Otrzymaj oferty bezpośrednio od wielu firm leasingowych
Przód nowego samochodu osobowego stojącego w salonie samochodowym

Wyszukiwarka Leasingu

Otrzymaj tanie i dobre oferty leasingu bezpośrednio od najlepiej ocenianych leasingodawców

Dłonie chroniące zabawkowy fioletowy samochód osobowy

Kalkulator GAP

Lepsze i tańsze Ubezpieczenie GAP. U nas kupujesz GAP fakturowy ze zniżką – sprawdź cenę

Mężczyzna w latekswoych rękawiczkach opisujący stan techniczny używanego białego samochodu

Poleasingowe

Poleasingowe samochody i sprzęt. Aukcje i sprzedaż – wszystko w jednym miejscu

Czytanie zapisów umowy leasingu i OWUL

Niniejszą publikacją chcemy przybliżyć, jak wygląda umowa leasingu, co zawiera i z czego się składa. Przy czym zaznaczyć należy, że wzory umów stosowane przez poszczególne firmy leasingowe oraz zapisane w nich warunki mogą różnić się od siebie. Jednak pod względem konstrukcji zazwyczaj są one do siebie zbliżone.

W artykule tym nie poruszamy aspektów prawnych umowy, takich jak prawa i obowiązki stron i tym podobnych. Jeżeli trafiłeś tutaj, szukając podstawowych informacji, np. o tym, czym jest leasing, to odsyłamy do naszego Poradnika, a konkretnie do FAQ w sekcji Podstawy leasingu.

Umowa leasingu i załączniki

Może zabrzmi to trochę dziwnie, ale na umowę leasingu nie składa się tylko… umowa leasingu. Mówiąc lub pisząc o umowie leasingu mamy zazwyczaj na myśli nie tylko jej część podstawową, nazwaną „umową leasingu”, ale także jej załączniki. Absolutnie kluczowymi są: harmonogram spłat oraz OWUL. Jednak na tym ich lista zazwyczaj się nie kończy. Poniżej krótko opisujemy każdy ze składników umowy.

Umowa leasingu - część „podstawowa”

„Właściwa” umowa leasingu jest zazwyczaj dokumentem stosunkowo krótkim i zwięzłym. Podane są w niej przede wszystkim dane teleadresowe stron umowy, czyli Finansującego i Korzystającego. Oznaczony jest w niej także przedmiot leasingu, tj. podana jest jego marka i model, rok produkcji, numery seryjne, wartość wyrażona w złotych lub walucie oraz dane Dostawcy.

Niektóre firmy leasingowe dodają do umowy od kilku do kilkunastu paragrafów, dotyczących np. zasad przetwarzania danych osobowych, składania oświadczeń, ustanawiania dodatkowych zabezpieczeń do umowy, dostarczania korespondencji itp.

Załącznik: Ogólne Warunki Umowy Leasingu (OWUL)

OWUL jest swoistą instrukcją obsługi leasingu i użytkowanego przedmiotu. To tutaj opisane są warunki dostawy i odbioru przedmiotu oraz zasady jego użytkowania. Znajdziemy w OWUL szczegółowe warunki dotyczące rozliczeń i płatności. Opisane będą sprawy związane z ubezpieczeniem przedmiotu oraz likwidacją szkód. Zawarta będzie informacja o sposobie zakończenia umowy i wykupie przedmiotu. Wreszcie opisane będą warunki, kiedy umowa może zostać wypowiedziana z winy korzystającego i w jaki sposób zostanie rozliczona w przypadku jej wcześniejszego zakończenia.

Załącznik: Harmonogram

Harmonogram spłaty wyszczególnia terminy płatności i wysokość poszczególnych rat. Może on być zmieniany jednostronnie przez finansującego według określonych w OWUL lub umowie reguł, np. w przypadku zamiany wysokości Wibor.

Raty leasingowe w preliminarzu podane są zazwyczaj w „rozbiciu” na część kapitałową i odsetkową, co m.in. ułatwia zapisy księgowe.

Załącznik: Tabela Opłat i Prowizji (TOiP)

Tabela Opłat i Prowizji zawiera wyszczególnione okoliczności i zdarzenia, kiedy i w jakiej wysokości finansujący może naliczyć dodatkowe opłaty manipulacyjne, np. z tytułu zmian w umowie lub przedmiocie na wniosek korzystającego, opłaty windykacyjne itp.

Warto tutaj wspomnieć, że nie każda firma leasingowa traktuje TOiP jako załącznik do umowy. Równie często, a może nawet częściej, wskazuje tylko w umowie, że tabela opłat jest zmienna i dostępna np. na stronach internetowych finansującego.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Opłaty dodatkowe w leasingu

Weksel in blanco z deklaracją wekslową

Weksel in blanco wraz z deklaracją nie jest może integralną częścią umowy, występującą w formie załącznika, niemniej jest to dokument standardowo podpisywany przez korzystającego z chwilą zawierania leasingu. Zdecydowana większość firm leasingowych stosuje właśnie weksel, jako zabezpieczenie umowy.

Upoważnienie do odbioru i użytkowania przedmiotu

Formalnie to firma leasingowa pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu przez cały okres trwania umowy. Jednak w praktyce korzystający dysponuje nim, jakby był właścicielem. Dla ułatwienia leasingodawcy najczęściej wydają pisemne upoważnienia zarówno do odbioru, jak i używania przedmiotu.

Polisy ubezpieczeniowe, dokumenty dotyczące usług dodatkowych

Jeżeli korzystający skorzysta z ubezpieczenia przedmiotu oferowanego przez leasingodawcę, to zazwyczaj do umowy dołączona będzie zarówno polisa, jak i ogólne warunki ubezpieczenia. Podobnie będzie w przypadku skorzystania z innych ubezpieczeń i usług dodatkowych, np. GAP, Assistance, ochrona prawna, karty paliwowe itp.

Korzystający podpisuje, finansujący odsyła

Warto przy okazji wspomnieć, jak wygląda procedura podpisania umowy leasingu. Zazwyczaj w obecności pracownika firmy leasingowej podpisuje ją jednostronnie przyszły korzystający (na tym etapie jest to wnioskujący o leasing) w dwóch lub trzech egzemplarzach. Pracownik zatrzymuje wszystkie egzemplarze, po czym po wydaniu przedmiotu i podpisaniu umowy przez upoważnione osoby ze strony finansującego, jeden egzemplarz odsyłany jest na adres korzystającego.

Wzór umowy leasingu (PDF)

Pod podanym linkiem znajduje się wzór umowy w pliku PDF. Był on stosowany przez jedną z firm leasingowych, która jakiś czas temu wycofała się z polskiego rynku > Umowa leasingu wzór w PDF

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio

FmLeasing.pl

FmLeasing.pl to istniejący od 2009 roku największy portal poświęcony leasingowi.
Ułatwiamy leasingobiorcom wybór lepszego finansowania i pomagamy minimalizować koszty związane z leasingiem oraz ubezpieczeniami.

Dowiedz się więcej

Portal FmLeasing.pl