Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Brak środków na zapłatę raty leasingowej

Prosimy nie traktować niniejszej publikacji jako materiału instruktażowego w rodzaju „jak długo mogę nie płacić”. Chcemy nim jedynie rozwiać wątpliwości, które czasem pojawiają się u obecnych i przyszłych leasingobiorców, a które dość często są nam zgłaszane.

Krótko: Kiedy finansujący może wypowiedzieć umowę?

Finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości. Dopiero w przypadku jego niedotrzymania finansujący może wypowiedzieć umowę. Zasadę tę reguluje Kodeks Cywilny.

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Wygląda na to, że wątpliwości te pojawiają się za sprawą zalewu różnego rodzaju informacji w internecie, głównie na forach dyskusyjnych i w komentarzach do artykułów poświęconych tematyce leasingowej. Można dowiedzieć się z nich nawet tego, że finansujący odbierają przedmioty leasingu już po jednej niezapłaconej w terminie racie. Opinie tego rodzaju wyrażają często osoby, które same były nierzetelnymi leasingobiorcami i chcą teraz wybielić się bądź odreagować, przerzucając winę na finansującego. Zdarzają się też wypowiedzi – co chyba jeszcze gorsze – osób, które nigdy nie korzystały z leasingu, ale gdzieś coś takiego słyszały i powtarzają nieprawdziwe informacje.

W ten oto sposób powstają mity. Czasami kontaktują się z nami przedsiębiorcy, którzy terminowo regulują raty i, którym zdarzyło się, np.: na skutek zdarzeń nie do końca od nich zależnych, spóźnić kilka dni z płatnością. Mają oni obawy, czy przez to nie utracą przedmiotu leasingu lub, czy firma leasingowa nie odmówi im prawa do jego wykupu na zakończenie umowy.

Terminy wypowiedzenia zapisane w OWUL

Warto zajrzeć do umowy, a konkretnie do OWUL. To tam opisane są zasady i terminy związane z możliwością wypowiedzenia umowy przez finansującego, nie tylko z powodu opóźniania się w płatnościach, ale także we wszystkich innych przypadkach.

Jeżeli chodzi o wypowiedzenie umowy leasingowej z powodu nieterminowych wpłat, to w zasadzie wszystkie firmy leasingowe stosują podobne zasady. Z prostej do wytłumaczenia przyczyny – reguluje to Kodeks Cywilny.

Zasady wypowiedzenia reguluje Kodeks Cywilny

Konkretnie jest to artykuł 70913 paragraf 2, który brzmi następująco:

„Jeżeli korzystający dopuszcza się zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty, finansujący powinien wyznaczyć na piśmie korzystającemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, że w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmiastowym, chyba że strony uzgodniły termin wypowiedzenia. Postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne”.

Oznacza to, że leasingodawca musi pisemnie wskazać zalegającemu leasingobiorcy dodatkowy termin do spłaty zaległości, a wypowiedzieć umowę może, dopiero kiedy termin ten nie zostanie dotrzymany.

Mniej korzystne zasady wypowiedzenia są nieważne

Warto zwrócić uwagę na ostatnie zdanie cytowanego powyżej paragrafu, które mówi, że postanowienia mniej korzystne dla leasingobiorcy są nieważne. To dlatego firmy leasingowe gremialnie trzymają się powyższej zasady, bo w przeciwnym razie w obronie korzystającego stanąć może wymiar sprawiedliwości.

Dla przykładu było tak w sprawie, którą rozstrzygał Sąd Najwyższy w dniu 29 kwietnia 2016 roku, sygn. akt I CSK 283/15. W tym przypadku finansujący stosował zapis w OWUL, z którego wynikało, że może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli korzystający zalegał z zapłatą jednej raty miesięcznej o więcej niż 20 dni. Sąd Najwyższy uznał takie rozwiązanie za mniej korzystne dla leasingobiorcy, niż te zawarte w Kodeksie Cywilnym i uznał je za nieważne.

Jak to wygląda w praktyce?

W praktyce leasingodawcy reagują dopiero w kilka do kilkunastu dni od braku płatności ze strony korzystającego, wysyłając mu monit lub wezwanie do zapłaty z wyznaczonym dodatkowym terminem do zapłaty (zazwyczaj 7 dni). Dopiero kiedy klient nie zrealizuje płatności w tym dodatkowo wyznaczonym terminie, finansujący będzie miał prawo wypowiedzieć umowę.

Warto przy okazji wspomnieć, że za wystawienie tego rodzaju monitów i wezwań większość finansujących nalicza dodatkową opłatę manipulacyjną rzędu 50 - 100 złotych.

Jeżeli dojdzie do wypowiedzenia umowy?

Wypowiedzenie umowy przez finansującego nie jest równoznaczne z utratą przedmiotu leasingu. Jeżeli tylko leasingobiorcy uda się w miarę szybko spłacić zadłużenie, finansujący zazwyczaj zgadza się wznowić umowę. Jednak takie wznowienie również wiąże się z naliczeniem opłaty manipulacyjnej. W zależności od firmy leasingowej może to być kwota od kilkuset złotych do nawet ponad tysiąca i więcej.

Ogólnie rzecz biorąc, niepłacenie w terminie za raty leasingowe może mieć bardzo dotkliwe skutki finansowe, nie oznacza to jednak, że sporadyczne, kilkudniowe opóźnienie spowoduje utratę przedmiotu finansowania.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Konsekwencje opóźnień w płatnościach rat leasingowych

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl