Raty zmienne czy lepiej stałe?

 Aktualizacja   Leasing może być oparty o stałą bądź zmienną stopę procentową. Ta pierwsza gwarantuje niezmienność raty w całym okresie umowy. Obecnie, kiedy istnieje spore ryzyko wzrostu stóp, brzmi to jak obietnica świętego spokoju. Niestety – najczęściej oferty leasingu ze stałym oprocentowaniem są na tyle nieatrakcyjne, że lepiej będzie wybrać opcję zmienną nawet jeśli polityka NBP ulegnie wkrótce zaostrzeniu.

Czerwony wykrzyknik - osrzeżenieRada Polityki Pieniężnej dwukrotnie na przestrzeni miesiąca podniosła główną stopę procentową łącznie o 115 pb. (z 0,1% do 1,25%). Artykuł oczekuje na aktualizację...

Stała lub zmienna stopa leasingu - o co chodzi?

Firmy leasingowe z reguły ustalają koszt finansowania na podstawie Wibor 1M bądź 3M. Ich poziom zależy głównie od wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej NBP. Na marginesie – oprocentowanie w wariancie zmiennym jest rozwiązaniem „domyślnym” i oferuje je praktycznie każdy leasingodawca, natomiast nie każdy ma w swojej ofercie leasing w oparciu o stałą stopę.

Leasing ze stałym oprocentowaniem gwarantuje niezmienność raty w całym okresie umowy, jednak obecnie jest on droższy od oferty „zmiennej”. Z kolei przy umowie opartej o zmienną stopę leasing będzie tańszy (przynajmniej przez jakiś czas), ale pozostaje element niepewności. Jeżeli wzrosną stopy i wskaźniki Wibor, to wzrośnie także rata.

Żółty symbol żarówkiCzy wiesz, że decydując się na zmienne oprocentowanie powinieneś wybrać leasingodawcę, który stosownymi zapisami w umowie gwarantuje, że rata ulegnie nie tylko podwyższeniu, ale także obniżeniu „z automatu”, jeżeli zmniejszy się Wibor. Wiele firm niestety stosuje zapisy w myśl których obniżenie bądź podwyższenie raty zależy od ich decyzji, a te nie zawsze są zgodne z interesem klientów. Więcej na ten temat w Megaporadniku: Umiejętny wybór oferty leasingu

Które Kiedy wybrać zmienne, a kiedy stałe?

No właśnie – prawidłowo zadane pytanie nie powinno brzmieć „które oprocentowanie wybrać?”, ale „kiedy wybrać oprocentowanie zmienne, a kiedy stałe?” Wszystko zależy bowiem od poziomu stóp procentowych w momencie zawierania umowy oraz umiejętności przewidzenia tego jak będą one kształtować się w przyszłości.

Generalna (jednak bardzo uproszczona) zasada mówi, że w momencie, kiedy stopy procentowe są wysokie, a z gospodarki docierają sygnały świadczące o tym, że mogą one ulec obniżeniu, należy sięgać po leasing z oprocentowaniem zmiennym. Natomiast kiedy stopy są niskie i dodatkowo słyszymy o możliwości ich podwyższenia w niedalekiej przyszłości, warto rozważyć skorzystanie z oferty o stałym oprocentowaniu. Pod warunkiem jednak, że oferta „stała” nie jest zbyt droga.

Przykład z życia wzięty (lata 2010 - 2012)

Przez cały 2010 rok Wibor 1M oscylował w okolicach 3,60 proc. Jednak z początkiem 2011 roku zaczął się okres stopniowych podwyżek stóp procentowych, który trwał aż do połowy 2012 roku. W sierpniu 2012 Wibor 1M osiągnął maksymalny w tamtym okresie pułap 4,90 proc. Jeżeli ktoś zdecydował się zawrzeć umowę leasingu w 2010 ze zmiennym oprocentowaniem, to do połowy 2012 roku nieustannie rosły mu miesięczne raty.

Jednak w 2012 roku była już silna presja na obniżki stóp – w ten sposób wypowiadali się ekonomiści i analitycy rynków finansowych. Na FmLeasing.pl doradzaliśmy wówczas, że zawieranie umowy ze stałym oprocentowaniem będzie nieroztropne.

Pierwsza obniżka nastąpiła w październiku 2012, a kolejne miesiące przyniosły dalsze łagodzenie polityki monetarnej i w rezultacie obniżenie stóp procentowych do rekordowo niskiego w historii Polski poziomu.

Sytuacja w 2021 roku – stopy niskie, inflacja wysoka

Od 2020 roku stopy procentowe są bardzo niskie – podstawowa wynosi zaledwie 0,1 proc. Z drugiej strony od dość dawna Polska notuje sporą inflację. W normalnych czasach byłby to już wyraźny sygnał do podwyżek oprocentowania. Jednak w czasie pandemii banki centralne zachowują się dość niestandardowo pozwalając sobie na politykę ujemnych realnych stóp procentowych, aby pośrednio stymulować gospodarki swoich krajów.

W Polsce, gdzie związek NBP z rządem jest dość wyraźny, należy tym bardziej spodziewać się, że niskie stopy będą utrzymywane tak długo, jak tylko się da… (inflacja podnosi m.in. wpływy podatkowe do budżetu).

 Aktualizacja  Prawdopodobny scenariusz na lata 2021 - 2023/2024

Przewidywanie przyszłości wiąże się zawsze z ryzykiem, że prognozy okażą się nietrafione. Analitycy, którzy mają przecież duże doświadczenie, mylą się w swoich prognozach prawdopodobnie równie często, jak często uda im się przewidzieć coś prawidłowo.

Niemniej mimo wszystko swoje decyzje leasingowe warto opierać na przynajmniej jakichś przewidywaniach. Jeszcze w czerwcu, gdy zaktualizowaliśmy niniejszy artykuł, najczęściej wskazywanym scenariuszem było utrzymanie bardzo niskich stóp procentowych co najmniej do końca 2022 roku, a następnie ich stopniowy wzrost w ciągu 2023 roku do poziomu sprzed pandemii (główna stopa do marca 2020 r. wynosiła 1,5%).

Jednak w wakacje inflacja przyspieszyła do najwyższego od 20 lat poziomu (5,4% w sierpniu), więc z kręgów Rady Polityki Pieniężnej zaczęły płynąć sygnały, że już całkiem niedługo konieczne będzie zaostrzenie kursu. Także rząd w najnowszych założeniach budżetowych przyjął, że stopy procentowe w 2022 roku wzrosną do ok. 0,4% (przy 0,1% obecnie). Dlatego ponownie dokonaliśmy aktualizacji tego artykułu, w którym zakładamy, że pierwsza podwyżka nastąpi już w styczniu 2022 roku, po czym nastąpi seria kolejnych pięciu w ciągu dwóch lat do poziomu 1,5%.

Co jeszcze powinieneś wiedzieć?

Na FmLeasing.pl na potrzeby naszego Kalkulatora Leasingu każdego dnia monitorujemy poziom cenowy oferty firm leasingowych. Dzięki temu obserwujemy, że obecnie leasingodawcy, którzy mają w swojej ofercie także leasing “stały”, oferują go przeciętnie o 0,7 pkt proc. RRSO drożej od leasingu “zmiennego”. Jest to wartość uśredniona – najlepsze propozycje są droższe o ok. 0,5 pkt proc., a najsłabsze o nawet 0,9 pkt proc. Jak to się ma do spodziewanego wzrostu stóp o ok. 1,4 pkt proc. w ciągu dwóch lat? Zobaczysz to na poniższym przykładzie.

 Aktualizacja  Przykład: Leasing stały vs zmienny – wpływ podwyżki stóp na koszt całkowity

Zacznijmy od porównania oferty leasingów ze stałą i zmienną ratą uwzględniając uśrednioną różnicę w RRSO.

Leasing stały vs zmienny
dla różnicy 0,7 pkt proc. RRSO

Cena samochodu 100000 zł
Okres leasingu 48 miesięcy
Opłata wstępna 10%
Leasing Zmienny Stały
RRSO 3,3% 4,0%
Rata miesięczna 2004 zł 2032 zł
Koszt całkowity 106,19% 107,54%

Różnica w całkowitym koszcie leasingu wynosi 1350 zł dla auta kosztującego 100 tys. zł. Czy warto zapłacić o tyle więcej za święty spokój?

Zobaczmy jeszcze co stanie się, w przypadku wzrostu kosztów leasingu wg. stosunkowo mało optymistycznego scenariusza, w którym NBP zdecyduje się na pierwszą podwyżkę oprocentowania już na początku 2022 roku, a do końca 2023 r. stopy osiągną poziom sprzed pandemii.

Leasing stały vs zmienny (wzrost stóp do poziomu sprzed pandemii)
6 podwyżek stóp w okresie sty 2022 - sty 2024 r.

Cena samochodu 100000 zł
Okres leasingu 48 miesięcy
Opłata wstępna 10%
Leasing Zmienny Stały
Rata 1-2 (lis 2021 - gru 2021)
Stopa NBP na obecnym poziomie 0,1%
2004 zł 2032 zł
Rata 3-7 (sty 2022 - maj 2022)
I wzrost stóp do 0,25%
2010 zł 2032 zł
Rata 8-14 (cze 2022 - gru 2022)
II wzrost stóp do 0,40%
2015 zł 2032 zł
Rata 15-19 (sty 2023 - maj 2023)
III wzrost stóp do 0,75%
2025 zł 2032 zł
Rata 20-22 (cze 2023 - sie 2023)
IV wzrost stóp do 1,00%
2031 zł 2032 zł
Rata 23-26 (wrz 2023 - gru 2023)
V wzrost stóp do 1,25%
2037 zł 2032 zł
Rata 27-48 (sty 2024 - paź 2025)
VI wzrost stóp do 1,50%
2042 zł 2032 zł
Koszt całkowity 107,45% 107,54%

Wnioski: Leasing zmienny nadal tańszy nawet w przypadku powrotu stóp do poziomu sprzed pandemii

Jak widać, pomimo scenariusza, w którym stopy procentowe rosną aż o 1,4 pkt proc. w ciągu dwóch lat, leasing zmienny, który na starcie był o 0,7 pkt proc. RRSO tańszy od stałego nadal pozostanie sumarycznie tańszy w całym 4-letnim okresie.

Musisz pamiętać, że z każdym kolejnym miesiącem spłacasz nie tylko odsetki, ale także kapitał. Więc im później dojdzie do podwyżek stóp, tym łagodniejszy będzie wpływ tej zmiany na wysokość raty i całkowity koszt leasingu. Podobnie będzie, jeśli okres wzrostów zostanie rozłożony w dłuższym okresie, niż przyjęliśmy w naszym przykładzie.

Oczywiście możliwy jest także scenariusz, w którym podwyżki stóp nie zatrzymają się na poziomie 1,5%, tylko pójdą dalej albo będą wprowadzane szybciej. Ale nie można wykluczyć także odwrotnego, że stopy nie dobiją nawet do tego poziomu, ewentualnie zaczną ponownie spadać za jakiś czas. Tego obecnie nikt nie jest w stanie przewidzieć...

 Nowe  Ostrzegamy przed namawianiem na leasing ze stałą stopą!

Docierają do nas sygnały, że niektórzy „kreatywni” doradcy leasingowi (przede wszystkim pośrednicy, np.: w salonach) zaczęli już wykorzystywać szum medialny dotyczący wysokiej inflacji. Straszą klientów wizją rychłej podwyżki stóp i podsuwają rozwiązanie – leasing ze stałą stopą.

Wszystko byłoby nawet w porządku, gdyby nie fakt, że przedstawiają przy okazji bardzo drogą ofertę ”stałą”. Widujemy propozycje nawet o ponad 2 pkt proc. RRSO droższe od wariantu zmiennego. Jest to absurd - żadna dobra firma leasingowa nie stosuje obecnie aż tak dużej rozpiętości w oprocentowaniu oferty stałej i zmiennej. Za taką różnicą nie stoi nic więcej niż tylko dużo wyższa marża czyli prowizja dla handlowca lub pośrednika.

Dlatego ostrzegamy przed nabieraniem się na takie mało wyszukane techniki sprzedaży polegające na wykorzystywaniu strachu przed podwyżkami.

Porównaj warianty i podejmij rozsądną decyzję

Zastanawiając się nad wyborem oferty ze stałym oprocentowaniem, należy porównać ją z ofertą ze stopą zmienną tego samego leasingodawcy. Rzeczywisty koszt takich ofert można obliczyć przy pomocy naszego kalkulatora do porównywania ofert leasingu.

Oferty leasingu ze stałą i zmienną stopą możesz otrzymać także poprzez naszą Wyszukiwarkę Leasingu i wtedy w ramach bezpłatnej analizy sprawdzimy dla ciebie także poziom RRSO i nie tylko.

W tej chwili możesz ostrożnie przyjąć, że planując 2-3-letni okres finansowania prawdopodobnie lepszym rozwiązaniem będzie wybór leasingu zmiennego. Przy okresie 4-5-letnim wybór oferty stałej może być sensowny jeśli różnica w RRSO w porównaniu ze stałą nie będzie większa niż 0,5-0,7 pkt proc.
Oczywiście podkreślamy, że to nadal są tylko prognozy...

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.9411764705882 1 1 1 1 1 4.94 (17)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze leasingu

Użytkownicy Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatną analizę otrzymanych ofert i warunków umów, co bardzo ułatwia wybór leasingu i pozwala uniknąć poważnych błędów. Sprawdź jak >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Nowy samochód osobowy w fabryceAuto Leasing

Warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych u polskich leasingodawców - ten rodzaj finansowania oferuje 22 z nich. Informacja o wariantach, procedurach, okresach finansowania, wysokości wymaganego udziału własnego itp.


Mężczyzna analizujący dokumenty przed komputeremMegaporadnik: Umiejętny wybór oferty leasingu

Wszystkie niezbędne rady dla zamierzających zawrzeć umowę leasingu w jednym miejscu. Zapoznanie i zastosowanie się do nich umożliwi wybór korzystnej i dobrze dobranej oferty i firmy leasingowej, a także pozwoli uniknąć kosztownych błędów.


Wypadek dwóch samochodówUbezpieczenie GAP w leasingu

Ile powinno kosztować ubezpieczenie GAP? Gdzie można je wykupić? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy i czy w ogóle warto ubezpieczać samochód?


Drewniany samochód zabawkaJak zacząć jeździć samochodem o połowę droższym w ciągu 3 lat?

Weź samochód w leasing, wykup go i sprzedaj. Kolejny będziesz mógł wziąć nawet o połowę droższy nie płacąc więcej za ratę. Sprawdź jak…


Kalkulator i arkuszJak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Osoby fizyczne prowadzące działalność lub wspólnicy w spółce cywilnej mogą wykupić przedmiot leasingu (najczęściej auto osobowe) prywatnie i dzięki temu uniknąć podatku przy jego dalszej odsprzedaży.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje ponad 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl