Wynajem długoterminowy samochodów

Full Service Leasing (FSL) jest leasingiem z pełną obsługą, oferowanym przy leasingu lub wynajmie długoterminowym samochodów. Pod pojęciem obsługi kryje się dodatkowa oferta poza-finansowa. Przedsiębiorca korzystający z Full Service Leasingu będzie miał zapewnioną, ze strony firmy leasingowej lub CFM, dodatkową obsługę związaną między innymi z:

  • przeglądami i obsługą serwisową
  • wymianą opon (również sezonowo)
  • likwidacją szkód
  • opieką ubezpieczeniową i assistance
  • dostępem do samochodów zastępczych
  • dostępem do kart paliwowych
  • raportowaniem i kontrolą pojazdów

Opłata za powyższe usługi zawarta jest w czynszu leasingowym, a kwota ta obliczana jest przez firmy leasingowe w systemie ryczałtowym. Zależna ona jest od zaplanowanych rocznych przebiegów jakie będzie wykonywał samochód objęty usługą FSL.
Innymi słowy przedsiębiorca korzystając z FSL jest w stanie ustalić i zaplanować całość nakładów jakie poniesie na utrzymanie swoich samochodów, przez cały okres trwania umowy leasingu lub wynajmu długoterminowego.

Usługi FSL są bardzo popularne na zachodzie Europy i w USA. W Polsce nadal dominuje leasing w finansowym tego słowa znaczeniu, jednak aktywność firm zajmujących się zarządzaniem i wynajmem długoterminowym samochodów (firmy CFM – Car Fleet Management), powoduje, że coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega zalety korzystania z FSL.

Poza wspomnianą już zaletą planowania kosztów można przytoczyć jeszcze te związane z outsourcingiem. Im większa flota samochodów firmowych tym więcej korzyści związanych z tym, że nie trzeba się nią zajmować we własnym zakresie.
Jednak już nawet niewielkie firmy, posiadające jedynie po kilka samochodów zaczynają śmielej korzystać z Full Service Leasingu lub chociaż pojedynczych usług z całego pakietu. Robią to z… wygody.

Dodano 05.02.2010:
Według kryteriów ustalonych przez Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów usługa musi spełnić następujące warunki aby nazwać ją Full Service Leasingiem:
Pełny wynajem długoterminowy – skrót: FSL (ang. Full Service Leasing):
1.Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy,
2.Ryzyko wartości rezydualnej (ang. residual value – RV) po stronie finansującego,
3.Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
4.Musi obejmować przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Wyszukiwarka ofert Wynajmu i Auto-abonamentu

Wynajem długoterminowy samochodów osobowych oraz Auto-abonament
oferowany jest przez 21 firm leasingowych i flotowych (CFM)


Oferty wynajmu długoterminowego i auto-abonamentu

Wynajem długoterminowy pojazdów oraz auto-abonament dotyczy finansowania nowych samochodów osobowych. Umowa najmu zawierana jest z reguły na okres od 2 do 4 lat, a abonamentowa od 1 roku do 4 lat. Najczęściej wybieranym przez klientów jest okres 3 lat (36 miesięcy). W ramach miesięcznej raty możliwe jest także skorzystanie z szerokiego wachlarza usług dodatkowych. Po zakończeniu umowy (kontraktu) możliwy jest wykup za wartość rynkową lub zwrot samochodu do finansującego.

Pierwszy raz na FmLeasing.pl?
Sprawdź dlaczego jesteśmy wyjątkowi i w czym możemy Ci pomóc.
Dowiedz się więcej...

Portal FmLeasing.pl