Wynajem długoterminowy samochodów

Decydując się na najem długoterminowy samochodu lub floty pojazdów stajemy przed wyborem firmy finansującej, czyli leasingowej lub flotowej z branży Car Fleet Management oraz szeregu usług dodatkowych, które różnią się od siebie nie tyko pod względem kosztów, ale także zakresu, opcji itd.

KRÓTKO: Czego dowiesz się z tego artykułu?

Informujemy na co zwrócić uwagę przy wyborze firmy CFM i poszczególnych usług wynajmu długoterminowego i zarządzania flotą, aby uniknąć kosztownych błędów i móc skorzystać z atrakcyjnej oferty. Na końcu artykułu znajduje się szczegółowa lista rzeczy do sprawdzenia i ustalenia przed zawarciem umowy/kontraktu.

Spis treści

Wiarygodność firmy CFM

Nadal tylko nieliczne "klasyczne" fundusze leasingowe zajmują się świadczeniem usług car fleet management i oferują najem. Tym samym klienci "skazani" są głównie na firmy, które wyspecjalizowały się jedynie w usługach CFM. Firm tych jest już kilkadziesiąt, a ich nazwy, w powszechnym odbiorze (w odróżnieniu od bankowych firm leasingowych) niewiele mówią zdecydowanej większości potencjalnych klientów.

Musimy jednak pamiętać, że spora część z tych firm, to doświadczeni usługodawcy, których właścicielami są międzynarodowe firmy specjalizujące się w full service leasingu itp.

Mimo wszystko należy potwierdzić wiarygodność firmy. Powinniśmy bezwzględnie zasięgnąć informacji o akcjonariacie (udziałowcach), wysokości kapitału zakładowego, doświadczeniu i potencjale firmy. Część z firm należy do Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów, z pewnością w jakiś sposób podnosi to ich wiarygodność. Zagadnienie to opisujemy szerzej w artykule: Zwracaj uwagę na wiarygodność firm oferujących wynajem długoterminowy

Finansowanie

Umowa najmu długoterminowego przypomina w wielu punktach umowy "klasycznego" leasingu. Tym samym, porównując oferty różnych firm pod względem finansowania można posiłkować się np.: naszym Megaporadnikiem: Umiejętny wybór oferty leasingu - oczywiście z pominięciem niektórych wskazówek typowych wyłącznie dla leasingu.

Warto pamiętać, że w odróżnieniu od leasingu, zawarcie umowy najmu nie musi wiązać się z koniecznością wniesienia udziału własnego (czynsz inicjalny/pierwsza wpłata). Dobrze jednak jest mieć taką ewentualność, gdybyśmy chcieli tym samym zmniejszyć sobie wysokość rat miesięcznych - różne firmy CFM stosują w tym względzie różną politykę.

Przy porównywaniu ofert leasingu należy poprosić o podanie w kalkulacji wszystkich, bez wyjątku kosztów, łącznie z przyjętą przez oferenta wartością rezydualną. W zależności od firmy CFM przyjęte wartości końcowe samochodów mogą różnić się od siebie o kilka procent - ma to istotne znaczenie, aby rzetelnie ustalić rzeczywisty koszt finansowania.

Przebieg auta (overmilage / undermilage)

Koszt opłat miesięcznych w wynajmie długoterminowym uzależniony jest od zadeklarowanego przez nas przebiegu. Jeśli samochód pokona większą od zadeklarowanej ilość kilometrów, będziemy zobowiązani do dopłaty. Koszt takiego dodatkowego kilometra powinien być podany w kalkulacji oraz zawarty w umowie.

Powinniśmy przy okazji upewnić się czy firma CFM oferuje zwrot kosztów w przypadku, gdy samochód przejedzie mniej kilometrów od zadeklarowanych - jest to co raz częściej stosowana praktyka, ale nie przez wszystkie firmy. Należy przy tym sprawdzić jakie są zasady i kwoty związane z rozliczeniem "w drugą" stronę.

Wybór i zakup samochodu

Mimo, że w większości przypadków możemy sami wskazać samochód lub samochody, który ma być objęty finansowaniem, to firmy CFM chwalą się, że kupując duże ilości pojazdów, korzystają z preferencyjnych cen. Nie łudźmy się jednak, że ktoś bez naszego udziału zaproponuje nam najkorzystniejszą możliwą cenę na daną markę i model. Zawsze należy to zweryfikować i porównać.

Powinniśmy porównać co mają nam do zaoferowania różne firmy CFM i sprawdzić ile wyniesie początkowa wartość samochodu. Tu też trzeba zwrócić uwagę na dokładną specyfikację samochodu. Zdarza się bowiem, że jedna firma zaproponuje nam teoretycznie niższą cenę, ale w uboższej specyfikacji, co możemy przeoczyć. Polecamy także nasz poradnik: Jaki samochód wybrać do wynajmu długoterminowego?

Ubezpieczenia

Ubezpieczenia oferowane przez firmy CFM często są trochę droższe od tych oferowanych na ogólnodostępnym rynku. Różnica polega jednak na tym, że ubezpieczenia te bardzo często mają znacznie lepszą ochronę. Dzięki temu w przypadku szkody nie będziemy zaskoczeni różnymi redukcjami, potrąceniami, wyłączeniami itp.

Niektóre firmy CFM oferują ubezpieczenia dedykowane tylko dla ich klientów, współpracując np. z firmami ubezpieczeniowymi nie świadczącymi powszechnych usług na polskim rynku. Wszystko po to, żeby obsługa szkodowości była jak najmniej uciążliwa i ryzykowna.

Niemniej należy dokładnie porównać koszty ubezpieczenia i przede wszystkim zapoznać się z tym, co one obejmują.

Asisstance i likwidacja szkód

Przed zawarciem umowy powinniśmy dowiedzieć się jaki będziemy mieli zakres ochrony assistance. W jakich sytuacjach przysługuje nam, np. samochód zastępczy itd.
Firmy CFM mogą też oferować usługę likwidacji szkód - od formalności "papierkowych" po faktyczną naprawę. Powinniśmy sprawdzić jakie mamy zagwarantowane terminy i poznać procedurę usunięcia szkody.

Przeglądy i naprawy

Decydując się na usługi zarządzania związane z obsługą serwisową i naprawami musimy sprawdzić jaki jest dokładanie ich zakres i co obejmują. Czy są to jedynie standardowe czynności i części eksploatacyjne, czy może są w jakiś sposób rozszerzone.

Powinniśmy sprawdzić co będzie w przypadku, gdy ponad normę eksploatujemy samochód. Np.: szybciej zużywamy klocki hamulcowe itp. To samo dotyczy ustalenia miejsca napraw i pochodzenia części zamiennych. Czy będą to tylko fabryczne części, czy naprawy mają odbywać się w sieci dealerskiej itd.

Warto dodać, że niektóre firmy CFM oferują usługę dostarczenia samochodu zastępczego na czas obsługi serwisowej (door-to-door) lub naprawczej i dokonują czynności we własnym zakresie.

Warto przy tym zwrócić uwagę na zapisy w umowie dotyczące odpowiedzialności w przypadku wystąpienia uszkodzeń lub awarii powstałych z winy osób i firm dokonujących przeglądów i napraw. Kto w takim przypadku ponosi odpowiedzialność, jakie są warunki usunięcia takich szkód itd.

Opony

Korzystając z wariantu wymiany opon powinniśmy upewnić się czy mamy prawo wyboru producenta i modelu opon. Dotyczy to zwłaszcza możliwości wyboru klasy opony. Należy również sprawdzić jak rozwiązana jest sezonowa wymiana opon lato/zima - zima/lato. Możliwości są różne - od "podstawienia" auta do wskazanego serwisu poprzez usługę door-to-door, nawet po wymianę opon bezpośrednio w siedzibie leasingobiorcy (większe floty).

Karty paliwowe

Należy szczegółowo ustalić zakres usług świadczonych w ramach programów kart paliwowych, również terminy rozliczenia, zasady raportowania i obszerność informacji w nich zawartych.

Wcześniejsze zakończenie umowy

Warto zapoznać się z kosztami oraz warunkami, w przypadku gdybyśmy chcieli wcześniej zakończyć umowę wynajmu i zwrócić wynajmowany pojazd.

Terminowe zakończenie umowy

W przeciwieństwie do "klasycznej" umowy leasingu, w przypadku najmu samochód po zakończeniu umowy z reguły jest zwracany do firmy CFM. Tym samym istotne są warunki przekazania i odbioru takiego samochodu. Musimy pamiętać, że leasingodawca będzie musiał ocenić stan samochodu i ustalić jego faktyczną wartość. Musimy zwrócić uwagę jak takie rozliczenie jest zapisane w umowie i co dzieje się w przypadku, gdy wartość ta odbiega od ustalonej w umowie, planowanej wartości rezydualnej.

Na jakiej podstawie i kto (np. niezależny rzeczoznawca) będzie odpowiedzialny za ustalenie wartości zwracanego pojazdu. Czy od takiej decyzji przewidziana jest ewentualnie procedura odwoławcza itd. Więcej o tym w poradniku: Zwrot auta, czyli jak nie dopłacić do wynajmu

Lista rzeczy do sprawdzenia i ustalenia

Jako uzupełnienie zamieszczemy specyfikację z poradnika PZWLP, który zwraca uwagę na poszczególne składowe oferty firm branży Car Fleet Management (CFM) i może być bardzo przydatny przy porównywaniu ofert wynajmu.

Kontrakt leasingowy

1. Limity czasowe i przebiegowe.
Należy określić, na jaki czas (wyrażony w latach lub w miesiącach) i na ile kilometrów kontrakt ma być kwotowany.

Finansowanie

1. Oprocentowanie.
Jakie oprocentowanie jest podstawą do obliczenia kosztów finansowania – stałe czy zmienne (w tym również inne informacje, np. jaki WIBOR)?
Czy i kiedy występują zmiany oprocentowania w czasie trwania kontraktu?

2. Zmiany wartości rezydualnych (końcowych).
Czy wartość rezydualna zostaje określona w momencie podpisania umowy i jest zagwarantowana przez cały okres jej trwania, czy też może ulec zmianie?
Jeżeli wartość końcowa może ulec zmianie, należy podać w jakich sytuacjach i w jakim trybie.

3. Zmiana stawki wynajmu.
Przy jakiej liczbie kilometrów przejechanych przez samochód może nastąpić zmiana stawki miesięcznej?

4. Fakturowanie i płatności.
Kiedy następuje fakturowanie?
Jaki jest termin płatności?
Czy dostępne są faktury elektroniczne?

Przedmiot leasingu

1. Klasa samochodu.
Należy podać klasę (segment) samochodu.

2. Nadwozie.
Hatchback / Liftback / Kombi / Sedan / Coupe / Van / Roadster / SUV etc.

3. Rodzaj paliwa.
Diesel / Benzyna / Napęd hybrydowy / LPG

4. Pojemność silnika.
Należy podać pojemność silnika w cm3.

5. Moc silnika.
Należy podać moc silnika w KW lub KM.

6. Wersja wyposażenia.
Należy podać wersję wyposażenia samochodu.

7. Lista wyposażenia dodatkowego.
Proszę podać obligatoryjne wyposażenie.

Inne koszty

1. Czy uwzględnione są koszty rejestracji pojazdów?
TAK / NIE

Koszty przeglądów i napraw

1. Koszty serwisowe uwzględnione w racie serwisowej.
Czy w stawce uwzględnione są wszelkie koszty napraw i serwisowania, powstałe w toku normalnej eksploatacji samochodu, nawet takie, jak częstsze niż przewidziane przez producentów wymiany klocków hamulcowych. Czy też może niektóre koszty są wyłączone? Jakie?

2. Czy oferta uwzględnia tylko części oryginalne?
TAK / NIE / W jakim zakresie?

3. Jaka ilość części eksploatacyjnych jest uwzględniona w trakcie trwania kontraktu? W tym również dolewki płynów eksploatacyjnych (olej, płyn hamulcowy i chłodniczy)
Obowiązkowa specyfikacja wszystkich elementów limitowanych oraz wartości limitów.

4. Czy naprawy/przeglądy odbywają się tylko w sieci Autoryzowanych Stacji Obsługi?
W jakim zakresie w ASO, a w jakim poza ASO?

5. Czy zakładane są limity na wymianę klocków i tarcz hamulcowych? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach?
Obowiązkowa specyfikacja wszystkich elementów limitowanych oraz wartości limitów.

6. Czy wymiany piór wycieraczek są kalkulowane w stawce? Czy są ograniczenia ilościowe?
Obowiązkowa specyfikacja wszystkich elementów limitowanych oraz wartości limitów

7. Czy uwzględniono koszty dolewki płynów poza przeglądami? Których?
Obowiązkowa specyfikacja wszystkich elementów limitowanych oraz wartości limitów.

8. Czy uwzględniono wymianę paska rozrządu poza przeglądem?
TAK / NIE

9. Czy uwzględniono koszty zakupu i wymiany przepalonych żarówek? Czy są ograniczenia ilościowe?
Obowiązkowa specyfikacja wszystkich elementów limitowanych oraz wartości limitów.

10. Informowanie o przeglądach serwisowych i technicznych.
Czy leasingodawca kontaktuje się bezpośrednio z użytkownikiem, czy nie?

Opony

1. Ilość dostarczonych opon letnich.
Jaka ilość przysługuje?
Czy tylko przy normalnym zużyciu, czy w każdej sytuacji?

2. Ilość dostarczonych opon zimowych.
Jaka ilość przysługuje?
Czy tylko przy normalnym zużyciu, czy w każdej sytuacji?

3. Proszę określić, kiedy wymiana opon przysługuje, a kiedy nie?
Należy dokładnie określić, czy wymiana następuje w przypadku zużycia, uszkodzenia lub zniszczenia.
Czy dla wymiany wymagane jest równomierne zużycie opon na osi? Przy jakich parametrach zużycia bieżnika wymieniane są opony letnie (standard = 2,5 mm), a przy jakiej zimowe (standard = 4,5 mm)?
Czy w razie uszkodzenia opony, wymiana opon następuje na całej osi?

4. Czy opony dostarczane do samochodów są zawsze nowe?
TAK / NIE / Należy określić, czy można założyć oponę używaną?

5. Gdzie są przechowywane opony?
Należy podać liczbę stacji, na których można dokonać wymiany opon.

6. Czy możliwa jest relokacja opon na życzenie Klienta?
Należy podać, kiedy i w jakiej cenie można zaaranżować relokację opon.

7. Dostępne kategorie opon.
Należy podać, jakie są dostępne kategorie opon i jakie marki opon znajdują się w poszczególnych kategoriach.

8. Przypomnienie o sezonowej wymianie opon każdemu użytkownikowi bezpośrednio sms-em lub inne formy powiadomienia.
TAK / NIE

9. Czy jest dostęp do ewidencji opon złożonych, wolnych, w zapasie sezonowym?
Należy podać specyfikację dostępu.

10. Czy istnieje system raportowania? Czy system jest dostępny on-line?
Należy podać specyfikację dostępu.

Paliwo

1. Karty paliwowe.
Karty paliwowe – jakich dostawców paliwa są w ofercie?

2. Fakturowanie paliwa.
Czy jest jedna faktura za paliwo w przypadku korzystania z różnych dostawców?
Jak często następuje fakturowanie paliwa?

3. Częstotliwość fakturowania za paliwo.
Specyfikacja.

4. Czy dostawca posiada licencję agenta sprzedaży paliw?
TAK / NIE

Assistance / Samochód zastępczy

1. Klasa samochodu zastępczego
Należy podać, czy samochód zastępczy musi być w klasie pojazdu kontraktowego, czy w niższej.

2. Czas najmu samochodu zastępczego.
3 dni / 5 dni / Bez limitu

3. W jakich sytuacjach przysługuje samochód zastępczy? Jaka jest procedura i czas dostarczenia – w Warszawie/ w innych miastach?
Specyfikacja.

4. Czy kilometry przejechane pojazdem zastępczym są wliczane w limit kilometrów samochodów leasingowych?
TAK / NIE

5. Czy Assistance uwzględnia "błąd w pilotażu": zatankowanie niewłaściwego paliwa, zatrzaśnięcie kluczyków w
samochodzie, uszkodzenia opon?
TAK / NIE

6. Czy ilość zdarzeń związanych z pomocą Assistance jest w jakikolwiek sposób limitowana na jeden samochód?
Obowiązkowa specyfikacja wszystkich elementów limitowanych oraz wartości limitów.

7. Jakie są obowiązki kierowcy przy zgłoszeniu szkody?
Należy opisać zakres tych obowiązków.

8. Jakie jest zaangażowanie kierowców w likwidację szkody?
Należy opisać obowiązki po stronie kierowcy / po stronie leasingodawcy.

9. Zasięg terytorialny Assistance.
Specyfikacja.

Ubezpieczenie

1. Wysokość franszyzy redukcyjnej – udział własny?
Dostępne opcje od 0 PLN do 2000 PLN.

2. Wysokość franszyzy integralnej?
Dostępne opcje od 0 PLN do 2000 PLN.

3. Stawki ubezpieczeniowe – stałe czy zmienne w okresie leasingu?
Specyfikacja.

4. W jakich sytuacjach nastąpi odmowa wypłaty odszkodowania?
Należy podać szczegółową specyfikację.

5. W jakich sytuacjach koszty likwidacji szkody będą przeniesione na Klienta i w jakim stopniu?
Należy podać szczegółową specyfikację.

6. Czy występuje konsumpcja sumy ubezpieczenia po likwidacji szkody, czyli czy trzeba doubezpieczać pojazd po szkodzie?
TAK / NIE

7. Wskaźnik szkodowości uruchamiający procedurę zmiany stawki ubezpieczeniowej.
75%

8. Ubezpieczenie liczone od wartości rynkowej, czy wartości księgowej samochodu?
Należy podać wybraną możliwość.

Koszty związane z wcześniejszym zakończeniem kontraktu

1. Kasacja.
Należy podać szczegółową specyfikację i zasady kalkulacji dodatkowych kosztów.

2. Kradzież.
Należy podać szczegółową specyfikację i zasady kalkulacji dodatkowych kosztów.

3. Zakończenie na życzenie Klienta.
Należy podać szczegółową specyfikację i zasady kalkulacji dodatkowych kosztów.

Koszty związane z terminowym zakończeniem kontraktu

1. Uszkodzenia traktowane jako normalne zużycie pojazdu – informację należy podać w formie załącznika.
Podstawa: Poradnik PZWLP | Przewodnik zwrotu pojazdów, do pobrania na FmLeasing.pl

2. Czynniki wpływające na terminowe zakończenie umowy.
Okres lub przebieg (w zależności, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze).

3. Metoda wyceny kosztów.
Należy podać metodę, na przykład:
Ocena kosztów potrzebnych do przywrócenia samochodu do stanu odpowiadającego zakresowi normalnego zużycia, dokonywana jest na podstawie oceny niezależnego rzeczoznawcy. Jej koszt leży po stronie leasingodawcy. W przypadku niezgodności opinii Klienta z oceną rzeczoznawcy, Klient może powołać własnego rzeczoznawcę, którego opinia będzie nadrzędna.

Raportowanie

1. System raportowania.
Specyfikacja.

2. Interface z systemem finansowym klienta.
TAK / NIE / Specyfikacja.

3. Faktury elektroniczne.
TAK / NIE / Specyfikacja.

4. Czy jest dostęp on-line do informacji o własnych szkodach ubezpieczeniowych (wypadkach, stłuczkach, kradzieżach itd.), ich kosztach i sposobie likwidacji
TAK / NIE / Specyfikacja.

5. Czy jest dostęp on-line do informacji o statystykach wizyt samochodu w serwisie?
TAK / NIE / Specyfikacja.

6. Czy jest dostęp on-line do danych o poszczególnych samochodach, np. nr rejestracyjny, nr karty paliwowej?
TAK / NIE / Specyfikacja.

7. Czy jest dostęp on-line do danych o markach i typach samochodów – dane techniczne, normy zużycia paliwa itd.?
TAK / NIE / Specyfikacja.

8. Czy jest dostęp on-line do danych o wyposażeniu samochodów – nazwa i grupa wyposażenia (radia, telefony itp.), data instalacji i demontażu itd.?
TAK / NIE / Specyfikacja.

9. Czy jest dostęp on-line do danych o pracownikach – symbol kadrowy, nazwisko, jednostka organizacyjna, adres?
TAK / NIE / Specyfikacja.

Personel

1. Ile osób jest zaangażowanych w obsługę klienta w Państwa firmie?
Należy podać liczbę osób.

Byliśmy pomocni? Doceń i poleć nas

5 1 1 1 1 1 5.00 (3)
Drewniany samochód zabawka

Wyszukiwarka ofert wynajmu

1. Wypełnij tylko jeden formularz
2. Otrzymasz wiele ofert i naszą analizę
3. Sam wybierzesz najlepszą propozycję

Ikona komentarza na forumKomentuj i czytaj komentarze do tego artykułu na forum: Forum: Pytania i odpowiedzi dotyczące wynajmu długoterminowego samochodów >

Chcesz dowiedzieć się więcej o wynajmie długoterminowym?


Drewniany samochód zabawkaJaki samochód wybrać do wynajmu długoterminowego?

Chcesz wziąć samochód w formie wynajmu długoterminowego i nie przepłacić za ratę miesięczną? W takim razie musisz wybrać odpowiednią markę i model, który nie traci szybko na wartości.


Analiza dokumentów i ofertLeasing czy wynajem długoterminowy samochodu?

Wynajem długoterminowy samochodów jest alternatywą dla klasycznego leasingu z wykupem. Coraz więcej przedsiębiorców, chcących sfinansować nowy pojazd, zastanawia się - wybrać leasing czy wynajem długoterminowy? Która forma dla kogo jest korzystniejsza? Skorzystaj z kalkulatora porównującego koszty i wysokość raty.


Joomla SEF URLs by Artio
 

Portal FmLeasing.pl