Kalkulator i długopis leżący na kartce z obliczeniami

Środek trwały wykupiony po zakończeniu umowy leasingu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jednak jego dalsza sprzedaż będzie rodziła skutki w podatku dochodowym i VAT - innymi słowy trzeba będzie zapłacić podatek od sprzedaży wykupionego przedmiotu.

KRÓTKO: Czego dowiesz się z tego artykułu?

1. Wykupić przedmiot za wartość umowną (np.: 1%) może tylko leasingobiorca (osoba trzecia może wykupić tylko za wartość rynkową).
2. Wykup przedmiotu leasingu i wprowadzenie go do firmy jest kosztem uzyskania przychodu, pozwala także odliczyć VAT.
3. Sprzedaż przedmiotu wykupionego wcześniej "do firmy" powoduje przychód i konieczność naliczenia VAT.
4. Wielu przedsiębiorców chcąc uniknąć konieczności zapłaty podatku, w miesiącu sprzedaży wykupionego wcześniej środka trwałego zawiera kolejną umowę leasingu, na nowy przedmiot - czynsz inicjalny do nowej umowy leasingu pomniejsza podstawę opodatkowania i pozwala odliczyć VAT.
5. Osoby fizyczne prowadzące działalność często nie wprowadzają wykupionego przedmiotu do działalności (wykup prywatny), aby uniknąć opodatkowania przy jego odsprzedaży.

Spis treści

Wykup za ułamek wartości rynkowej i jego skutki

Przedmiot leasingu po umownej „preferencyjnej” cenie (np.:  1% wartości) wykupić może jedynie leasingobiorca. Osoba trzecia może także wykupić przedmiot od leasingodawcy, jednak tylko za cenę rynkową. Sprzedaży wcześniej wykupionego środka trwałego z leasingu nie można dokonać po cenie niższej od jego wartości rynkowej. Najczęściej będzie ona znacznie większa niż wysokość wykupu, zatem przedsiębiorca wykaże dochód, a co za tym idzie zostanie z podatkiem do zapłacenia…

W uprzywilejowanej sytuacji są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą i wspólnicy w spółce cywilnej, gdyż nie muszą wprowadzać wykupionego przedmiotu do firmy, tylko „zostawić” go sobie na cele prywatne – o czym w dalszej części artykułu.

Wykup i podatek dochodowy (PIT, CIT)

Wykup jest kosztem uzyskania przychodu. Jeżeli wartość wykupu nie przekracza 10 tysięcy złotych wtedy można:

  • zaliczyć przedmiot do środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych lub dokonać jednorazowego odpisu
  • nie zaliczać przedmiotu do środków trwałych, tylko zaliczyć wykup bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu (więcej: Jak zaliczam w koszty wykup w leasingu operacyjnym?)

W przypadku gdy cena wykupu przekracza 10 tysięcy złotych, to przedmiot należy przyjąć na stan środków trwałych i go amortyzować. Chyba, że jego przewidywany okres użytkowania nie przekroczy 12 miesięcy, to wówczas istnieje możliwość zaliczenia wykupu bezpośrednio w koszty podatkowe.

Co z PIT/CIT w przypadku sprzedaży?

Cena uzyskana ze sprzedaży będzie oczywiście przychodem podatnika, a co za tym idzie może powstanie obowiązek uiszczenia podatku dochodowego.

Wykup i VAT 100%

Jeżeli przedmiotem leasingu jest przedmiot, od którego przysługuje pełne odliczenie VAT (np.: samochody ciężarowe, maszyny i urządzenia, itp.), to oczywiście można odliczyć cały VAT z faktury „wykupowej”.

Co z VAT (100%) w przypadku sprzedaży?

Odsprzedaż wykupionego przedmiotu leasingu, od którego zakupu przysługiwało 100% będzie również „ovatowana”. Powstanie konieczność zapłaty VAT należnego od ceny sprzedaży.

Wykup i VAT 50% - czyli samochody osobowe

Od kwoty wykupu samochodu osobowego z leasingu można odliczyć tylko 50% VAT.

Co z VAT (50%) w przypadku sprzedaży?

Jednak przy jego odsprzedaży (od 1 kwietnia 2014) trzeba naliczać VAT w pełnej wysokości (pełna stawka 23%). Chyba, że podatnik używał pojazdu wyłącznie do czynności zwolnionych z VAT, wówczas może zastosować stawkę zwolnioną.

Konieczność naliczenia pełnego VAT przy odsprzedaży teoretycznie ma rekompensować system korekt. W skrócie działa on tak, że sprzedając samochód osobowy w ciągu 60 miesięcy od jego zakupu (lub w ciągu 12 miesięcy jeżeli kosztował nie więcej niż 15 tys. złotych) będzie można skorygować (czyli odzyskać) część nieodliczonego przy zakupie VAT. Tylko część, ponieważ im później nastąpi sprzedaż, tym (proporcjonalnie) mniej tego VAT będzie można odzyskać, a im szybciej, tym więcej. Po upływie 60 miesięcy (lub po upływie 12 miesięcy jeżeli samochód kosztował nie więcej niż 15 tys. złotych) nie będzie można odzyskać już choćby złotówki.

Jednak w przypadku leasingu ta „rekompensata” jest tylko teoretyczna, bo wykup z leasingu odbywa się z reguły za kwotę symboliczną (np. 1% początkowej wartości pojazdu), więc ewentualna kwota VAT do odzyskania jest z reguły groszowa.

Sposób obliczania korekty wraz z przykładową tabelką prezentujemy w poradniku: Zasady odliczania VAT od samochodów firmowych - należy przewinąć do akapitu: Zasady opodatkowania sprzedaży używanych samochodów firmowych - obliczanie korekty VAT

Jak uniknąć podatku? Osoby fizyczne mogą zastosować wykup prywatny

Jak widać, sprzedaż wykupionego z leasingu przedmiotu (zakładając, że kwota wykupu była niewielka) najczęściej wiąże się z koniecznością zapłaty podatku.

Przedsiębiorcy, aby uniknąć konieczności jego zapłaty, często, w miesiącu sprzedaży wykupionego przedmiotu zawierają kolejną umowę leasingu na nowy przedmiot, a środki uzyskane ze sprzedaży przeznaczają na czynsz inicjalny do nowej umowy. Taka operacja pozwala cieszyć się nowym samochodem, czy innym dobrem inwestycyjnym, a opłacony czynsz inicjalny, który można zaliczyć jednorazowo w koszty powoduje, że zmniejsza się podstawę do opodatkowania. Na marginesie – postępując w ten sposób można sfinansować dużo droższy przedmiot nie zwiększając miesięcznych obciążeń, co opisujemy tu: Bierzesz auto w leasing? Po 3 latach możesz wziąć nawet o połowę droższe za tę samą ratę

W lepszej sytuacji, o czym wspominaliśmy na początku, są osoby fizyczne prowadzące działalność oraz wspólnicy w spółkach cywilnych, którzy mogą zastosować wykup prywatny i sprzedać przedmiot po pół roku bez podatku PIT/CIT oraz VAT.

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.7555555555556 1 1 1 1 1 4.76 (45)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze leasingu

Użytkownicy Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatną analizę otrzymanych ofert i warunków umów, co bardzo ułatwia wybór leasingu i pozwala uniknąć poważnych błędów. Sprawdź jak >

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Podatkowe skutki wykupu z leasingu oraz sprzedaży wykupionego przedmiotu >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Kalkulator i arkuszJak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Osoby fizyczne prowadzące działalność lub wspólnicy w spółce cywilnej mogą wykupić przedmiot leasingu (najczęściej auto osobowe) prywatnie i dzięki temu uniknąć podatku przy jego dalszej odsprzedaży.


Tabliczka wskazująca wyjścieZakończenie umowy leasingu i wykup - jak to wygląda?

Niektórzy przedsiębiorcy mają obawy, czy leasingodawcy nie będzie zależało, aby tak bardzo utrudnić procedurę wykupu, żeby w rezultacie odebrać praktycznie spłacony już przedmiot. Nic bardziej mylnego.


Nowy samochód osobowy w fabryceAuto Leasing

Warunki leasingu samochodów osobowych i dostawczych u polskich leasingodawców - ten rodzaj finansowania oferuje 22 z nich. Informacja o wariantach, procedurach, okresach finansowania, wysokości wymaganego udziału własnego itp.


Tablica z napisem 4 błędy4 poważne błędy popełniane przy leasingu samochodu

Cztery najczęściej spotykane błędy to: niestaranny wybór oferty leasingowej, złe oszacowanie okresu finansowania, przecenienie lub niedocenienie swoich możliwości finansowych, nienegocjowanie kosztów ubezpieczenia w kolejnych latach.


Kalkulator i arkuszLeasing i podatki

Zagadnienia podatkowe dotyczące leasingu (PIT, CIT, VAT). Koszty i odliczenia. Zestawienie wszystkich poradników na FmLeasing.pl poruszających bezpośrednio i pośrednio kwestie podatkowe.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl