Zakończenie umowy leasingu

Jedno z częściej zadawanych pytań w sprawie leasingu dotyczy tego jak można zakończyć umowę przed czasem i zwrócić przedmiot leasingu finansującemu. Zdarzają się bowiem sytuacje kiedy leasingobiorca nie chce kontynuować umowy. Mogą to być problemy finansowe czy też chęć zamiany środka trwałego na inny, np. nowszy, wydajniejszy, lepszy, itd.

Krótko: Zakończenie umowy leasingu

1. Istnieje możliwość oddania przedmiotu leasingu finansującemu.
2. Po zwrocie leasingodawca naliczy sobie pozostałe do końca umowy zdyskontowane raty. Należność ta zostanie pomniejszona o wartość zwróconego przedmiotu.
3. Lepszym rozwiązaniem od zwrócenia przedmiotu leasingodawcy może być cesja umowy lub podnajęcie przedmiotu leasingu.

Spis treści

Zwrot przedmiotu i rozliczenie umowy

Istnieje możliwość „oddania” przedmiotu leasingu finansującemu, jednak nie zawsze jest to korzystne z finansowego punktu widzenia. Przede wszystkim leasingodawca będzie musiał rozliczyć całą umowę. Rozliczenie polega na tym, że leasingobiorcy naliczone zostaną wszystkie pozostałe raty leasingowe pomniejszone o dyskonto (zasady wyliczania dyskonta określa OWUL do umowy leasingu). Rozliczenie może być też powiększone o należne prowizje - są one wymienione w Tabeli Opłat i Prowizji finansującego. Wyliczona w ten sposób kwota pomniejszona zostanie o wartość uzyskaną przez leasingodawcę ze sprzedaży zwróconego środka trwałego (lub też zawarcia umowy leasingu z innym leasingobiorcą). Bardziej szczegółowe informacje znajdziesz w artykule: Jak rozliczą Ci wcześniej zakończoną umowę? 

Po ostatecznym rozliczeniu może czasem okazać się, że leasingodawca będzie wymagał dopłaty. Jest to możliwe w sytuacjach, kiedy przedmiot leasingu stracił wiele ze swojej początkowej wartości, jest zaniedbany, uszkodzony itd. Z koniecznością dopłaty powinni liczyć się także leasingobiorcy, którzy wybrali wariant umowy z niską opłatą wstępną i/lub długim okresem leasingu.

Warto przy tym wspomnieć, że najczęściej nie działa to w drugą stronę. Większość leasingodawców, zapisami w umowie i OWUL, zwalnia się z obowiązku ewentualnego zwrotu kwoty jeśli rozliczenie jest na korzyść leasingobiorcy - dlatego już na etapie wyboru finansującego należy sprawdzić jakie stosuje on praktyki związane z rozliczeniem wcześniej zakończonej umowy.

Lepiej wykupić lub scedować

Korzystniejszym rozwiązaniem od zwracania niechcianego przedmiotu leasingu finansującemu, może być jego wcześniejsze wykupienie. Wówczas umowa rozliczana jest na podobnej zasadzie jak w przypadku zwrotu. Z tą jednak różnicą, że finalnie leasingobiorca staje się właścicielem przedmiotu leasingu i może nim dowolnie dysponować, a więc choćby sprzedać na wolnym rynku.

Jednak nie zawsze jest to możliwe. Przepisy podatkowe regulują, że umowa leasingu operacyjnego musi trwać minimum 40% okresu amortyzacji środka trwałego, którego dotyczy. Tym samym umowa leasingu samochodu osobowego czy dostawczego trwać musi minimum dwa lata. Natomiast ciągników siodłowych, naczep czy większości maszyn i urządzeń nawet trzy lata. Przed tym okresem nie można wykupić przedmiotu z leasingu za kwotę niższą od jego rzeczywistej wartości rynkowej.

W takich sytuacjach lepszym rozwiązaniem może być cesja. Za zgodą finansującego leasingobiorca może scedować prawo do swojej umowy leasingu innej firmie zainteresowanej pozyskaniem w ten sposób danego środka trwałego. Wówczas "stary" leasingobiorca może też uzyskać wynagrodzenie od "nowego" leasingobiorcy (tzw. odstępne). Jest to już kwestia negocjacji i ustaleń pomiędzy cedentem i cesjonariuszem. Więcej na ten temat znajdziesz w obszernym poradniku: Cesja leasingu - wszystko o przejęciu umowy

Może podnająć?

Innym rozwiązaniem może być znalezienie firmy lub osoby, która zdecyduje się podnająć przedmiot leasingu. Będzie ona dysponować przedmiotem leasingu, a czynsz dzierżawny pozwoli leasingobiorcy regulować swoje zobowiązania z tytułu rat leasingowych.

Jednak na taką „operację” zgodzić się musi leasingodawca, a także warto zadbać o odpowiednią ochronę ubezpieczeniową (od przewłaszczenia) jeśli podnajmujący okaże się nieuczciwy, tak jak miało to miejsce w tym przypadku.

Dobrze zaplanuj okres leasingu

Jak widać nie jest łatwo przerwać umowę leasingu przed czasem. Nie da się też zwrócić przedmiotu leasingu i zwyczajnie „rozejść do domów”. Taką decyzję trzeba podejmować po analizie własnego przypadku i możliwości. Najlepiej jednak zawierać umowę leasingu ze świadomością, że powinna ona być zrealizowana w założonym w umowie terminie, albo chociaż w okresie 40% normatywnej amortyzacji środka trwałego będącego przedmiotem umowy.

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

4.7333333333333 1 1 1 1 1 4.73 (15)
Samochód osobowy

Wyszukiwarka ofert leasingowych

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Indywidualna pomoc w wyborze leasingu

Użytkownicy Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatną analizę otrzymanych ofert i warunków umów, co bardzo ułatwia wybór leasingu i pozwala uniknąć poważnych błędów. Sprawdź jak >

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Czy w każdej chwili mogę zrezygnować z leasingu? >

Chcesz dowiedzieć się więcej?


Nożyce przecinające wstęgęSkrócenie umowy leasingu. Jakie są koszty?

Niektórzy w pogoni za jak najniższą ratą decydują się na najdłuższy okres leasingu, planując za jakiś czas spłacenie wszystkich rat przed czasem. To niekoniecznie dobre rozwiązanie.


Kalkulator i arkuszJak korzystnie wykupić samochód z leasingu?

Osoby fizyczne prowadzące działalność lub wspólnicy w spółce cywilnej mogą wykupić przedmiot leasingu (najczęściej auto osobowe) prywatnie i dzięki temu uniknąć podatku przy jego dalszej odsprzedaży.


Obliczenia i kalkulatorWykup przedmiotu leasingu i jego sprzedaż

Środek trwały wykupiony po zakończeniu umowy leasingu może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodu (KUP). Jednak jego dalsza sprzedaż będzie rodziła skutki w podatku dochodowym i VAT.


Kalkulator i arkuszJak nie przepłacić za kontynuację ubezpieczenia w leasingu?

Leasingodawcy preferują, żeby leasingobiorcy korzystali z ich oferty ubezpieczenia. Jednak warto sprawdzić i porównać warunki z konkurencyjnymi propozycjami, żeby nie przepłacić za polisę.


Tablica z napisem 4 błędy4 poważne błędy popełniane przy leasingu samochodu

Cztery najczęściej spotykane błędy to: niestaranny wybór oferty leasingowej, złe oszacowanie okresu finansowania, przecenienie lub niedocenienie swoich możliwości finansowych, nienegocjowanie kosztów ubezpieczenia w kolejnych latach.


Michał Krupiński

Autor: Michał Krupiński

Jestem autorem tego artykułu. W branży leasingowej działam od 2000 roku, co – jak łatwo policzyć – daje 20-letnie doświadczenie. Od 2009 jestem wydawcą i współzałożycielem serwisu FmLeasing.pl.

Chętnie odpowiem na pytania dotyczące niniejszej publikacji. Kontakt i więcej informacji o mnie na stronie: Michał Krupiński

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl