Leasing i podatki

Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące odliczania VAT od firmowych samochodów osobowych i z homologacją N1. Co się zmieniło, co trzeba wiedzieć i o czym pamiętać?

Zasady odliczania VAT od samochodów osobowych po 1 kwietnia 2014 roku (użytek mieszany)


Leasing: 50% VAT

Jeżeli samochód użytkowany jest w sposób mieszany (służbowo i prywatnie), to od wszystkich opłat związanych z leasingiem odlicza się 50% VAT - dotyczy to zarówno czynszu inicjalnego, rat miesięcznych oraz wykupu.

Jeżeli umowa leasingu samochodu osobowego była zawarta przed 1 kwietnia 2014 i do tego momentu odliczano VAT według zasady 60% (maksymalnie 6 tys. złotych), to od kolejnych rat (także wykupu) następujących po 1 kwietnia 2014 należy odliczać już 50% VAT.

Dowiedz się więcej: Co z VAT od kolejnych rat leasingu samochodów osobowych po nowelizacji?

Paliwo: 50% VAT

Ustawa przewiduje, że 50% VAT zawartego w cenie paliwa do napędu samochodów osobowych będzie można odliczać od 1 lipca 2015 roku.

Wydatki eksploatacyjne: 50% VAT

Od 1 kwietnia można odliczać jedynie 50% VAT (wcześniej 100%) od wydatków eksploatacyjnych, np.: kosztów przeglądów, części zamiennych, opon, itd.

Zasady odliczania VAT od samochodów z homologacją N1 (z kratką i bez) po 1 kwietnia 2014 roku


Leasing: 100% VAT (pod warunkiem rejestracji)

Jeżeli umowa leasingu operacyjnego samochodu z homologacją N1 została zawarta przed 1 kwietnia 2014 roku oraz przed tą datą samochód został wydany, to od kolejnych rat leasingu, następujących po 1 kwietnia 2014 roku będzie można nadal odliczać 100% VAT, jednak pod warunkiem zarejestrowania takiej umowy w Urzędzie Skarbowym do 2 maja 2014 roku. Uwaga, umowę leasingu samochodu z kratką zawartą przed 2011 też trzeba teraz (ponownie) zarejestrować!

W praktyce, konieczność rejestracji w US sprowadza się do okazania umowy leasingu (czasem dodatkowo dowód rejestracyjny), na której urzędnik „przybija” pieczątkę i odnotowuje ten fakt w swoim „zeszycie” - to wszystko.

Od wykupu 50% VAT, nawet jeżeli 100% od rat: Wykup jest transakcją odrębną od samej umowy leasingu, zatem VAT od niego będzie można odliczyć tylko w takiej wysokości, w jakiej będą umożliwiały to przepisy obowiązujące w chwili realizacji wykupu. W przypadku samochodów z homologacją N1, po 1 kwietnia do „odwołania” jest to 50% VAT.

Odprowadź VAT od użytku prywatnego: Zwracamy uwagę, że w przypadku samochodów, od których można odliczać 100% VAT istnieje konieczność naliczania VAT od „nieodpłatnego użytku” (na cele prywatne). Jest to obowiązek, który istnieje od dłuższego już czasu, ale niewielu przedsiębiorców ma tego świadomość.  W praktyce najczęściej wystarczy „odprowadzić” symboliczną kwotę VAT od „nieodpłatnego użytku”.

Leasing: 50% VAT

Jeżeli zawarcie umowy leasingu samochodu z kratką nastąpiło po 1 kwietnia 2014 roku, ewentualnie dopiero po tej dacie nastąpiło wydanie takiego samochodu lub podatnik nie zarejestrował umowy w US do 2 maja 2014 roku, to od wszystkich opłat związanych z leasingiem odliczyć można jedynie 50% VAT.

Jaki jest sens kupowania lub leasingowania samochodu z homologacją N1 po 1 kwietnia 2014 roku? Jest nim paliwo! O czym poniżej.

Paliwo: 50% VAT

W odróżnieniu od nabycia paliwa do samochodów osobowych, od którego co najmniej do 30 czerwca 2015 roku nie można w ogóle odliczać VAT, w przypadku samochodów z homologacją N1 (z kratką i bez) jest inaczej:

W okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 można było odliczać 100% VAT, natomiast od 1 kwietnia 2014 można odliczać 50% VAT od paliwa do napędu samochodów z homologacją.

Wydatki eksploatacyjne: 50% VAT

Od 1 kwietnia można odliczać jedynie 50% VAT (wcześniej 100%) od wydatków eksploatacyjnych, np.: kosztów przeglądów, części zamiennych, opon, itd.

Zasady odliczania VAT od pojazdów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności

Od 1 kwietnia 2014 można odliczać 100% VAT od wszelkich wydatków (nabycie, leasing, paliwo, eksploatacja) w przypadku pojazdów, które są użytkowane wyłącznie w celach firmowych. Co to oznacza w praktyce?

Typowe „woły robocze” = 100% odliczenia VAT

Możliwość odliczania całego VAT dają pojazdy, których konstrukcja w praktyce wyklucza ich użycie w celach prywatnych. Ustawodawca przewiduje, że mogą to być, np.: samochody typu VAN i pick-up (z jednym rzędem siedzeń) oraz niektóre pojazdy specjalne.

Więcej o tym: Pick-up tylko z jednym rzędem siedzeń daje prawo do odliczenia 100% VAT

Samochody osobowe ze 100-proc. odliczeniem VAT

Od 1 kwietnia 2014 pełny VAT można odliczać także od wszystkich wydatków związanych z samochodami osobowymi. W tym przypadku trzeba jednak fiskusowi udowodnić, że taki samochód jest użytkowany wyłącznie w celach firmowych.

Przede wszystkim zamiar użytkowania samochodów wyłącznie w celach firmowych należy zgłosić w Urzędzie Skarbowym najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu przeznaczenia go na takie wyłącznie cele, na druku VAT-26.

Dodatkowo, dla tak zgłoszonych samochodów należy prowadzić ewidencję przebiegu zawierającą: numer rejestracyjny pojazdu samochodowego, dzień rozpoczęcia i zakończenia prowadzenia ewidencji, stan licznika przebiegu pojazdu samochodowego na dzień rozpoczęcia prowadzenia ewidencji, na koniec każdego okresu rozliczeniowego oraz na dzień zakończenia prowadzenia ewidencji, wpis osoby kierującej pojazdem samochodowym dotyczący każdego wykorzystania tego pojazdu obejmujący:

  • kolejny numer wpisu,
  • datę i cel wyjazdu,
  • opis trasy (skąd – dokąd),
  • liczbę przejechanych kilometrów,
  • imię i nazwisko oraz podpis osoby kierującej pojazdem

Dodać należy, że samochód użytkowany wyłącznie firmowo można będzie w każdej chwili „wycofać” na potrzeby „mieszane” (służbowe i prywatne), co będzie wiązało się z koniecznością przejścia na ograniczone zasady odliczania VAT (50%) oraz ewentualną, proporcjonalną korektą VAT odliczonego przy jego nabyciu.

Za „nieprawdziwe” zgłoszenie samochodu do US jako użytkowanego wyłącznie firmowo, ustawodawca przewidział dotkliwe sankcje karnoskarbowe.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Jak odliczać 100% VAT od samochodu udostępniając go pracownikowi po godzinach pracy? oraz Aktualizacja VAT-26 po wykupie samochodu z leasingu lub zwrocie do leasingodawcy

Zasady sprzedaży używanych samochodów firmowych

Nowelizacja ustawy wprowadziła także rewolucję w zakresie odsprzedaży samochodów firmowych. Od 1 kwietnia 2014 nie można już sprzedać używanego samochodu ze stawką VAT zwolnioną, nawet jeżeli nie można było odliczyć pełnego VAT przy jego nabyciu.

Od teraz przy sprzedaży samochodu, który był majątkiem firmy należy naliczyć VAT według 23-proc. stawki.

Pewną rekompensatą tej niedogodności jest możliwość dokonania korekty nieodliczonego VAT w okresie maksymalnie 60 miesięcy od nabycia (proporcjonalnie do okresu użytkowania pojazdu osobowego). Oznacza to, że im dłużej samochód będzie użytkowany w firmie tym mniej VAT przy jego odsprzedaży będzie można uratować skorygować, a po 60 miesiącu nie będzie można skorygować już nic. Ustawodawca chce tym samym zachęcić przedsiębiorców do częstszej wymiany parku samochodowego…

Dowiedz się więcej: Sprzedaż używanego samochodu firmowego po likwidacji zwolnienia, z 23% VAT. Jak obliczyć korektę?

Broszura informacyjna Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów udostępniło broszurę informacyjną poświęconą nowym zasadom odliczania VAT od samochodów firmowych. Dokument ten rozwiewa wiele wątpliwości, tym bardziej, że napisany jest przystępnym językiem, wraz z podanymi konkretnymi przykładami.

Zachęcamy do pobrania broszury z naszego serwera: Nowe zasady odliczania podatku VAT od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi (PDF)

Na wszelkie wątpliwości odpowiadamy na forum.

Chcesz wiedzieć więcej? To powinno Cię zainteresować: Jakie zasady odliczania VAT od samochodów osobowych w 2017, 2018 i 2019 roku?

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z Wyszukiwarki Leasingu na FmLeasing.pl otrzymują bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl