Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Laptop używany do wyszukiwania

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące symbol samochodu osobowego

Ubezpieczenie GAP

Kup dobry i tańszy GAP fakturowy. U nas kupujesz ze zniżką – sprawdź cennik

Samochody w salonie

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Raty zmienne czy lepiej stałe?

Leasing może być oparty o stałą bądź zmienną stopę procentową. Ta pierwsza gwarantuje niezmienność raty w całym okresie umowy. Obecnie, kiedy wyraźnie rosną stopy procentowe, brzmi to jak obietnica świętego spokoju. Niestety oferty leasingu ze stałym oprocentowaniem są często na tyle nieatrakcyjne, że opcja zmienna – mimo ryzyka – może być nadal korzystniejszym wyborem. Pokazujemy to na trzech różnych scenariuszach wzrostu stóp.

Czerwony wykrzyknik - osrzeżenieArtykuł dotyczy stanu w kwietniu 2022 r., czyli uwzględnia siódmą z rzędu podwyżkę stóp procentowych do poziomu 4,50%.

Stała lub zmienna stopa leasingu - o co chodzi?

Firmy leasingowe z reguły ustalają koszt finansowania na podstawie Wibor 1M bądź 3M. Ich poziom zależy głównie od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Na marginesie – oprocentowanie w wariancie zmiennym jest rozwiązaniem „domyślnym” i oferuje je praktycznie każdy leasingodawca, natomiast nie każdy ma w swojej ofercie leasing oparty o stałą stopę.

Leasing ze stałym oprocentowaniem gwarantuje niezmienność raty w całym okresie umowy, jednak obecnie jest on droższy od oferty „zmiennej”. Z kolei przy umowie opartej o zmienną stopę leasing będzie tańszy (przynajmniej przez jakiś czas), ale pozostaje element niepewności. Jeżeli wzrosną stopy i wskaźniki Wibor, to wzrośnie także rata.

Symbol żarówkiCzy wiesz, że decydując się na zmienne oprocentowanie powinieneś wybrać leasingodawcę, który stosownymi zapisami w umowie gwarantuje, że rata ulegnie nie tylko podwyższeniu, ale także obniżeniu „z automatu”, jeżeli zmniejszy się Wibor. Wiele firm niestety stosuje zapisy, w myśl których obniżenie bądź podwyższenie raty zależy od ich decyzji, a te nie zawsze są zgodne z interesem klientów. Więcej na ten temat w Jaki Leasing Jest Najkorzystniejszy? Megaporadnik

Które Kiedy wybrać zmienne, a kiedy stałe?

No właśnie – prawidłowo zadane pytanie nie powinno brzmieć „które oprocentowanie wybrać?”, ale „kiedy wybrać oprocentowanie zmienne, a kiedy stałe?” Wszystko zależy bowiem od poziomu stóp procentowych w momencie zawierania umowy oraz umiejętności przewidzenia tego jak będą one kształtować się w przyszłości.

Generalna (jednak bardzo uproszczona) zasada mówi, że w momencie, kiedy stopy procentowe są wysokie, a z gospodarki docierają sygnały świadczące o tym, że mogą one ulec obniżeniu, należy sięgać po leasing z oprocentowaniem zmiennym. Natomiast kiedy stopy są niskie i dodatkowo słyszymy o możliwości ich podwyższenia w niedalekiej przyszłości, warto rozważyć skorzystanie z oferty o stałym oprocentowaniu. Pod warunkiem jednak, że oferta „stała” nie jest zbyt droga.

Przykład z życia wzięty (lata 2010 - 2012)

Przez cały 2010 rok Wibor 1M oscylował w okolicach 3,60 proc. Jednak z początkiem 2011 roku zaczął się okres stopniowych podwyżek stóp procentowych, który trwał aż do połowy 2012 roku. W sierpniu 2012 Wibor 1M osiągnął maksymalny w tamtym okresie pułap 4,90 proc. Jeżeli ktoś zdecydował się zawrzeć umowę leasingu w 2010 ze zmiennym oprocentowaniem, to do połowy 2012 roku nieustannie rosły mu miesięczne raty.

Jednak w 2012 roku była już silna presja na obniżki stóp – w ten sposób wypowiadali się ekonomiści i analitycy rynków finansowych. Na FmLeasing.pl doradzaliśmy wówczas, że zawieranie umowy ze stałym oprocentowaniem będzie nieroztropne.

Pierwsza obniżka nastąpiła w październiku 2012, a kolejne miesiące przyniosły dalsze łagodzenie polityki monetarnej i w rezultacie obniżenie stóp procentowych do rekordowo niskiego w historii Polski poziomu.

Sytuacja w 2022 roku – wysoka inflacja, rosną stopy

Od 2020 roku stopy procentowe były bardzo niskie – podstawowa wynosiła zaledwie 0,1% i była utrzymywana na tym poziomie na tyle długo, że ułatwiła wymknięcie się inflacji spod kontroli. To z kolei wymusiło na NBP i Radzie Polityki Pieniężnej zaostrzenie polityki monetarnej. Cykl podwyżek stóp rozpoczął się w październiku 2021 r. i prawdopodobnie potrwa jeszcze jakiś czas. Obecnie, tj. w kwietniu 2022 r. główna stopa wynosi już 4,50%, a prognozy przewidują, że w ciągu najbliższych miesięcy możemy osiągnąć poziom 5,5 - 6,5%.

Oczywiście nikt nie zagwarantuje, że na tym się skończy, a dodatkowo nie da się przewidzieć, jak będzie wyglądała sytuacja za kilkanaście i więcej miesięcy do przodu. To znaczy, kiedy ewentualnie pojawią się warunki do obniżania tak wysokich stóp. Niemniej postanowiliśmy przeprowadzić pewnego rodzaju symulację na podstawie trzech różnych scenariuszy wydarzeń. Powinno to dać lepszy obraz tego, jak może zmieniać się wysokość opłat leasingowych w ciągu kilku najbliższych lat i być może ułatwi Ci podjęcie decyzji, czy zdecydować się obecnie na leasing ze stałą, czy – mimo wszystko – ze zmienną stopą.

Założyliśmy 3 scenariusze wzrostu stóp w ciągu 4 lat

Do naszego porównania przyjęliśmy trzy różne scenariusze wzrostu stóp procentowych, co obrazuje poniższy wykres.

Trzy scenariusze zmiany wysokości stóp procentowych w ciągu 4 lat

wykres trzy scenariusze zmian wysokości stóp procentowych w ciągu 4 lat

Scenariusz nr 1 – optymistyczny

Przyjęliśmy w nim, że RPP podniesie główną stopę do 6% w ciągu najbliższych pięciu miesięcy. Poziom ten miałby być utrzymywany do połowy 2023 roku, a następnie rozpocząłby się cykl obniżek, który za ponad 2 lata ustabilizowałby oprocentowanie na poziomie 3,75%. Niewątpliwie jest to scenariusz dość optymistyczny, biorąc pod uwagę obecne nastroje.

Scenariusz nr 2 – stopy nie wrócą szybko do niskiego poziomu

W tym scenariuszu założyliśmy, że podwyżki będą jeszcze większe i osiągną poziom 6,50% w trzecim kwartale 2022 roku, który utrzyma się do końca 2023 roku. Później nastąpiłaby seria obniżek, ale główna stopa nie spadłaby już poniżej poziomu 4,00% przez co najmniej cztery najbliższe lata.

Scenariusz nr 3 – wysoka inflacja do końca 2023 roku

Ten scenariusz przewiduje wzrost stóp do nawet 7,25% w 2023 roku oraz ich utrzymywanie na wysokim poziomie, czyli nie niższym niż 6,75% przez co najmniej półtora roku.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Na FmLeasing.pl na potrzeby naszego Kalkulatora Leasingu każdego dnia monitorujemy poziom cenowy oferty firm leasingowych. Dzięki temu obserwujemy, że obecnie leasingodawcy, którzy mają w swojej ofercie także leasing “stały”, oferują go przeciętnie o około 1,5 pkt proc. RRSO drożej od leasingu „zmiennego”. Jest to wartość uśredniona – najlepsze propozycje są droższe o ok. 1 - 1,2 pkt proc., a najsłabsze o ponad 2 pkt proc. Jak to się przekłada na koszty leasingu? Zobaczysz poniżej.

Leasing stały a zmienny – różnica w oprocentowaniu ofert

Porównajmy bieżące oferty leasingów ze stałą i zmienną ratą uwzględniając uśrednioną różnicę w RRSO.

Leasing stały vs zmienny
dla różnicy 1,5 pkt proc. RRSO

Cena samochodu 100000 zł
Okres leasingu 48 miesięcy
Opłata wstępna 10%
Leasing Zmienny Stały
RRSO 7,70% 9,20%
Rata miesięczna 2185 zł 2248 zł
Koszt całkowity 114,9% 117,9%

Różnica w całkowitym koszcie leasingu wynosi 3060 zł dla auta kosztującego 100 tys. zł – o tyle przeciętnie jest droższe finansowanie na stałej stopie. Czy warto zapłacić o tyle więcej za święty spokój? Być może odpowiedź ułatwi poniższa symulacja.

Jak może zmienić się rata leasingu opartego o Wibor w ciągu 4 lat? Porównanie ze stałą stopą

Porównajmy teraz leasing ze stałą stopą w stosunku do zmiennego w założonych wcześniej trzech różnych scenariuszach zmiany stóp procentowych oraz Wibor w ciągu najbliższych 4 lat.

Zmiana raty leasingu opartego o Wibor vs leasing stały (3 scenariusze) – wykres

Zmiana raty leasingu opartego o Wibor vs leasing stały (3 scenariusze)

Powyższy wykres pokazuje, jak może zmieniać się miesięczna rata leasingu opartego o Wibor w ciągu 4 lat, w trzech różnych scenariuszach. Teraz sprawdźmy, jak to samo porównanie z leasingiem stałym wygląda na konkretnych liczbach:

Zmiana raty leasingu opartego o Wibor vs leasing stały (3 scenariusze) – liczby

Cena samochodu 100000 zł
Ilość rat leasingu 48
Opłata wstępna 10%
  Leasing stały
Zmienny
Scenariusz 1
Zmienny
Scenariusz 2
Zmienny
Scenariusz 3
Pierwsza rata 2248 zł 2184 zł 2184 zł 2184 zł
Najniższa rata 2248 zł 2184 zł 2184 zł 2184 zł
Najwyższa rata 2248 zł 2237 zł 2264 zł 2285 zł
Uśredniona rata 2248 zł 2209 zł 2231 zł 2255 zł
Koszt całkowity leasingu 117,9% 116,0% 117,1% 118,3%

Wnioski: Leasing ze zmienną stopą może być nadal lepszym wyborem

Jak widać, pomimo widma dalszego wzrostu stóp procentowych oraz Wibor, leasing ze zmienną stopą może być nadal tańszym wyborem niż zdecydowanie się na raty stałe, które na starcie są zauważalnie wyższe – przeciętnie o ok. 1,5 pkt proc RRSO. Dopiero w najbardziej pesymistycznym z przyjętych przez nas scenariuszy koszt całkowity leasingu zmiennego robi się minimalnie wyższy od stałego.

Oczywiście możliwy jest także scenariusz, w którym podwyżki stóp nie zatrzymają się na poziomach, które założyliśmy w naszym porównaniu, tylko wzbiją się wyżej albo będą wprowadzane jeszcze gwałtowniej. Ale nie można wykluczyć także odmiennego rozwoju wydarzeń, w którym stopy nie dobiją nawet do poziomu 6%, ewentualnie zaczną ponownie spadać w możliwie niedługim czasie. Tego obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć…

Porównaj warianty i podejmij rozsądną decyzję

Zastanawiając się nad wyborem oferty ze stałym oprocentowaniem, należy porównać ją z ofertą ze stopą zmienną tego samego leasingodawcy. Rzeczywisty koszt takich ofert można obliczyć przy pomocy naszego kalkulatora do porównywania ofert leasingu.

Oferty leasingu ze stałą i zmienną stopą możesz otrzymać także poprzez naszą Wyszukiwarkę Leasingu i wtedy w ramach bezpłatnej analizy sprawdzimy dla ciebie także poziom RRSO i nie tylko.

W tej chwili można ostrożnie przyjąć, że jeśli różnica w RRSO oferty stałej nie będzie wyższa niż 1-1,5 pkt proc. od zmiennej, to warto się zastanowić nad wyborem tej pierwszej. Jeśli różnica będzie wyższa, to może się okazać, że będą to niepotrzebnie wydane pieniądze.

Jednak prawdę mówiąc nikt odpowiedzialny nie udzieli odpowiedzi, jakiego dokonać wyboru, gdyż są to tylko prognozy. Jednak mamy nadzieję, że nasze symulacje ułatwią Ci podjęcie decyzji.

Ostrzegamy przed nachalnym namawianiem na leasing ze stałą stopą!

Docierają do nas sygnały, że niektórzy „kreatywni” doradcy leasingowi (przede wszystkim pośrednicy, np.: w salonach) wykorzystują sytuację, strasząc klientów wizją dalszych dużych podwyżek stóp i podsuwają rozwiązanie – leasing ze stałą stopą.

Wszystko byłoby w porządku, gdyby nie fakt, że przedstawiają przy okazji bardzo drogą ofertę ”stałą”. Widujemy propozycje nawet o ponad 3 pkt proc. RRSO droższe od wariantu zmiennego. Jest to absurd – żadna dobra firma leasingowa nie stosuje obecnie aż tak dużej rozpiętości w oprocentowaniu oferty stałej i zmiennej. Za taką różnicą nie stoi nic więcej niż tylko dużo wyższa marża, czyli prowizja dla handlowca lub pośrednika.

Dlatego ostrzegamy przed nabieraniem się na takie mało wyszukane techniki sprzedaży polegające na wykorzystywaniu strachu przed podwyżkami.

Jak obniżyć koszt leasingu przy wysokich stopach procentowych?

Zmniejszając udział odsetek w racie możesz obniżyć koszt leasingu nawet przy wysokich stopach procentowych. Sprawdź, jak dobierać parametry umowy, aby zminimalizować oprocentowanie leasingu i na co jeszcze warto zwrócić uwagę: Jak obniżyć koszt leasingu przy wysokich stopach procentowych?

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.8484848484848 1 1 1 1 1 4.85 (33)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze leasingu

Użytkownicy Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatną analizę otrzymanych ofert i warunków umów, co bardzo ułatwia wybór leasingu i pozwala uniknąć poważnych błędów. Sprawdź jak >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Nowy samochód osobowy w fabryceAuto Leasing

Warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych u polskich leasingodawców - ten rodzaj finansowania oferuje 22 z nich. Informacja o wariantach, procedurach, okresach finansowania, wysokości wymaganego udziału własnego itp.


Mężczyzna analizujący dokumenty przed komputeremMegaporadnik: Umiejętny wybór oferty leasingu

Wszystkie niezbędne rady dla zamierzających zawrzeć umowę leasingu w jednym miejscu. Zapoznanie i zastosowanie się do nich umożliwi wybór korzystnej i dobrze dobranej oferty i firmy leasingowej, a także pozwoli uniknąć kosztownych błędów.


Wypadek dwóch samochodówUbezpieczenie GAP w leasingu

Ile powinno kosztować ubezpieczenie GAP? Gdzie można je wykupić? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy i czy w ogóle warto ubezpieczać samochód?


Drewniany samochód zabawkaJak zacząć jeździć samochodem o połowę droższym w ciągu 3 lat?

Weź samochód w leasing, wykup go i sprzedaj. Kolejny będziesz mógł wziąć nawet o połowę droższy nie płacąc więcej za ratę. Sprawdź jak…


Kalkulator i arkuszJak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Prowadzący działalność i wspólnicy spółek cywilnych mogą zastosować wykup prywatny, który w połączeniu z darowizną na osobę z bliskiej rodziny umożliwia dalszą odsprzedaż przedmiotu po pół roku z pominięciem opodatkowania.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje ponad 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio
Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl