuacja zakończy się wypowiedzeniem umowy i wezwaniem do wydania przedmiotu leasingu. Jeżeli leasingobiorca nie zwróci przedmiotu leasingu, a jego odebranie okaże się niemożliwe, wówczas leasingodawca lub pełnomocnik wystąpi do sądu z pozwem o jego wydanie. Koszty opłat sądowych, a także ewentualne koszty komornika również obciążą ostatecznie dłużnika.

Odpowiedzialność karna

Co więcej, ponieważ przedmiot leasingu jest formalnie własnością firmy leasingowej, ma ona prawo złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa przywłaszczenia mienia.

O sytuacji takiej kilka dni temu napisał jeden z regionalnych portali:
„Mężczyzna wziął w leasing ciągnik. Miał z niego odpłatnie korzystać. A maszyna była to nie byle jaka. To ciągnik zrywkowo - nasiębierny  o wartości 788.686,08 zł, specjalistyczna maszyna używana do prac leśnych. 
(…)
Przyszedł czas lichej prosperity w pracach leśnych, mężczyzna miał mało zleceń i popadł w finansowe tarapaty. 39-latek przestał płacić raty za ciągnik. Zaległości urosły do kwoty ponad 50 tys zł. W lutym leasingodawca wezwał oskarżonego w do uregulowania powstałego zadłużenia, a następnie wobec braku reakcji na to wezwanie, w dniu 23 kwietnia 2012 r. wypowiedział umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, wzywając do zapłaty zaległości i zwrotu przedmiotu leasingu. Od momentu zaprzestania regulowania należnych rat leasingodawca pomimo wielokrotnych prób, w tym podejmowanych w miejscu zamieszkania oskarżonego nie mógł nawiązać z dłużnikiem kontaktu, oskarżony nie odbierał kierowanej korespondencji, nie przebywał pod wskazanym adresem zamieszkania, nie można było również nawiązać z nim kontaktu telefonicznego.
(…)
W dniu 22 czerwca doszło do przeszukania gospodarstwa 39-latka, zabezpieczono wtedy ciągnik a 11 lipca pojazd został odebrany został przez przedstawiciela reprezentującego pełnomocnika pokrzywdzonego.
39-latek podczas przesłuchania nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.”

Więcej: tu

W tym przypadku finansujący skorzystał z przysługującego mu prawa poinformowania organów ścigania o fakcie przywłaszczenia przedmiotu leasingu. Teraz sąd zdecyduje o winie i ewentualnej karze dla mężczyzny.

Zgodnie z brzmieniem art. 284 kk § 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Jak ustrzec się kary?

Przede wszystkim zapobiegać, tzn, zwrócić przedmiot leasingodawcy zanim zgłosi się on do prokuratury lub chociaż podjąć się negocjacji popartych jakimiś czynami, które uspokoją finansującego.

Może dojść także do sytuacji, w której leasingodawca będzie mniej wyrozumiały i dość szybko powiadomi organy ścigania wykorzystując to jako element dodatkowej presji.
Zawsze jest wtedy możliwość zeznania, że przywłaszczenie przedmiotu leasingu nie było zamierzone i do spłaty zadłużenia miało dojść w momencie ustania trudności finansowych.

Najlepiej jednak będzie zwrócić się o pomoc do prawnika, który ma doświadczenie w tego rodzaju sprawach, bo o dalszych losach postępowania będzie decydowała prokuratura oraz ewentualnie sąd.

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl