Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Przednia część białego samochodu uszkodzona w wyniku stłuczki ze zbitym reflektorem

Ubezpieczenie w leasingu to złożony temat, który wymaga dokładnego omówienia. Dlatego zebraliśmy tu nasze publikacje i porady dotyczące ubezpieczeń przedmiotów leasingu (głównie pojazdów) oraz likwidacji szkód i wypłaty odszkodowań. Interesują Cię koszty ubezpieczenia w leasingu, a może zastanawiasz się, co dzieje się ze szkodą całkowitą w przypadku korzystania z leasingu? Jesteś w dobrym miejscu. Linki do informacji znajdują się poniżej, a zaczynamy od odpowiedzi na najbardziej podstawowe pytania. Dowiesz się, jakie ubezpieczenie samochodu w leasingu wybrać, czy warto wykupić ubezpieczenie GAP, a także jakie istnieją sposoby obniżenia kosztów ubezpieczenia.

Ubezpieczenie – odpowiedzi na podstawowe pytania

Czy przedmiot leasingu musi być ubezpieczony i w jakim zakresie?

Tak. Poza wymaganym przez prawo obowiązkowym ubezpieczeniem OC, przedmiot leasingu musi być także ubezpieczony od ryzyka uszkodzenia, zniszczenia i utraty (np.: kradzieży). W przypadku pojazdów będzie to autocasco, a w przypadku maszyn i urządzeń ubezpieczenia majątkowe dla nich właściwe. Co więcej, leasingodawca, który jest prawnym właścicielem przedmiotu, najczęściej wymaga, aby ubezpieczenie było odpowiedniej jakości. Oznacza to, że firmy leasingowe unikają współpracy z ubezpieczycielami o wątpliwej reputacji (w praktyce mają listy preferowanych ubezpieczycieli) oraz wymagają, aby polisa pozbawiona była różnego rodzaju wyłączeń i ograniczeń, np.: musi być zniesiony udział własny, franszyzy, konieczny jest serwisowy sposób rozliczenia szkody.

Kto płaci za ubezpieczenie przedmiotu leasingu? Korzystający czy finansujący?

Za ubezpieczenie przedmiotu leasingu ostatecznie zawsze płaci korzystający. Niezależnie od tego czy to finansujący ubezpieczył przedmiot – wtedy refakturuje koszt na leasingobiorcę czy też zezwolił korzystającemu samodzielnie wybrać ubezpieczyciela – wtedy leasingobiorca opłaca składkę bezpośrednio do ubezpieczyciela.

Czy ubezpieczenie może być rozłożone na raty?

Tak, ale to wszystko zależy od konkretnej firmy leasingowej i jej polityki w tym zakresie. Są firmy, które umożliwiają nawet zawarcie kosztu ubezpieczenia w ratach leasingowych co, nawiasem mówiąc, nie zawsze jest korzystne. Są takie, które umożliwiają opłacenie rocznej składki, np.: w czterech lub dwóch ratach. Jednak rozbicie na raty jest możliwe pod warunkiem, że leasingobiorca skorzysta z polisy wykupionej za pośrednictwem leasingodawcy.

Jeśli leasingobiorca zdecyduje się skorzystać z ubezpieczenia znalezionego we własnym zakresie, to zdecydowana większość leasingodawców wymaga, aby taka składka była opłacona jednorazowo za cały rok z góry.

Kto wybiera ubezpieczyciela? Czy leasingobiorca ma wpływ na wybór oferty?

Leasingobiorca zazwyczaj ma wpływ, a nawet powinien mieć wpływ na wybór ubezpieczyciela, jego oferty. Jednak większość firm leasingowych preferuje, żeby korzystający decydował się na wybór ubezpieczenia z ich oferty i w tym celu stosują zachęty, np.:

  • obniżają koszt samego leasingu jeśli leasingobiorca wybierze finansowanie wraz z ubezpieczeniem oferowanym przez leasingodawcę
  • oferują dodatkowe wsparcie przy likwidacji szkód
  • nie naliczają lub naliczają w niższej wysokości opłaty manipulacyjne związane, np.: z likwidacją szkody, wystawieniem upoważnienia do odbioru odszkodowania itd.

Niestety poza zachętami stosowane są także "zniechęcacze", mające za zadanie odwieźć leasingobiorcę od skorzystania z innego ubezpieczenia niż leasingodawcy:

  • naliczane są opłaty za wydanie pozwolenia na skorzystanie z ubezpieczenia obcego (zazwyczaj około 200 – 300 zł rocznie)
  • leasingodawcy mają ograniczone listy ubezpieczycieli, których akceptują, co w praktyce oznacza, że nie da się skorzystać z budżetowych polis typu direct

Jak mają się wypracowane zniżki do leasingu? Czy są brane pod uwagę?

Często tak, choć nie jest to regułą. Mimo że właścicielem i ubezpieczonym jest firma leasingowa, to wielu ubezpieczycieli jest skłonna wziąć pod uwagę historię szkodową korzystającego i zaproponować dodatkowe zniżki za bezszkodową historię ubezpieczenia.

Niestety nie da się wypracować lub zwiększyć zniżek w samym okresie leasingu, bo leasingobiorca nie jest właścicielem samochodu czy innego przedmiotu.

Nie działa to jednak w drugą stronę – szkody w trakcie leasingu mogą spowodować podwyższenie składki za kolejny okres, ale mogą być także odnotowane w UFG. Jednak nie ma na to reguły, gdyż wszystko zależy od oferty i polityki danego ubezpieczyciela i leasingodawcy.

Jakie są sposoby na obniżenie kosztów ubezpieczenia przy leasingu?

Fioletowy nr 1Wybierz dobrego leasingodawcę

Należy wybierać finansowanie w dobrych firmach leasingowych, które umożliwiają negocjowanie kosztów polisy oraz mają względnie liberalne podejście do korzystania przez leasingobiorcę z własnego ubezpieczenia (np.: nie naliczają wysokich opłat za ubezpieczenie obce i nie stosują procedur i terminów, które bardzo utrudniają skorzystanie z „własnej” polisy).

Fioletowy nr 2Sprawdź datę wykupu na koniec umowy

Podpisując umowę leasingu, warto sprawdzić, kiedy dokładnie ona się kończy. Ważne jest to, żeby umowa kończyła się wcześniej niż ostatnia polisa. W przeciwnym razie możemy być zmuszeni do wykupienia polisy narzuconej przez leasingodawcę dosłownie na kilka dni przed wykupem – co jest uciążliwe i kosztowne. Dlatego warto wybierać warianty leasingu z ilością, np.: 35 rat zamiast 36 i odpowiednio 47 zamiast 48, 59 zamiast 60 itd. Jest wtedy większa szansa, że wykup nastąpi przed końcem obowiązywania ubezpieczenia i nie „wdepnie się” w konieczność jego kontynuacji.

Fioletowy nr 3Zainteresuj się warunkami kontynuacji na kolejne lata

Przy kontynuacji ubezpieczenia w trakcie leasingu należy odpowiednio wcześnie – najlepiej na około miesiąc przed upłynięciem terminu obowiązującej polisy – rozejrzeć się na rynku i porównać stawki ubezpieczeń oraz negocjować koszt polisy zaproponowanej przez leasingodawcę. Jeśli przegapimy terminy, to jesteśmy na łasce finansującego, a ci mniej etyczni potrafią wtedy „zaproponować” bardzo drogą kontynuację. Szczegółowo opisujemy to w jednym z poradników, do którego link znajduje się niżej.

Fioletowy nr 4Przemyśl rozkładanie ubezpieczenia na raty (dochodzi VAT)

Ubezpieczenie rozłożone na raty, a tym bardziej doliczone do leasingu, powoduje konieczność doliczenia 23% VAT – gdyż jest to wtedy usługa finansowa objęta taką właśnie stawką. Tymczasem ubezpieczenie opłacane jednorazowo jest zwolnione z VAT, więc mamy mniej do zapłacenia, co ma znaczenie zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych (można odliczyć tylko 50% VAT) lub przedsiębiorców „nievatowców”, którzy tym samym zapłacą sporo więcej za ubezpieczenie.

Porównaj koszt pakietu OC i AC w leasingu

Oszczędzaj na ubezpieczeniu! Sprawdź składkę konkurencyjną do polisy leasingodawcy

Czy warto wykupić ubezpieczenie GAP?

Nie wiesz co to jest GAP? Jest to ubezpieczenie nieobowiązkowe, które w przypadku szkody całkowitej umożliwia uzyskanie dodatkowego odszkodowania, pokrywającego stratę finansową wynikającą z utraty wartości samochodu. Może uratować sytuację w przypadku, gdy, np.: skradziony samochód był przedmiotem leasingu. Skomplikowane? Wszystko dokładnie opisujemy w naszym poradniku Ubezpieczenie GAP w leasingu. Ubezpieczenie to można wykupić u leasingodawcy, z którym zawierana jest umowa leasingu (wygodniejsza opcja) lub dokupić na własną rękę (tańsza opcja).

Poznaj lepszy i tańszy GAP

Kup GAP Fakturowy w niższej Cenie. Nie przepłacaj u Leasingodawcy lub Dealera

Likwidacja szkody – odpowiedzi na podstawowe pytania

Kto i gdzie likwiduje szkodę (np.: komunikacyjną) w przedmiocie leasingu?

Leasingobiorca jest zobowiązany do naprawienia uszkodzonego przedmiotu i z reguły to on ją likwiduje tak, jakby był właścicielem – na tę okoliczność otrzyma upoważnienie od finansującego, którego także musi poinformować o fakcie jej zaistnienia. Korzystający może także dowolnie wybrać warsztat, z tym zastrzeżeniem, że szkoda musi być rozliczona w wariancie serwisowym (odpada kosztorysowy).

Wielu leasingodawców oferuje także programy wsparcia likwidacji szkód, wówczas to finansujący przejmuje na siebie ciężar naprawy uszkodzonego przedmiotu. Takie rozwiązanie jest standardowo stosowane w przypadku full services leasingu (wynajmu długoterminowego).

Do kogo trafia odszkodowanie? Do leasingobiorcy czy leasingodawcy?

W przypadku szkody całkowitej odszkodowanie trafia do leasingodawcy, który rozlicza umowę i pobiera należną sobie kwotę (przede wszystkim pozostały do spłaty kapitał), a nadwyżkę przekazuje korzystającemu.

Odszkodowanie z tytułu szkody częściowej, po uzyskaniu upoważnienia od leasingodawcy trafia na konto korzystającego lub bezpośrednio na konto warsztatu dokonującego naprawy.

Czy szkody komunikacyjne podczas leasingu odnotowywane są w historii szkodowej w UFG?

Szkody w trakcie leasingu mogą spowodować podwyższenie składki za kolejny okres, ale mogą być także odnotowane w UFG. Jednak nie ma na to reguły, gdyż wszystko zależy od oferty i polityki danego ubezpieczyciela i leasingodawcy.

Co się dzieje w przypadku szkody całkowitej?

W przypadku powstania szkody całkowitej umowa leasingu wygasa i zostanie rozliczona. Finansujący będzie wymagał od korzystającego zapłaty pozostałych do końca umowy zdyskontowanych rat leasingu. Należność ta zostanie pomniejszona o wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie. W przypadku, gdy odszkodowanie przewyższy kwotę należną leasingodawcy, to nadwyżka zostanie przekazana korzystającemu. Dobrą ochroną „przed” szkodą całkowitą jest ubezpieczenie GAP (chroni przed utratą wartości przedmiotu). Likwidację szkód całkowitych oraz ubezpieczenia GAP opisujemy w poradnikach, do których linkujemy poniżej.

Oszczędź na ubezpieczeniach i uniknij kosztownych błędów

Ubezpieczenia i szkody – pozostałe poradniki

O ubezpieczeniach i szkodach piszemy także w dziale Trwający leasing - sprawy, formalności, procedury odowiadając m.in. na pytania:

  • Utraciłem kluczyki do samochodu? Czy muszę to zgłosić finansującemu?
  • Czy mogę uzyskać zwrot składki ubezpieczeniowej po zakończeniu leasingu?
  • Czy mogę przepisać polisę na siebie po wykupieniu przedmiotu z leasingu?
  • Czy mogę zmienić ubezpieczyciela w trakcie trwania umowy leasingowej?
  • Kto wypowiada polisę OC? Korzystający czy finansujący?

Zapytaj na forum

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie? Przejdź do działu forum Ubezpieczenia i szkody > Odpowiedzi i pomocy udzielają eksperci z branży 24h / 7 dni w tygodniu.

5 1 1 1 1 1 5.00 (17)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

Skontaktuj się z najlepiej ocenianymi leasingodawcami,
otrzymaj od nich oferty leasingu
i w prosty sposób wybierz tańsze finansowanie

Aktualności dotyczące ubezpieczeń i leasingu

Doradztwo w zakresie GAP. Bezpłatne Konsultacje

19 sty 2024, 16:55

W FmLeasing.pl rozumiemy, że wybór i zakup dobrego ubezpieczenia GAP może być wyzwaniem. Dlatego oferujemy możliwość skorzystania z naszego doświadczenia poprzez konsultację telefoniczna lub e-mailową. Zapraszamy Cię do bezpłatnej konsultacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących oferty GAP, zakresu ochrony czy likwidacji szkód: Konsultacja GAP

Czy Ubezpieczenie GAP Jest Dla Ciebie? Czy warto je kupić?

10 sty 2024, 15:55

Rozważasz zakup ubezpieczenia GAP, ale masz wątpliwości, czy jest ono dla Ciebie? Czy opłaca Ci się za nie dodatkowo zapłacić i czy w ogóle warto zawracać sobie głowę tego typu ochroną? Zapoznaj się z naszym kolejnym i najnowszym poradnikiem na temat GAP. Czytaj dalej…

Najczęściej kradzione auta w latach 2020-2022 – wskaźnik ryzyka

23 lut 2023, 15:40

Czy wiesz, że blisko 40% kradzionych samochodów ma nie więcej niż 3 lata w chwili zdarzenia? Praktycznie każdy model auta został skradziony w minionych trzech latach, jednak niektóre marki samochodów są zdecydowanie bardziej narażone na kradzież. Sprawdź nasz wskaźnik ryzyka i listę najczęściej kradzionych marek i modeli: Najczęściej kradzione auta w latach 2020-2022 – wskaźnik ryzyka

Jak oszczędzać na ubezpieczeniach w leasingu?

12 lip 2022, 14:30

Ubezpieczenie stanowi istotną część budżetu przeznaczanego na utrzymanie samochodu, tym bardziej, że w przypadku leasingu niezbędne jest wykupienie OC + Autocasco, a dodatkowo — dla lepszej ochrony — warto skorzystać także z GAP. Ceny ubezpieczeń potrafią się różnić od siebie znacząco i bardzo łatwo jest za nie przepłacić. Poznaj sposoby oszczędzania na ubezpieczeniach przy korzystaniu z leasingu. Dowiedz się więcej…

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Nowy samochód osobowy w fabryceAuto Leasing

Warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych u polskich leasingodawców - ten rodzaj finansowania oferuje 22 z nich. Informacja o wariantach, procedurach, okresach finansowania, wysokości wymaganego udziału własnego itp.


Mężczyzna analizujący dokumenty przed komputeremMegaporadnik: Umiejętny wybór oferty leasingu

Wszystkie niezbędne rady dla zamierzających zawrzeć umowę leasingu w jednym miejscu. Zapoznanie i zastosowanie się do nich umożliwi wybór korzystnej i dobrze dobranej oferty i firmy leasingowej, a także pozwoli uniknąć kosztownych błędów.


Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl