< powrót - Poradnik leasingowy

Zebraliśmy tu nasze publikacje i porady dotyczące ubezpieczeń przedmiotów leasingu (głównie pojazdów) oraz likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań. Linki do nich znajdziecie poniżej, jednak zaczniemy od odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania.

Porównaj koszt pakietu OC i AC

Chcesz sprawdzić cenę OC i AC konkurencyjną do polisy swojego leasingodawcy?
Multiagencja współpracująca z FmLeasing.pl przedstawi Ci ofertę ubezpieczenia leasingowanego pojazdu.

Ubezpieczenie – odpowiedzi na podstawowe pytania

Czy przedmiot leasingu musi być ubezpieczony i w jakim zakresie?

Tak. Poza wymaganym przez prawo obowiązkowym ubezpieczeniem OC, przedmiot leasingu musi być także ubezpieczony od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (np.: kradzieży). W przypadku pojazdów będzie to autocasco, a w przypadku maszyn i urządzeń ubezpieczenia majątkowe dla nich właściwe. Co więcej, leasingodawca, który jest prawnym właścicielem przedmiotu, najczęściej wymaga, aby ubezpieczenie było odpowiedniej jakości. Oznacza to, że firmy leasingowe unikają współpracy z ubezpieczycielami o wątpliwej reputacji (w praktyce mają listy preferowanych ubezpieczycieli) oraz wymagają, aby polisa pozbawiona była różnego rodzaju wyłączeń i ograniczeń, np.: musi być zniesiony udział własny, franszyzy, konieczny jest serwisowy sposób rozliczenia szkody.

Kto płaci za ubezpieczenie przedmiotu leasingu? Korzystający czy finansujący?

Za ubezpieczenie przedmiotu leasingu ostatecznie zawsze płaci korzystający. Niezależnie od tego czy to finansujący ubezpieczył przedmiot – wtedy refakturuje koszt na leasingobiorcę czy też zezwolił korzystającemu samodzielnie wybrać ubezpieczyciela – wtedy leasingobiorca opłaca składkę bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Czy ubezpieczenie może być rozłożone na raty?

Tak, ale to wszystko zależy od konkretnej firmy leasingowej i jej polityki w tym zakresie. Są firmy, które umożliwiają nawet zawarcie kosztu ubezpieczenia w ratach leasingowych co, nawiasem mówiąc, nie zawsze jest korzystne. Są takie, które umożliwiają opłacenie rocznej składki, np.: w czterech lub dwóch ratach. Jednak rozbicie na raty jest możliwe pod warunkiem, że leasingobiorca skorzysta z polisy wykupionej za pośrednictwem leasingodawcy.

Jeśli leasingobiorca zdecyduje się skorzystać z ubezpieczenia znalezionego we własnym zakresie, to zdecydowana większość leasingodawców wymaga, aby taka składka była opłacona jednorazowo za cały rok z góry.

Kto wybiera ubezpieczyciela? Czy leasingobiorca ma wpływ na wybór oferty?

Leasingobiorca zazwyczaj ma wpływ, a nawet powinien mieć wpływ na wybór ubezpieczyciela, jego oferty. Jednak większość firm leasingowych preferuje, żeby korzystający decydował się na wybór ubezpieczenia z ich oferty i w tym celu stosują zachęty, np.:

  • obniżają koszt samego leasingu jeśli leasingobiorca wybierze finansowanie wraz z ubezpieczeniem oferowanym przez leasingodawcę
  • oferują dodatkowe wsparcie przy likwidacji szkód
  • nie naliczają lub naliczają w niższej wysokości opłaty manipulacyjne związane, np.: z likwidacją szkody, wystawieniem upoważnienia do odbioru odszkodowania itd.

Niestety poza zachętami stosowane są także "zniechęcacze", mające za zadanie odwieźć leasingobiorcę od skorzystania z innego ubezpieczenia niż leasingodawcy:

  • naliczane są opłaty za wydanie pozwolenia na skorzystanie z ubezpieczenia obcego (zazwyczaj około 200 – 300 zł rocznie)
  • leasingodawcy mają ograniczone listy ubezpieczycieli, których akceptują, co w praktyce oznacza, że nie da się skorzystać z budżetowych polis typu direct

Jak mają się wypracowane zniżki do leasingu? Czy są brane pod uwagę?

Często tak, choć nie jest to regułą. Mimo że właścicielem i ubezpieczonym jest firma leasingowa, to wielu ubezpieczycieli jest skłonna wziąć pod uwagę historię szkodową korzystającego i zaproponować dodatkowe zniżki za bezszkodową historię ubezpieczenia.

Niestety nie da się wypracować lub zwiększyć zniżek w samym okresie leasingu, bo leasingobiorca nie jest właścicielem samochodu czy innego przedmiotu.

Nie działa to jednak w drugą stronę – szkody w trakcie leasingu mogą spowodować podwyższenie składki za kolejny okres, ale mogą być także odnotowane w UFG. Jednak nie ma na to reguły, gdyż wszystko zależy od oferty i polityki danego ubezpieczyciela i leasingodawcy.

Jakie są sposoby na obniżenie kosztów ubezpieczenia przy leasingu?

1. Wybierz dobrego leasingodawcę

Należy wybierać finansowanie w dobrych firmach leasingowych, które umożliwiają negocjowanie kosztów polisy oraz mają względnie liberalne podejście do korzystania przez leasingobiorcę z własnego ubezpieczenia (np.: nie naliczają wysokich opłat za ubezpieczenie obce i nie stosują procedur i terminów, które bardzo utrudniają skorzystanie z „własnej” polisy).

2. Sprawdź datę wykupu na koniec umowy

Podpisując umowę leasingu, warto sprawdzić, kiedy dokładnie ona się kończy. Ważne jest to, żeby umowa kończyła się wcześniej niż ostatnia polisa. W przeciwnym razie możemy być zmuszeni do wykupienia polisy narzuconej przez leasingodawcę dosłownie na kilka dni przed wykupem – co jest uciążliwe i kosztowne. Dlatego warto wybierać warianty leasingu z ilością, np.: 35 rat zamiast 36 i odpowiednio 47 zamiast 48, 59 zamiast 60 itd. Jest wtedy większa szansa, że wykup nastąpi przed końcem obowiązywania ubezpieczenia i nie „wdepnie się” w konieczność jego kontynuacji.

3. Zainteresuj się warunkami kontynuacji na kolejne lata

Przy kontynuacji ubezpieczenia w trakcie leasingu należy odpowiednio wcześnie – najlepiej na około miesiąc przed upłynięciem terminu obowiązującej polisy – rozejrzeć się na rynku i porównać stawki ubezpieczeń oraz negocjować koszt polisy zaproponowanej przez leasingodawcę. Jeśli przegapimy terminy, to jesteśmy na łasce finansującego, a ci mniej etyczni potrafią wtedy „zaproponować” bardzo drogą kontynuację. Szczegółowo opisujemy to w jednym z poradników, do którego link znajduje się niżej.

4. Przemyśl rozkładanie ubezpieczenia na raty (dochodzi VAT)

Ubezpieczenie rozłożone na raty, a tym bardziej doliczone do leasingu, powoduje konieczność doliczenia 23% VAT – gdyż jest to wtedy usługa finansowa objęta taką właśnie stawką. Tymczasem ubezpieczenie opłacane jednorazowo jest zwolnione z VAT, więc mamy mniej do zapłacenia, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych (można odliczyć tylko 50% VAT) lub przedsiębiorców „nievatowców”, którzy tym samym zapłacą sporo więcej za ubezpieczenie.

Porównaj koszt pakietu OC i AC

Chcesz sprawdzić cenę OC i AC konkurencyjną do polisy swojego leasingodawcy?
Multiagencja współpracująca z FmLeasing.pl przedstawi Ci ofertę ubezpieczenia leasingowanego pojazdu.

Likwidacja szkody – odpowiedzi na podstawowe pytania

Kto i gdzie likwiduje szkodę (np.: komunikacyjną) w przedmiocie leasingu?

Leasingobiorca jest zobowiązany do naprawienia uszkodzonego przedmiotu i z reguły to on ją likwiduje tak, jakby był właścicielem – na tę okoliczność otrzyma upoważnienie od finansującego, którego także musi poinformować o fakcie jej zaistnienia. Korzystający może także dowolnie wybrać warsztat, z tym zastrzeżeniem, że szkoda musi być rozliczona w wariancie serwisowym (odpada kosztorysowy).

Wielu leasingodawców oferuje także programy wsparcia likwidacji szkód, wówczas to finansujący przejmuje na siebie ciężar naprawy uszkodzonego przedmiotu. Takie rozwiązanie jest standardowo stosowane w przypadku full services leasingu (wynajmu długoterminowego).

Do kogo trafia odszkodowanie? Do leasingobiorcy czy leasingodawcy?

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie trafia do leasingodawcy, który rozlicza umowę i pobiera należną sobie kwotę (przede wszystkim pozostały do spłaty kapitał), a nadwyżkę przekazuje korzystającemu.

Odszkodowanie z tytułu szkody częściowej, po uzyskaniu upoważnienia od leasingodawcy trafia na konto korzystającego lub bezpośrednio na konto warsztatu dokonującego naprawy.

Czy szkody komunikacyjne podczas leasingu odnotowywane są w historii szkodowej w UFG?

Szkody w trakcie leasingu mogą spowodować podwyższenie składki za kolejny okres, ale mogą być także odnotowane w UFG. Jednak nie ma na to reguły, gdyż wszystko zależy od oferty i polityki danego ubezpieczyciela i leasingodawcy.

Co się dzieje w przypadku szkody całkowitej?

W przypadku powstania szkody całkowitej umowa leasingu wygasa i zostanie rozliczona. Finansujący będzie wymagał od korzystającego zapłaty pozostałych do końca umowy zdyskontowanych rat leasingu. Należność ta zostanie pomniejszona o wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie. W przypadku, gdy odszkodowanie przewyższy kwotę należną leasingodawcy, to nadwyżka zostanie przekazana korzystającemu. Dobrą ochroną „przed” szkodą całkowitą jest ubezpieczenie GAP (chroni przed utratą wartości przedmiotu). Likwidację szkód całkowitych oraz ubezpieczenia GAP opisujemy w poradnikach, do których linkujemy poniżej.

Ubezpieczenia i szkody – lista artykułów i poradników

O ubezpieczeniach i szkodach piszemy także w dziale Trwający leasing - sprawy, formalności, procedury odowiadając m.in. na pytania:

  • Utraciłem kluczyki do samochodu? Czy muszę to zgłosić finansującemu?
  • Czy mogę uzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej po zakończeniu leasingu?
  • Czy mogę przepisać polisę na siebie po wykupieniu przedmiotu z leasingu?
  • Czy mogę zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy leasingowej?
  • Kto wypowiada polisę OC? Korzystający czy finansujący?

Zapytaj na forum

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Przejdź do działu forum Ubezpieczenia i szkody > Odpowiedzi i pomocy udzielają eksperci z branży 24h / 7 dni w tygodniu.

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

5 1 1 1 1 1 5.00 (4)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Aktualności dotyczące ubezpieczeń i leasingu

Leasingobiorcy martwcie się sami – rząd nadal nie dostrzega problemu zaniżania VAT w odszkodowaniach z OC sprawcy

Rząd nadal nie widzi konieczności przeprowadzenia zmian legislacyjnych, które unormowałaby kwestię wypłaty odszkodowań z OC na rzecz leasingobiorców. Chodzi o sprawę zaniżania odszkodowań o VAT. Sprawę opisujemy szczegółowo w artykułach: Odszkodowanie z OC sprawcy bez VAT. Co musi wiedzieć leasingobiorca? oraz VAT w odszkodowaniach OC. Stanowisko ubezpieczycieli i Rzecznika Finansowego. Ministerstwa finansów i sprawiedliwości negatywnie odpowiedziały na argumenty zawarte w interpelacji posła Piotra Króla. Szczegóły: Interpelacja poselska nr 29934 z 2019 roku

15 kwi 2019, 11:10

Ubezpieczenie OC, AC, GAP a nowe zasady podatkowe

Ubezpieczenia obowiązkowe (OC) nie będą objęte limitem, natomiast dobrowolne (AC, GAP) można będzie zaliczać w koszty proporcjonalnie do limitu 150 tys. zł. Więcej w artykule: Wszystko o zmianach podatkowych w leasingu, amortyzacji i kosztach samochodów osobowych od 2019

05 gru 2018, 14:31

VAT w odszkodowaniach OC. Stanowisko ubezpieczycieli i Rzecznika Finansowego

Zgodnie z zapowiedzią wracamy z tematem odszkodowań OC zaniżanych o VAT, co dotkliwie odczuwają leasingobiorcy niebędący płatnikami podatku od towarów i usług lub odliczający jego połowę (samochody osobowe). Wiemy, jakie jest obecne stanowisko Rzecznika Finansowego, przygotowaliśmy także „czerwoną” listę ubezpieczycieli stosujących ten proceder, ale także „zieloną” ujmującą te firmy, które naszym zdaniem postępują zgodnie z logiką i zasadami fair-play. Szczegóły: VAT w odszkodowaniach OC. Stanowisko ubezpieczycieli i Rzecznika Finansowego

24 maj 2018, 16:05

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Mężczyzna pokazuje zawartość IphonaAuto Leasing

Warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych u polskich leasingodawców - ten rodzaj finansowania oferuje 27 z nich. Informacja o wariantach, procedurach, okresach finansowania, wysokości wymaganego udziału własnego itp.


Mężczyzna analizujący dokumentyMegaporadnik: Umiejętny wybór oferty leasingu

Wszystkie niezbędne rady dla zamierzających zawrzeć umowę leasingu w jednym miejscu. Zapoznanie i zastosowanie się do nich umożliwi wybór korzystnej i dobrze dobranej oferty i firmy leasingowej, a także pozwoli uniknąć kosztownych błędów.


Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl