Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Samochód w trakcie naprawy w warsztacie

Jeśli leasingujesz samochód osobowy, od którego odliczasz 50% VAT lub nie jesteś vatowcem, to w przypadku powstania szkody nie z twojej winy, która będzie likwidowana z OC sprawcy może spotkać cię przykra niespodzianka. Ubezpieczyciele wpadli na pomysł, jak zaniżać wypłacane odszkodowania o VAT. Przygotowaliśmy „czerwoną” listę ubezpieczycieli stosujących ten proceder oraz „zieloną” ujmującą firmy postępujące zgodnie z zasadami fair-play. Informujemy także jak temu przeciwdziałać.

Krótko: Odszkodowanie z OC sprawcy bez VAT. Jak sobie z tym radzić?

1. Ubezpieczyciele nie chcą płacić za VAT na fakturze za naprawę samochodu leasingobiorcy likwidowaną w ramach OC sprawcy. Problem dotyczy poszkodowanych leasingobiorców, którzy nie są podatnikami VAT lub odliczają 50%.
2. Niektóre firmy leasingowe biorą rozliczenie na siebie, co rozwiązuje problem. Jednak konieczne jest dokonanie naprawy w warsztacie wskazanym przez firmę leasingową.
3. Poszkodowani mogą także zwracać się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
4. We wrześniu 2020 Sąd Najwyższy orzekł, że ubezpieczyciele muszą płacić także za nieodliczalny VAT.

Spis treści

 Ważne  16 wrz 2020: Uchwała Sądu Najwyższego zmienia zasady gry (nareszcie)
W dniu 11 września 2020 roku Sąd Najwyższy uznał, że dotychczasowe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych obniżających odszkodowania o VAT były nieprawidłowe. Więcej...

 Nowe  29 wrz 2020: Złóż reklamację — po decyzji SN masz nowy argument
Rzecznik Finansowy w reakcji na korzystną uchwałę Sądu Najwyższego zachęca do składania reklamacji tych leasingobiorców, którzy w minionych latach otrzymali odszkodowania z OC sprawcy pomniejszone o VAT... Więcej...

Brzydki trik, czyli ubezpieczyciele wypłacają odszkodowanie netto (bez VAT)

Prawdopodobnie każdy leasingobiorca, który nie jest płatnikiem VAT wie, że powinien ubezpieczyć swój pojazd od kwoty brutto. W ten sposób uniknie pomniejszenia ewentualnego odszkodowania o ten podatek, co w przypadku naprawy wiązałoby się z koniecznością dopłacenia VAT z własnej kieszeni. W podobnej sytuacji są użytkujący samochody osobowe w celach służbowych i prywatnych, którzy odliczają 50% VAT - oni też powinni "doubezpieczyć" się od kwoty brutto lub od kwoty netto+50% VAT, żeby nie musieć pokrywać połowy vatu od faktury za naprawę. Dotyczy to jednak Autocasco – więcej o tym w naszym poradniku: Kiedy ubezpieczenie od netto, a kiedy od brutto lub netto + 50% VAT?

Problem pojawia się jednak, kiedy to ktoś inny spowoduje kolizję, stłuczkę lub wypadek i szkoda w samochodzie leasingobiorcy będzie likwidowana z OC sprawcy. Niektórzy ubezpieczyciele wykorzystują pewnego rodzaju lukę w przepisach i domyślnie traktują leasingodawcę jako poszkodowanego. A ponieważ każda firma leasingowa jest płatnikiem VAT, to dzięki temu ubezpieczyciele mają możliwość wypłacenia odszkodowania pomniejszonego o ten podatek – wszystko zgodnie z prawem. Nie interesuje ich to, że faktycznie poszkodowanym jest leasingobiorca, który nie zawsze może sobie odliczyć ten podatek od faktury wystawionej przez warsztat. W rezultacie musi dopłacić VAT z własnej kieszeni.

Trzeba przyznać, że trik jest wyjątkowo perfidny, bo ubezpieczyciele świadomie wykorzystują przepisy i nie interesuje ich, że w rezultacie nie rekompensują szkody w całości. Problem odczuwają także warsztaty, które otrzymują zapłatę za naprawę w kwocie netto od ubezpieczyciela, a leasingobiorcy, co tu dużo ukrywać – nie garną się, żeby od ręki dopłacić VAT.

Czerwona lista ubezpieczycieli – oni nie chcą wypłacić odszkodowania OC z VAT

Oto „czerwona” lista ubezpieczycieli, którzy wypłacają odszkodowania OC bez VAT. Jeśli jesteś leasingobiorcą i będziesz miał kolizję (nie ze swojej winy) z kierowcą ubezpieczonym, w którejś z firm z poniższej listy, to może spotkać cię opisywany tu problem.

 • Allianz
 • Benefia
 • Compensa
 • Ergo Hestia
 • Generali
 • Goather
 • InteRrisk
 • Link4
 • PZU
 • TUW

Jednocześnie nie uzyskaliśmy odpowiedzi oraz nie posiadamy informacji o praktykach stosowanych przez Avivę.

Symbol żarówkiCzy wiesz, że nawet pozornie niewielka stłuczka w nowoczesnym aucie może pociągać za sobą znaczne koszty. Wyobraź sobie fakturę za naprawę samochodu osobowego, od którego odliczasz 50% VAT na kwotę 20 tys. złotych netto. Jeśli ubezpieczyciel "potrąci" VAT z tej faktury, to z własnej kieszeni będziesz musiał dopłacić warsztatowi 2300 zł, a jeśli jesteś nievatowcem - nawet 4600 zł.

Zielona lista ubezpieczycieli – oni wypłacają z VAT

Firmy ubezpieczeniowe wymienione na poniższej liście uwzględniają sytuację podatkową leasingobiorcy – o ile to właśnie on widnieje jako nabywca na fakturze za naprawę samochodu lub innego przedmiotu leasingu z OC sprawcy.

 • AXA
 • Concordia
 • HDI
 • MTU
 • Uniqa
 • Warta

Jak ubezpieczyciele z czerwonej listy uzasadniają swoje podejście?

Przede wszystkim powołują się na dwa wyroki Sądu Najwyższego z dość zamierzchłych już czasów – kiedy obowiązywały inne, niż obecnie zasady VAT, a np.: samochody osobowe praktycznie w ogóle nie były leasingowane (wtedy powszechne były auta z kratką) – wyroki te pośrednio uznają, że to finansujący – jako właściciel samochodu – jest jego posiadaczem samoistnym i to on powinien być uznany za poszkodowanego. Wobec tego, jeżeli poszkodowany leasingodawca jest płatnikiem podatku VAT – a jest nim każda bez wyjątku polska firma leasingowa – to ubezpieczyciele ci uznają, że powinni wypłacić odszkodowanie w kwocie netto.

Orzeczenia, na które powołują się ubezpieczyciele:

 • Sąd Najwyższy z dnia 15.11.2001 r. sygn. akt III CZP 68/01
 • Sąd Najwyższy z dnia z dnia 22.04.2005 r. sygn. akt III CZP 99/04

Podejście takie wydaje się niezgodne z najzwyklejszą logiką, bo skoro ubezpieczyciele akceptują faktury za naprawę wystawione na leasingobiorcę, to dlaczego nie biorą pod uwagę jego sytuacji podatkowej? Przecież zdają sobie sprawę z tego, że korzystający, który nie jest płatnikiem VAT lub odlicza 50% (auta osobowe), w rezultacie będzie musiał pokryć podatek z faktury za naprawę ze środków własnych. Naszym zdaniem, które potwierdza Rzecznik Finansowy, narusza to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.

Dla „zielonych” jest oczywiste, że powinni płacić z vatem

Odpowiedzi, które FmLeasing.pl otrzymało od ubezpieczycieli wymienionych na zielonej liście:

AXA

"Gdy faktura za naprawę wystawiona jest na leasing, wypłata jest w kwocie netto, jeśli zaś faktura wystawiona jest na leasingobiorcę, rozliczenie następuje zgodnie ze złożonym oświadczeniem o VAT."

UNIQA

"W szkodach likwidowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych wartość odszkodowania dla płatników podatku VAT jest równa kwocie netto z faktury za naprawę samochodu.

Faktury wystawiane są na zlecającego naprawę. Jeśli zlecającym jest leasingobiorca, który ma możliwość odliczenia podatku VAT i na podstawie umowy leasingu ma obowiązek na własny koszt dokonać odpowiednich napraw i konserwacji w celu przywrócenia samochodu do stanu poprzedniego, koszty VAT za naprawę ponosi leasingobiorca.

Jeżeli leasingobiorca prowadzi działalność zwolnioną od podatku VAT (lub 50% VAT) UNIQA wypłaca wartość brutto z faktury (lub 50%VAT). Odszkodowanie wypłacane jest podmiotowi wskazanemu przez leasingodawcę. Najczęściej jest to wykonawca naprawy."

CONCORDIA

"To zależy od tego, kto jest beneficjentem odszkodowania. Jeśli faktura za naprawę jest wystawiona na leasing, wówczas płacimy netto. Jeśli natomiast faktura za naprawę jest wystawiona na użytkownika, wówczas płacimy zgodnie z jego właściwością względem podatku VAT – czyli (1) jeśli nie może odliczyć, to brutto (z VAT), (2) może odliczyć częściowo, to brutto minus 50% VAT lub (3) może odliczyć cały podatek to netto (bez VAT)"

WARTA

"Generalnie zawsze staramy się ustalać status firmy odbierającej odszkodowanie względem podatku VAT.

 • Jeżeli odbiorcą odszkodowania jest firma leasingowa, wówczas ustalamy odszkodowanie, biorąc pod uwagę status tej firmy względem podatku VAT.
 • Jeżeli leasingodawca upoważni korzystającego (leasingobiorcę) do odbioru odszkodowania i na fakturze za naprawę pojazdu jako nabywca usługi figuruje korzystający, wówczas wypłacamy odszkodowanie stosownie do statusu korzystającego względem podatku VAT."

Stanowisko Rzecznika Finansowego – po stronie leasingobiorców

Na prośbę FmLeasing.pl, Rzecznik Finansowy przedstawił swoje stanowisko w opisywanej sprawie:

„Odszkodowanie za naprawę samochodu będącego przedmiotem leasingu przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT powinno uwzględniać wartość tego podatku. Przyjęcie innej interpretacji oznaczałoby, że wypłacone odszkodowanie nie pokryje w pełni poniesionej straty. Naruszałoby to fundamentalną zasadę pełnego odszkodowania, określoną w art. 361 § 2 k.c.
(…)
Reasumując powyższe, nie do końca trafiona jest prezentowana zatem przez zakłady ubezpieczeń argumentacja, w której za główny punkt odniesienia przyjmuje się, że to leasingodawca będący podatnikiem podatku VAT - jako właściciel pojazdu - może obniżyć należny od niego podatek o kwotę podatku naliczonego mieszczącego się w cenie usługi, z jednoczesnym zaznaczeniem, że w świetle prawa podatkowego - to nabywca usługi, w przypadku gdy jest podatnikiem podatku VAT ma prawo do odliczenia kwoty należnego podatku o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu usługi. Powyższe nie budzi bowiem wątpliwości, ale przy założeniu, iż to leasingodawca będzie nabywcą usługi. Co jednak w sytuacji, z którą mamy do czynienia w przedmiotowych sprawach, gdzie nabywcą usługi - nie jest leasingodawca - lecz leasingobiorca (prowadzący np. działalność gospodarczą niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem VAT), na którego została wystawiona faktura za naprawę pojazdu? W takim wypadku, podniesiony przez ubezpieczyciela argument, iż to wyłącznie nabywca usługi, może co do zasady dokonać odliczenia podatku VAT mieszczącego się w cenie usługi, wydaje się paradoksalnie przemawiać na korzyść leasingobiorców, którzy jako formalni nabywcy usługi występują z roszczeniem o dopłatę podatku VAT. ”
– stanowisko Rzecznika Finansowego

Pełna treść stanowiska Rzecznika Finansowego: Odszkodowanie przy samochodzie w leasingu – z VAT-em czy bez? (PDF)

Leasingodawcy pomagają leasingobiorcom, ale w wygodny dla siebie sposób

Duże firmy leasingowe już jakiś czas temu wyszły naprzeciw temu problemowi. Są w stanie zapłacić VAT do warsztatu „za leasingobiorcę” pod warunkiem jednak, że naprawi on uszkodzony pojazd w warsztatach wskazanych przez firmę leasingową – odbywa się to w ramach oferowanych przez leasingodawców programów wsparcia szkodowego. Może to być pewnego rodzaju utrudnienie, bo lista warsztatów współpracujących z leasingodawcami jest jednak ograniczona, zazwyczaj do większych miast. Dla leasingobiorców z mniejszych miejscowości może to wiązać się z koniecznością naprawy samochodu w czasem dość odległych miejscach. Jednak nadal jest to jakiegoś rodzaju wyjście z problematycznej sytuacji.

Rada dla przedsiębiorców – zapobiegać, czyli wybrać dobrego leasingodawcę

Najlepszym sposobem, żeby unikać problemów jest zapobieganie im. Dlatego jeżeli jesteś przedsiębiorcą, który nie rozlicza się z VAT lub zamierzasz skorzystać z leasingu samochodu osobowego, od którego będziesz odliczał 50% tego podatku, to już na etapie poszukiwania oferty i firmy leasingowej powinieneś wybrać taką, która weźmie rozliczenie ewentualnej szkody na siebie. Wówczas unikniesz konieczności dopłacenia podatku VAT doliczonego do kosztów naprawy likwidowanej w ramach ubezpieczenia OC sprawcy. Takie wsparcie oferuje większość dużych firm bankowych.

Wniosek o interwencję Rzecznika Finansowego

Jeżeli ktoś znalazł się już jednak w sytuacji, w której samochód został naprawiony poza wspomnianym programem wsparcia szkodowego swojego leasingodawcy, a ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania w kwocie brutto lub netto powiększonej o 50% VAT, to pozostaje zwrócić się z wnioskiem o interwencję Rzecznika Finansowego.

Ta możliwość dotyczy jednak tylko leasingobiorców indywidualnych, tj. osób prywatnych lub osób prowadzących działalność gospodarczą. Spółki kapitałowe nie są objęte opieką RF.

Ważne też, żeby najpierw zgłosić reklamację do ubezpieczyciela, jeżeli nie wypłaci on odszkodowania w kwocie brutto. Dopiero po jej odrzuceniu Rzecznik Finansowy może podjąć interwencję. Dane kontaktowe i schemat postępowania dostęne są tutaj.

Nie będzie zmiany prawa

Interpelacja poselska nr 16305 z 2017 roku

W trosce m.in. o interes warsztatów usuwających szkody, które często zostają na lodzie z nieuregulowanym vatem za faktury poświadczające naprawę dla leasingobiorców zwolnionych z VAT, poseł Agnieszka Hanajczyk z klubu Platformy Obywatelskiej wystąpiła w październiku 2017 roku z interpelacją do ministra finansów, wskazując, że „zasadnym byłoby wprowadzenie jasnych regulacji wskazujących na to, w jakim przypadku ubezpieczyciel zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania w kwocie brutto, a w jakiej w kwocie netto i kto zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT na rzecz podmiotu dokonującego naprawy”.

Odpowiedź ministerstwa wpłynęła do sejmu w dniu 11 listopada i jej konkluzja jest następująca:
„problemy związane z likwidacją szkód komunikacyjnych w odniesieniu do pojazdów będących przedmiotem leasingu powinny być rozstrzygane w ramach rozliczeń między finansującym a korzystającym”.

Taka treść odpowiedzi oznacza mniej więcej tyle, że nie ma woli politycznej, aby przymusić ubezpieczycieli do zmiany sposobu taktowania leasingobiorców-nievatowców i 50%-vatowców poprzez zmianę, a raczej doprecyzowanie prawa. Rząd uważa, że jest to kwestia, która powinna być rozstrzygana na linii leasingodawca – leasingobiorca.

Tutaj dostępna jest pełna treść interpelacji nr 16305 i odpowiedzi na nią.

Interpelacja poselska nr 29934 z 2019 roku

W lutym 2019 roku kolejny poseł, Piotr Król z Prawa i Sprawiedliwości dostrzegł problem i zwrócił się z interpelacją do ministra finansów i ministra sprawiedliwości, zwracając uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w prawie.

„(...) niniejszym zwracam się do Państwa z interpelacją poselską w sprawie wprowadzenia odpowiednich regulacji prawnych dotyczących sposobu i wysokości wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku samochodowego na rzecz leasingobiorcy.

Jednocześnie wyjaśniam, że brak jest obecnie jednolitych przepisów prawnych regulujących kwestię wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy, powiększonego o podatek VAT, w sytuacji jego wypłaty na rzecz leasingobiorcy. Powyższa sytuacja doprowadziła do niepożądanej i dowolnej interpretacji przepisów prawnych oraz wykorzystywania zaistniałej luki przez ubezpieczycieli sprawców wypadków, którzy w przypadku spowodowania wypadku samochodowego przez ubezpieczonego, nieprawidłowo odmawiają leasingobiorcy wypłaty odszkodowania z OC sprawy powiększonego o podatek VAT.”
– Piotr Król, poseł na Sejm, klub PiS

Na marginesie poseł Król najwyraźniej posiłkował się naszymi publikacjami na ten temat i w uzasadnieniu powtórzył także naszą argumentację, więc nie będziemy przytaczać całej treści interpelacji (link do niej poniżej).

Niestety… obydwa resorty odpowiedziały negatywnie na interpelację powtarzając argumentację ubezpieczycieli, że to leasingodawca jest właścicielem przedmiotu leasingu i to on jest poszkodowany. Przedstawiciele ministerstw zgodnie uznali, że nie ma konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych, która unormowałaby kwestię wypłaty odszkodowań z OC. Uznano, że jest to sprawa pomiędzy leasingodawcą i leasingobiorcą…

Tutaj dostępna jest pełna treść interpelacji nr 29934 i odpowiedzi na nią.

Uchwała Sądu Najwyższego zmienia zasady gry – ubezpieczyciele muszą płacić także za nieodliczalny VAT

W dniu 11 września 2020 roku Sąd Najwyższy podjął bardzo ważną i zmieniającą zasady gry uchwałę (sygn. III CZP 90/19):

„Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z poniesieniem wydatków na naprawę uszkodzonego pojazdu będącego przedmiotem leasingu, obejmuje kwotę podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim nie może on obniżyć podatku od niego należnego o kwotę podatku zapłaconego.” – fragment uchwały SN

Sprawa dotyczyła leasingobiorcy, który po naprawie samochodu osobowego likwidowanej w ramach szkody z OC sprawcy, został pozbawiony części odszkodowania za zapłacony do warsztatu, a nieodliczony w połowie VAT. Sąd I instancji uznał, że ubezpieczyciel powinien wypłacić odszkodowanie razem z połową VAT, której przedsiębiorca nie miał prawa odliczyć. W rezultacie sprawa trafiła do Sądu Najwyższego, który ostatecznie orzekł, że dotychczasowe praktyki towarzystw ubezpieczeniowych obniżających odszkodowania o VAT były nieprawidłowe.

Co to oznacza w praktyce? Upadła dotychczasowa argumentacja ubezpieczycieli, którzy jak na ironię powoływali się na historyczne orzeczenia Sądu Najwyższego. Można spodziewać się, że w najbliższych tygodniach zaczną oni zmieniać zasady wypłaty odszkodowań z polis OC, w których poszkodowanymi są leasingobiorcy.

Ikona komentarza na forumJeden z użytkowników naszego forum upomniał się już o zaległy VAT korzystając z najnowszego orzeczenia SN - zachęcamy do śledzenia jego starań w tym wątku >

Otrzymałeś odszkodowanie bez VAT? Złóż reklamację — po decyzji SN masz nowy argument

Rzecznik Finansowy w reakcji na korzystną uchwałę Sądu Najwyższego z 11 września 2020 r. zachęca obecnie do składania reklamacji tych leasingobiorców, którzy w minionych latach otrzymali odszkodowania z OC sprawcy pomniejszone o VAT.

Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy „Zachęcam /.../ do zgłaszania się do ubezpieczycieli osoby, które w przeszłości nie otrzymały pełnego odszkodowania. Jeśli ich reklamacje zostaną odrzucone, będziemy mogli zająć się ich sprawą w ramach postępowań interwencyjnych. Ci, których sprawy są już na etapie postępowania sądowego, mogą zgłaszać się do nas o przedstawienie tzw. istotnego poglądu.” – dr hab. Mariusz Jerzy Golecki, Rzecznik Finansowy

Przed podjęciem działań należy pamiętać o terminie przedawnienia roszczeń, które (w uproszczeniu) wynosi 3 lata od dnia otrzymania decyzji ubezpieczyciela o wypłacie ubezpieczenia bez VAT.

Rzecznik Finansowy oferuje swoją pomoc w przypadku otrzymania kolejnej odmowy. Informacja na ten temat znajduje się na stronie RF: Sąd Najwyższy o odszkodowaniach dla leasingobiorców

Artykuł będzie aktualizowany... Staraliśmy się dochować wszelkiej staranności przy tworzeniu niniejszego materiału, a zbieranie informacji zajęło nam kilka tygodni. Niemniej prosimy o pilny kontakt każdego, kto będzie mógł wnieść coś nowego do omawianego tematu: Kontakt z FmLeasing.pl

4.925 1 1 1 1 1 4.93 (40)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Kalkulator i arkuszJak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu?

Leasingodawcy preferują, żeby leasingobiorcy korzystali z ich oferty ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić i porównać warunki z konkurencyjnymi propozycjami, żeby nie przepłacić za polisę.


Dłonie mężczyzny ubranego w garnitur chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowyUbezpieczenie GAP w leasingu

Ile powinno kosztować ubezpieczenie GAP? Gdzie można je wykupić? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy i czy w ogóle warto ubezpieczać samochód?


Kalkulator i arkuszJak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Prowadzący działalność i wspólnicy spółek cywilnych mogą zastosować wykup prywatny, który w połączeniu z darowizną na osobę z bliskiej rodziny umożliwia dalszą odsprzedaż przedmiotu po pół roku z pominięciem opodatkowania.


Nowy samochód osobowy w fabryceAuto Leasing

Warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych u polskich leasingodawców - ten rodzaj finansowania oferuje 22 z nich. Informacja o wariantach, procedurach, okresach finansowania, wysokości wymaganego udziału własnego itp.


Tablica z napisem leasing czy kredytKiedy kredyt samochodowy jest lepszy od leasingu?

Są przypadki, kiedy kredyt samochodowy może okazać się lepszym wyborem niż leasing. Opisujemy takie sytuacje.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje ponad 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl