Czytanie zapisów umowy leasingu i OWUL

Sposób dyskontowania rat jest kolejną, bardzo ważną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę wybierając finansującego. Dlaczego?

Krótko: Wcześniejsze rozwiązanie umowy leasingu

1. Leasing może skończyć się wcześniej z kilku powodów, np.: szkoda całkowita, wypowiedzenie przez leasingodawcę, czy z woli samego leasingobiorcy.
2. Wcześniej zakończona umowa zostaje rozliczona.
3. Leasingodawcy nalezą się pozostałe raty pomniejszone o dyskonto oraz opłata manipulacyjna.
4. Leasingodawcy stosują różne zasady obliczania dyskonta oraz opłaty manipulacyjne w różnej wysokości.
5. Należy to sprawdzić przed zawarciem umowy i w miarę możliwości wybrać leasingodawcę stosującego przejrzyste zasady rozliczenia.

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Dlatego, że konieczność rozliczenia wcześniej zakończonej umowy leasingu może spotkać każdego korzystającego. Nie tylko tego, któremu wypowiedziano umowę, np.: z powodu nieterminowych płatności, ale także tego, któremu skradziono przedmiot leasingu lub, który chce zwrócić go z własnej, nieprzymuszonej woli.

Musisz wiedzieć jak Cię rozliczą

W każdym z takich przypadków leasingodawcy będzie należało się coś, co nazywa się brzydko odszkodowaniem. Brzmi groźnie, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby finansujący co najmniej odzyskał to co zainwestował w daną umowę.

Odszkodowaniem tym, poza ewentualnym bieżącym zadłużeniem są pozostałe do końca umowy zdyskontowane raty oraz ewentualne opłaty manipulacyjne.

Obliczanie dyskonta - czyli diabeł tkwi w szczegółach

Co to są raty zdyskontowane? Zdyskontowane, czyli pomniejszone o odsetki albo - częściej - tylko jakąś ich część.

Diabeł jednak tkwi w szczegółach - każda firma leasingowa ma swój własny sposób obliczania dyskonta. Nie trudno się domyślić, że są firmy, które stosują względnie korzystne dla klienta przeliczniki, jak i takie, które stosują zasady - delikatnie mówiąc - korzystne wyłącznie dla siebie.

Podobnie sprawa się ma z wysokością naliczanych, dodatkowych opłat manipulacyjnych za wcześniejsze zakończenie umowy.

Jak sprawdzić zanim będzie za późno?

Dlatego sposób rozliczania wygasłej bądź wypowiedzianej umowy należy ustalić zanim jeszcze dojdzie do wyboru finansującego i podpisania umowy.

Ustalenie opłaty manipulacyjnej powinno być dość łatwe - najczęściej wystarczy spojrzeć do Tabeli Opłat i Prowizji.

Trochę trudniej może być ustalić sposób obliczania dyskonta. Sformułowania w OWUL często są bardzo enigmatyczne, dlatego w takim przypadku należy dopytać przedstawiciela leasingodawcy o dokładne zasady rozliczania wcześniej zakończonej umowy oraz - najlepiej - wzór na dyskontowanie rat.

Różne zasady dyskonta dla tej samej umowy

Warto przy tym dodać, że niektórzy leasingodawcy stosują odmienne zasady naliczania opłat manipulacyjnych oraz obliczania dyskonta, w zależności od tego czy umowa została zakończona z winy korzystającego (np.: windykacja) czy też z jego własnej woli bądź na skutek szkody całkowitej.

Wszystko to powinno być opisane w OWUL.

Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl