Szkoda całkowita przedmiotu leasingu

Kradzież lub inny rodzaj szkody całkowitej samochodu osobowego rodzi zawsze negatywne skutki finansowe dla poszkodowanego niezależenie od tego, czy auto zostało kupione za gotówkę, na kredyt, czy wzięte w leasing. Wszystko przez to, że standardowe odszkodowanie z ubezpieczenia AC opiewa jedynie na wartość rynkową pojazdu w dniu powstania szkody. Natomiast ubezpieczenie GAP umożliwia uzyskanie dodatkowego odszkodowania, które pokryje stratę finansową wynikającą z utraty wartości samochodu.

KRÓTKO: Czego dowiesz się z tego artykułu?

W przypadku szkody całkowitej ubezpieczenie GAP wraz z AC umożliwia uzyskanie odszkodowania w wysokości nawet 100% ceny samochodu z dnia jego zakupu. Ubezpieczenie to można wykupić u leasingodawcy, z którym zawierana jest umowa leasingu. Koszt GAP doliczany jest do raty leasingowej i nie powinien przekraczać 0,06 - 0,07% wartości samochodu miesięcznie (czyli 0,72 - 0,84% rocznie). Niektórzy leasingodawcy sprzedają GAP znacznie drożej – należy unikać ich oferty. Przed zawarciem polisy GAP należy sprawdzić: koszt, rodzaj i sumę oferowanego ubezpieczenia, czy chroniona jest wartość netto/brutto auta, okres obowiązywania polisy oraz kto będzie beneficjentem odszkodowania (korzystający czy finansujący).

Spis treści

Co to jest ubezpieczenie GAP?

GAP (z angielskiego Guaranteed Asset Protection bądź Guaranteed Auto Protection) jest ubezpieczeniem straty finansowej powstałej z chwilą powstania szkody całkowitej samochodu. W przypadku zaistnienia kradzieży lub szkody całkowitej GAP pokrywa stratę związaną z utratą wartości pojazdu w czasie. Ma to duże znaczenie w przypadku samochodów finansowanych leasingiem, ponieważ w niesprzyjających okolicznościach może okazać się, że wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie AC z trudem pokryje pozostałe do spłaty zobowiązania wobec firmy leasingowej.

W uproszczeniu: Odszkodowanie AC pokrywa wartość rynkową samochodu, a GAP wypłaca dodatkowe odszkodowanie pokrywające utratę wartości auta w czasie. Dlatego w każdym momencie leasingu możliwe jest uzyskanie odszkodowania w wysokości nawet 100% ceny pojazdu z dnia jego zakupu.

Ochrona i odszkodowanie Autocasco + GAP

Wykres sumy odszkodowania Autocasco i GAP

Trzy rodzaje: fakturowy, finansowy, indeksowy

Można wyróżnić trzy rodzaje ochrony GAP. Najczęściej spotykanym jest GAP fakturowy. Ubezpieczenie to pokrywa różnicę pomiędzy wartością rynkową pojazdu w dniu szkody (pokrywaną przez Autocasco) a wartością samochodu w dniu zakupu. Innymi słowy, mając wykupione Autocasco i GAP powinniśmy otrzymać kwotę odszkodowania równą cenie nowego samochodu.

Kolejnym jest GAP indeksowy (procentowy). Wówczas otrzymuje się procentowo określoną dopłatę liczoną od wypłaconej sumy odszkodowania z tytułu Autocasco. Może to być przykładowo dodatkowe 15 czy 20%. Jest to ciekawe rozwiązanie w przypadku leasingu, gdzie takie odszkodowanie może umożliwić wniesienie udziału własnego (czynszu inicjalnego) na kolejną umowę leasingu nowego samochodu.

Trzecim rodzajem jest GAP finansowy, wykorzystywany jako ochrona umów leasingu i kredytów bankowych. Sprawdza się, gdy odszkodowanie AC nie pokryje pozostałego do spłaty kredytu bądź zobowiązania z tytułu umowy leasingu.

GAP w ofercie leasingodawców

Obecnie ubezpieczenie GAP oferuje praktycznie każda firma leasingowa jako nieobowiązkową usługę dodatkową. Podpisując umowę leasingu samochodu, można jednocześnie zawrzeć polisę GAP refinansowaną przez leasingodawcę. Oznacza to, że składka za ubezpieczenie jest rozłożona na raty i doliczona do każdej miesięcznej raty leasingowej.

Ile kosztuje GAP?

Koszt ubezpieczenia GAP nie jest duży, a przynajmniej nie powinien być. Bo trzeba tu koniecznie przypomnieć, że leasingodawcy czerpią dodatkowe dochody z oferowanych przez siebie ubezpieczeń oraz usług i niestety niektórzy z nich potrafią sobie doliczyć dużą marżę do tego ubezpieczenia. Dlatego porównując i negocjując warunki finansowania, koniecznie należy zwracać uwagę na koszt oferowanego przez leasingodawcę GAP.

Oczywiście wysokość składki GAP zależy przede wszystkim od wartości samochodu. Przez kilka miesięcy dość wnikliwie monitorowaliśmy ofertę firm leasingowych pod kątem kosztów proponowanego przez nich ubezpieczenia GAP dla samochodów osobowych. Okazało się, że przeciętna rynkowa cena GAP wynosi 0,07% wartości samochodu miesięcznie. Oznacza to, że w przypadku auta osobowego o wartości 80 tys. złotych, leasingodawcy doliczają do każdej miesięcznej raty leasingowej przeciętnie kwotę 56 złotych za GAP.

Przeciętny rynkowy koszt GAP dla samochodu kosztującego 80 tys. zł

Miesięczna rata GAP 0,07% 56 zł
Rocznie 0,84% 672 zł
Przez 2 lata leasingu 1,68% 1 344 zł
Przez 3 lata leasingu 2,52% 2 016 zł
Przez 4 lata leasingu 3,36% 2 688 zł
Przez 5 lat leasingu 4,20% 3 360 zł

Taki GAP wybieraj...

Jednak dobre firmy leasingowe raczej nie przekraczają stawki na poziomie 0,05 - 0,06% miesięcznie. Dlatego rekomendujemy, żeby poszukując leasingu i negocjując warunki, ograniczać swój wybór do firm leasingowych, które nie przekraczają tego poziomu. Jak to się przekładka na konkretne koszty, widać w poniższej tabeli.

Koszt GAP, który można uznać za atrakcyjny dla samochodu kosztującego 80 tys. zł

Miesięczna rata GAP 0,06% 48 zł
Rocznie 0,72% 576 zł
Przez 2 lata leasingu 1,44% 1 152 zł
Przez 3 lata leasingu 2,16% 1 728 zł
Przez 4 lata leasingu 2,88% 2 304 zł
Przez 5 lat leasingu 3,60% 2 880 zł

... a takiego unikaj

Jest też i druga strona medalu, czyli poruszony już powyżej problem oferowania (zbyt) drogiego GAP. Niektóre firmy leasingowe stosują stawki na poziomie 0,10% miesięcznie. Jeżeli komuś wydaje się, że to mało istotna różnica, to najlepiej będzie sprawdzić w poniższej, czarnej (nie przez przypadek) tabeli, ile wyniesie sumarycznie składka za GAP po kilku latach leasingu i wrócić do tabeli niebieskiej pokazującej, ile powinien kosztować dobry cenowo GAP. Jak można zauważyć, różnica przy droższych pojazdach może iść nawet w tysiące złotych. Więc jak najbardziej jest tu co sprawdzać i negocjować.

Tak drogi GAP proponują słabi leasingodawcy dla samochodu kosztującego 80 tys. zł

Miesięczna rata GAP 0,10% 80 zł
Rocznie 1,20% 960 zł
Przez 2 lata leasingu 2,40% 1 920 zł
Przez 3 lata leasingu 3,60% 2 880 zł
Przez 4 lata leasingu 4,80% 3 840 zł
Przez 5 lat leasingu 6,00% 4 800 zł

Warto dodać, że stawka 0,10% miesięcznie nie jest najwyższą, z jaką można się spotkać. Rekordziści potrafią naliczyć nawet 0,12%, czyli tak naprawdę oferują GAP prawie dwa razy drożej, niż wynoszą przeciętne ceny rynkowe.

Czy warto wykupić?

Bardzo często pytacie nas, czy jest sens wykupywać GAP, czy to w ogóle się opłaca... Cóż, nie da się odpowiedzieć na tak zadane pytanie. Jeśli nie będziecie mieli szkody całkowitej, to oczywiście okaże się, że niepotrzebnie wydaliście pieniądze. GAP „opłaci się”, dopiero kiedy samochód zostanie np.: skradziony. Ogólnie rzecz biorąc ubezpieczeń tego typu nie kupuje się, żeby z nich „korzystać”, tylko żeby spać spokojniej… A ile wart jest ten spokojny sen, to już każdy musi wycenić sobie sam.

Inne, także częste pytanie pochodzi od osób, które decydują się na leasing z dużą wpłatą własną, np.: 30% - 40%. W ich przypadku nie ma raczej ryzyka, że odszkodowania z autocasco zabraknie na pokrycie pozostałych do spłaty rat leasingu, więc pytają, jaki jest sens płacić za GAP. Otóż GAP jest jakby dodatkowym ubezpieczeniem, które zostanie wypłacone niezależnie od AC. Więc jeśli leasingodawca zaspokoi się z AC, to pozostała kwota – w tym z odszkodowania GAP – trafi do leasingobiorcy. Czyli po prostu dostanie się więcej pieniędzy po rozliczeniu umowy.

Na co zwracać uwagę przy wyborze polisy?

Ubezpieczenie GAP pojawiło się na polskim rynku zaledwie kilka lat temu. Szybko stało się tak bardzo popularne, że obecnie można je uznać niemal za integralną (choć nie obowiązkową) składową oferty leasingu samochodów. Co za tym idzie, poszukując dobrego finansowania, należy nie tylko zwracać uwagę na koszt i warunki leasingu, ale warto także przyjrzeć się oferowanemu przez finansującego ubezpieczeniu GAP. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę.

Koszt polisy

Jak pokazaliśmy we wcześniejszych tabelach, koszty ubezpieczenia GAP oferowanego przez leasingodawców mogą znacząco odbiegać od siebie. Dlatego należy zawsze go sprawdzić i porównać z propozycjami konkurentów.

Ochrona od wartości netto/brutto

Warto ustalić, czy zaproponowana składka GAP została wyliczona od wartości netto, czy brutto samochodu. Ma to wpływ na wysokość składki, ale także na sposób rozliczenia ewentualnej szkody. W przypadku samochodów osobowych lub leasingobiorców niebędących vatowcami warto rozważyć opcję ubezpieczenia od wartości brutto.

Rodzaj GAP

Należy upewnić się jaki rodzaj GAP jest oferowany przez finansującego – fakturowy, finansowy czy indeksowy.

Okres ochrony

Kolejna istotna informacja, czyli na jaki okres zostanie zawarta polisa. Najlepiej, żeby obowiązywała co najmniej tak długo, jak sam leasing.

Suma ubezpieczenia

W warunkach ubezpieczenia należy sprawdzić sumę ubezpieczenia. Jest to maksymalna kwota, jaką wypłaci ubezpieczyciel, nawet jeżeli kwota szkody okaże się wyższa. Zazwyczaj jest ona wystarczająco wysoka, ale na wszelki wypadek lepiej to sprawdzić.

Odbiorca odszkodowania

Należałoby także sprawdzić, kto jest ubezpieczonym – leasingobiorca czy leasingodawca, bo to właśnie ubezpieczony będzie uprawniony do odbioru odszkodowania i będzie mógł nim dysponować, np.: w przypadku, kiedy odszkodowania AC i GAP spłacą zobowiązania z tytułu leasingu, a dodatkowo pozostanie jeszcze nadwyżka.

Alternatywne rozwiązania – polisa na własną rękę

Zawieranie ubezpieczenia GAP za pośrednictwem firmy, z którą zawiera się jednocześnie umowę leasingu, ma jedną niezaprzeczalną zaletę – jest to po prostu bardzo wygodne, bo ledwie odczuwalna rata za ubezpieczenie zostanie doliczona do miesięcznej raty leasingowej. Warto jednak zauważyć, że na rynku istnieje możliwość wykupienia ubezpieczenia GAP na własną rękę. Co prawda składkę trzeba wtedy uiścić w całości za cały okres z góry, jednak ubezpieczenie takie może być sumarycznie tańsze oraz nie będzie do niego doliczony VAT, jak dzieje się to w przypadku zawarcia kosztu GAP w racie leasingu.

Inne kwestie dotyczące ubezpieczenia GAP w leasingu

Odpowiedzi na pytania i kwestie poruszone przez użytkowników Portalu FmLeasing.pl

Nie wiem, czy to przypadek, że GAP najdrożej liczą firmy takie jak [usunięta nazwa firmy] lub [usunięta nazwa firmy] itp., czyli „elita” w najgorszym tego słowa znaczeniu.

Coś w tym jest. Rzeczywiście można zauważyć, że najdrożej GAP oferują najgorzej oceniane firmy leasingowe, oferujące mniej korzystne warunki umowne i na ogół traktujące klienta mniej partnersko. Z kolei firmy, które można uznać za godne polecenia, oferują zazwyczaj GAP w rozsądnych stawkach. Można nawet pokusić się o stwierdzenie, że koszt oferowanego GAP jest dobrą wskazówką przy ocenie i wyborze leasingodawcy!

Niby GAP jest nieobowiązkowy przy zawieraniu leasingu, ale jak napisałem do doradcy [usunięta nazwa firmy], że rezygnuję z GAP, to odpisał, że nie może mi tak tanio zaoferować leasingu i podniósł koszt.

Może się tak zdarzyć. Niektórzy leasingodawcy mogą sprzedać leasing z niższą marżą, jeżeli klient zdecyduje się wykupić jakieś dodatkowe ubezpieczenia lub usługi – bo leasingodawca na nich także zarabia. Nie ma nic złego w takiej sprzedaży łączonej, o ile te dodatkowe ubezpieczenia są w rozsądnych cenach. Gorzej, jeżeli leasing wygląda na tani, a np.: GAP jest bardzo drogi – wtedy wiadomo, że leasingodawca robi sztuczkę z przerzuceniem swojego zarobku z usługi leasingu do GAP… Opisywaliśmy ten mechanizm dokładniej jakiś czas temu: Oferta leasingu wyraźnie tańsza niż inne? Nie ma nic za darmo.

Więcej o leasingu samochodów?

Tu dowiesz się wszystkiego o finansowaniu samochodów osobowych i dostawczych - znajdziesz oferty oraz skorzystasz z przewodnika: Auto Leasing - oferty i przewodnik

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.9583333333333 1 1 1 1 1 4.96 (24)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Ubezpieczenie GAP w leasingu - pytań parę >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Kalkulator i arkuszJak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu?

Leasingodawcy preferują, żeby leasingobiorcy korzystali z ich oferty ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić i porównać warunki z konkurencyjnymi propozycjami, żeby nie przepłacić za polisę.


Drewniany samochód zabawkaJak zacząć jeździć samochodem o połowę droższym w ciągu 3 lat?

Weź samochód w leasing, wykup go i sprzedaj. Kolejny będziesz mógł wziąć nawet o połowę droższy nie płacąc więcej za ratę. Sprawdź jak…


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje już blisko 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl