Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Samochód zaparkowany na brzegu z widokiem na malowniczą, kamienistą plażę nad morzem, gdzie kilka osób korzysta z letniej pogody

Tegoroczne wakacje potrwają od 22 czerwca do 31 sierpnia, a w praktyce do 1 września, który to dzień w tym roku wypada w niedzielę, więc powraca temat wyjazdów za granicę – głównie na południe Europy, czyli do Chorwacji, Włoch, Francji, Hiszpanii, na Węgry, a także do Niemiec, Czech, Słowacji, Austrii i oczywiście nie tylko. Posiadasz samochód w leasingu i zastanawiasz się jak postępować, chcąc wyjechać nim za granicę. Co z ubezpieczeniem OC, AC, GAP i zieloną kartą? A co z wyjazdem do Ukrainy lub do Rosji?

Krótko: Zgoda nie jest konieczna, ale...

Zgoda leasingodawcy nie jest warunkiem niezbędnym, żeby opuścić terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W praktyce większość leasingobiorców podróżuje bez żadnych upoważnień. Niemniej różni finansujący mają do tego różne podejście – warto na wszelki wypadek zapoznać się z OWUL przed wyjazdem. Najważniejszą sprawą jest zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej samochodu – w większości krajów Europy wystarczy polska polisa OC/AC (w niektórych dodatkowo zielona karta).
Ponadto warto sprawdzić jakie wymagania od uczestników ruchu mają władze państw, do których się wybieramy – zwłaszcza jeśli są to państwa spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Spis treści

Na sprawę wyjazdów zagranicznych samochodem będącym w leasingu należy spojrzeć z trzech punktów widzenia:

  1. Czego wymaga Twój leasingodawca?
  2. Czy jesteś w stanie zapewnić ochronę ubezpieczeniową?
  3. Jakie obowiązki nakłada kraj/kraje, w których będziesz się poruszał?

Wiele państw wymaga upoważnienia, ale tylko teoretycznie

Teoretycznie w przepisach – nie tylko w Polsce, ale również w wielu innych krajach – istnieje obowiązek posiadania upoważnienia od właściciela do dysponowania autem. Jednak w praktyce są to najczęściej przepisy „martwe”. Oczywiście nie napiszemy, że wyjazd bez stosownego upoważnienia absolutnie nie będzie wiązał się z koniecznością tłumaczenia się miejscowej policji czy służbom – różne rzeczy bowiem się zdarzają i czasem można trafić na nadgorliwych stróżów prawa, zwłaszcza w krajach dawnego bloku wschodniego...

W praktyce jednak służby policyjne czy inne porządkowe w krajach europejskich nie powinny robić problemu z braku upoważnienia i podróżuje w ten sposób znakomita większość leasingobiorców – nie tylko polskich zresztą.

Jeżeli jednak ktoś ma się z tego powodu stresować podczas wyjazdu, a zwłaszcza urlopu, to oczywiście lepiej będzie, jeśli wyposaży się w pozwolenie na piśmie.

Leasingodawcy mają różne podejście – niektórzy ułatwiają, inni utrudniają

  1. Firmy leasingowe zazwyczaj zniechęcają leasingobiorców do występowania o upoważnienia na piśmie – uznając to za operację zbędną. Dlatego część z nich wprowadziła dodatkowe opłaty (rzędu kilkudziesięciu złotych) za wydanie takiego pozwolenia. Jedyne czego naprawdę wymagają od korzystających (zapisy w umowie), to zadbanie o to, żeby samochód miał ważne ubezpieczenie obowiązujące w danym kraju.
  2. Jeszcze inni leasingodawcy poszli na rękę korzystającym i rozwiązali sprawę systemowo. Już przy podpisywaniu umowy leasingu wydają od razu – często przetłumaczone na kilka języków – upoważnienie do używania przedmiotu leasingu w Polsce i za granicą.
  3. Najgorzej mają klienci tych firm, które z wystawianych zgód zrobiły sobie sposób na dodatkowy zarobek – o czym w poniższym akapicie.

Upoważnienie sposobem na zarobek dla firmy leasingowej

Niestety są także firmy leasingowe, np.: niektóre leasingi fabryczne, które przemyciły do zapisów umownych konieczność uzyskania ich zgody na podróż zagraniczną. Co więcej, wprowadziły sankcje w postaci kar pieniężnych i to często dość wysokich, jeżeli opuści się bez niej granicę kraju.

Jaki jest tego powód? Oczywiście chodzi o to, żeby leasingobiorca zwrócił się o wydanie upoważnienia, za co zostanie mu doliczona opłata manipulacyjna. Ot, taki mało elegancki sposób na wyciągnięcie od klientów kolejnych pieniędzy.

Co prawda można wyjechać „po cichu”, nie informując o tym fakcie finansującego, bo w praktyce nie ma on tego jak skontrolować. Gorzej, jednak jeżeli w czasie pobytu za granicą dojdzie do jakiegoś przykrego zdarzenia, np.: stłuczki lub szkody, którą trzeba będzie likwidować z ubezpieczenia.

Ubezpieczenie OC/AC i zielona karta

Odrębną sprawą jest kwestia ubezpieczenia przedmiotu leasingu. Każdy leasingodawca wymaga tego, aby korzystający zadbał o odpowiednie ubezpieczenie, które będzie chroniło samochód w krajach, w których będzie się on poruszał. I chodzi tu nie tylko o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC), ale także auto-casco (AC). W znakomitej większości państw europejskich wystarczającą ochronę zapewnia standardowa, polska polisa. Jednak wybierając się do krajów o „podwyższonym ryzyku”, najczęściej trzeba wykupić dodatkowe ubezpieczenie.

Tutaj słowo o zielonej karcie, czyli ubezpieczeniu OC w ruchu zagranicznym. Jeżeli ma się ubezpieczenie Autocasco (każdy samochód w leasingu je ma), to ubezpieczyciel zazwyczaj wydaje zieloną kartę nieodpłatnie. Należy ją mieć przy sobie, wybierając się do Albanii, Białorusi, Bośni i Hercegowiny, Iranu, Izraela, Macedonii, Maroka, Mołdawii, Rosji, Serbii, Czarnogóry, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

Zielona karta nie jest wymagana (tam wystarczy po prostu polska polisa OC) w państwach Unii Europejskiej oraz kilku innych, a konkretnie są to: Andora, Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Wyspa Man, Wyspy Normandzkie i Wyspy Owcze

Obowiązywanie ochrony GAP za granicą

Wielu leasingobiorców korzysta także z ubezpieczenia GAP, które zapewnia dodatkowe odszkodowanie w przypadku szkody całkowitej (np.: w przypadku kradzieży). GAP także ma swój zakres terytorialny, dlatego przed podróżą warto sprawdzić warunki i upewnić się, czy ochrona będzie obowiązywała w krajach naszego przejazdu i pobytu. W przypadku ubezpieczenia GAP, które oferujemy taniej na FmLeasing.pl, ochrona obowiązuje na obszarze całej Europy, czyli także poza stefą Schengen z wyłączeniem Rosji.

Upoważnienie PZM – alternatywne rozwiązanie

Alternatywnym (choć nie do końca) do upoważnienia leasingodawcy rozwiązaniem może być dokument pełnomocnictwa wystawiany przez Polski Związek Motorowy dla osób wyjeżdżających za granicę pożyczonym pojazdem lub pojazdem, którego właścicielem jest bank lub firma leasingowa. Dokument ten jest zatwierdzony przez Międzynarodową Organizację Turystyczną i uznawany przez większość służb granicznych i policji w Europie. Koszt jednomiesięcznego pełnomocnictwa wynosi 95 zł, a dwutygodniowego 65 złotych (wg cennika obowiązującego od 27 czerwca 2023 r.).

Jeżeli często wyjeżdżam za granicę...

Co powinna zrobić osoba, która chce wziąć w leasing samochód osobowy, ale zamierza nim dość często wyjeżdżać z Polski? Czy powinna na coś zwrócić uwagę podpisując umowę?

Jak wspomnieliśmy wcześniej, leasingodawcy różnie regulują zasady użytkowania samochodów powierzonych klientom podczas ich zagranicznych podróży. Są tacy, którzy nie narzucają żadnych rygorów (oczywiście poza wymogiem, żeby auto było ubezpieczone), są także tacy, którzy domyślnie, już przy podpisywaniu umowy wydają odpowiednie upoważnienia na piśmie do użytkowania samochodu w Polsce i za granicą. Niestety są jednak i tacy, którzy zmuszają klientów do każdorazowego informowania o zagranicznym wyjeździe i pobierają opłatę za wydanie zgody. Dlatego należy zwrócić na to uwagę już na etapie poszukiwania i wyboru oferty i firmy leasingowej.

Wyjazd do Ukrainy lub do Rosji

Od momentu wybuchu wojny sytuacja podróżujących do Ukrainy lub do Rosji nie uległa jakiemuś szczególnemu pogorszeniu pod względem formalnym – pomijamy względy bezpieczeństwa. Leasingodawcy, a także ubezpieczyciele nie wprowadzili jeszcze formalnie dodatkowych restrykcji dla swoich klientów chcących wybrać się do któregoś z tych krajów.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu z powodu działań wojennych, ubezpieczyciele zapewne odmówią wypłaty odszkodowania – takie zastrzeżenie znajduje się niemal w każdej umowie ubezpieczenia. To z kolei będzie skutkować koniecznością dokonania naprawy pojazdu lub spłacenia pozostałej części leasingu z własnej kieszeni.

Podsumowanie – co zrobić przed wyjazdem?

Ciemny niebieski nr 1Sprawdź warunki stawiane przez leasingodawcę

Przed wyjazdem z Polski warto sprawdzić umowę leasingu (OWUL) lub skontaktować się z finansującym, aby ustalić, czy wymaga on, aby wystąpić do niego o zgodę. To powinno rozwiać wszelkie wątpliwości.

Ciemny niebieski nr 2 Sprawdź obowiązywanie ubezpieczenia

Konieczne jest zapewnienie ochrony ubezpieczeniowej na terenie krajów, w których będziemy przebywać. W strefie Schengen i UE wystarczy standardowe OC i AC/GAP, które posiada każdy leasingobiorca.

Ciemny niebieski nr 3 Sprawdź wymagania w krajach podróżowania

Warto sprawdzić jakie wymogi stawiają podróżującym władze krajów, do których się udajemy, np.: czy potrzebują pisemnych upoważnień (w tym notarialnie poświadczonych i przetłumaczonych).

Jednak – jak już wspomnieliśmy – wielu, jeśli nie większość osób porusza się leasingowanymi pojazdami poza granicami Polski bez żadnych upoważnień i nie docierają do nas sygnały o jakiś przykrych konsekwencjach z tym związanych. Zwłaszcza jeśli nie zamierza się opuszczać Unii Europejskiej i strefy Schengen.

Ważniejsze, żeby przed wyjazdem zagranicznym zadbać o sprawy naprawdę istotne, takie jak stan techniczny samochodu, wyposażenie go w apteczkę, trójkąt, kamizelki ostrzegawcze itp. Warto też ewentualnie wykupić dodatkowe ubezpieczenia typu Assistance, które zagwarantuje ochronę, np.: pokryje koszt holowania i noclegu w przypadku awarii na terenie krajów, w których będziemy przebywać.

Szerokiej drogi!

Więcej o leasingu samochodów?

Tu dowiesz się wszystkiego o finansowaniu samochodów osobowych i dostawczych - znajdziesz oferty oraz skorzystasz z przewodnika: Auto Leasing - oferty i przewodnik

4.4878048780488 1 1 1 1 1 4.49 (41)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie


Przeglądane dokumentyUżytkowanie przedmiotu leasingu przez osobę trzecią

Rodzina, domownicy, bliscy oraz pracownicy leasingobiorcy mogą najczęściej bez przeszkód korzystać z przedmiotu leasingu. Jednak wypożyczenie lub podnajęcie wymaga zgody leasingodawcy.


Kalkulator i arkuszJak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu?

Leasingodawcy preferują, żeby leasingobiorcy korzystali z ich oferty ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić i porównać warunki z konkurencyjnymi propozycjami, żeby nie przepłacić za polisę.


Kalkulator i arkuszJak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Prowadzący działalność i wspólnicy spółek cywilnych mogą zastosować wykup prywatny, który w połączeniu z darowizną na osobę z bliskiej rodziny umożliwia dalszą odsprzedaż przedmiotu po pół roku z pominięciem opodatkowania.


Drewniany samochód zabawkaJak zacząć jeździć samochodem o połowę droższym w ciągu 3 lat?

Weź samochód w leasing, wykup go i sprzedaj. Kolejny będziesz mógł wziąć nawet o połowę droższy nie płacąc więcej za ratę. Sprawdź jak…


Tablica z napisem 4 błędy4 poważne błędy popełniane przy leasingu samochodu

Cztery najczęściej spotykane błędy to: niestaranny wybór oferty leasingowej, złe oszacowanie okresu finansowania, przecenienie lub niedocenienie swoich możliwości finansowych, nienegocjowanie kosztów ubezpieczenia w kolejnych latach.


Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Samochód firmowy i leasingowany podczas urlopu zagranicznego >

Jarosław Król

Autor: Jarosław Król

Jestem autorem tego artykułu. Publikuję na FmLeasing.pl od stycznia 2010 roku oraz jestem odpowiedzialny za wprowadzanie rozwiązań ułatiwających naszym użytkownikom korzystanie z serwisu.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Jarosław Król

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl