Cesja umowy leasingu

Staramy się kompleksowo informować o każdym zagadnieniu dotyczącym leasingu, nie inaczej jest w przypadku tematu cesji umowy leasingu. Z niniejszego poradnika dowiecie się od czego zacząć, żeby dokonać cesji jakie są jej koszty i skutki podatkowe dla oddającego i przejmującego, a także kto może przejąć leasing. Poruszamy także sprawę odstępnego i jego rozliczenia.

Krótko: Zanim znajdziesz chętnego na przejęcie leasingu

Nosząc się z zamiarem przekazania swojej umowy i jej przedmiotu innemu podmiotowi, skontaktuj się najpierw z leasingodawcą. Powinieneś dowiedzieć się jakie są warunki cesji (np.: wysokość opłaty manipulacyjnej) oraz jakie warunki dotyczące oceny zdolności kredytowej powinien spełnić podmiot/firma, która będzie chciała przejąć umowę.

Szczegóły i rozwinięcie w niniejszym artykule.

Cesja musi być zgodna z przepisami podatkowymi

Do 2013 roku organy podatkowe najczęściej interpretowały przepisy, a raczej ich brak, na niekorzyść przedsiębiorców i stały na stanowisku, że po cesji leasing powinien być traktowany jako zupełnie nowa umowa. Powodowało to szereg niedogodności dla podatników i w praktyce utrudniało, a często uniemożliwiało przejmowanie umów. Jednak w 2013 roku weszły w życie regulacje odblokowujące cesję. Fiskus zaczął od tego momentu traktować zmianę leasingobiorcy jako swojego rodzaju kontynuację leasingu, która nie powinna w praktyce wywoływać negatywnych skutków zarówno dla "starego", jak i "nowego leasingobiorcy.

Trzeba jednak dodać, że przy okazji zmiany stron umowy nie powinno dojść do zmiany innych jej postanowień (np.: skrócenie lub wydłużenie okresu, przeliczenie wartości rat leasingowych, itp.), w przeciwnym razie taka umowa zostanie potraktowana jako zupełnie nowa. Co za tym idzie musiałaby być zawarta na okres minimum 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu leasingu oraz opiewać na jego wartość rynkową.

Co daje cesja leasingu – komu jest potrzebna?

Leasing operacyjny ma bardzo wiele zalet, ale ma też kilka wad. Jedną z nich jest konieczność związania się umową na okres wynoszący co najmniej 40% czasu normatywnej amortyzacji przedmiotu. W przypadku samochodów osobowych jest to okres minimum dwóch lat, a w przypadku większości ciężkiego transportu oraz maszyn i urządzeń nawet minimum trzech lat.

Leasingobiorca, który chciałby przed tym okresem przerwać bądź zakończyć umowę, ma dość wąskie pole manewru. Zwrócenie przedmiotu leasingodawcy i rozliczenie umowy jest najczęściej mało korzystne finansowo. Z kolei wcześniejszy wykup, przed upływem minimalnego okresu może się odbyć jedynie za wartość rynkową przedmiotu. Jeżeli jest ona znacznie wyższa niż wartość pozostałych do spłaty rat, to będzie to operacja bardzo nieopłacalna.

Dla takich sytuacji alternatywą staje się właśnie cesja umowy leasingu na firmę trzecią. Rozszerza to znacznie wachlarz rozwiązań i daje większą szansę znalezienia kogoś, kto wybawi obecnego korzystającego z niechcianej już umowy, bez większych strat finansowych.

Cesja leasingu jest także rozwiązaniem dla firm dokonujących przekształceń właścicielskich, gdzie po zmianach (także fuzjach, przejęciach) możliwe staje się kontynuowanie umów na dotychczasowych warunkach jednak przez (formalnie) inny podmiot.

Kto może przejąć leasing?

Mówiąc w uproszczeniu przejąć leasing od dotychczasowego korzystającego może każdy, na kogo zgodzi się leasingodawca. Finansujący będzie musiał sprawdzić wcześniej wiarygodność i ewentualnie zdolność kredytową przyszłego cesjonariusza. W praktyce oznacza to podobne rozpatrzenie wniosku, jak w przypadku nowego leasingu.

Najczęściej przejmowanymi przedmiotami są samochody osobowe i wówczas przejmujący składa wniosek w ramach procedury uproszczonej, jak to ma miejsce zazwyczaj przy auto leasingu. Podobnie jest także w przypadku pojazdów dostawczych i ciężarowych, czy innych popularnych środków trwałych. W pozostałych przypadkach kondycja finansowa potencjalnego przejmującego może być badana bardziej wnikliwie.

Ważna uwaga – o ile nie ma problemu z przekazaniem leasingu innej działającej firmie, o tyle problematyczne jest, aby leasing mogła przejąć osoba indywidualna, nieprowadząca działalności.

Od czego zacząć, aby dokonać cesji?

Przede wszystkim należy skontaktować się z finansującym, aby ustalić na jakich warunkach finansowych umożliwia on cesję. Najczęściej naliczana jest opłata manipulacyjna za jej dokonanie i niektóre firmy leasingowe potrafią liczyć sobie za to bardzo słono. Należy sprawdzić także jakie wymagania postawi leasingodawca ewentualnemu, nowemu leasingobiorcy, który będzie chciał przejąć umowę, o czym wspomnieliśmy w poprzednim akapicie.

Mając tę wiedzę, pozostaje oszacowanie oferty (np. ustalenie satysfakcjonującej wysokości tak zwanego odstępnego) i rozpoczęcie poszukiwania zainteresowanej firmy, na którą będzie można scedować umowę. Można to zrobić umieszczając choćby ogłoszenia w popularnych serwisach, jak allegro, otomoto, trader, itp. Nasi użytkownicy, korzystający wcześniej z Wyszukiwarki Leasingu mają możliwość zamieszczania ogłoszeń w naszej bazie przedmiotów poleasingowych i poflotowych.

Z odstępnym czy bez odstępnego?

Oczywiście jest to sprawa indywidualna czy leasing oddać z doliczonym odstępnym czy bez odstępnego – jest to wynagrodzenie płacone przez przejmującego dotychczasowemu leasingobiorcy. Jeżeli wartość rynkowa przedmiotu jest sporo wyższa niż wartość pozostającego do końca spłaty leasingu, tym odstępne może być wyższe. Jednak trzeba pamiętać, że im będzie ono wyższe, tym trudniej będzie znaleźć na rynku chętnego do przejęcia umowy.

W sytuacjach, kiedy do końca spłaty został jeszcze długi okres i duża kwota, oczywiście najlepiej będzie wystawić ogłoszenie bez odstępnego, albo z symboliczną tylko kwotą.

Skutki podatkowe dla dotychczasowego leasingobiorcy, czyli zbywcy praw do umowy leasingu (cedenta)

Nie trzeba korygować odliczonych podatków

Takie pytania się pojawiają, więc od razu rozwiewamy wątpliwości. Dotychczasowy leasingobiorca, jeżeli „odda” swój leasing, nie musi dokonywać żadnych korekt w podatku. Nie ma znaczenia, że zaliczał raty w koszty oraz odliczał VAT. Nie musi fiskusowi niczego oddawać w momencie kiedy zakończy umowę przed czasem, niezależnie czy stało się to poprzez zwrócenie przedmiotu do leasingodawcy czy też poprzez cesję praw na nowego korzystającego.

Co z odstępnym i podatkiem od niego? Co napisać na fakturze za odstępne?

Dotychczasowy leasingobiorca może umówić się z nowym, że w zamian za przekazanie praw do umowy ten drugi zapłaci wynagrodzenie, potocznie zwane odstępnym (odpłatne zbycie praw majątkowych). Dzieje się tak, kiedy pozostałe do końca raty przejmowanej umowy leasingowej są niższe niż wartość rynkowa samochodu bądź innego środka trwałego będącego przedmiotem umowy leasingu. Wysokość odstępnego jest zatem „wyrównaniem” do wartości rynkowej.

Z tego tytułu zbywca powinien wystawić fakturę VAT. Sprzedaż praw majątkowych jest oczywiście przychodem dotychczasowego korzystającego oraz powstanie konieczność zapłaty VAT (23%) od ceny odstępnego.

Jak nazwać na fakturze tą czynność? Panuje tutaj dowolność. Może to być choćby „opłata za przejęcie praw do umowy nr X", "przeniesienie praw użytkowania przedmiotu leasingu X, „odstępne za przekazanie praw do umowy leasingu”, „przekazanie praw do umowy leasingu” itd.

Skutki podatkowe dla nowego leasingobiorcy, czyli nabywcy praw do umowy leasingu (cesjonariusza)

Co z podatkami od rat leasingu przejętej umowy (PIT, CIT, VAT)?

Zakładając, że umowa została przejęta w zgodzie z regulacjami obowiązującymi od 1 stycznia 2013 roku, nowy leasingobiorca może bez ograniczeń zaliczać w koszty kolejne raty leasingu. Może także odliczać VAT od rat w pełnej wysokości, chyba, że przedmiotem przejętej umowy jest samochód osobowy użytkowany służbowo i prywatnie. Wówczas należy stosować zasadę odliczenia 50% od każdej raty.

Co z podatkami od faktury za odstępne (PIT, CIT, VAT)?

Nowy leasingobiorca może odliczyć cały VAT od faktury za odstępne nawet jeżeli przedmiotem przejmowanej umowy jest samochód osobowy. Takie jest stanowisko organów podatkowych, np.: interpretacje indywidualne ILPP1/443-889/08-5/BP, IBPP1/443-767/09/ES. Odstępne będzie także kosztem podatkowym u nowego korzystającego. Jednak w przypadku firm prowadzących pełną rachunkowość koszt poniesiony na odstępne powinien być rozliczany proporcjonalnie w całym okresie trwania przejętej umowy leasingu (interpretacja indywidualna ILPB3/423-594/08-5/EK).

Doceń i poleć nas

Indywidualna pomoc w wyborze oferty i leasingodawcy

Pamiętaj, że użytkownicy, którzy skorzystali z naszej Wyszukiwarki Leasingu otrzymują od nas bezpłatne wsparcie w postaci analizy otrzymanych ofert i warunków umów. Sprawdź, jak bardzo ułatwia to wybór leasingu i pozwala uchronić się przed poważnymi błędami. Dowiedz się więcej >

 

Foto: freedigitalphotos.net

Joomla SEF URLs by Artio

Portal FmLeasing.pl