Wynajem długoterminowy samochodów

Wynajem długoterminowy funkcjonuje w Polsce pod różnymi nazwami, takimi jak Car Fleet Management, Full Service Leasing, czy bardziej swoisko, jak np.: zarządzanie flotą.

Problemy z nazewnictwem, czyli co jest czym?

To co u nas funkcjonuje pod powyższymi pojęciami w krajach bardziej rozwiniętych gospodarczo jest po prostu leasingiem operacyjnym. W Europie Zachodniej czy też USA poprzez leasing rozumie się właśnie formę dzierżawy, gdzie przedmiotu leasingu nie wykupuje się, ale po jakimś czasie (najczęściej 36-48 miesiącach) oddaje się użytkowany przedmiot i rozpoczyna nową umowę leasingu na nowy przedmiot.

W Polsce, dla odróżnienia od leasingu w wydaniu do jakiego przywykliśmy, stosowane jest inne nazewnictwo. Przy czym żadne z określeń nie oddaje do końca istoty rzeczy i nie opisuje rzeczywistości w całości.

Wynajem Długoterminowy

Pod tym pojęciem kryją się umowy leasingu/dzierżawy/wynajmu, w której wartość końcowa przedmiotu leasingu odpowiada jego wartości rynkowej w dniu zakończenia umowy. Płacąc miesięczne raty pokrywamy jedynie utratę wartości przedmiotu leasingu oraz zarobek firmy finansującej.

Car Fleet Management (CFM)

Jest to pojęcie, które przyjęło się najszerzej. Mimo, iż wolnym tłumaczeniu z angielskiego jest to jedynie zarządzanie flotą pojazdów i tak często dosłownie jest używane również w Polsce, to jednak mianem tym określana jest cała branża firm świadczących usługi zarówno samego finansowania (wynajem, leasing), jak i Full Service Leasing (finansowanie + zarządzanie) oraz samego zarządzania.

Z tej też przyczyny, również na ForumLeasing.pl, na potrzeby niniejszego cyklu będziemy używać określenia Car Fleet Management (CFM) jako określające całe opisywane zjawisko.

Full Service Leasing (FSL)

Pojęcie to może odnosić się zarówno do powyżej zdefiniowanego Wynajmu Długoterminowego jak i klasycznego Leasingu. Full Service Leasing określa cały pakiet usług, gdzie oprócz finansowania podstawowego, firma leasingowa/CFM bierze na siebie również sprawy związane z obsługą serwisową, kosztami wymiany opon, ubezpieczeniem, assistance, kosztami pojazdów zastępczych, kartami paliwowymi, itp.

Jest to więc usługa podstawowa (finansowanie) połączona z dodatkowymi (zarządzanie). Należy wspomnieć przy okazji, iż niektórzy utożsamiają z FSL właśnie wynajem długoterminowy, który powinien zawierać usługi finansowania i zarządzania. Natomiast dla odróżnienia stosują pojęcie Wynajem Niepełny, którym określana jest jedynie usługa finansowania w formie wynajmu.

Dowiedz się więcej: Full Service Leasing – co to jest?

Zarządzanie Flotą

Istnieją również rozwiązania, które ograniczają się jedynie do usług zarządzania. W takim przypadku przedsiębiorcy zlecają firmom zewnętrznym jedynie usługi szeroko pojętej opieki nad całą flotą pojazdów.

Car Fleet Management (CFM)

Jest to pojęcie, które przyjęło się najszerzej. Mimo, iż wolnym tłumaczeniu z angielskiego jest to jedynie zarządzanie flotą pojazdów i tak często dosłownie jest używane również w Polsce, to jednak mianem tym określana jest cała branża firm świadczących usługi zarówno samego finansowania (wynajem, leasing), jak i FSL (finansowanie + zarządzanie) oraz samego zarządzania.

Podział usług leasingu i wynajmu długoterminowego według PZWLP

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów podjął się zadania opisania poszczególnych usług związanych z branżą leasingu/CFM i przede wszystkim ich ujednolicenia.
PZWLP dokonał tego na razie na potrzeby spójnego i bardziej dokładnego raportowania udziału poszczególnych usług leasingu i zarządzania flotą na rynku leasingu/CFM.

Wynajem długoterminowy

Pełny wynajem długoterminowy – skrót: FSL (ang. Full Service Leasing)
1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy,
2. Ryzyko wartości rezydualnej (ang. residual value – RV) po stronie finansującego,
3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
4. Musi obejmować przynajmniej trzy usługi pozafinansowe (w tym zawsze serwis mechaniczny).

Leasing z serwisem – LS (Leasing & Service)
1. Finansowanie floty klienta poprzez umowę leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego,
2. Ryzyko RV po stronie korzystającego,
3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
4. Musi obejmować przynajmniej 2 usługi, a jedna z nich musi być serwisem mechanicznym.

Kategorie poza wynajmem długoterminowym

Wyłączne finansowanie – Leasing (Leasing)
1. Firma leasingowa finansuje samochody w umowie leasingu operacyjnego, najmu, dzierżawy lub leasingu finansowego,
2. Ryzyko RV po stronie korzystającego lub finansującego,
3. Czas trwania umowy: minimum 24 miesiące,
4. Bez usług pozafinansowych lub z 1 usługą.

Wynajem krótkoterminowy – STR (Short-term rental)
1. Firma STR finansuje samochody w dowolnej formie,
2. Czas trwania umowy: maksymalnie 24 miesiące,
3. Dowolny zakres usług finansowych i rozwiązań w zakresie ryzyka RV

Wyłączne zarządzanie flotą – FM (Fleet Management)
1. Brak finansowania floty klienta przez firmę zarządzającą flotą,
2. Umowa na zarządzanie flotą zawarta na minimum 6 miesięcy,
3. Dowolna liczba usług z listy usług pozafinansowych.

Wyszukiwarka ofert Wynajmu i Auto-abonamentu

Wynajem długoterminowy samochodów osobowych oraz Auto-abonament
oferowany jest przez 21 firm leasingowych i flotowych (CFM)


Oferty wynajmu długoterminowego i auto-abonamentu

Wynajem długoterminowy pojazdów oraz auto-abonament dotyczy finansowania nowych samochodów osobowych. Umowa najmu zawierana jest z reguły na okres od 2 do 4 lat, a abonamentowa od 1 roku do 4 lat. Najczęściej wybieranym przez klientów jest okres 3 lat (36 miesięcy). W ramach miesięcznej raty możliwe jest także skorzystanie z szerokiego wachlarza usług dodatkowych. Po zakończeniu umowy (kontraktu) możliwy jest wykup za wartość rynkową lub zwrot samochodu do finansującego.

Joomla SEF URLs by Artio

Portal FmLeasing.pl