Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

W tym dziale nie ma pytań bez odpowiedzi. Nie wymaga rejestracji.
Regulamin forum
Forum leasingowe, na którym możesz zapytać o wszystko, co jest związane z leasingiem i wynajmem długoterminowym. Odpowiedzi udzielają eksperci i osoby z branży, ale panuje tu luźna atmosfera bez regulaminowego rygoru, więc nie krępuj się dyskutować. Zachęcamy także do wyrażania swoich opinii o leasingodawcach i dzielenia się swoimi doświadczeniami.
Awatar użytkownika
Rafael22
Posty: 149
Rejestracja: 13 lis 2009, o 20:59

Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: Rafael22 » 20 lis 2011, o 17:56

W tym temacie chce przedstawić sposoby księgowania leasingu u Leasingobiorcy

Postaram się wstawić tu kilka przykładów z książek.


Awatar użytkownika
Rafael22
Posty: 149
Rejestracja: 13 lis 2009, o 20:59

Re: Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: Rafael22 » 20 lis 2011, o 18:03

Księgowania leasingu wg książki
Leasing Aspekt prawny, podatkowy i księgowy – Aleksander Korczyn – 2011rUmowa leasingu operacyjnego

Założenia:
Przedmiotem leasingu jest nowy samochód ciężarowy.
Wartość początkowa = 102 000zł
Podstawowy okres umowy leasingu = 2 lata
Czynsz leasingowy:
oplata za cały okres leasingu 120 000zł
opłata miesięczna netto = 5 000zł
Opłata manipulacyjna = 600zł
Kaucja = 6 000zł
Cena sprzedaży wg umowy po zakończeniu leasingu = 18 000zł

Ubezpieczenie samochodu ciężarowego = 3 600 zł rocznie
Opłata rejestracyjna samochodu = 450zł jednorazowa
Paliwo > wg faktury zużycia

Przykładowe konta syntetyczne
017 – środki transportu
092 – obce środki trwałe używane w leasingu operacyjnym (konto pozabilansowe)
100 – kasa
131 – bieżący rachunek bankowy
248 – rozrachunki z tytułu leasingu
211 – rozrachunki z dostawcami krajowymi
221/3 – rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
222 – rozliczenie VAT naliczonego
224 – rozliczenie VAT należnego
300 – rozliczenie zakupu
084 – zakupy gotowych środków trwałych
402 – zużycie materiałów i energii
403 – koszty usług obcych
404 – podatki i opłaty
409 – pozostałe koszty rodzajowe
640 – rozliczenie międzyokresowe kosztów


Przykłady księgowań leasingu operacyjnego u korzystającego


1) Przyjęcie samochodu ciężarowego leasing operacyjny (zapis jednostronny na koncie pozabilansowym
Konto 092 Wn, kwota 102 000zł

2) Przelew kaucji na rachunek finansującego
Konto 248 Wn, 131 Ma , kwota 6 000zł

3) Przelew opłaty manipulacyjnej na rachunek finansującego
Konto 248 Wn, 131 Ma , kwota 732

4) Faktura VAT za czynsz leasingowy miesięczny
a) wartość brutto
konto 300 Wn, 248 Ma , kwota 6 150zł
b)VAT naliczony 23%
konto 222 Wn , 300 Ma , kwota 1 150zł
c) wartość netto
konto 403 Wn , 300 Ma , kwota 5 000zł

5) Przelew miesięcznego czynszu leasingowego na rachunek finansującego
Konto 248 Wn, 131 Ma , kwota 6 150zł

6) Faktura VAT z tytułu opłaty manipulacyjnej
a) opłata netto
konto 403 Wn, 300 Ma, kwota 600zł
b) VAT naliczony 23%
konto 222 Wn, 300 Ma, kwota 138zł
c) opłata brutto
konto 300 Wn, 248 Ma , kwota 738zł

7) Wpłata ubezpieczenia samochodu za cały rok przelewem
Konto 640 Wn, 131 Ma, kwota 3 600zł

8) Przelew opłaty rejestracyjnej samochodu – jednorazowy
Konto 404 Wn , 131 Ma, kwota 450zł

9) Obciążenie kosztów 1/12 wpłaty ubezpieczenia samochodu (operacja co miesięczna)
Konto 409 Wn, 640 Ma, kwota 300zł

10) Faktura VAT za paliwo do samochodu ciężarowego
a) wartość netto
konto 402 Wn, 300 Ma, kwota 150zł
b) VAT naliczony 23%
konto 222 Wn, 300 Ma, kwota 34,50zł
c) wartość brutto
konto 300 Wn, 211 Ma, kwota 184,50zł

11) Ostatnia faktura VAT dotycząca dotycząca zakupy zamiast czynszu leasingowego objętego opłatą całkowita
a) wartość netto
konto 084 Wn, 300 Ma, kwota 18 000zł
b) VAT naliczony 23%
konto 222 Wn, 300 Ma, kwota 4 140zł
c) wartość brutto
konto 300 Wn, 248 lub 211 Ma, kwota 22 140zł

12) Przelew na rachunek finansującego z tytułu zakupu samochodu ciężarowego poleasingowego wg faktury VAT
Konto 248 Wn, 131 Ma, kwota 22 140zł

13) Wprowadzenie do ewidencji środków trwałych samochodu ciężarowego poleasingowego
Konto 017 Wn, 084 Ma, kwota 18 000zł

14) Wyksięgowanie samochodu ciężarowego z konta pozabilansowego po zakończeniu transakcji (operacja jednostronna)
Konto 092 Ma, kwota 102 000zł

Uwaga!
Gdyby korzystający zapłacił wszystkie opłaty przewidziane umową leasingu, w tym czynsz leasingowy, przed otrzymaniem ostatniej faktury o której mowa w poz. 11, wówczas należy domagać się od finansującego faktury korygującej o tej samej wartości in minus na zmniejszenie czynszu leasingowego. Takie rozwiązanie będzie dopuszczalne, jeżeli tak stanowi umowa leasingu. Jeżeli wg umowy cena sprzedaży przedmiotu leasingu ma być dodatkowo fakturowana po zapłaceniu wszystkich opłat, wtedy nie potrzeba dokonywać korekty czynszu.


#############################################################################################################


Umowa leasingu finansowego

Założenia:
Przedmiotem leasingu jest zespół komputerowy.
Wartość początkowa = 44 000zł
Podstawowy okres umowy leasingu = 16 miesięcy
Roczna stawka amortyzacyjna = 30%
Odpisy amortyzacyjne:
Roczny = 44 000 * 30% = 13 200zł
Miesięczny = 13 200 / 12 = 1 100zł
Według umowy przedmiot leasingu należy do aktywów trwałych korzystającego, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych
Kaucja 2 200zł
Opłata leasingowa = 60 000zł za cały okres leasingu w tym:
Raty kapitałowe = 44 000zł
Odsetki kapitałowe = 7 600zł
Opłata podstawowa = 8 400zł
Miesięcznie opłata leasingowa = 3 750zł w tym:
Rata kapitałowa = 2750zł
Odsetki kapitałowe = 475zł
Opłata podstawowa = 525zł
Cena zespołu komputerowego wg umowy sprzedaży = 2 200zł (uwzględniona w ratach kapitałowych)

Zakup oprogramowania użytkowego = 6 000zł
Zakup materiałów eksploatacyjnych = 2 000zł
Ubezpieczenie zespołu komputerowego = 450zł rocznie

Przykładowe konta syntetyczne i półsyntetyczne

015/L – urządzenia techniczne w leasingu finansowym
015 – urządzenia techniczne
071 – umorzenia środków trwałych
100 – kasa
131 – bieżący rachunek bankowy
211 – rozrachunki z dostawcami krajowymi krótkoterminowe
213 - rozrachunki z dostawcami krajowymi długoterminowe
221/3 – rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT
222 – rozliczenie naliczonego VAT
224 – rozliczenie należnego VAT
248 – pozostałe rozrachunki z tytułu leasingu
300 – rozlicznie zakupu
401 – amortyzacja
402 – zużycie materiałów i energii
403 – usługi obce
409 – pozostałe koszty rodzajowe
640 – rozliczenia międzyokresowe kosztów
751 – koszty finansowe

Przykłady księgowań leasingu finansowego u korzystającego
Fakturuje się na początku leasingu za cały okres objęty umową

1) Przyjęcie zespołu komputerowego w leasing finansowy na podstawie umowy, dokumentacji i faktury VAT
a) wartość netto
konto 015/L Wn, 300 Ma, kwota 44 000zł
b) VAT naliczony 23%
konto 222 Wn, 300 Ma, kwota 10 120zł
c) wartość brutto
konto 300 Wn, 248 Ma, kwota 54 120zł

2) Przelew kaucji na rachunek finansującego
Konto 248 Wn, 131 Ma, kwota 2 200zł

3) Faktura VAT dotycząca opłaty manipulacyjnej i wstępnej
a) opłata manipulacyjna netto
konto 403Wn, 300 Ma, kwota 220zł
b) opłata wstępna netto
konto 640Wn, 300Ma, kwota 1 000zł
c) VAT naliczony 23% od a) i b)
konto 222Wn, 300Ma, kwota 280,60 zł
d) wartość brutto
konto 300Wn, 248Ma, kwota 1 500,60 zł

4) Przelew należności za fakturę VAT z poz. 3)
Konto 248Wn, 131Ma, kwota 1 500,60zł

5) Faktura VAT dotycząca opłat leasingowych (bez spłaty rat kapitałowych) za cały okres trwania umowy
a) odsetki kapitałowe netto
konto 640Wn , 300Ma , kwota 7 600zł
b) opłata podstawowa netto (pomniejszona o opłatę wstępną)
konto 640Wn, 300Ma, kwota 7 400zł
c) VAT naliczony od a) i b)
konto 222Wn, 300Ma, kwota 3 450zł
d) należność razem brutto
konto 300Wn, 248Ma, kwota 18 450zł

6) Przelew miesięcznej raty kapitałowej na rachunek finansującego
Konto 248Wn, 131Ma, kwota 3 355zł

7) Przelew bankowy z tytułu
a) miesięcznych odsetek kapitałowych
konto 751Wn, 640Ma, kwota 475zł
b) miesięcznej opłaty podstawowej
konto 403Wn, 640Ma, kwota 525zł
c) razem kwota przelewu z podatkiem VAT 23%
konto 248Wn, 131Ma, kwota 1 230zł

8) zaliczenie w koszty 1/16 opłaty wstępnej (zapis comiesięczny)
Konto 403Wn, 640Ma, kwota 62,50zł

9) Miesięczny odpis amortyzacyjny od przedmiotu leasingu
Konto 401Wn, 071Ma, kwota 1 100zł

10) Zakup oprogramowania użytkowego wg faktury VAT
a) wartość netto
konto 640Wn, 300Ma, kwota 6 000zł
b) VAT naliczony 23%
konto 222Wn, 300Ma, kwota 1 389zł
c) wartość brutto
konto 300Wn, 211Ma, 7 389zł

11) Ubezpieczenie zespołu komputerowego na rok (przelew bankowy)
Konto 640Wn, 131Ma, kwota 450zł

12) Zakup materiałów eksploatacyjnych do zespołu komputerowego wg faktury VAT
a) wartość materiałów netto
konto 402Wn, 300Ma, kwota 2 000zł
b) VAT naliczony 23%
konto 222Wn, 300Ma, kwota 460zł
c) wartość brutto
konto 300Wn, 211Ma, kwota 2 460zł

13) Zaliczenie w koszty 1/16 wartości oprogramowania użytkowego (zapis co miesięczny)
Konto 403Wn, 640Ma, kwota 375zł

14) Zaliczenie w koszty 1/12 kwoty ubezpieczenia zespołu komputerowego
Konto 409Wn, 640Ma, kwota 37,50zł

15) Przeksięgowanie poleasingowe zespołu komputerowego wg ceny umownej
Konto 071Wn, 015/L Ma kwota 41 800zł
Konto 015Wn, 015/L Ma kwota 2 200zł

Awatar użytkownika
Wolny
Posty: 139
Rejestracja: 16 lut 2010, o 08:44

Re: Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: Wolny » 21 lis 2011, o 16:20

Przyda się na forum :)

Awatar użytkownika
Rafael22
Posty: 149
Rejestracja: 13 lis 2009, o 20:59

Re: Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: Rafael22 » 21 lis 2011, o 18:42

Księgowania leasingu wg książki
Leasing 2009 - Dorota Kosacka-Łędzewicz, Bogdan Olszewski - 2009 rokUmowa leasingu operacyjnego

W przypadku leasingu operacyjnego korzystający :
a) używany (dzierżawiony) środek trwały ujmuje w ewidencji pozabilansowo
b) opłaty leasingowe - w zależności od celu użytkowania przedmiotu leasingu - ujmuje się do kosztów działalności operacyjnej, pozostałej działalności operacyjnej, ogólnego zarządu lub kosztów sprzedaży.

Np:
Leasingodawca wystawił fakturę za opłatę wstępną (czynsz inicjalny) na kwotę 122 000zł brutto (VAT 22 000zł, netto 100 000zł).
Księgowanie wspomnianej faktury będzie przedstawiało się w następujący sposób:

Wn konto 40 "Koszty wg rodzaju" - 100 000zł
Wn konto 22 "VAT naliczony" - 22 000zł
Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" - 122 000zł
Jeśli jednostka będzie rozliczać opłatę w czasie wówczas należy dokonać również następujących księgowań
Wn konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe" - 100 000zł
Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów" - 100 000zł
W tym przypadku księgowanie opłaty przypadającej na dany okres odbywa się w sposób następujący
Wn konto 5 "Koszty wg typu działalności"
Ma konto 64 "Rozliczenia międzyokresowe"
Załóżmy również, iż leasingodawca wystawił fakturę za miesięczną ratę czynszu na kwotę 2 440zł.
Jej księgowanie będzie wyglądało następująco:
Wn konto 40 "Koszty wg rodzaju" - 2 000zł
Wn konto 22 "VAT naliczony" - 440zł
Ma konto 21 "Rozrachunki z dostawcami" - 2 440zł
Wn konto 5 "Koszty wg typu działalności" - 2 000zł
Ma konto 49 "Rozliczenie kosztów" - 2 000zł

############################################################################################################

Umowa leasingu finansowego

W przypadku leasingu finansowego korzystający używany na podstawie umowy przedmiot leasingu finansowego wykazuje w księgach rachunkowych, jako składnik aktywów trwałych podlegających amortyzacji, a drugostronnie jako zobowiązanie finansowe.
W omawianym przykładzie korzystający do kosztów dla celów bilansowych zalicza:
a) amortyzację przedmiotu używanego na podstawie umowy leasingu
b) część odsetkową raty leasingowej (może być zaksięgowana bezpośrednio w koszty finansowe lub za pośrednictwem konta "Pozostałe rozliczenia międzyokresowe").

Bardzo często w praktyce występuje sytuacja, gdy umowa leasingu dla celów bilansowych jest kwalifikowana jako leasing finansowy, a dla celów podatkowych jako leasing operacyjny.
W takim przypadku podatnik powinien pamiętać, iż w przypadku leasingu operacyjnego (wg przepisów podatkowych) kosztem są poszczególne raty leasingowe.


Typowe księgowania opłat z tytułu leasingu finansowego (wg przepisów bilansowych) kwalifikowanego jako leasing operacyjny dla celów podatkowych.


Załóżmy, iż firma A. (leasingodawca) oddała w leasing firmie A. (korzystającemu) maszynę Z. Dla celów podatkowych wspomniana umowa jest klasyfikowana jako leasing operacyjny, a dla celów prawa bilansowego - jako leasing finansowy. Księgowania w analizowanym przypadku mogą przebiegać w sposób następujący:
a) Przyjęcie środka trwałego do używania
Wn „Środki trwałe"
Ma „Rozrachunki z finansującym (leasingodawca) z tytułu przedmiotu leasingu"
b) Faktura za opłatę wstępną (np.: brutto 122 000 zł, netto 100 000 zł, VAT 22 000 zł)
Wn „ Rozliczenie zakupu " - 122 000 zł
Ma „Rozrachunki z finansującym bieżące " - 122 000 zł
Wn „ VAT naliczony " - 22 000 zł
Ma „Rozliczenie zakupu " - 22 000 zł
Wn „Rozliczenie opłaty wstępnej " - 100 000 zł
Ma „Rozliczenie zakupu " — 100 000 zł
c) Cześć opłaty wstępnej przypadającej na dany okres
Wn „Rozliczenie opłat leasingowych "
Ma „Rozliczenie opłaty wstępnej "
d) Księgowanie części opłaty wstępnej stanowiącej spłatę części kapitałowej
Wn „Rozrachunki z finansującym (leasingodawca) z tytułu przedmiotu umowy"
Ma „Rozliczenie opłat leasingowych "
e) Faktura za opłatę miesięczną (np.: brutto 2 440 zł, netto 2 000 zł, VAT 440 zł, z czego 1 800 zł stanowi spłatę części kapitałowej, a 200 zł - spłatę części odsetkowej)
Wn „Rozliczenie zakupu " - 2 440 zł
Ma „Rozrachunki z finansującym bieżące " - 2 440 zł
Wn „ VAT naliczony" - 440 zł
Ma „Rozliczenie zakupu " - 440 zł
Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu umowy " - 1 800 zł
Ma „Rozliczenie opłat leasingowych " — 1 800 zł
Wn „Koszty finansowe " - 200 zł
Ma „Rozliczenie opłat leasingowych " — 200 zł
f) Naliczenie odpisów amortyzacyjnych
Wn „Koszty według rodzaju " (w analityce - „Amortyzacja ")
Ma „ Umorzenie środków trwałych "
g) Faktura za opłatę końcową (np.: brutto 6 100 zł, netto 5 000 zł, VAT 1 100 zł)
Wn „Rozliczenie zakupu " -6 100 zł
Ma „Rozrachunki z finansującym bieżące "
Wn „ VA T naliczony "-1 100 zł
Ma „Rozliczenie zakupu " — 1 100 zł
Wn „Rozliczenie opłat leasingowych " — 5 000 zł
Ma „Rozliczenie zakupu " - 5 000 zł
Wn „Rozrachunki z finansującym z tytułu przedmiotu umowy" - 5 000 zł
Ma „ Opłata końcowa netto " - 5 000 zł

Awatar użytkownika
Rafael22
Posty: 149
Rejestracja: 13 lis 2009, o 20:59

Re: Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: Rafael22 » 22 lis 2011, o 15:28

Księgowania leasingu wg książki
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości - R. Seredyński, M. Krupa, A. Stawowy, S. Jałowiecka-Madeja - 2009 rokUmowa leasingu operacyjnego

Operacje gospodarcze:
1) Faktura Vat za usługę Leasingową
Wn "Rozliczenie zakupu usług"
Ma "Rozrachunki z dostawcami"
a) ujęcie kosztów
Wn "Usługi obce"
Ma "Rozliczenie zakupu usług"
b) zaksięgowanie VAT naliczonego
Wn "VAT naliczony"
Ma "Rozliczenie zakupu usług"
c) ewidencja pozabilansowa przedmiotu leasingu
Wn "Aktywa trwałe" (pozabilansowo)

2) Koszty usługi leasingowej wg stanowisk
Wn "Konta zespołu "5" "
Ma "Rozliczenie kosztów"

3) Wyksięgowanie przedmiotu leasingu z ewidencji pozabilansowej w momencie zakończenia okresu leasingu
Ma "Aktywa trwałe" (pozabilansowo)

###########################################################################################################

Umowa leasingu finansowego

Operacje gospodarcze:
1a) Przyjęcie do użytkowanie przedmiotu leasingu
Wn "Aktywa"
Ma "Zobowiązania leasingowe"

1b) część odsetkowa ujęta w ewidencji pozabilansowej
Wn "koszty finansowe" (pozabilansowo)

2) Faktura VAT z tytułu opłaty leasingowej
Ma "Rozrachunki z dostawcami"
a) ujęcie części kapitałowej opłaty
Wn "Zobowiązania leasingowe"
b) zaksięgowanie części odsetkowej i wyciąganie jej z ewidencji pozabilansowej
Wn "Koszty finansowe"
Ma "Koszty finansowe" (pozabilansowo)
c) ujecie VAT naliczonego
Wn "VAT naliczony"

3) Przelew środków pieniężnych z tytułu faktury VAT
Wn "Rozrachunki z dostawcami"
Ma "Rachunek bankowy"

4) Odpis umorzeniowy przedmiotu przyjętego w leasing
Wn "Amortyzacja"
Ma "Umorzenie"

Awatar użytkownika
Rafael22
Posty: 149
Rejestracja: 13 lis 2009, o 20:59

Re: Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: Rafael22 » 22 lis 2011, o 15:54

Księgowania leasingu wg książki
Amortyzacja i Leasing środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - Ujęcie rachunkowe i podatkowe - K. Winiarska, E. Radawiecka, M. Foremna-Pilarska - 2008 rokUmowa leasingu operacyjnego

Przykład:
Belmax sp. z o.o. zawarła w styczniu 20xx roku umowę leasingu operacyjnego na używanie przez okres 3 lat maszyny produkcyjnej o wartości rynkowej 150 000zł. Z umowy wynika, że finansujący będzie obciążał spółkę miesięczną ratą czynszu w kwocie:
wartość netto czynszu: 3 500zł
podatek VAT (22% naliczony) 770zł
wartość brutto 4 270zł

Spółka prowadzi ewidencję kosztów w zespole "4"

1) Przyjęcie do używania środka trwałego
Wn "Środki trwałe w leasingu" 150 000zł

2) FV - czynsz miesięczny za używanie maszyny produkcyjnej
a) wartość ogółem
Wn "Pozostałe rozrachunki" 4 250zł
Ma "Rozliczenie zakupu" 4 250zł
b) VAT podlegający odliczeniu
Wn "Rozrachunki z tytułu podatku VAT" 770zł
Ma "Rozliczenie zakupu" 770zł
c) Obciążenie kosztów czynszem
Wn "Usługi obce" 3 500zł
Ma "Rozliczenie zakupu" 3 500zł
Ma "Rachunek bankowy" 3 500zł

3) WB - zapłata raty
Wn "Pozostałe rozrachunki"

#######################################################################################################

Umowa leasingu finansowego

Belmax sp. z o.o. zawarła umowę leasingu finansowego z firmą leasingową ABC Leasing na okres 3 lat. Przedmiotem leasingu jest maszyna produkcyjna. Przyjęta przez spółkę roczna stopa amortyzacji wynosi 14%.
Wartość maszyny: 180 000zł
koszty finansowe za cały okres leasingu: 27 000zł
roczna rata (płatności leasingowe): 69 000zł
rata kapitałowa: 60 000zł
opłaty odsetkowe : 9 000zł

1)Faktura VAT
a) wartość netto
Wn "Rozliczenie zakupu" 207 000zł
b) VAT naliczony podlegający rozliczeniu
Wn "Rozrachunki z tytułu podatku VAT" 45 540zł
c) wartość ogółem
Ma "Pozostałe rozrachunki" 252 540zł

2) WB zapłata części zobowiązań do wysokości kwoty podatku 45 540zł
Wn "Pozostałe rozrachunki" 45 540zł
Ma "Rachunek bankowy" 45 540zł

3) Przyjęcie środka trwałego
a) wartość początkowa
Wn "Środki trwałe" 180 000zł
b) część odsetkowa
Wn "Rozliczenie międzyokresowe kosztów" 27 000zł
c) zobowiązania z tytułu leasingu
Ma "Rozliczenie zakupu" 207 000zł

4) Pk amortyzacja cały pierwszy rok trwania umowy (dla uproszczenia 180 200zł * 14% = 25 200zł)
Wn "Amortyzacja" 25 200zł
Ma "Umorzenie środków trwałych" 25 200zł

5) płatność pierwszej raty
Wn "Pozostałe rozrachunki" 69 000zł
Ma "Rachunek bankowy" 69 000zł

6) Rozliczenie części odsetkowej
Wn "Koszty finansowe" 9 000zł
Ma "rozliczenia międzyokresowe kosztów" 9 000zł

Awatar użytkownika
dzwigbet

Re: Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: dzwigbet » 28 lis 2012, o 11:22

Rafael22 pisze:W tym temacie chce przedstawić sposoby księgowania leasingu u Leasingobiorcy

Postaram się wstawić tu kilka przykładów z książek.

Awatar użytkownika
Tomasz Piotrowski
PRO
Posty: 1094
Rejestracja: 2 kwie 2009, o 20:34

Re: Przykłady księgowań Leasingu u korzystającego

Postautor: Tomasz Piotrowski » 28 lis 2012, o 11:52

:?: :?:

dzwigbet, Coś Ci się chyba nie wysłałoWróć do „Leasing forum - tematy ogólne, pytania i odpowiedzi”